10[102]-174/2021 qərar mətni

PDF

Azərbaycan Respublikası adından

MƏKTUB

Bakı şəhəri

İş № 10(102)-174/2021

07.10.2021

ALİ MƏHKƏMƏ

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASİ ALİ MƏHKƏMƏSİNİN MÜLKİ KOLLEGİYASİ

AZ 1025, Bakı şəhəri, Yusif Səfərov küçəsi 14, 1193-cü məhəllə

Tel: (994 12) 489-07-07, Faks: (994 12) 493-18-84, www.supremecourt.gov.az

Bakı şəh., Sabunçu rayonu, Zabrat küçəsi 40,
X1

Ali Məhkəmənin Mülki Kollegiyasına ünvanladığınız Türkiyə Respublikasının

Antalya 5 saylı Ailə Məhkəməsinin 12.02.2013-cü tarixli qərarının Azərbaycan
Respublikası ərazisində icra olunması üçün tanınması barədə ərizə ilə əlaqədar nəzərinizə
çatdırırıq ki, Siz göstərilən ərizə ilə ilkin olaraq Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə
Nazirliyinə müraciət etməlisiniz.

Odur ki, ərizə və əlavə olunmuş məhkəmə sənədləri Sizə qaytarılır.

Qoşma :cəmi 10 vərəq.

Hakim

Aqil Abbasov

İş № 10(102)-174/21

“ 07 ” oktyabr 2021-ci il

Bakı şəh., Sabunçu rayonu, Zabrat küçəsi 40,
X1

Ali Məhkəmənin Mülki Kollegiyasına ünvanladığınız Türkiyə Respublikasının

Antalya 5 saylı Ailə Məhkəməsinin 12.02.2013-cü tarixli qərarının Azərbaycan
Respublikası ərazisində icra olunması üçün tanınması barədə ərizə ilə əlaqədar nəzərinizə
çatdırırıq ki, Siz göstərilən ərizə ilə ilkin olaraq Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə
Nazirliyinə müraciət etməlisiniz.

Odur ki, ərizə və əlavə olunmuş məhkəmə sənədləri Sizə qaytarılır.

Qoşma :cəmi 10 vərəq.

Hakim

Aqil Abbasov