Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsində 23.10.2021 il tarixində baxılacaq işlər.

Mülki kollegiya:

Təyin edilməyib:

Cinayət kollegiyası :

Təyin edilməyib:

İnzibati kollegiya:

Təyin edilməyib:

Kommersiya kollegiyası:

Təyin edilməyib: