Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsinin Kommersiya kollegiyasında 03.08.2020-07.08.2020-ci il tarixində baxılacaq işlər.

Bazar ertəsi (03.08.2020 tarixində) baxılan işlər

Təyin edilməyib:

Çərşənbə axşamı (04.08.2020 tarixində) baxılan işlər

2-2 indeksi üzrə:

# İşin №si Daxil olub Tərəflər Sədrlik edən hakim İddianın mahiyyəti Zal Baxılma vaxtı
1 2-2[102]-232/2020 08.06.2020 Cavabdeh: AZƏRSU ASC-NİN SABUNCU RAYON SUKANAL İDARƏSİ
İddiaçı: "TƏMİZ ŞƏHƏR" AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ
Cavabdeh: "AZƏRSU" AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ
Vəkil: CABBAROV MİRHƏSƏN MİRİ
Bəhram Məmmədli Müqavilələrdən əmələ gələn öhdəliklər üzrə mübahisələr - İstehlak edilmiş təbii qaz, su, elektrik və ya istilik enerjisinin haqqının ödənilməsi üzrə Zal 6 11:40
2 2-2[102]-239/2020 12.06.2020 İddiaçı: RÜSTƏM İSMAYILOV RƏHİM OĞLU
Cavabdeh: "AKKORD SƏNAYE TİKİNTİ İNVESTİSİYA KORPORASİYASI" AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ
Vəkil: ƏLİYEV HİKMƏT ƏLİKİŞİ
Bəhram Məmmədli Müqavilələrdən əmələ gələn öhdəliklər üzrə mübahisələr - Digər Zal 6 11:45
3 2-2[102]-242/2020 16.06.2020 Cavabdeh: "P.H.D." MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ
İddiaçı: "AQRARKREDİT" QAPALI SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ BANK OLMAYAN KREDİT TƏŞKİLATI
Vəkil: ƏLİYEVA KÖNÜL NƏRİMAN
Vəkil: İMAMVERDİYEV BEYTULLA DADAŞ
Bəhram Məmmədli Müqavilələrdən əmələ gələn öhdəliklər üzrə mübahisələr - Digər Zal 6 11:50

Çərşənbə (05.08.2020 tarixində) baxılan işlər

Təyin edilməyib:

Cümə axşamı (06.08.2020 tarixində) baxılan işlər

Təyin edilməyib:

Cümə (07.08.2020 tarixində) baxılan işlər

Təyin edilməyib: