Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsinin İnzibati kollegiyasında 20.01.2020-24.01.2020-ci il tarixində baxılacaq işlər.

Bazar ertəsi (20.01.2020 tarixində) baxılan işlər

Təyin edilməyib:

Çərşənbə axşamı (21.01.2020 tarixində) baxılan işlər

2-1 indeksi üzrə:

# İşin №si Daxil olub Tərəflər Sədrlik edən hakim İddianın mahiyyəti Zal Baxılma vaxtı
1 2-1[102]-118/2020 04.11.2019 İddiaçı: "Metaltara"
Cavabdeh: AR Əmlak Məsələləri üzrə Dövlət Komitəsi
Cavabdeh: AR Maliyyə Nazirliyi
Cavabdeh: Bakı şəhəri Xətai Rayon İcra Hakimiyyəti
Vəkil: HÜSEYNOV ŞAİQ YUSİF OĞLU
Vəkil: ƏSƏSDOV ANAR MEHMAN
Rahib Nəbizadə İnzibati orqanların aktları və hərəkətləri (hərəkətsizliyi) ilə əlaqədar mübahisələr - digər məsələlər Zal 6 11:40
2 2-1[102]-142/2020 07.11.2019 İddiaçı: MUSTAFAYEVA XURAMAN ASLAN QIZI
Cavabdeh: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ƏMLAK MƏSƏLƏLƏRİ DÖVLƏT KOMİTƏSİNİN YANINDA DAŞINMAZ ƏMLAKIN DÖVLƏT REYESTRİ XİDMƏTİNİN 1 SAYLI BAKI ƏRAZİ İDARƏSİ
Azər Hüseynov İnzibati orqanların aktları və hərəkətləri (hərəkətsizliyi) ilə əlaqədar mübahisələr - torpaq üzrə Zal 1 16:00
3 2-1[102]-144/2020 07.11.2019 İnzibati məhkəmə icraatına cəlb olunmuş üçüncü şəxs: KƏRİMOVA RAYA CƏFƏR QIZI
Cavabdeh: SƏBAİL RAYON POLİS İDARƏSİ
İddiaçı: MƏMMƏDOVA ZOYA CƏLAL QIZI
İddiaçı: ƏHMƏDOV FƏXRİ NİZAMİ OĞLU
Vəkil: MİRZƏFƏROVA KÖNÜL MURTUZ QIZI
Azər Hüseynov İnzibati orqanların aktları və hərəkətləri (hərəkətsizliyi) ilə əlaqədar mübahisələr - yaşayış sahəsinə qeydiyyat məsələsi üzrə Zal 1 16:05
4 2-1[102]-155/2020 12.11.2019 İddiaçı: ƏHMƏDOV NAMİK TAPDIQ OĞLU
Cavabdeh: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI DÖVLƏT SOSİAL MÜDAFİƏ FONDUNUN ŞİRVAN ŞƏHƏR ŞÖBƏSİ
Vəkil: FƏRƏCOV SALMAN BÖYÜKAĞA OĞLU
Azər Hüseynov Zal 1 16:10
5 2-1[102]-157/2020 12.11.2019 Cavabdeh: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ƏMƏK VƏ ƏHALİNİN SOSİAL MÜDAFİƏSİ NAZİRLİYİ YANINDA DÖVLƏT SOSİAL MÜDAFİƏ FONDUNUN XÜSUSİ ŞƏRTLƏRLƏ TƏYİNAT İDARƏSİ
İddiaçı: FƏRƏCZADƏ TAHİRƏ QADİR QIZI
Vəkil: ƏHMƏDOV CAVİD NAZİM OĞLU
Azər Hüseynov İnzibati orqanların aktları və hərəkətləri (hərəkətsizliyi) ilə əlaqədar mübahisələr - pensiya təminatı üzrə Zal 1 16:15
6 2-1[102]-160/2020 13.11.2019 Vəkil: ƏLİYEV SAMİR SÜLEYMAN OĞLU
Cavabdeh: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ƏMƏK VƏ ƏHALİNİN SOSİAL MÜDAFİƏSİ NAZİRLİYİ YANINDA DÖVLƏT SOSİAL MÜDAFİƏ FONDUNUN XÜSUSİ ŞƏRTLƏRLƏ TƏYİNAT İDARƏSİ
Cavabdeh: AR ƏƏSMN yanında DSMF-nin Sabunçu rayon şöbəsi
İddiaçı: CƏLİLOV TƏRXAN CƏLİL OĞLU
Azər Hüseynov İnzibati orqanların aktları və hərəkətləri (hərəkətsizliyi) ilə əlaqədar mübahisələr - pensiya təminatı üzrə Zal 1 16:20
7 2-1[102]-164/2020 14.11.2019 Vəkil: QURBANOVA DİLARƏ FUAD QIZI
Cavabdeh: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ƏMƏK VƏ ƏHALİNİN SOSİAL MÜDAFİƏSİ NAZİRLİYİ YANINDA DÖVLƏT SOSİAL MÜDAFİƏ FONDUNUN XÜSUSİ ŞƏRTLƏRLƏ TƏYİNAT İDARƏSİ
İddiaçı: MEHBALİYEVA ZƏHRA MURAD QIZI
Vəkil: MUSAYEV KAMRAN MÜBARİZ OĞLU
Azər Hüseynov İnzibati orqanların aktları və hərəkətləri (hərəkətsizliyi) ilə əlaqədar mübahisələr - pensiya təminatı üzrə Zal 1 16:25
8 2-1[102]-168/2020 15.11.2019 İddiaçı: SÜLEYMANOV MƏHƏMMƏD MAHMUD OĞLU
Cavabdeh: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ ƏMƏK VƏ ƏHALİNİN SOSİAL MÜDAFİƏSİ NAZİRLİYİ YANINDA DÖVLƏT SOSİAL MÜDAFİƏ FONDUNUN BAKI ŞƏHƏRİ NƏRİMANOV RAYON ŞÖBƏSİ
Vəkil: QURBANOVA DİLARƏ FUAD QIZI
Azər Hüseynov İnzibati orqanların aktları və hərəkətləri (hərəkətsizliyi) ilə əlaqədar mübahisələr - pensiya təminatı üzrə Zal 1 16:30
9 2-1[102]-170/2020 15.11.2019 Vəkil: RÜSTƏMOV TALEH BƏXTİYAR OĞLU
Cavabdeh: AR Təhsil Nazirliyi
İddiaçı: MƏMMƏDOV BİLAL MEHMAN OĞLU
Azər Hüseynov İnzibati orqanların aktları və hərəkətləri (hərəkətsizliyi) ilə əlaqədar mübahisələr - digər məsələlər Zal 1 16:35
10 2-1[102]-173/2020 15.11.2019 Maraqlı şəxs: VERGİLƏR NAZİRLİYİ YANINDA BAKI ŞƏHƏRİ LOKAL GƏLİRLƏR DEPARTAMENTİ
Ərizəçi: "AQRO İNVEST VƏ İSTEHSALAT" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ
Vəkil: ƏHMƏD İSMAYIL ƏHMƏD OĞLU
Azər Hüseynov Zal 1 16:40
11 2-1[102]-179/2020 15.11.2019 Cavabdeh: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ƏMLAK MƏSƏLƏLƏRİ DÖVLƏT KOMİTƏSİNİN YANINDA DAŞINMAZ ƏMLAKIN DÖVLƏT REYESTRİ XİDMƏTİNİN 17 SAYLI YEVLAX ƏRAZİ İDARƏSİ
İddiaçı: KƏRİMOV KƏRİM RƏHİM OĞLU
Vəkil: ƏLİYEV ELDAR MƏMMƏDHÜSEYN OĞLU
Nümayəndə: KƏRİMOVA GÜLŞƏN RƏHİM QIZI
Rahib Nəbizadə İnzibati orqanların aktları və hərəkətləri (hərəkətsizliyi) ilə əlaqədar mübahisələr - torpaq üzrə Zal 6 11:45
12 2-1[102]-185/2020 19.11.2019 İddiaçı: AĞAYEV ELTON QASIM OĞLU
Vəkil: HƏSƏNOV FƏRİD İZAFƏT OĞLU
Cavabdeh: "AZƏRBAYCAN AVTOMOBİL YOLLARI DÖVLƏT AGENTLİYİ" PUBLİK HÜQUQİ ŞƏXSİ
İnzibati məhkəmə icraatına cəlb olunmuş üçüncü şəxs: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASİNİN MALİYYƏ NAZİRLİYİ
Rahib Nəbizadə Hərbi inzibati orqanların aktları və hərəkətləri (hərəkətsizliyi) ilə əlaqədar mübahisələr - kompensasiya və digər ödənişlər tələbləri üzrə Zal 6 11:50
13 2-1[102]-189/2020 19.11.2019 İddiaçı: ƏLİYEV NİYAZ MURAD
Cavabdeh: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI DÖVLƏT SOSİAL MÜDAFİƏ FONDUNUN ŞİRVAN ŞƏHƏR ŞÖBƏSİ
Vəkil: BƏDİRLİ RÜFƏT MİRRAFİQ OĞLU
Rahib Nəbizadə Zal 6 11:55
14 2-1[102]-204/2020 20.11.2019 İddiaçı: GƏRƏKMƏZLİ OQTAY İSA OĞLU
Cavabdeh: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI DÖVLƏT SOSİAL MÜDAFİƏ FONDU YASAMAL RAYON ŞÖBƏSİ
Azər Hüseynov İnzibati orqanların aktları və hərəkətləri (hərəkətsizliyi) ilə əlaqədar mübahisələr - pensiya təminatı üzrə Zal 1 15:50
15 2-1[102]-205/2020 20.11.2019 İddiaçı: RƏSUL-ZADƏ KƏRİM SEYİD AĞA OĞLU
Cavabdeh: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ƏMLAK MƏSƏLƏLƏRİ DÖVLƏT KOMİTƏSİNİN YANINDA DAŞINMAZ ƏMLAKIN DÖVLƏT REYESTRİ XİDMƏTİNİN 1 SAYLI BAKI ƏRAZİ İDARƏSİ
Vəkil: MƏMMƏDZADƏ RAMİL TARİX OĞLU
Rahib Nəbizadə Zal 6 12:00
16 2-1[102]-208/2020 21.11.2019 Cavabdeh: VERGİLƏR NAZİRLİYİNİN BAKI ŞƏHƏRİ LOKAL GƏLİRLƏR BAŞ İDARƏSİ
İddiaçı: "AZİTAL İNŞAAT" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ
Vəkil: ƏHMƏD İSMAYIL ƏHMƏD OĞLU
Xəqani Məmmədov İnzibati orqanların aktları və hərəkətləri (hərəkətsizliyi) ilə əlaqədar mübahisələr - vergi məsələləri üzrə Zal 6 10:20
17 2-1[102]-213/2020 21.11.2019 Vəkil: ƏLİYEVA KÖNÜL NƏRİMAN QIZI
İddiaçı: ƏSGƏROV ELMAR CEYHUN OĞLU
Cavabdeh: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ
Xəqani Məmmədov İnzibati orqanların aktları və hərəkətləri (hərəkətsizliyi) ilə əlaqədar mübahisələr - digər məsələlər Zal 6 10:25
18 2-1[102]-214/2020 21.11.2019 Vəkil: SADIQOV ELÇİN ƏLİ OĞLU
İddiaçı: ƏLİYEV İMRAN BAĞIR OĞLU
Nümayəndə: SADIQOV ELÇİN ƏLİ OĞLU
Cavabdeh: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ SƏFƏRBƏRLİK VƏ HƏRBİ XİDMƏTƏ ÇAĞIRIŞ ÜZRƏ DÖVLƏT XİDMƏTİ
Xəqani Məmmədov Hərbi inzibati orqanların aktları və hərəkətləri (hərəkətsizliyi) ilə əlaqədar mübahisələr - digər məsələlər Zal 6 10:15
19 2-1[102]-215/2020 21.11.2019 Cavabdeh: "AMAL-D" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ
İddiaçı: Bakı şəhəri Kiçik Sahibkarlıqla İş Departamenti
İddiaçı: DÖVLƏT SOSİAL MÜDAFİƏ FONDUNUN BAKI ŞƏHƏRİ ÜZRƏ HÜQUQİ ŞƏXSLƏRLƏ İŞ DEPARTAMENTİ
Vəkil: ƏHMƏD İSMAYIL ƏHMƏD OĞLU
Rahib Nəbizadə İnzibati orqanların aktları və hərəkətləri (hərəkətsizliyi) ilə əlaqədar mübahisələr - məcburi dövlət sosial sığorta haqqları üzrə Zal 6 12:05
20 2-1[102]-216/2020 21.11.2019 Cavabdeh: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ƏMƏK VƏ ƏHALİNİN SOSİAL MÜDAFİƏSİ NAZİRLİYİ YANINDA DÖVLƏT SOSİAL MÜDAFİƏ FONDUNUN XÜSUSİ ŞƏRTLƏRLƏ TƏYİNAT İDARƏSİ
İddiaçı: SEYİDOV VƏLƏNMƏD NORUZ OĞLU
Cavabdeh: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI DÖVLƏT SOSİAL MÜDAFİƏ FONDUNUN QARADAĞ RAYON ŞÖBƏSİ
Vəkil: QURBANOVA DİLARƏ FUAD QIZI
Rahib Nəbizadə İnzibati orqanların aktları və hərəkətləri (hərəkətsizliyi) ilə əlaqədar mübahisələr - pensiya təminatı üzrə Zal 6 12:10
21 2-1[102]-225/2020 25.11.2019 Vəkil: QULİYEV MƏHƏMMƏD RƏHİM OĞLU
Cavabdeh: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ ƏMƏK VƏ ƏHALİNİN SOSİAL MÜDAFİƏSİ NAZİRLİYİ YANINDA DÖVLƏT SOSİAL MÜDAFİƏ FONDU
İnzibati məhkəmə icraatına cəlb olunmuş üçüncü şəxs: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ƏMƏK VƏ ƏHALİNİN SOSİAL MÜDAFİISİ NAZİRLİYİ YANINDA DÖVLƏT SOSİAL MÜDAFİƏ FONDUNUN ZƏNGİLAN RAYON ŞÖBƏSİ
İddiaçı: ƏSƏDOVA ZƏRQƏLƏM RƏSUL QIZI
Rahib Nəbizadə İnzibati orqanların aktları və hərəkətləri (hərəkətsizliyi) ilə əlaqədar mübahisələr - əmək məsələləri üzrə Zal 6 12:15
22 2-1[102]-232/2020 25.11.2019 Cavabdeh: SALYAN RAYON MƏRKƏZİ XƏTƏXANASI
Cavabdeh: SALYAN RAYON 35 NÖMRƏLİ TİBBİ SOSİAL EKSPERT KOMİSSİYASI
Cavabdeh: AKADEMİK M.Ə.MİRQASIMOV ADINA RESPUBLİKA KLİNİK XƏSTƏXANASI
İddiaçı: RƏHİMOV RAUF RAUF
Vəkil: QOCAYEV ORXAN ƏLƏDDİN OĞLU
Rahib Nəbizadə Zal 6 12:20
23 2-1[102]-247/2020 26.11.2019 İnzibati məhkəmə icraatına cəlb olunmuş üçüncü şəxs: XƏLİLULLAH QİNYƏTOV ƏLİBƏY
İnzibati məhkəmə icraatına cəlb olunmuş üçüncü şəxs: MƏMMƏDOVA KİFAYƏT AĞALI QIZI
Cavabdeh: DƏDRX-nin 9 saylı Ərazi İdarəsi
Nümayəndə: MİRZƏLİYEV RUSLAN MİRZƏMMƏD OĞLU
İddiaçı: ALLAHVERDİYEV RƏFAİL LƏTİF OĞLU
Vəkil: QƏRİBOV RƏŞİD VƏLİYƏDDİN OĞLU
Xəqani Məmmədov İnzibati orqanların aktları və hərəkətləri (hərəkətsizliyi) ilə əlaqədar mübahisələr - torpaq üzrə Zal 1 10:10
24 2-1[102]-262/2020 28.11.2019 Cavabdeh: AR ETSN-NİN MEŞƏLƏRİN İNKİŞAFI DEPARTAMENTİ
Nümayəndə: XUDİYEV ARAZ SADƏDDİN OĞLU
İddiaçı: İBADOV İBAD HÜSEYN
Nümayəndə: İBADOV TELMAN İBAD OĞLU
İddiaçı: İBADOV TELMAN İBAD OĞLU
Nümayəndə: İBADOV İBAD HÜSEYN
Rahib Nəbizadə İnzibati orqanların aktları və hərəkətləri (hərəkətsizliyi) ilə əlaqədar mübahisələr - torpaq üzrə Zal 6 12:30
25 2-1[102]-267/2020 02.12.2019 İddiaçı: NEYMANOV İSLAM ƏKRƏM OĞLU
Cavabdeh: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ƏMƏK VƏ ƏHALİNİN SOSİAL MÜDAFİƏSİ NAZİRLİYİ YANINDA DÖVLƏT SOSİAL MÜDAFİƏ FONDU HƏRBİ QULLUQÇULAR VƏ XÜSUSİ RÜTBƏLİ ŞƏXSLƏRLƏ İŞ İDARƏSİ
Vəkil: QURBANOVA DİLARƏ FUAD QIZI
Xəqani Məmmədov İnzibati orqanların aktları və hərəkətləri (hərəkətsizliyi) ilə əlaqədar mübahisələr - pensiya təminatı üzrə Zal 6 10:40
26 2-1[102]-271/2020 02.12.2019 Vəkil: ALIYEV CAVİD BARAT OĞLU
İddiaçı: "AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ SAHİBKARLIĞIN İNKİŞAFI FONDU" PUBLİK HÜQUQİ ŞƏXS
Cavabdeh: Bank Of Azerbaijan ASC
Xəqani Məmmədov İnzibati orqanların aktları və hərəkətləri (hərəkətsizliyi) ilə əlaqədar mübahisələr - digər məsələlər Zal 6 10:30
27 2-1[102]-294/2020 04.12.2019 Vəkil: ƏHMƏDOV CAVİD NAZİM OĞLU
Cavabdeh: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ƏMƏK VƏ ƏHALİNİN SOSİAL MÜDAFİƏSİ NAZİRLİYİ YANINDA DÖVLƏT SOSİAL MÜDAFİƏ FONDU HƏRBİ QULLUQÇULAR VƏ XÜSUSİ RÜTBƏLİ ŞƏXSLƏRLƏ İŞ İDARƏSİ
İddiaçı: MÖVSÜMOV MÜBARİZ İSMAYIL OĞLU
Xəqani Məmmədov Zal 6 11:00
28 2-1[102]-297/2020 04.12.2019 İddiaçı: ƏLƏSGƏROVA NƏZAKƏT BAHADİL QIZI
Cavabdeh: AR ƏƏSMN yanında DSMF Sabunçu rayon şöbəsi
Vəkil: BƏDİRLİ RÜFƏT MİRRAFİQ OĞLU
Xəqani Məmmədov İnzibati orqanların aktları və hərəkətləri (hərəkətsizliyi) ilə əlaqədar mübahisələr - pensiya təminatı üzrə Zal 6 10:50
29 2-1[102]-503/2020 27.12.2019 Cavabdeh: Bank Technique ASC
İddiaçı: NOVRUZOV ÇİNGİZ HƏMİD
Rahib Nəbizadə Seçki hüquqlarının müdafiəsi ilə bağlı Zal 6 12:35
30 2-1[102]-513/2020 27.12.2019 Cavabdeh: NƏSİMİ RAYON İCRA HAKİMİYYƏTİ
İddiaçı: ƏHMƏDOVA ƏMİNƏT ƏLİ QIZI
Cavabdeh: İSMAYILOV ƏLƏDDİN KƏMALƏDDİN OĞLU
Ərizəçi: ƏHMƏDOVA ƏMİNƏT ƏLİ QIZI
Azər Hüseynov İnzibati orqanların aktları və hərəkətləri (hərəkətsizliyi) ilə əlaqədar mübahisələr - digər məsələlər Zal 1 15:55

Çərşənbə (22.01.2020 tarixində) baxılan işlər

2-1 indeksi üzrə:

# İşin №si Daxil olub Tərəflər Sədrlik edən hakim İddianın mahiyyəti Zal Baxılma vaxtı
1 2-1[102]-136/2020 07.11.2019 Vəkil: ƏHMƏD İSMAYIL ƏHMƏD OĞLU
İddiaçı: "Optik Rabitə Tikinti və Quraşdırma"
Cavabdeh: AR Vergilər Nazirliyi yanında Bakı Vergilər Departamenti
Nigar Rəsulbəyova Sair işlər - Məcburi dövlət sosial sığorta haqqlarının yığılması üzrə mübahisələr Zal 7 11:20
2 2-1[102]-148/2020 12.11.2019 Cavabdeh: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MÜDAFİƏ NAZİRLİYİ
İddiaçı: MƏMMƏDOV MALİK SƏMİD
Vəkil: ƏFRASİYABOVA DİLARƏ PAŞA QIZI
Kəmaləddin Bədəlov Zal 6 12:35
3 2-1[102]-183/2020 15.11.2019 Vəkil: CƏLALZADƏ MEHDİ QURBANƏLİ OĞLU
Cavabdeh: ƏƏSMN DSMF SUMQAYIT ŞƏHƏR ŞÖBƏSİ
İddiaçı: MƏMMƏDOV VAQİF CAVAD
Kəmaləddin Bədəlov Zal 6 12:40
4 2-1[102]-22/2020 17.09.2019 İddiaçı: İBRAHİMOV İSLAM ƏKBƏR
Cavabdeh: DSMF-nin Göygöl rayon Şöbəsi
Vəkil: HÜMMƏTZADƏ XƏQAN İLHAM
Kəmaləddin Bədəlov Zal 6 11:55
5 2-1[102]-223/2020 22.11.2019 Vəkil: QULİYEV ELNUR AĞALAR OĞLU
İddiaçı: "ŞƏKİ SUKANAL" TÖRƏMƏ AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ
Cavabdeh: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI VERGİLƏR NAZİRLİYİNİN 11 SAYLI ƏRAZİ VERGİLƏR DEPARTAMENTİ
Kəmaləddin Bədəlov İnzibati orqanların aktları və hərəkətləri (hərəkətsizliyi) ilə əlaqədar mübahisələr - vergi məsələləri üzrə Zal 6 12:45
6 2-1[102]-224/2020 25.11.2019 İddiaçı: MƏMMƏDOV RÖVŞƏN VƏLİ OĞLU
Vəkil: YAQUBOVA KÖNÜL RAFİQ QIZI
Nümayəndə: MƏMMƏDOV SƏFƏR VƏLİ
Vəkil: MƏDƏTOV ASİF HÖKÜMƏLİ
Cavabdeh: Naxçıvan Muxtar Respublikası DSMF-nin Şərur rayon şöbəsi
İlqar Dadaşov Zal 6 10:25
7 2-1[102]-23/2020 23.09.2019 Cavabdeh: Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin Yanında Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin Bakı şəhər Ərazi İdarəsi
Vəkil: BAĞIROV ZİYA BAYRAM OĞLU
İddiaçı: SALAMOV ELNUR HƏSƏNQULU OĞLU
Kəmaləddin Bədəlov İnzibati orqanların aktları və hərəkətləri (hərəkətsizliyi) ilə əlaqədar mübahisələr - torpaq üzrə Zal 6 12:00
8 2-1[102]-236/2020 25.11.2019 Vəkil: ƏHMƏD İSMAYIL ƏHMƏD OĞLU
Cavabdeh: VERGİLƏR NAZİRLİYİNİN MİLLİ GƏLİRLƏR BAŞ İDARƏSİ
İddiaçı: "MKT İSTEHSALAT KOMMERSİYA" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ
İlqar Dadaşov Sair işlər - Məcburi dövlət sosial sığorta haqqlarının yığılması üzrə mübahisələr Zal 6 10:30
9 2-1[102]-24/2020 23.09.2019 İddiaçı: HÜSEYNOV ANAR MİRİSLAM OĞLU
Cavabdeh: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MÜDAFİƏ NAZİRLİYİ
Vəkil: CAVADOV HABİL AZAD OĞLU
Kəmaləddin Bədəlov İnzibati orqanların aktları və hərəkətləri (hərəkətsizliyi) ilə əlaqədar mübahisələr - digər məsələlər Zal 6 12:05
10 2-1[102]-248/2020 26.11.2019 İddiaçı: MUSTAFAYEV XƏYYAM RIZAQULU OĞLU
Cavabdeh: Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin Mərkəzi Hərbi Həkim Komissiaysı
Vəkil: TAĞIYEVA ŞƏLALƏ YUNAN QIZI
İlqar Dadaşov İnzibati orqanların aktları və hərəkətləri (hərəkətsizliyi) ilə əlaqədar mübahisələr - torpaq üzrə Zal 6 10:20
11 2-1[102]-251/2020 28.11.2019 Vəkil: ABBASOV ORXAN VİLAYƏT OĞLU
İddiaçı: ABBASOV SARVAN ABBAS OĞLU
Cavabdeh: ƏƏSMN YANINDA DSMF DAŞKƏSƏN RAYON ŞÖBƏSİ
İlqar Dadaşov Zal 6 10:40
12 2-1[102]-257/2020 28.11.2019 Cavabdeh: ƏƏSMN YANINDA DSMF BƏRDƏ RAYON ŞÖBƏSİ
İddiaçı: QOCAMANOV HAFİZ ŞİKAR OĞLU
Vəkil: ABBASOV RƏFAİL ARİF OĞLU
İlqar Dadaşov Zal 6 10:35
13 2-1[102]-273/2020 02.12.2019 Vəkil: SADIQOV FƏRİD SADIQ
İddiaçı: MƏMMƏDOV MAQSUD MƏSTALI
Cavabdeh: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI DAXİLİ İŞLƏR NAZİRLİYİ DAXİLİ QOŞUNLARININ ALİ HƏRBİ MƏKTƏBİ
İnzibati məhkəmə icraatına cəlb olunmuş üçüncü şəxs: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASİNİN MALİYYƏ NAZİRLİYİ
İlqar Hüseynov Zal 7 15:10
14 2-1[102]-275/2020 02.12.2019 Vəkil: ABBASOV ORXAN VİLAYƏT OĞLU
Cavabdeh: SOSİAL MÜDAFİƏ FONDUNUN SUMQAYIT ŞƏHƏR ŞÖBƏSİ
İddiaçı: QAYTARANOV NAZİM ƏVƏZ OĞLU
İlqar Hüseynov Zal 7 15:15
15 2-1[102]-28/2020 24.09.2019 Vəkil: MƏMMƏDOV AZƏR MƏHƏBBƏT OĞLU
İnzibati məhkəmə icraatına cəlb olunmuş üçüncü şəxs: Əmanətlərin Sığortalanması Fondu
İddiaçı: ƏHMƏDOV NURƏLİ ƏLİHÜSEYN
İnzibati məhkəmə icraatına cəlb olunmuş üçüncü şəxs: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ MALİYYƏ BAZARLARINA NƏZARƏT PALATASI
Cavabdeh: Ləğv prosesində olan "Gəncəbank" ASC ləğvedicisi Əmanətlərin Sığortalanması Fondu
Sevda Hüseynova Zal 6 15:40
16 2-1[102]-282/2020 04.12.2019 İddiaçı: MƏMMƏDOV TAHİR NURUŞ OĞLU
Cavabdeh: AR MÜDAFİƏ NAZİRLİYİ MALİYYƏ VƏ BÜDCƏ İDARƏSİNİN SOSİAL TƏMİNAT VƏ PENSİYA ŞÖBƏSİ
Vəkil: BABAYEV BƏXTİYAR RƏHİM OĞLU
Vəkil: ƏFRASİYABOVA DİLARƏ PAŞA QIZI
Nümayəndə: İSAYEV SƏFƏR QALİB OĞLU
Nigar Rəsulbəyova Zal 7 10:20
17 2-1[102]-287/2020 04.12.2019 Vəkil: BƏDİRLİ RÜFƏT MİRRAFİQ OĞLU
Cavabdeh: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ ƏMƏK VƏ ƏHALİNİN SOSİAL MÜDAFİƏSİ NAZİRLİYİ YANINDA DÖVLƏT SOSİAL MÜDAFİƏ FONDUNUN LERİK RAYON ŞÖBƏSİ
İddiaçı: İMANOV MALİK TOFİQ
İlqar Hüseynov Zal 7 15:25
18 2-1[102]-289/2020 04.12.2019 İddiaçı: HÜSEYNOV RAZİ YAVƏR OĞLU
Cavabdeh: DSMF CƏLİLABAD RAYON ŞÖBƏSİ
Vəkil: ABBASOV ORXAN VİLAYƏT OĞLU
İlqar Hüseynov Zal 7 15:20
19 2-1[102]-292/2020 04.12.2019 Vəkil: MƏMMƏDOV AZƏR MƏHƏBBƏT OĞLU
Cavabdeh: Xətai rayon İcra və Probasiya Şöbəsi
İddiaçı: ”Dəmirbank” ASC
İlqar Dadaşov İnzibati orqanların aktları və hərəkətləri (hərəkətsizliyi) ilə əlaqədar mübahisələr - digər məsələlər Zal 6 11:10
20 2-1[102]-293/2020 04.12.2019 İddiaçı: ƏZİZOVA SƏMA ARİF
Cavabdeh: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ
Vəkil: YUSİFOV CEYHUN SALMAN OĞLU
İlqar Dadaşov İnzibati orqanların aktları və hərəkətləri (hərəkətsizliyi) ilə əlaqədar mübahisələr - digər məsələlər Zal 6 11:15
21 2-1[102]-298/2020 04.12.2019 Vəkil: RAMAZANOV NİCAT RÜFƏT
İddiaçı: PAŞAYEVA MƏLAHƏT MUXTAR QIZI
Cavabdeh: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI DÖVLƏT SOSİAL MÜDAFİƏ FONDUNUN BİNƏQƏDİ RAYON ŞÖBƏSİ
İlqar Dadaşov İnzibati orqanların aktları və hərəkətləri (hərəkətsizliyi) ilə əlaqədar mübahisələr - pensiya təminatı üzrə Zal 6 11:00
22 2-1[102]-30/2020 25.09.2019 İnzibati məhkəmə icraatına cəlb olunmuş üçüncü şəxs: AR Müdafiə Nazirliyinin Mərkəzi Hərbi Həkim Komissiyası
Vəkil: QULİZADƏ GÜLNAR MƏMMƏDAĞA QIZI
Cavabdeh: AR ƏƏSMN yanında DSMF-nin Nərimanov rayon şöbəsi
İddiaçı: RZAYEV RAMİN QÜDRƏT OĞLU
Kəmaləddin Bədəlov İnzibati orqanların aktları və hərəkətləri (hərəkətsizliyi) ilə əlaqədar mübahisələr - digər məsələlər Zal 6 12:10
23 2-1[102]-300/2020 04.12.2019 Cavabdeh: DÖVLƏT SOSİAL MÜDAFİƏ FONDU BAKI ŞƏHƏRİ SABUNÇU RAYON ŞÖBƏSİ
İddiaçı: İSMAYILOV İLQAR İBRAHİM OĞLU
Vəkil: BƏDİRLİ RÜFƏT MİRRAFİQ OĞLU
İlqar Dadaşov İnzibati orqanların aktları və hərəkətləri (hərəkətsizliyi) ilə əlaqədar mübahisələr - pensiya təminatı üzrə Zal 6 10:50
24 2-1[102]-304/2020 04.12.2019 Cavabdeh: SƏBAİL RAYON İCRA HAKİMİYYƏTİ
Cavabdeh: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ ƏMƏK VƏ ƏHALİNİN SOSİAL MÜDAFİƏSİ NAZİRLİYİ YANINDA DÖVLƏT SOSİAL MÜDAFİƏ FONDU
Cavabdeh: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASİNİN MALİYYƏ NAZİRLİYİ
İddiaçı: SƏMƏDOV ZƏFƏR OCAQQULU
Vəkil: QURBANOV TAHİR SÜLEYMAN OĞLU
İlqar Hüseynov İnzibati orqanların aktları və hərəkətləri (hərəkətsizliyi) ilə əlaqədar mübahisələr - yaşayış sahəsi üzrə Zal 7 15:00
25 2-1[102]-308/2020 06.12.2019 Vəkil: RƏHMANOV ŞAİQ RAHİD OĞLU
İddiaçı: MƏDƏDOV AQİL MƏDƏD OĞLU
Cavabdeh: Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin yanında Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestr Xidməti Bakı Şəhər Ərazi İdarəsi
İnzibati məhkəmə icraatına cəlb olunmuş üçüncü şəxs: SƏBAİL RAYON İCRA HAKİMİYYƏTİ
İnzibati məhkəmə icraatına cəlb olunmuş üçüncü şəxs: Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti
İnzibati məhkəmə icraatına cəlb olunmuş üçüncü şəxs: Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi yanında Torpaqların Dövlət İdarəetməsinin Təşkili üzrə Dövlət Agentliyi
Nigar Rəsulbəyova İnzibati orqanların aktları və hərəkətləri (hərəkətsizliyi) ilə əlaqədar mübahisələr - torpaq üzrə Zal 7 10:50
26 2-1[102]-322/2020 06.12.2019 Vəkil: ƏFRASİYABOVA DİLARƏ PAŞA QIZI
Cavabdeh: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MÜDAFİƏ NAZİRLİYİ
İddiaçı: NƏSİRLİ MƏSUD VEYİS OĞLU
Nümayəndə: SARIYEV ƏJDƏR HAKİM OĞLU
Nigar Rəsulbəyova Hərbi inzibati orqanların aktları və hərəkətləri (hərəkətsizliyi) ilə əlaqədar mübahisələr - digər məsələlər Zal 7 10:40
27 2-1[102]-328/2020 06.12.2019 İddiaçı: ATAYEVA SEVİL MƏMMƏDƏLİ
Vəkil: ƏHMƏDOV FUAD HÜSEYN OĞLU
Cavabdeh: DƏDRX-nin 3 Saylı Ərazi İdarəsi
İnzibati məhkəmə icraatına cəlb olunmuş üçüncü şəxs: HƏSƏNOV ELMAN İBRAHİM
Nigar Rəsulbəyova Zal 7 11:00
28 2-1[102]-34/2020 30.09.2019 Vəkil: ƏLİYEV SAMİR SÜLEYMAN OĞLU
Cavabdeh: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ƏMƏK VƏ ƏHALİNİN SOSİAL MÜDAFİƏSİ NAZİRLİYİ YANINDA DÖVLƏT SOSİAL MÜDAFİƏ FONDU HƏRBİ QULLUQÇULAR VƏ XÜSUSİ RÜTBƏLİ ŞƏXSLƏRLƏ İŞ İDARƏSİ
İddiaçı: İSRƏFİLOVA HÖKÜMƏ TELMAN QIZI
Sevda Hüseynova İnzibati orqanların aktları və hərəkətləri (hərəkətsizliyi) ilə əlaqədar mübahisələr - pensiya təminatı üzrə Zal 6 15:45
29 2-1[102]-340/2020 09.12.2019 Vəkil: RAMAZANOV NİCAT RÜFƏT
Cavabdeh: DSMF-nin Beyləqan rayon Şöbəsi
İddiaçı: CAVADOV YAŞAR ƏFKAR
İlqar Hüseynov Zal 7 16:00
30 2-1[102]-350/2020 10.12.2019 Vəkil: NOVRUZOV DÜNYAMİN MƏMMƏDƏLİ OĞLU
Cavabdeh: AR ƏƏSMN yanında DSMF Nərimanov rayon şöbəsi
İddiaçı: İSMAYILOV NƏBİ ƏLİ OĞLU
İlqar Hüseynov İnzibati orqanların aktları və hərəkətləri (hərəkətsizliyi) ilə əlaqədar mübahisələr - pensiya təminatı üzrə Zal 7 15:05
31 2-1[102]-358/2020 10.12.2019 Vəkil: XƏLİLOV RAFİQ MƏMMƏDRƏHİM OĞLU
Cavabdeh: SƏBAİL RAYON İCRA HAKİMİYYƏTİ
İddiaçı: İSMAYILOVA MAHİRƏ ƏHMƏD QIZI
Cavabdeh: BAKI ŞƏHƏR İCRA HAKİMİYYƏTİ
Nigar Rəsulbəyova İnzibati orqanların aktları və hərəkətləri (hərəkətsizliyi) ilə əlaqədar mübahisələr - yaşayış sahəsi üzrə Zal 7 10:35
32 2-1[102]-361/2020 11.12.2019 İddiaçı: RƏHİMXANOV RİZVAN QAZIXAN OĞLU
Cavabdeh: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ƏMLAK MƏSƏLƏLƏRİ DÖVLƏT KOMİTƏSİNİN YANINDA DAŞINMAZ ƏMLAKIN DÖVLƏT REYESTRİ XİDMƏTİNİN BAKI ŞƏHƏR ƏRAZİ İDARƏSİ
Vəkil: MƏHƏRRƏMOVA AYSEL YUSİF QIZI
Nigar Rəsulbəyova İnzibati orqanların aktları və hərəkətləri (hərəkətsizliyi) ilə əlaqədar mübahisələr - torpaq üzrə Zal 7 10:45
33 2-1[102]-363/2020 11.12.2019 Vəkil: HÜSEYNOV TURAL FİRUDDİN OĞLU
Cavabdeh: 12 SAYLI ƏRAZİ VERGİLƏR DEPARTAMENTİ
İddiaçı: GƏNCƏ METAL PLASTİK ASC
Nigar Rəsulbəyova Zal 7 10:30
34 2-1[102]-369/2020 11.12.2019 Vəkil: BƏDİRLİ RÜFƏT MİRRAFİQ OĞLU
İddiaçı: İLYASOV VÜQAR İLYAS OĞLU
Cavabdeh: DÖVLƏT SOSİAL MÜDAFİƏ FONDUNUN ŞƏKİ ŞƏHƏR ŞÖBƏSİ
İlqar Hüseynov İnzibati orqanların aktları və hərəkətləri (hərəkətsizliyi) ilə əlaqədar mübahisələr - digər məsələlər Zal 7 15:45
35 2-1[102]-374/2020 11.12.2019 Cavabdeh: AR Müdafiə Nazirliyinin Tibb Baş İdarəsi
İddiaçı: NOVRUZOV RÖVŞƏN RAFAİL OĞLU
Vəkil: NƏSİBOV SANİ ƏLİ OĞLU
İlqar Hüseynov İnzibati orqanların aktları və hərəkətləri (hərəkətsizliyi) ilə əlaqədar mübahisələr - digər məsələlər Zal 7 15:50
36 2-1[102]-377/2020 11.12.2019 Vəkil: ƏLİYEV SAMİR SÜLEYMAN OĞLU
İddiaçı: KAZIMOVA DİLARƏ DƏYAZXAN QIZI
Vəkil: DƏMİROV MÜŞVİQ İLHAM OĞLU
Cavabdeh: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ ƏMƏK VƏ ƏHALİNİN SOSİAL MÜDAFİƏSİ NAZİRLİYİ YANINDA DÖVLƏT SOSİAL MÜDAFİƏ FONDU
Nigar Rəsulbəyova İnzibati orqanların aktları və hərəkətləri (hərəkətsizliyi) ilə əlaqədar mübahisələr - pensiya təminatı üzrə Zal 7 10:55
37 2-1[102]-380/2020 13.12.2019 Maraqlı şəxs: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI VERGİLƏR NAZİRLİYİNİN 2 SAYLI ƏRAZİ VERGİLƏR DEPARTAMENTİ
İddiaçı: "AZTEXNİKA" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ
Vəkil: BAĞIROV SADİQ TOFİQ OĞLU
Nigar Rəsulbəyova Zal 7 11:05
38 2-1[102]-390/2020 16.12.2019 Vəkil: NƏSİBOV SANİ ƏLİ OĞLU
İddiaçı: MƏMMƏDOV ELÇİN YAQUB OĞLU
Cavabdeh: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI QAÇQINLARIN VƏ MƏCBURİ KÖÇKÜNLƏRİN İŞLƏRİ ÜZRƏ DÖVLƏT KOMİTƏSİ
İnzibati məhkəmə icraatına cəlb olunmuş üçüncü şəxs: XƏTAİ RAYONU İCRA HAKİMİYYƏTİ
İlqar Hüseynov İnzibati orqanların aktları və hərəkətləri (hərəkətsizliyi) ilə əlaqədar mübahisələr - digər məsələlər Zal 7 15:55
39 2-1[102]-421/2020 17.12.2019 Vəkil: MƏCİDLİ ELŞƏN SEYİDƏLİ OĞLU
İddiaçı: ƏMİROVA XANIM ƏLAĞA QIZI
Cavabdeh: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI DÖVLƏT SOSİAL MÜDAFİƏ FONDUNUN KÜRDƏMİR RAYON ŞÖBƏSİ
Nigar Rəsulbəyova Zal 7 11:15
40 2-1[102]-478/2020 26.12.2019 Cavabdeh: AR VƏKİLLƏR KOLLEGİYASI
İddiaçı: ABBASOV EMİN VİQAMİ OĞLU
Vəkil: NAMAZLI FARİZ MÜBARİZ OĞLU
Zakir Quliyev Sair işlər - Digər Zal 7 11:45
41 2-1[102]-509/2020 27.12.2019 Cavabdeh: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASİNİN MALİYYƏ NAZİRLİYİ
İddiaçı: FƏRZİYEV GÜLƏLİ ŞAHÜSEYN OĞLU
Vəkil: QULİYEV SAHİB ŞAHBALA OĞLU
Zakir Quliyev İnzibati orqanların aktları və hərəkətləri (hərəkətsizliyi) ilə əlaqədar mübahisələr - digər məsələlər Zal 7 11:50
42 2-1[102]-516/2020 27.12.2019 İddiaçı: ZEYNALOV ƏLİZEYNAL RAMİZ
Cavabdeh: ƏMDK DƏDRX 4 SAYLI ABŞERON Əİ
Vəkil: QULİYEV ELNUR AĞALAR OĞLU
Zakir Quliyev Zal 7 11:55
43 2-1[102]-519/2020 29.12.2019 İddiaçı: HÜSEYNOV YAVƏR GÜLƏLİ OĞLU
Cavabdeh: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI DÖVLƏT SOSİAL MÜDAFİƏ FONDU HACIQABUL RAYON ŞÖBƏSİ
Vəkil: ABDULLAYEV FƏRİD KAZIM
Zakir Quliyev Zal 7 12:00
44 2-1[102]-52/2020 07.10.2019 Cavabdeh: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ƏMƏK VƏ ƏHALİNİN SOSİAL MÜDAFİƏSİ NAZİRLİYİ YANINDA DÖVLƏT SOSİAL MÜDAFİƏ FONDU HƏRBİ QULLUQÇULAR VƏ XÜSUSİ RÜTBƏLİ ŞƏXSLƏRLƏ İŞ İDARƏSİ
İddiaçı: MƏMMƏDOV AZAY SALMAN OĞLU
Vəkil: KANTAYEV NURƏDDİN MAHAMA OĞLU
Kəmaləddin Bədəlov İnzibati orqanların aktları və hərəkətləri (hərəkətsizliyi) ilə əlaqədar mübahisələr - pensiya təminatı üzrə Zal 6 11:50
45 2-1[102]-78/2020 21.10.2019 İddiaçı: KƏLƏŞOV RÖVŞƏN KƏRİM OĞLU
Cavabdeh: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ƏMƏK VƏ ƏHALİNİN SOSİAL MÜDAFİƏSİ NAZİRLİYİ YANINDA DÖVLƏT SOSİAL MÜDAFİƏ FONDU HƏRBİ QULLUQÇULAR VƏ XÜSUSİ RÜTBƏLİ ŞƏXSLƏRLƏ İŞ İDARƏSİ
Vəkil: QURBANOVA DİLARƏ FUAD QIZI
Kəmaləddin Bədəlov İnzibati orqanların aktları və hərəkətləri (hərəkətsizliyi) ilə əlaqədar mübahisələr - pensiya təminatı üzrə Zal 6 12:15
46 2-1[102]-80/2020 21.10.2019 Cavabdeh: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ƏMLAK MƏSƏLƏLƏRİ DÖVLƏT KOMİTƏSİNİN YANINDA DAŞINMAZ ƏMLAKIN DÖVLƏT REYESTRİ XİDMƏTİNİN BAKI ŞƏHƏR ƏRZİ İDARƏSİ
İddiaçı: ÇİSTOKLETOVA LYUBOV QRİQORYEVNA
İddiaçı: RƏHMANOVA NADEJDA QRİQORYEVNA
Vəkil: UKALAYEV İLKİN RAMAZAN OĞLU
Kəmaləddin Bədəlov İnzibati orqanların aktları və hərəkətləri (hərəkətsizliyi) ilə əlaqədar mübahisələr - yaşayış sahəsi üzrə Zal 6 12:20
47 2-1[102]-91/2020 24.10.2019 Vəkil: YADİGAROV VÜSAL ALXAN OĞLU
Cavabdeh: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ƏMLAK MƏSƏLƏLƏRİ DÖVLƏT KOMİTƏSİNİN YANINDA DAŞINMAZ ƏMLAKIN DÖVLƏT REYESTRİ XİDMƏTİNİN 1 SAYLI BAKI ƏRAZİ İDARƏSİ
Cavabdeh: SABUNÇU RAYON İCRA HAKİMİYYƏTİ
İddiaçı: HACIYEVA ELMİRA VAQİF QIZI
İnzibati məhkəmə icraatına cəlb olunmuş üçüncü şəxs: ƏLİYEV XƏQANİ DÜNYAMALI
Kəmaləddin Bədəlov İnzibati orqanların aktları və hərəkətləri (hərəkətsizliyi) ilə əlaqədar mübahisələr - digər məsələlər Zal 6 12:25
48 2-1[102]-94/2020 24.10.2019 İddiaçı: ABDULLAYEV HÜSEYNQULU YUNİS OĞLU
Cavabdeh: AR ƏMLAK MƏSƏLƏLƏRİ ÜZRƏ DÖVLƏT KOMİTƏSİ
İddiaçı: "ARZU" KİÇİK MÜƏSSİSƏSİ
Vəkil: ABDULLAYEV RAMİZ HÜMBƏT OĞLU
Kəmaləddin Bədəlov Zal 6 12:30

Cümə axşamı (23.01.2020 tarixində) baxılan işlər

Təyin edilməyib:

Cümə (24.01.2020 tarixində) baxılan işlər

2-1 indeksi üzrə:

# İşin №si Daxil olub Tərəflər Sədrlik edən hakim İddianın mahiyyəti Zal Baxılma vaxtı
1 2-1[102]-566/2020 13.01.2020 İddiaçı: Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası
Cavabdeh: Alfa Sığorta ASC
Üçüncü şəxs: VERGİLƏR NAZİRLİYİ YANINDA BAKI ŞƏHƏRİ LOKAL GƏLİRLƏR DEPARTAMENTİ
İddiaçı: Azərbaycan Respublikası Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası
Cavabdeh: "Alfa Sığorta" ASC
Maraqlı şəxs: Bakı şəhəri Lokal gəlirlər Departamenti
Vəkil: MƏLİKOV BALABƏY AĞAMMƏD OĞLU
Sevda Hüseynova İnzibati orqanların aktları və hərəkətləri (hərəkətsizliyi) ilə əlaqədar mübahisələr - digər məsələlər Zal 6 11:00