Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsinin Açar sözlər üzrə axtarış sistemi

Açar sözə görə axtar
İlk simvola görə axtar
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
# İşin №si: İşin baxılma tarixi: Açar söz İş üzrə qərarın PDF-i:
1 2-2[102]-582/2019 2-2[102]-42/2020 02.03.2020 17:00 özgə işlərin tapşırıq icrası təmin xərclərinin tutulması icazə münasibətləri öhdəliyin pozulması [PDF]
2 2[102]-2044/2022 11.05.2022 əmanət məbləğinin hesabına kredit müqaviləsi üzrə borcun silinməsi, öhdəliyin pozulması [PDF]
3 2[102]-3484/2022 04.07.2022 icarə haqqı tələbi, borclunun öhdəliyin pozulmasına məsuliyyətdən azad edilməsi, fors-major [PDF]
4 2-2[102]-735/2023 2-2[102]-50/2024 25.01.2024 xidmət müqaviləsi, öhdəliyin pozulması [PDF]
5 2-2[102]-99/2024 06.03.2024 xidmət müqaviləsi, öhdəliyin pozulması və ya lazımınca icra olunmaması [PDF]
6 2-2[102]-94/2024 15.03.2024 alqı-satqı müqaviləsi, öhdəliyin pozulması və ya lazımınca icra olunmaması [PDF]
7 2-2[102]-132/2024 15.03.2024 müqavilə münasibətlərindən irəli gələn mübahisələr, subpodrat meqaviləsi və öhdəliyin pozulması [PDF]
8 2-2[102]-106/2024 05.04.2024 öhdəliyin pozulması [PDF]
9 2-2[102]-115/2024 15.03.2024 alqı-satqı müqaviləsi, öhdəliyin pozulması [PDF]
10 2-2[102]-102/2024 15.03.2024 öhdəliyin pozulması [PDF]
11 2-2[102]-141/2024 18.04.2024 öhdəliyin pozulması və ya lazımınca icra edilməməsi, podrat müqaviləsi [PDF]
12 2-2[102]-130/2024 18.04.2024 öhdəliyin pozulması [PDF]
13 2-2[102]-129/2024 18.04.2024 öhdəliyin pozulması və ya lazımınca icra edilməməsi, podrat müqaviləsi [PDF]
14 2-2[102]-92/2024 05.04.2024 öhdəliyin pozulması [PDF]
15 2-2[102]-128/2024 25.04.2024 alqı-satqı müqaviləsi, alınmış əşyanın ödənilməsi, öhdəliyin pozulması, əldən çıxmış fayda, dəbbə pulu [PDF]
16 2-2[102]-197/2024 03.05.2024 alqı-satqı müqaviləsi, öhdəliyin pozulması, təbii inhisar subyektləri ilə sahibkarlıq subyektləri arasında mübahisələr [PDF]
17 2-2[102]-127/2024 25.04.2024 alqı-satqı müqaviləsi, öhdəliyin pozulması, borcun qaytarılması [PDF]
18 2-2[102]-123/2024 25.04.2024 alqı-satqı müqaviləsi, öhdəliyin pozulması [PDF]
19 2-2[102]-122/2024 25.04.2024 öhdəliyin pozulması və ya lazımınca icra edilməməsi, podrat müqaviləsi [PDF]
20 2-2[102]-179/2024 08.05.2024 öhdəliyin pozulması müqavilə üzrə dəbbə pulu tələbi, alqı-satqı müqaviləsi, satıcının əşyanı vermək vəzifəsi [PDF]
21 2-2[102]-190/2024 08.05.2024 borc müqaviləsi, öhdəliyin pozulması, sübutetmə vəzifəsi [PDF]
22 2-2[102]-229/2024 08.05.2024 öhdəliyin pozulması, sübutetmə vəzifəsi [PDF]