Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsinin İnzibati kollegiyasında 30.03.2020-03.04.2020-ci il tarixində baxılacaq işlər.

Bazar ertəsi (30.03.2020 tarixində) baxılan işlər

Təyin edilməyib:

Çərşənbə axşamı (31.03.2020 tarixində) baxılan işlər

2-1 indeksi üzrə:

# İşin №si Daxil olub Tərəflər Sədrlik edən hakim İddianın mahiyyəti Zal Baxılma vaxtı
1 2-1[102]-1057/2020 05.03.2020 Cavabdeh: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ ƏMƏK VƏ ƏHALİNİN SOSİAL MÜDAFİƏSİ NAZİRLİYİ YANINDA DÖVLƏT SOSİAL MÜDAFİƏ FONDU
İddiaçı: ƏHMƏDOVA NÜBAR RƏSUL QIZI
Vəkil: YOLÇUYEV RUHİN BİLMAN OĞLU
Vəkil: BƏDİRLİ RÜFƏT MİRRAFİQ OĞLU
Zakir Quliyev İnzibati orqanların aktları və hərəkətləri (hərəkətsizliyi) ilə əlaqədar mübahisələr - pensiya təminatı üzrə Zal 6 10:25
2 2-1[102]-1059/2020 05.03.2020 Cavabdeh: VERGİLƏR NAZİRLİYİ YANINDA BAKI ŞƏHƏRİ LOKAL GƏLİRLƏR DEPARTAMENTİ
İddiaçı: "ORTOPED" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ
Vəkil: BAYRAMOV ABİL NƏFİZ
Zakir Quliyev İnzibati orqanların aktları və hərəkətləri (hərəkətsizliyi) ilə əlaqədar mübahisələr - vergi məsələləri üzrə Zal 6 10:30
3 2-1[102]-1091/2020 10.03.2020 Cavabdeh: AR ƏMDK yanında DƏDRX-nin 1 saylı Əİ-yə
Vəkil: MƏMMƏDOV ASƏF SAHİB OĞLU
İddiaçı: BƏHLULOV ELÇİN FƏTTAH
Zakir Quliyev İnzibati orqanların aktları və hərəkətləri (hərəkətsizliyi) ilə əlaqədar mübahisələr - yaşayış sahəsi üzrə Zal 6 10:35
4 2-1[102]-1114/2020 11.03.2020 İddiaçı: "LUXE HOME" MƏNZİL-TİKİNTİ KOOPERATİVİ
Cavabdeh: VERGİLƏR NAZİRLİYİNİN BAKI ŞƏHƏRİ LOKAL GƏLİRLƏR BAŞ İDARƏSİ
Vəkil: BAYRAMOV ABİL NƏZİR OĞLU
Zakir Quliyev İnzibati orqanların aktları və hərəkətləri (hərəkətsizliyi) ilə əlaqədar mübahisələr - vergi məsələləri üzrə Zal 6 10:40
5 2-1[102]-1123/2020 12.03.2020 Cavabdeh: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ƏMƏK VƏ ƏHALİNİN SOSİAL MÜDAFİISİ NAZİRLİYİ YANINDA DÖVLƏT SOSİAL MÜDAFİƏ FONDUNUN QUBADLI RAYON ŞÖBƏSİ
Vəkil: ALIYEV CAVİD BARAT OĞLU
İddiaçı: MƏMİŞOV QABİL RƏFİ OĞLU
Zakir Quliyev İnzibati orqanların aktları və hərəkətləri (hərəkətsizliyi) ilə əlaqədar mübahisələr - sosial təminatı üzrə Zal 6 10:45
6 2-1[102]-1127/2020 12.03.2020 Cavabdeh: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ƏMLAK MƏSƏLƏLƏRİ DÖVLƏT KOMİTƏSİNİN YANINDA DAŞINMAZ ƏMLAKIN DÖVLƏT REYESTRİ XİDMƏTİNİN 17 SAYLI YEVLAX ƏRAZİ İDARƏSİ
İnzibati məhkəmə icraatına cəlb olunmuş üçüncü şəxs: ƏMLAK MƏSƏLƏLƏRİ DÖVLƏT KOMİTƏSİNİN YANINDA TORPAQLARIN DÖVLƏT İDARƏETMƏSİNİN TƏŞKİLİ ÜZRƏ DÖVLƏT AGENTLİYİ
İnzibati məhkəmə icraatına cəlb olunmuş üçüncü şəxs: "MİNGƏÇEVİR-QUM-ÇINQIL" AÇIQ TİPLİ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ
Vəkil: QƏDİMOV CAVİD ƏBDÜRRƏHMAN OĞLU
İddiaçı: MƏMMƏDOV FİRDOVSİ RÜSTƏM OĞLU
Zakir Quliyev İnzibati orqanların aktları və hərəkətləri (hərəkətsizliyi) ilə əlaqədar mübahisələr - torpaq üzrə Zal 6 11:10
7 2-1[102]-169/2020 15.11.2019 Cavabdeh: AR ƏƏSMN yanında DSMF-nin Xəzər rayon şöbəsi
Vəkil: RAMAZANOV NİCAT RÜFƏT OĞLU
İddiaçı: MƏMMƏDOV KAMRAN FAZİL OĞLU
Sevda Hüseynova İnzibati orqanların aktları və hərəkətləri (hərəkətsizliyi) ilə əlaqədar mübahisələr - pensiya təminatı üzrə Zal 7 15:00
8 2-1[102]-192/2020 19.11.2019 Cavabdeh: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI DÖVLƏT SOSİAL MÜDAFİƏ FONDUNUN FÜZULİ RAYON ŞÖBƏSİ
İddiaçı: İBİŞOV TARYEL KAZIM OĞLU
Vəkil: RAMAZANOV NİCAT RÜFƏT OĞLU
Sevda Hüseynova Zal 7 15:05
9 2-1[102]-193/2020 19.11.2019 Cavabdeh: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI DÖVLƏT SOSİAL MÜDAFİƏ FONDUNUN FÜZULİ RAYON ŞÖBƏSİ
İddiaçı: HÜSEYNOV NƏSİR ŞİRİN OĞLU
Vəkil: RAMAZANOV NİCAT RÜFƏT OĞLU
Sevda Hüseynova Zal 7 15:10
10 2-1[102]-203/2020 20.11.2019 Cavabdeh: AR ƏƏSMN yanında DSMF Nizami rayon şöbəsi
Vəkil: RAMAZANOV NİCAT RÜFƏT OĞLU
İddiaçı: RUFULLAYEV ƏZİZ MUSA OĞLU
Sevda Hüseynova İnzibati orqanların aktları və hərəkətləri (hərəkətsizliyi) ilə əlaqədar mübahisələr - digər məsələlər Zal 7 15:15
11 2-1[102]-230/2020 25.11.2019 Cavabdeh: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ƏMƏK VƏ ƏHALİNİN SOSİAL MÜDAFİƏSİ NAZİRLİYİ YANINDA DÖVLƏT SOSİAL MÜDAFİƏ FONDUNUN XÜSUSİ ŞƏRTLƏRLƏ TƏYİNAT İDARƏSİ
İddiaçı: HƏSƏNOV SƏDİYAR İSAQ OĞLU
Vəkil: QURBANOVA DİLARƏ FUAD QIZI
Sevda Hüseynova İnzibati orqanların aktları və hərəkətləri (hərəkətsizliyi) ilə əlaqədar mübahisələr - pensiya təminatı üzrə Zal 7 15:20
12 2-1[102]-238/2020 26.11.2019 Cavabdeh: DÖVLƏT SOSİAL MÜDAFİƏ FONDUNUN SALYAN RAYON ŞÖBƏSİ
Vəkil: ABBASOV RƏFAİL ARİF OĞLU
İddiaçı: ZEYNALOV FƏXRƏDDİN ƏLYAĞA OĞLU
Sevda Hüseynova Zal 7 15:25
13 2-1[102]-255/2020 28.11.2019 Cavabdeh: ƏƏSMN YANINDA DSMF TƏRTƏR RAYON ŞÖBƏSİ
Vəkil: RAMAZANOV NİCAT RÜFƏT
İddiaçı: ƏSƏDOV KƏRƏM ÇƏRKƏZ OĞLU
Sevda Hüseynova Zal 7 15:30
14 2-1[102]-609/2020 18.01.2020 Cavabdeh: AR Təhsil Nazirliyi
Vəkil: MƏMMƏDTAĞIYEV GƏRAY HÜEYN OĞLU
İddiaçı: ƏSƏDOVA ŞƏHLA MƏHƏRRƏM QIZI
İlqar Hüseynov İnzibati orqanların aktları və hərəkətləri (hərəkətsizliyi) ilə əlaqədar mübahisələr - digər məsələlər Zal 7 11:05
15 2-1[102]-613/2020 21.01.2020 Cavabdeh: SOSİAL MÜDAFİƏ FONDUNUN SUMQAYIT ŞƏHƏR ŞÖBƏSİ
İddiaçı: ƏLİYEV RÜSTƏM YUSİF OĞLU
Vəkil: BƏDİRLİ RÜFƏT MİRRAFİQ OĞLU
Sevda Hüseynova İnzibati orqanların aktları və hərəkətləri (hərəkətsizliyi) ilə əlaqədar mübahisələr - yaşayış sahəsi üzrə Zal 7 14:55
16 2-1[102]-648/2020 23.01.2020 Cavabdeh: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ
İddiaçı: ALIYEV ÜLVİ AYDIN OĞLU
Vəkil: KƏRİMOV İMRAN KƏRİM OĞLU
Nümayəndə: ALIYEV AYDIN MAHMUD OĞLU
Sevda Hüseynova İnzibati orqanların aktları və hərəkətləri (hərəkətsizliyi) ilə əlaqədar mübahisələr - digər məsələlər Zal 7 14:50
17 2-1[102]-660/2020 24.01.2020 Cavabdeh: AR ƏƏSMN yanında DSMF-nin Suraxanı rayon şöbəsi
İddiaçı: HƏSƏNOV GÜLƏLİ İLYAS
Nigar Rəsulbəyova İnzibati orqanların aktları və hərəkətləri (hərəkətsizliyi) ilə əlaqədar mübahisələr - pensiya təminatı üzrə Zal 6 12:00
18 2-1[102]-715/2020 28.01.2020 Cavabdeh: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI VERGİLƏR NAZİRLİYİNİN 11 SAYLI ƏRAZİ VERGİLƏR DEPARTAMENTİ
İddiaçı: "YAQUB-F" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti
Vəkil: QULİYEV ELNUR AĞALAR OĞLU
Nigar Rəsulbəyova İnzibati orqanların aktları və hərəkətləri (hərəkətsizliyi) ilə əlaqədar mübahisələr - vergi məsələləri üzrə Zal 6 12:05
19 2-1[102]-734/2020 29.01.2020 Cavabdeh: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ
İddiaçı: HADİ MİRCƏLAL MİRŞAMİL OĞLU
Vəkil: SARIYEV ƏJDƏR HAKİM OĞLU
Kəmaləddin Bədəlov İnzibati orqanların aktları və hərəkətləri (hərəkətsizliyi) ilə əlaqədar mübahisələr - digər məsələlər Zal 7 11:45
20 2-1[102]-736/2020 31.01.2020 Cavabdeh: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ABŞERON RAYONU MƏMMƏDLİ BƏLƏDİYYƏSİ
İnzibati məhkəmə icraatına cəlb olunmuş üçüncü şəxs: "HİLAL AGRO" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ
İnzibati məhkəmə icraatına cəlb olunmuş üçüncü şəxs: Əmanətlərin Sığortalanması Fondu
Cavabdeh: VƏLİYEV RİŞAD HÖCCƏT OĞLU
Vəkil: ƏHMƏDOVA AYSEL ZÖHRAB QIZI
Cavabdeh: NƏSİBOV KƏMALƏDDİN İSLAM
İddiaçı: HÜMBƏTOV YAVƏR KƏRİM
Kəmaləddin Bədəlov İnzibati orqanların aktları və hərəkətləri (hərəkətsizliyi) ilə əlaqədar mübahisələr - digər məsələlər Zal 7 12:40
21 2-1[102]-737/2020 31.01.2020 Cavabdeh: SOSİAL MÜDAFİƏ FONDUNUN SUMQAYIT ŞƏHƏR ŞÖBƏSİ
Vəkil: BƏDİRLİ RÜFƏT MİRRAFİQ OĞLU
İddiaçı: BABAYEVA KİFAYƏT İSRƏFİL QIZI
Kəmaləddin Bədəlov İnzibati orqanların aktları və hərəkətləri (hərəkətsizliyi) ilə əlaqədar mübahisələr - pensiya təminatı üzrə Zal 7 11:50
22 2-1[102]-738/2020 31.01.2020 Cavabdeh: Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun Qubadlı rayon şöbəsi
Vəkil: ABDULLAYEV FƏRİD KAZIM
İddiaçı: ƏLİYEV ƏKBƏR HEYDƏR OĞLU
Kəmaləddin Bədəlov İnzibati orqanların aktları və hərəkətləri (hərəkətsizliyi) ilə əlaqədar mübahisələr - pensiya təminatı üzrə Zal 7 11:55
23 2-1[102]-742/2020 31.01.2020 Cavabdeh: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ƏMƏK VƏ ƏHALİNİN SOSİAL MÜDAFİƏSİ NAZİRLİYİ YANINDA DÖVLƏT SOSİAL MÜDAFİƏ FONDUNUN XÜSUSİ ŞƏRTLƏRLƏ TƏYİNAT İDARƏSİ
İddiaçı: QAFLANOV ZƏMANƏDDİN SEYİDƏHMƏD OĞLU
Vəkil: MAHMUDOV MÜŞFİQ ZİYADDİN OĞLU
Kəmaləddin Bədəlov İnzibati orqanların aktları və hərəkətləri (hərəkətsizliyi) ilə əlaqədar mübahisələr - pensiya təminatı üzrə Zal 7 12:00
24 2-1[102]-743/2020 31.01.2020 İddiaçı: "ATABANK" AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ
Cavabdeh: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI XAÇMAZ RAYONU XAÇMAZ BƏLƏDİYYƏSİ
Vəkil: BƏDƏLOV EMİL NİZAMİ OĞLU
Kəmaləddin Bədəlov İnzibati orqanların aktları və hərəkətləri (hərəkətsizliyi) ilə əlaqədar mübahisələr - digər məsələlər Zal 7 12:05
25 2-1[102]-758/2020 03.02.2020 Cavabdeh: AR ƏMDK - yaninda DƏDRX-nin Bakı şəhər Ərazi idarəsi
İddiaçı: ƏHMƏDOVA SEVİNC İDRİS
Vəkil: ƏLİYEV NOVRUZ ƏFRASİYABOVA
Nigar Rəsulbəyova İnzibati orqanların aktları və hərəkətləri (hərəkətsizliyi) ilə əlaqədar mübahisələr - torpaq üzrə Zal 6 12:15
26 2-1[102]-767/2020 03.02.2020 Vəkil: BAKI ŞƏHƏRİ 16 SAYLI VƏKİL BÜROSU
Cavabdeh: AR ƏƏSMN yanında DSMF-nin Nizami rayon şöbəsi
İddiaçı: RZAYEV OQTAY ƏLİYUSİF OĞLU
Kəmaləddin Bədəlov Zal 7 11:35
27 2-1[102]-775/2020 04.02.2020 Cavabdeh: AR TƏHSİL NAZİRLİYİ
Vəkil: HACIYEV İNTİQAM MƏCİD OĞLU
İddiaçı: MƏMMƏDOVA AYGÜN ELBRUS QIZI
İlqar Hüseynov Zal 7 10:55
28 2-1[102]-784/2020 04.02.2020 Cavabdeh: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MÜDAFİƏ NAZİRLİYİ
İddiaçı: ƏSGƏOV MAYIL MƏMMƏD
Vəkil: ƏFRASİYABOVA DİLARƏ PAŞA QIZI
Kəmaləddin Bədəlov Zal 7 11:40
29 2-1[102]-795/2020 07.02.2020 Cavabdeh: AR ƏƏSMN yanında DSMF-nin Xətai rayon şöbəsi
Vəkil: ABDULLAYEV FƏRİD KAZIM
İddiaçı: SULTANOVA SEVİL MƏMMƏD QIZI
İlqar Hüseynov Zal 7 10:45
30 2-1[102]-799/2020 07.02.2020 Cavabdeh: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ƏMƏK VƏ ƏHALİNİN SOSİAL MÜDAFİƏSİ NAZİRLİYİ YANINDA DÖVLƏT SOSİAL MÜDAFİƏ FONDUNUN XÜSUSİ ŞƏRTLƏRLƏ TƏYİNAT İDARƏSİ
Vəkil: YOLÇUYEV RUHİN FİLMAN
İddiaçı: SƏFƏROV RAMİZ ƏLƏSGƏR OĞLU
Nigar Rəsulbəyova Zal 6 11:20
31 2-1[102]-800/2020 07.02.2020 Cavabdeh: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ƏMLAK MƏSƏLƏLƏRİ DÖVLƏT KOMİTƏSİNİN YANINDA DAŞINMAZ ƏMLAKIN DÖVLƏT REYESTRİ XİDMƏTİNİN 1 SAYLI BAKI ƏRAZİ İDARƏSİ
Vəkil: BAĞIROV SADİQ TOFİQ OĞLU
İddiaçı: RZAYEV KƏRİM MƏMMƏD
İlqar Hüseynov Zal 7 11:00
32 2-1[102]-801/2020 07.02.2020 Cavabdeh: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI DÖVLƏT SOSİAL MÜDAFİƏ FONDUNUN QARADAĞ RAYON ŞÖBƏSİ
İddiaçı: ABDULOV NİZAMƏDDİN ŞAMƏDDİN OĞLU
Vəkil: BƏDİRLİ RÜFƏT MİRRAFİQ OĞLU
İlqar Hüseynov Zal 7 10:35
33 2-1[102]-803/2020 07.02.2020 Cavabdeh: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ
Vəkil: MEHRƏLİYEV CABİR MÜRÜŞ OĞLU
İddiaçı: ƏMİROV ASƏF RASİM OĞLU
İlqar Hüseynov Zal 7 11:10
34 2-1[102]-804/2020 07.02.2020 Cavabdeh: AR ƏƏSMN yanında DSMF-nin Xətai rayon şöbəsi
Vəkil: ABDULLAYEV FƏRİD KAZIM
İddiaçı: MƏDƏTLİ EYNULLA YADULLA OĞLU
Kəmaləddin Bədəlov Zal 7 12:10
35 2-1[102]-808/2020 07.02.2020 Cavabdeh: SOSİAL MÜDAFİƏ FONDUNUN SUMQAYIT ŞƏHƏR ŞÖBƏSİ
Vəkil: ABBASOV RƏFAİL ARİF OĞLU
İddiaçı: ABBASOV QƏRİB NƏRİMAN OĞLU
Nigar Rəsulbəyova Zal 6 11:40
36 2-1[102]-812/2020 07.02.2020 Cavabdeh: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ƏMƏK VƏ ƏHALİNİN SOSİAL MÜDAFİISİ NAZİRLİYİ YANINDA DÖVLƏT SOSİAL MÜDAFİƏ FONDUNUN ZƏNGİLAN RAYON ŞÖBƏSİ
İddiaçı: ZEYNALOV ŞƏMİL ƏLMƏRDAN OĞLU
Nigar Rəsulbəyova Zal 6 11:25
37 2-1[102]-813/2020 07.02.2020 Cavabdeh: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ƏMƏK VƏ ƏHALİNİN SOSİAL MÜDAFİƏSİ NAZİRLİYİ YANINDA DÖVLƏT SOSİAL MÜDAFİƏ FONDUNUN SUMQAYIT ŞƏHƏR ŞÖBƏSİ
İddiaçı: HÜSEYNOV QƏZƏNFƏR RÜSTƏM OĞLU
Vəkil: ABBASOV RƏFAİL ARİF OĞLU
Kəmaləddin Bədəlov Zal 7 12:15
38 2-1[102]-815/2020 07.02.2020 Cavabdeh: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MÜDAFİƏ NAZİRLİYİ
İddiaçı: HƏSƏNOV ƏMRAH İMAN OĞLU
Vəkil: BƏDİRLİ RÜFƏT MİRRAFİQ OĞLU
Vəkil: CƏLALZADƏ MEHDİ QURBANƏLİ OĞLU
İlqar Hüseynov Zal 7 11:20
39 2-1[102]-817/2020 07.02.2020 Cavabdeh: Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin yanında Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin 5 saylı Ərazi İdarəsi
İddiaçı: NƏBİYEV NAİL MƏMMƏD
Vəkil: MƏLİKOV HACIBALA MƏLİK OĞLU
Kəmaləddin Bədəlov Zal 7 12:20
40 2-1[102]-818/2020 07.02.2020 Cavabdeh: SUMQAYIT ŞƏHƏR DÖVLƏT SOSİAL MÜDAFİƏ FONDU
İddiaçı: HÜSEYNZADƏ AZƏR ŞAHBAZ
Vəkil: ABDULLAYEV FƏRİD KAZIM
Kəmaləddin Bədəlov Zal 7 12:25
41 2-1[102]-822/2020 10.02.2020 Cavabdeh: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MÜDAFİƏ NAZİRLİYİ
Vəkil: ZALIYEV MAYIS MAYIL
İddiaçı: MEYUBOV ELXAN SALMAN
Kəmaləddin Bədəlov İnzibati orqanların aktları və hərəkətləri (hərəkətsizliyi) ilə əlaqədar mübahisələr - digər məsələlər Zal 7 12:30
42 2-1[102]-828/2020 11.02.2020 Cavabdeh: AR ƏƏSMN YANINDA DSMF-NUN SURAXANI RAYON ŞÖBƏSİ
İddiaçı: AĞAYEV İSMAYIL HACIAĞA OĞLU
Vəkil: FƏRƏCOV SALMAN BÖYÜKAĞA OĞLU
İlqar Hüseynov Zal 7 10:50
43 2-1[102]-832/2020 11.02.2020 Cavabdeh: AR ƏƏSMN yanında DSMF-nin Sabunçu rayon şöbəsi
Nümayəndə: ƏZİZBƏYOVA GÜLNARƏ DAVAXAN QIZI
Vəkil: ABIŞOV İSMAYIL ABIŞ
İddiaçı: BABAYEV ƏFLAN DAVAXAN OĞLU
Nigar Rəsulbəyova İnzibati orqanların aktları və hərəkətləri (hərəkətsizliyi) ilə əlaqədar mübahisələr - digər məsələlər Zal 6 11:50
44 2-1[102]-834/2020 11.02.2020 Cavabdeh: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ ƏMƏK VƏ ƏHALİNİN SOSİAL MÜDAFİƏSİ NAZİRLİYİ YANINDA DÖVLƏT SOSİAL MÜDAFİƏ FONDUNUN BAKI ŞƏHƏRİ XƏTAİ RAYON ŞÖBƏSİ
Vəkil: BƏDİRLİ RÜFƏT MİRRAFİQ OĞLU
İddiaçı: CAVADOV RAQİF NAĞI OĞLU
İlqar Hüseynov Zal 7 10:40
45 2-1[102]-836/2020 11.02.2020 Cavabdeh: AR ƏƏSMN yanında DSMF-nin Nərimanov rayon şöbəsi
İddiaçı: NAĞIYEV MAHİR SƏMƏD OĞLU
Vəkil: ABBASOV RƏFAİL ARİF OĞLU
Kəmaləddin Bədəlov Zal 7 12:35
46 2-1[102]-838/2020 11.02.2020 Cavabdeh: NƏSİMİ RAYON POLİS İDARƏSİ
Vəkil: SADIXZADƏ RAMİN MUSTAQİM OĞLU
İddiaçı: MƏMMƏDOV BƏHRUZ ƏFRUZ OĞLU
Nigar Rəsulbəyova Zal 6 11:55
47 2-1[102]-846/2020 11.02.2020 Cavabdeh: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI DÖVLƏT SOSİAL MÜDAFİƏ FONDUNUN ŞİRVAN ŞƏHƏR ŞÖBƏSİ
Vəkil: ABDULLAYEV FƏRİD KAZIM
İddiaçı: ƏLİYEV FAZİL ADİL OĞLU
İlqar Hüseynov Zal 7 11:15
48 2-1[102]-851/2020 11.02.2020 Cavabdeh: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI DÖVLƏT SOSİAL MÜDAFİƏ FONDU AĞCABƏDİ RAYON ŞÖBƏSİ
İddiaçı: ƏLİYEV SƏFƏR BAYRAM OĞLU
Vəkil: ABDULLAYEV FƏRİD KAZIM
Nigar Rəsulbəyova Zal 6 11:45
49 2-1[102]-853/2020 12.02.2020 Cavabdeh: ƏƏSMN YANINDA DSMF GORANBOY RAYON ŞÖBƏSİ
İddiaçı: İSMAYILOV ELYAR İSMAYIL OĞLU
Vəkil: OSMANOV ELXAN OSMAN OĞLU
İlqar Hüseynov Zal 7 10:20
50 2-1[102]-863/2020 13.02.2020 Cavabdeh: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI DÖVLƏT MİQRASİYA XİDMƏTİ
Vəkil: HACIYEV BƏXTİYAR YUSİF OĞLU
İddiaçı: BƏDƏLOV ZABİT MÜBARİZ OĞLU
Nigar Rəsulbəyova İnzibati orqanların aktları və hərəkətləri (hərəkətsizliyi) ilə əlaqədar mübahisələr - digər məsələlər Zal 6 12:10
51 2-1[102]-871/2020 13.02.2020 Cavabdeh: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI DAXİLİ İŞLƏR NAZİRLİYİ BİNƏQƏDİ RAYON POLİS İDARƏSİ 4 SAYLI POLİS ŞÖBƏSİ
İnzibati məhkəmə icraatına cəlb olunmuş üçüncü şəxs: BAKI ŞƏHƏR BİNƏQƏDİ RAYON İCRA HAKİMİYYƏTİ
İnzibati məhkəmə icraatına cəlb olunmuş üçüncü şəxs: "TƏMİZ DÜNYA" QADINLARA YARDIM İCTİMAİ BİRLİYİ
Vəkil: MUSAYEVA AYNUR AYDIN QIZI
İnzibati məhkəmə icraatına cəlb olunmuş üçüncü şəxs: HƏSƏNOV ÜLVİ NAMƏT OĞLU
İddiaçı: HƏSƏNOVA SƏADƏT ARİF
İlqar Hüseynov İnzibati orqanların aktları və hərəkətləri (hərəkətsizliyi) ilə əlaqədar mübahisələr - digər məsələlər Zal 7 10:30
52 2-1[102]-879/2020 13.02.2020 Cavabdeh: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ƏMƏK VƏ ƏHALİNİN SOSİAL MÜDAFİƏSİ NAZİRLİYİ YANINDA DÖVLƏT SOSİAL MÜDAFİƏ FONDUNUN XÜSUSİ ŞƏRTLƏRLƏ TƏYİNAT İDARƏSİ
İddiaçı: RASULOVA ELNURA AĞAZADƏ QIZI
Vəkil: ƏHMƏDOV CAVİD NAZİM OĞLU
Nigar Rəsulbəyova İnzibati orqanların aktları və hərəkətləri (hərəkətsizliyi) ilə əlaqədar mübahisələr - pensiya təminatı üzrə Zal 6 11:35
53 2-1[102]-881/2020 13.02.2020 Cavabdeh: DSMF-nin Bərdə rayon şöbəsi
Vəkil: ABDULLAYEV FƏRİD KAZIM
İddiaçı: HACIYEV RƏŞİD MƏHİŞ
Nigar Rəsulbəyova Zal 6 11:30
54 2-1[102]-886/2020 14.02.2020 Cavabdeh: DƏDRX - 2 SAYLI Əİ
İddiaçı: "MUĞANBANK" AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ
Üçüncü şəxs: ƏSKƏROV RAMİZ TEYYUB OĞLU
Zakir Quliyev Zal 6 11:00
55 2-1[102]-896/2020 14.02.2020 İddiaçı: CPS CONSTRUCTİON MMC
Cavabdeh: 14 SAYLI ƏRAZİ VERGİLƏR İDARƏSİ
Vəkil: MƏMMƏDZADƏ RAMİL TARİX OĞLU
Kəmaləddin Bədəlov Zal 7 12:45
56 2-1[102]-915/2020 18.02.2020 Cavabdeh: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ƏMLAK MƏSƏLƏLƏRİ DÖVLƏT KOMİTƏSİNİN YANINDA DAŞINMAZ ƏMLAKIN DÖVLƏT REYESTRİ XİDMƏTİNİN 1 SAYLI BAKI ƏRAZİ İDARƏSİ
İddiaçı: ALLAHVERDİYEV ƏLÖVSƏT ALLAHVERDİ OĞLU
İlqar Hüseynov İnzibati orqanların aktları və hərəkətləri (hərəkətsizliyi) ilə əlaqədar mübahisələr - torpaq üzrə Zal 7 11:25
57 2-1[102]-933/2020 18.02.2020 Cavabdeh: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ƏMƏK VƏ ƏHALİNİN SOSİAL MÜDAFİƏSİ NAZİRLİYİ YANINDA DÖVLƏT SOSİAL MÜDAFİƏ FONDUNUN XÜSUSİ ŞƏRTLƏRLƏ TƏYİNAT İDARƏSİ
İddiaçı: ƏSƏDOV ELÇİN ASQULU OĞLU
Vəkil: ƏLİYEV SAMİR SÜLEYMAN
Kəmaləddin Bədəlov İnzibati orqanların aktları və hərəkətləri (hərəkətsizliyi) ilə əlaqədar mübahisələr - pensiya təminatı üzrə Zal 7 12:15

Çərşənbə (01.04.2020 tarixində) baxılan işlər

2-1 indeksi üzrə:

# İşin №si Daxil olub Tərəflər Sədrlik edən hakim İddianın mahiyyəti Zal Baxılma vaxtı
1 2-1[102]-201/2020 20.11.2019 Cavabdeh: Xətai rayon İcra Hakimiyyəti
İnzibati məhkəmə icraatına cəlb olunmuş üçüncü şəxs: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASİNİN MALİYYƏ NAZİRLİYİ
Vəkil: NƏSİBOV SAMİ ƏLİ OĞLU ƏLİ OĞLU
İddiaçı: SEVİL MƏMMƏD SOVDUM QIZI
İlqar Dadaşov İnzibati orqanların aktları və hərəkətləri (hərəkətsizliyi) ilə əlaqədar mübahisələr - digər məsələlər Zal 6 11:10
2 2-1[102]-965/2020 21.02.2020 Cavabdeh: AR ƏDLİYYƏ NAZİRLİYİNİN PENİTENSİAR XİDMƏTİ
İnzibati məhkəmə icraatına cəlb olunmuş üçüncü şəxs: NAXÇIVAN MR DSMF BABƏK RAYON ŞÖBƏSİ
İddiaçı: NURƏHMƏDOV ÇİNGİZ GÜLBALA OĞLU
Vəkil: NƏBİYEV NOVRUZ HACAĞA OĞLU
Rahib Nəbizadə İnzibati orqanların aktları və hərəkətləri (hərəkətsizliyi) ilə əlaqədar mübahisələr - əmək məsələləri üzrə Zal 6 11:45

Cümə axşamı (02.04.2020 tarixində) baxılan işlər

Təyin edilməyib:

Cümə (03.04.2020 tarixində) baxılan işlər

Təyin edilməyib: