Azərbaycan Respublikasının

Ali Məhkəməsinin Qərarlar üzrə axtarış sistemi

Beta
İş nömrəsi üzrə axtarış
Mətn üzrə axtarış

Axtarılır
Başlıq Baxılıb Qərar
Ədalət mühakiməsinin həyata keçirilməsi zamanı insan hüquq və azadlıqlarının qorunması sahəsində məhkəmələrin fəaliyyəti haqqında 10.03.2000 Baxış PDF
Şərəf və ləyaqətin müdafiəsi barədə qanunviriciliyin məhkəmələr tərəfindən tətbiq edilməsi təcrübəsi haqqında 14.05.1999 Baxış PDF
Azərbaycan Respubliksı Ali Məhkəməsinin İntizam Kollegiyası haqqında Əsasnamə 22.02.1999 Baxış PDF
Özgə əmlakın qanunsuz ələ keçirmə və talama işləri üzrə qanunvericiliyin məhkəmələr tərəfindən tətbiqi təcrübəsi haqqında 14.05.1999 Baxış PDF
Əmlakı zorla tələb etmə işləri üzrə məhkəmə təcrübəsi haqqında 25.12.1998 Baxış PDF
Silah, döyüş sursatı və ya partlayıcı maddələrin oğurlanması və qanunsuz dövriyyəsinə dair işlər üzrə məhkəmə təcrübəsi haqqında 22.05.1998 Baxış PDF
Məhkəmə qətnaməsi haqqında 11.07.1997 Baxış PDF
Məhkəmələr tərəfindən cəza təyin etməyin ümumi prinsiplərinin tətbiq olunması təcrübəsi haqqında 30.12.1997 Baxış PDF
Narkotik vasitələrinin, güclü təsir edən və zəhərli maddələrin qanunsuz dövriyzsinə dair cinayət işləri üzrə məhkəmə təcrübəsi haqqında 11.07.1997 Baxış PDF
Cinayət mühakimə icraatında zərər çəkmiş şəxsin iştirakını tənzimləyən qanunların tətbiqi haqqında 27.12.1996 Baxış PDF
Ərizənin baxılmamış saxlaması barədə qanunvericiliyin məhkəmələr tərəfindən tətbiq edilməsi haqqında 07.06.1996 Baxış PDF
Məhkəmə hökmü haqqında 27.12.1996 Baxış PDF
Banditizm işləri üzrə məhkəmə təcrübəsi haqqında 07.06.1996 Baxış PDF
Müttəhimin müdafiə hüququnu təmin edən qanunların məhkəmələr tərəfindən tətbiq edilməsi təcrübəsi haqqında 02.12.1994 Baxış PDF
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MƏHKƏMƏLƏRİNİN MÜSTƏQİLLİYİ BARƏDƏ 16.10.1992 Baxış PDF
RESPUBLİKA MƏHKƏMƏLƏRİ TƏRƏFİNDƏN MƏNZİL QANUNVERİCİLİYİNİN TƏTBİQİ TƏCRÜBƏSİ HAQQINDA - (Qüvvədən düşmüşdür) 16.10.1992 Baxış PDF
Avtonəqliyyatın hərəkət və işlədilməsi qaydalarının pozulmasına dair işlər üzrə məhkəmə təcrübəsi haqqında 05.02.1962 Baxış PDF
Apelyasiya və kassasiya şikayətlərinin mümkünlüyü və şikayətlərə baxılmasının hədləri ilə bağlı Mülki Prosessual Məcəllənin tətbiqi məsələlərinə dair qərardad 14.10.2020 Baxış PDF
Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin İnzibati Kollegiyasının «Əmək pensiyaları haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun 32.1-1-ci maddəsinin tətbiqinə dair Qərardadı 08.10.2020 Baxış PDF
Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin İnzibati Kollegiyasının “Vergi ödəyicilərinin 2017-ci ilin 1 yanvar tarixinə mövcud olan vergi borclarının tənzimlənməsi haqqında" Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il 30 dekabr tarixli 474VQ №-li Qanununun tətbiqi ilə bağlı vergi ödəyicilərinin şəxsi hesab vərəqələrində əməliyyatların edilməsinə dair Qərardadı 13.08.2020 Baxış PDF
Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin Mülki və Kommersiya kollegiyalarının “İpoteka haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi üzrə ipoteka predmeti olan əmlakın ilkin satış qiymətinin müəyyən edilməsi məsələsinə dair Qərardadı 20.07.2020 Baxış PDF
“İnzibati mübahisələrə dair işlər üzrə məhkəmə qərarlarının icrasının təmin edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin Plenumunun qərarı 19.11.2021 Baxış PDF
“İnzibati mübahisələrə dair işlər üzrə məhkəmə qərarlarının icrasının təmin edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin Plenumunun 2021-ci il 19 noyabr tarixli, 10 saylı Qərarının tətbiqi ilə bağlı məhkəmələrin fəaliyyətinin monitorinqinin aparılması üzrə Planın təsdiq edilməsinə dair Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsi Plenumunun qərarı 19.11.2021 Baxış PDF
“İşlərin ümumi və yaxud kommersiya məhkəmələrinə aidiyyətinin müəyyən edilməsi, məhkəmə aidiyyəti ilə bağlı mübahisələrə və məhkəmələr arasında yaranan fikir ayrılıqlarına baxılmasının xüsusiyyətlərinə dair” Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsi Plenumunun Q Ə R A R I N 10 18.09.2020 Baxış PDF
Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsi Plenumunun bəzi qərarlarında dəyişikliklər edilməsi haqqında 30.04.2021 Baxış PDF
“Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsi Plenumunun bəzi qərarlarında dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsi Plenumunun qərarı 24.12.2021 Baxış PDF
"Uşaqların ölkədən getməsinə icazənin verilməsi ilə əlaqədar valideynlər arasında yaranan mübahisələr üzrə qanunvericiliyin məhkəmələr tərəfindən tətbiqi təcrübəsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsi Plenumunun qərarı 24.12.2021 Baxış PDF
“Məhkəmə hökmü haqqında” Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsi Plenumunun qərarı 24.12.2021 Baxış PDF
“Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsi Plenumunun “Yol hərəkəti və nəqliyyat vasitələrinin istismarı qaydalarının pozulmasına dair cinayət işləri üzrə məhkəmə təcrübəsi haqqında” 15 noyabr 2013-cü il tarixli 5 №-li qərarında dəyişikliklər edilməsi haqqında” 18.02.2022 Baxış PDF
İşin №si Sədrlik edən hakim Baxılıb Sənədin növü Qərar
2[102]-181/2019 Əli Rüstəmov 07.01.2019 Qərar Baxış PDF
2[102]-59/2019 Elşanə Vəliyeva 07.01.2019 Qərar Baxış PDF
2[102]-58/2019 Elşanə Vəliyeva 07.01.2019 Qərar Baxış PDF
2[102]-88/2019 Elşanə Vəliyeva 07.01.2019 Qərar Baxış PDF
2[102]-74/2019 Əli Rüstəmov 07.01.2019 Qərar Baxış PDF
2[102]-53/2019 Elşanə Vəliyeva 07.01.2019 Qərar Baxış PDF
2[102]-171/2019 Əli Rüstəmov 07.01.2019 Qərar Baxış PDF
2[102]-136/2019 Qürbət Əsgərov 07.01.2019 Qərar Baxış PDF
2[102]-75/2019 Qürbət Əsgərov 07.01.2019 Qərar Baxış PDF
2[102]-116/2019 Əli Rüstəmov 07.01.2019 Qərar Baxış PDF
2[102]-130/2019 Qürbət Əsgərov 07.01.2019 Qərar Baxış PDF

Göstərlir: 41 - 80 Cəmi:38387