Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsinin Kommersiya kollegiyasında 30.03.2020-03.04.2020-ci il tarixində baxılacaq işlər.

Bazar ertəsi (30.03.2020 tarixində) baxılan işlər

Təyin edilməyib:

Çərşənbə axşamı (31.03.2020 tarixində) baxılan işlər

Təyin edilməyib:

Çərşənbə (01.04.2020 tarixində) baxılan işlər

2-2 indeksi üzrə:

# İşin №si Daxil olub Tərəflər Sədrlik edən hakim İddianın mahiyyəti Zal Baxılma vaxtı
1 2-2[102]-101/2020 14.02.2020 Vəkil: MƏMMƏDOV ŞİRVAN İBRAHİM
İddiaçı: BƏDİROV RÜFƏT ÇİNGİZ OĞLU
Vəkil: ALLAHVERDİYEV YUSİF ASİF OĞLU
Cavabdeh: KƏLƏNTƏROVA NƏRGİZ ŞAMİL QIZI
İlqar Dadaşov Sair işlər - Digər Zal 6 10:50
2 2-2[102]-105/2020 18.02.2020 İddiaçı: "BAKI TELEFON RABİTƏSİ" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ
Cavabdeh: "AZƏRSU" AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ
Vəkil: ZÜLFÜQAROV RÜSTƏM MƏHƏMMƏD OĞLU
Rahib Nəbizadə Zal 6 11:50
3 2-2[102]-107/2020 18.02.2020 İddiaçı: "Ş.Ş. SERVİS" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ
Cavabdeh: "AZƏRİŞIQ" AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ
Vəkil: ALIYEV CAVİD BARAT OĞLU
Vəkil: YOLÇUYEV RUHİN BİLMAN OĞLU
Rahib Nəbizadə Sair işlər - Maliyyə sanksiyaları, cərimələr və s. tutulmalar üzrə mübahisələr Zal 6 11:55
4 2-2[102]-108/2020 18.02.2020 Cavabdeh: "AZƏRİŞIQ" AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ
İddiaçı: İSKƏNDƏR MİRZƏYEV YUSUBƏLİ OĞLU
İlqar Dadaşov Müqavilələrdən əmələ gələn öhdəliklər üzrə mübahisələr - İstehlak edilmiş təbii qaz, su, elektrik və ya istilik enerjisinin haqqının ödənilməsi üzrə Zal 6 10:55
5 2-2[102]-110/2020 18.02.2020 İddiaçı: "ELVİN-A.R. KOMMUNAL XİDMƏTLƏR" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti
Cavabdeh: "AZƏRİŞIQ" AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ
Vəkil: ALIYEV CAVİD BARAT OĞLU
Nümayəndə: HÜSEYNZADƏ NÜSRƏT NƏCƏF OĞLU
Nümayəndə: ƏSƏDOV RAMAL KƏRİM OĞLU
Vəkil: SƏMƏDOĞLU ELDƏNİZ SƏMƏD OĞLU
Nümayəndə: HÜSEYNOVA RASİMƏ TOFİQ QIZI
İlqar Dadaşov Müqavilələrdən əmələ gələn öhdəliklər üzrə mübahisələr - İstehlak edilmiş təbii qaz, su, elektrik və ya istilik enerjisinin haqqının ödənilməsi üzrə Zal 6 11:00
6 2-2[102]-111/2020 18.02.2020 Mübahisə predmeti barəsində müstəqil tələb irəli sürməyən üçüncü şəxs: Goranboy rayon İcra Hakimiyyəti
İddiaçı: "Antim" Məhsul Məsuliyyətli Cəmiyyətı
Cavabdeh: BP Eksploreyşn (Xəzər dənizi və Şahzadə) Limited Şirkəti
Vəkil: QƏŞƏMOV FUAD AZAD OĞLU
Nümayəndə: RZAZADƏ CAVİD ƏFSƏR OĞLU
Rahib Nəbizadə Sair işlər - Digər Zal 6 12:00
7 2-2[102]-113/2020 18.02.2020 Ərizəçi: "ARAZ İSTİLİK SERVİS XİDMƏTLƏRİ" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ
Kreditor: "AZENCO" AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ
Kreditor: VERGİLƏR NAZİRLİYİ YANINDA BAKI ŞƏHƏRİ LOKAL GƏLİRLƏR DEPARTAMENTİ
Vəkil: QANBAYEV EMİL MƏHƏMMƏD OĞLU
Rahib Nəbizadə Sair işlər - Hüquqi və fiziki şəxslərin ödəmə qabiliyyəti olmayan hesab edilməsi barədə mübahisələr (müflisləşmə (iflas)) Zal 6 12:05
8 2-2[102]-116/2020 20.02.2020 İddiaçı: "AZERCELL TELEKOM" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ
Cavabdeh: "AZERFON" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ
Vəkil: BƏDİRLİ RÜFƏT MİRRAFİQ OĞLU
Vəkil: NƏBİYEV NƏSİB XƏQANİ OĞLU
Vəkil: MƏHƏRRƏMOV OKTAY ƏVƏZ OĞLU
Rahib Nəbizadə Müqavilələrdən əmələ gələn öhdəliklər üzrə mübahisələr - Digər Zal 6 12:10
9 2-2[102]-120/2020 21.02.2020 Cavabdeh: "DESİGN AND İNSTALLATİON OF POTENTİALLY HAZARDOUS OBJECTS" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ
Qarşılıqlı iddia üzrə iddiaçı: CERİNS CO.,LTD
Vəkil: ƏLİYEVA KÖNÜL NƏRİMAN QIZI
Vəkil: ALLAHVERDİZADƏ ZAUR ELBRUS OĞLU
Vəkil: ƏMƏNOV TURAL RİZVAN OĞLU
Rahib Nəbizadə Sair öhdəliklər üzrə mübahisələr - Vergi ödəmələri barədə mübahisələr Zal 6 12:15
10 2-2[102]-92/2020 08.02.2020 İddiaçı: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ƏMLAK MƏSƏLƏLƏRİ DÖVLƏT KOMİTƏSİ
Cavabdeh: " Məişət Malları" ASC
Nümayəndə: MEHDİYEV POLAD ALEY OĞLU
İlqar Dadaşov Zal 6 10:30
11 2-2[102]-95/2020 08.02.2020 İddiaçı: "ATRABANK" AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ (Ləğv prosesindədir)
Cavabdeh: "POLAD-2008" MTK
İlqar Dadaşov Zal 6 10:40

Cümə axşamı (02.04.2020 tarixində) baxılan işlər

Təyin edilməyib:

Cümə (03.04.2020 tarixində) baxılan işlər

Təyin edilməyib: