Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsinin Açar sözlər üzrə axtarış sistemi

Açar sözə görə axtar
İlk simvola görə axtar
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
# İşin №si: İşin baxılma tarixi: Açar söz İş üzrə qərarın PDF-i:
1 2-2[102]-219/2019 11.06.2019 12:25 tutmanın birgə nigah dövründə əldə olunmuş və ipoteka qoyulmuş əmlaka yönəldilməsi [PDF]
2 2-1[102]-1715/2019 18.06.2019 11:10 Bağ sahəsinə dair mülkiyyət hüququnun daşınmaz əmlakın dövlət qeydiyyatına alınması üçün tələb olunan hüquq müəyyənedici sənədlər [PDF]
3 2-1[102]-1724/2019 18.06.2019 10:40 vergi öhdəliyini ödənilməsini təmin etmək üçün əmlakın sıyahıya alınması [PDF]
4 2-1[102]-1702/2019 18.06.2019 10:50 Dövlət ehtiyacları üçün daşınmaz əmlakın könüllü alqı-satqı qaydasında geri alınması zamanı verilməli olan 10 faiz miqdarında əlavə ödəniş [PDF]
5 2-1[102]-1701/2019 11.06.2019 16:00 Bağ sahəsi üzərində mülkiyyət hüquqlarının daşınmaz əmlakın dövlət reyestrində qeydiyyata alınması və müvafiq çıxarışın verilməsi [PDF]
6 2-2[102]-292/2019 16.07.2019 12:25 tutmanın ipoteka ilə yüklü edilmiş əmlaka yönəldilməsi [PDF]
7 2-1[102]-1960/2019 09.07.2019 12:00 Əmlakın sökülməsi [PDF]
8 2-1[102]-1332/2019 04.09.2019 10:15 Daşınmaz əmlakın ipoteka yüklülüyündən azad edilməsi [PDF]
9 2-1[102]-1685/2019 25.06.2019 16:05 Daşınmaz əmlakın dövlət reyestrində hüquqların qeydiyyatı ilə bağlı mübahisələr [PDF]
10 2-1[102]-2357/2019 15.08.2019 12:30 Daşınmaz əmlakın dövlət reyestrində hüquqların qeydiyyatı ilə bağlı mübahisələr [PDF]
11 2-1[102]-2264/2019 15.08.2019 12:05 Bağ sahəsi üzərində mülkiyyət hüquqlarının daşınmaz əmlakın dövlət reyestrində qeydiyyata alınması və müvafiq çıxarışın verilməsi [PDF]
12 2-1[102]-2520/2019 11.09.2019 16:10 Daşınmaz əmlakın dövlət reyestrində hüquqların qeydiyyatı ilə bağlı mübahisələr [PDF]
13 2-1[102]-2498/2019 22.08.2019 17:25 Bağ sahəsi üzərində mülkiyyət hüquqlarının daşınmaz əmlakın dövlət reyestrində qeydiyyata alınması və müvafiq çıxarışın verilməsi [PDF]
14 2-2[102]-343/2019 10.09.2019 10:25 icarəyə verilmiş əmlaka vurulmuş zərərin əvəzinin ödənilməsi [PDF]
15 2-1[102]-2391/2019 18.09.2019 11:00 Daşınar əmlaka dəymiş maddi ziyan [PDF]
16 2-1[102]-1824/2019 07.08.2019 16:10 Bağ sahəsi üzərində mülkiyyət hüquqlarının daşınmaz əmlakın dövlət reyestrində qeydiyyata alınması və müvafiq çıxarışın verilməsi [PDF]
17 2-1[102]-2423/2019 28.08.2019 17:20 qeyri-yaşayış sahəsinə dair mülkiyyət hüquqlarının daşınmaz əmlakın dövlət reyestrində qeydiyyatdan keçirilərək daşınmaz əmlakın dövlət reyestrindən çıxarışın verilməsi [PDF]
18 2-2[102]-427/2019 30.10.2019 10:40 Faizlər və maliyyə sanksiyaları üzrə dövlət büdcəsinə yaranmış borcların ödənilməsinin təmin olunması məqsədi ilə yalnız siyahıya alınmış əmlakın zəruri və kifayət olan həcmdə ixtisaslaşdırılmış açıq hərracda satılması haqqında iddia tələbi ilə məhkəməyə müraciət edə bilər [PDF]
19 2-1[102]-2573/2019 23.10.2019 10:25 Qanunvericilik dövlət ehtiyacları üçün alınan daşınmaz əmlakın yaşayış [PDF]
20 2-1[102]-3058/2019 16.10.2019 16:30 Torpaq sahəsi üzərində hüququn daşınmaz əmlakın dövlət reyestrində qeydiyyata alınaraq çıxarışın verilməsi [PDF]
21 2-1[102]-2626/2019 08.10.2019 11:00 Satışdan əvvəl torpaq sahəsi üzərində bələdiyyənin mülkiyyət hüququnun daşınmaz əmlakın dövlət reyestrində qeydiyyata alınması [PDF]
22 2-1[102]-2580/2019 01.10.2019 10:50 Bağ sahəsi üzərində mülkiyyət hüquqlarının daşınmaz əmlakın dövlət reyestrində qeydiyyata alınması və müvafiq çıxarışın verilməsi [PDF]
23 2-1[102]-2790/2019 16.10.2019 10:15 qeyri-yaşayış sahəsinə dair mülkiyyət hüquqlarının daşınmaz əmlakın dövlət reyestrində qeydiyyatdan keçirilərək daşınmaz əmlakın dövlət reyestrindən çıxarışın verilməsi [PDF]
24 2-1[102]-2510/2019 01.10.2019 10:15 Abadlaşdırma tədbirləri çərçivəsində yerinə yetirilmiş tikinti işləri nəticəsində fiziki və hüquqi şəxslərin mülkiyətində olan daşınmaz əmlak obyektlərinin sahəsində və digər göstəricilərində baş vermiş dəyişikliklər barədə məlumatların daşınmaz əmlakın dövlət reyestrinə daxil edilməsini təmin etmək məqsədi ilə yerli icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən sərəncamın verilməsi [PDF]
25 2-1[102]-3055/2019 06.11.2019 10:45 Sökülmüş əmlaka görə kompensasiya [PDF]
26 2-1[102]-3001/2019 16.10.2019 12:05 Dövlət reyestrindən çıxarışın verilməsi və daşınmaz əmlaka verilməsi [PDF]
27 2-1[102]-2986/2019 12.11.2019 16:20 Miras əmlakın rəsmiləşdirilməsi üçün müvafiq arayışın alınması [PDF]
28 2-1[102]-2775/2019 15.10.2019 10:35 Bağ sahəsi üzərində mülkiyyət hüquqlarının daşınmaz əmlakın dövlət reyestrində qeydiyyata alınması və müvafiq çıxarışın verilməsi [PDF]
29 2-1[102]-2486/2019 13.11.2019 15:30 Bələdiyyə qərarı əsasında ayrılmış torpaq sahəsi üzərində mülkiyyət hüququnun daşınmaz əmlakın dövlət reyestrində qeydə alınması [PDF]
30 2-1[102]-2840/2019 05.11.2019 12:10 Əvvəllər məhkəmə qərarı əsasında əmlaka yönəldilməklə alınmalı vergi məbləğinin şəxsi hesab vərəqinin digər hissəsinə salınması [PDF]
31 2-1[102]-3214/2019 30.10.2019 11:45 Bağ sahəsi üzərində mülkiyyət hüquqlarının daşınmaz əmlakın dövlət reyestrində qeydiyyata alınması və müvafiq çıxarışın verilməsi [PDF]
32 2-1[102]-3224/2019 20.11.2019 10:35 Bağ sahəsi üzərində mülkiyyət hüquqlarının daşınmaz əmlakın dövlət reyestrində qeydiyyata alınması və müvafiq çıxarışın verilməsi [PDF]
33 2-1[102]-2429/2019 06.11.2019 11:55 Torpağa mülkiyyət hüququna dair dövlət akrı həmin torpaq sahəsinə mülkiyyət hüququnun daşınmaz əmlakın dövlət reyestrindən qeydə alınması və müvafiq çıxarış verilməsi üçün əsasdır [PDF]
34 2-1[102]-3325/2019 06.11.2019 12:20 Əmlakın qqeydiyyata alınması və çıxarışın verilməsi [PDF]
35 2-1[102]-2994/2019 20.11.2019 10:20 Daşinmaz Əmlakı Dövlət reyestri xidməti haqqında qanunun 22.2 -ci maddəsinin tətbiqi [PDF]
36 2-1[102]-3334/2019 27.11.2019 11:10 Daşınmaz əmlakın dövlət reyestri haqqında AR Qanununun 22.2-ci madddəsinin tətbiqi [PDF]
37 2-1[102]-2878/2019 12.11.2019 12:00 qeyri-yaşayış sahəsinə dair mülkiyyət hüquqlarının daşınmaz əmlakın dövlət reyestrində qeydiyyatdan keçirilərək daşınmaz əmlakın dövlət reyestrindən çıxarışın verilməsi [PDF]
38 2-1[102]-2826/2019 29.10.2019 10:20 Bağ sahəsi üzərində mülkiyyət hüquqlarının daşınmaz əmlakın dövlət reyestrində qeydiyyata alınması və müvafiq çıxarışın verilməsi [PDF]
39 2-1[102]-2590/2019 13.11.2019 12:20 2001-ci ilin yanvarın 1-dək tərtib olunmuş texniki pasport daşınmaz əmlak obyektləri üzərində hüquqların əldə edilməsi təsdiq edən sənəd hesab edilir [PDF]
40 2-1[102]-2744/2019 13.11.2019 11:50 Daşınmaz əmlakın dövlət reyestri haqqında AR Qanununun 15-ci maddəsi ilə müəyyən edilmiş daşınmaz əmlaka dair hüquqların dövlət qeydiyyatına alınmasından imtinanın əsasları mövcud olmadığından bağ sahəsinə dair plan və ölçünün tərtib edilməsi və çıxarışın verilməsindən imtina əsassız olmuşdur [PDF]
41 2-1[102]-2997/2019 26.11.2019 12:00 Daşınmaz əmlaka hüququn qeydə alınması [PDF]
42 2-1[102]-3185/2019 26.11.2019 10:10 Sovxoz və kolxozların islahatı ilə əlaqədar pay kimi verilmiş əmlaka mülkiyyət hüququnun qeydə alınması [PDF]
43 2-2[102]-493/2019 03.12.2019 12:25 Əmlakın qiymətləndirilməsinə dair hesabatın mübahisələndirilməsi [PDF]
44 2-1[102]-3104/2019 03.12.2019 12:10 Əmlak üzərində qoyulmuş həbsin qadağadan götürülməsi [PDF]
45 2-2[102]-408/2019 15.10.2019 11:40 Sığorta hadisəsi nəticəsində məhv edilmiş əmlakın qalıqlarının qaytarılması [PDF]
46 2-1[102]-3155/2019 04.12.2019 11:05 Cavabdeh daşınmaz əmlakının dəyərinin ödənilmədiyini bildirdiyi hissəyə dair onun mmülkiyyət hüququnun olmasını təsdiq edən hər hansı sübutu məhkəməyə təqdim etməmişdir [PDF]
47 2-1[102]-3012/2019 20.11.2019 10:40 İddiaçıya məxsus əmlak rayon icra hakimiyyətinin göstərişinə əsasən hər hansı kompensasiya ödənilmədən uçurulmuşdur [PDF]
48 2-1[102]-2971/2019 29.11.2019 10:30 Bağ sahəsi üzərində mülkiyyət hüquqlarının daşınmaz əmlakın dövlət reyestrində qeydiyyata alınması və müvafiq çıxarışın verilməsi [PDF]
49 2-1[102]-3317/2019 03.12.2019 10:25 qeyri-yaşayış sahəsinə dair mülkiyyət hüquqlarının daşınmaz əmlakın dövlət reyestrində qeydiyyatdan keçirilərək daşınmaz əmlakın dövlət reyestrindən çıxarışın verilməsi [PDF]
50 2-1[102]-3420/2019 17.12.2019 10:20 Borcluya məxsus əmlakın üzərinə həbs qoyulması,mütənasiblik prinsipi [PDF]
51 2-1[102]-3217/2019 17.12.2019 16:40 miras əmlakla bağlı arayışın verilməsi [PDF]
52 2-1[102]-3485/2019 25.12.2019 11:30 alınan əmlakın əvəzinə cavabdehlərə son illərin formalaşmış məhkəmə təcrübəsinə uyğun kompensasiya öənilmişdir [PDF]
53 2-1[102]-3733/2019 27.12.2019 11:05 Bağ sahəsi üzərində mülkiyyət hüquqlarının daşınmaz əmlakın dövlət reyestrində qeydiyyata alınması və müvafiq çıxarışın verilməsi [PDF]
54 2-2[102]-511/2019 25.12.2019 11:50 əmlakın ipotekadan azad edilməsi,öhdəlik icra edildiyinə görə
55 2-1[102]-2745/2019 27.11.2019 16:20 Daşınmaz əmlaka hüququn qeydə alınması [PDF]
56 2-3[102]-19/2020 03.02.2020 17:00 əmlak barədə düzgün olmayan məlumat verilməsi [PDF]
57 2-1[102]-3894/2019 2-1[102]-461/2020 15.01.2020 12:20 daşınmaz əmlakın dövlət reyestrindən çıxarışın verilməsi [PDF]
58 2-1[102]-3316/2019 18.12.2019 11:25 icra hakimiyyəti tərəfindən dövlətə məxsus olan daşınmaz əmlakın özgəninkiləşdirilməsinə,icarəsinə,istifadəsinə,ipoteka qoyulmasına dair qəbul olunmuş aktlar daşınmaz əmlak üzərində hüquqların əmələ gəlməsinin dövlət qeydiyyatı üçün əsasdır [PDF]
59 2-1[102]-3551/2019 2-1[102]-174/2020 14.01.2020 12:15 Bağ sahəsi üzərində mülkiyyət hüquqlarının daşınmaz əmlakın dövlət reyestrində qeydiyyata alınması və müvafiq çıxarışın verilməsi [PDF]
60 2-1[102]-3949/2019 2-1[102]-516/2020 22.01.2020 11:55 daşınmaz əmlakın dövlət reyestrindən çıxarışın verilməsi [PDF]
61 2-1[102]-3634/2019 2-1[102]-234/2020 15.01.2020 11:10 daşınmaz əmlakın dövlət reyestrində onun icarə hüququ qeydiyyata alına bilər [PDF]
62 2-1[102]-3791/2019 2-1[102]-361/2020 22.01.2020 10:45 torpaq sahəsinə dair mülkiyyət hüquqlarının daşınmaz əmlakın dövlət reyesrtrində qeydiyyatdan keçirilərək [PDF]
63 2-1[102]-3598/2019 2-1[102]-205/2020 21.01.2020 12:00 Hərrac vasitəsi ilə alınmmış qeyri- yaşayış sahəsi üzərində mülkiyyət hüquqlarının daşınmaz əmlakın dövlət reyestrində qeydiyyata alınması [PDF]
64 2-1[102]-3559/2019 2-1[102]-179/2020 21.01.2020 11:45 Torpaq sahəsi üzərində hüququn daşınmaz əmlakın dövlət reyestrində qeydiyyata alınması [PDF]
65 2-3[102]-29/2020 12.02.2020 17:30 əmlak barədə düzgün olmayan məlumat verilməsi [PDF]
66 2-1[102]-3649/2019 2-1[102]-247/2020 21.01.2020 10:10 Bağ sahəsi üzərində mülkiyyət hüquqlarının daşınmaz əmlakın dövlət reyestrində qeydiyyata alınması və müvafiq çıxarışın verilməsi [PDF]
67 2-1[102]-2965/2019 2-1[102]-14/2020 08.01.2020 12:00 Əmlaka hüququn ölmüş şəxsə olması barədə arayış əsasında [PDF]
68 2-1[102]-3429/2019 2-1[102]-113/2020 28.01.2020 10:15 qeyri-yaşayış sahəsinə dair mülkiyyət hüquqlarının daşınmaz əmlakın dövlət reyestrində qeydiyyatdan keçirilərək daşınmaz əmlakın dövlət reyestrindən çıxarışın verilməsi [PDF]
69 2-1[102]-3711/2019 2-1[102]-291/2020 28.01.2020 10:10 Hüquqların daşınmaz əmlakın dövlət reyestrində qeydiyyatı [PDF]
70 2-1[102]-3784/2019 2-1[102]-354/2020 04.02.2020 12:10 Daşınmaz əmlakla bağlı mübahisənin ərazi aidiyyəti [PDF]
71 2-1[102]-3552/2019 25.12.2019 15:05 Bağ sahəsi üzərində mülkiyyət hüquqlarının daşınmaz əmlakın dövlət reyestrində qeydiyyata alınması və müvafiq çıxarışın verilməsi [PDF]
72 2-1[102]-3773/2019 2-1[102]-344/2020 12.02.2020 10:50 Qanunverici yalnız üzvlük kitabçasını deyil kollektiv bağçılıq- yoldaşlıq təsərrüfatı üzvlərinin siyahısına müvafiq olaraq verilmiş üzvlük kitabçasını daşınmaz əmlak üzərində hüquqların əmələ gəlməsinin . başqasına keçməsinin məhdudlaşdırılmasının və xitam verilməsinin dövlət qeydiyyatı üçün əsas hesab etmişdir [PDF]
73 2-1[102]-3749/2019 2-1[102]-323/2020 12.02.2020 10:45 Paylı mülkiyyət hüququ ilə vətəndaşlara məxsus daşınmaz əmlakın bir hissəsinə görə hər kv.m üçün isə 800 manatdan kompensasiyanın təklif edilməsi həm AR Konstitusiyasının 13, 29-cu maddələrinin həm də İnzibati icraat haqında AR qanunun 12-ci maddəsinbin tələblərinə ziddir [PDF]
74 2-1[102]-3425/2019 2-1[102]-110/2020 14.01.2020 16:05 Bağ sahəsi üzərində mülkiyyət hüquqlarının daşınmaz əmlakın dövlət reyestrində qeydiyyata alınması və müvafiq çıxarışın verilməsi [PDF]
75 2-1[102]-704/2020 18.02.2020 15:50 Bağ sahəsi üzərində mülkiyyət hüquqlarının daşınmaz əmlakın dövlət reyestrində qeydiyyata alınması və müvafiq çıxarışın verilməsi [PDF]
76 2-1[102]-972/2020 17.03.2020 10:55 Kompensasiya ödənilməklə daşınmaz əmlakın dövlət ehtiyacları üçün alınması [PDF]
77 2-1[102]-867/2020 17.03.2020 12:05 Bağ sahəsi üzərində mülkiyyət hüquqlarının daşınmaz əmlakın dövlət reyestrində qeydiyyata alınması və müvafiq çıxarışın verilməsi [PDF]
78 2-1[102]-772/2020 17.03.2020 11:25 Kompensasiya ödənilməklə daşınmaz əmlakın boşaldılması [PDF]
79 2-1[102]-746/2020 25.02.2020 10:30 Daşınmaz əmlakın və onun yerləşdiyi torpaq sahəsinin hərraca çıxarılmasına dair qərarın ləğv edilməsi [PDF]
80 2-1[102]-3205/2019 2-1[102]-43/2020 29.01.2020 15:00 Bağ sahəsi üzərində mülkiyyət hüquqlarının daşınmaz əmlakın dövlət reyestrində qeydiyyata alınması və müvafiq çıxarışın verilməsi [PDF]
81 2-1[102]-3111/2018 2-1[102]-614/2019 06.03.2019 11:45 qeyri-yaşayış sahəsinə dair mülkiyyət hüquqlarının daşınmaz əmlakın dövlət reyestrində qeydiyyatdan keçirilərək daşınmaz əmlakın dövlət reyestrindən çıxarışın verilməsi [PDF]
82 2-1[102]-3578/2019 2-1[102]-191/2020 28.01.2020 15:30 Mübahisəli daşınmaz əmlaka dair başqasının qeydiyyat yazısının ləğv edilməsi [PDF]
83 2-1[102]-3367/2019 2-1[102]-89/2020 11.03.2020 16:15 Bağ sahəsi üzərində mülkiyyət hüquqlarının daşınmaz əmlakın dövlət reyestrində qeydiyyata alınması və müvafiq çıxarışın verilməsi [PDF]
84 2-1[102]-947/2020 17.03.2020 10:30 Bağ sahəsi üzərində mülkiyyət hüquqlarının daşınmaz əmlakın dövlət reyestrində qeydiyyata alınması və müvafiq çıxarışın verilməsi [PDF]
85 2-1[102]-816/2020 04.03.2020 10:55 Bağ sahəsi üzərində mülkiyyət hüquqlarının daşınmaz əmlakın dövlət reyestrində qeydiyyata alınması və müvafiq çıxarışın verilməsi [PDF]
86 2-1[102]-3174/2019 18.12.2019 15:20 Dövlət ehtiyacları üçün alınmiş daşınmaz əmlaka görə kompensasiyanın ödənilməsi [PDF]
87 2-2[102]-70/2020 11.03.2020 10:50 ipoteka predmeti olan əmlakın qiymətləndirilməsinin ləğvi və əmlakın yenidən qiymətləndirilməsi [PDF]
88 2-2[102]-66/2020 27.02.2020 12:10 kredit müqaviləsi üzrə əsas borc və faiz borcun tutulması tutmanın girov əmlaka yönəldilməsi [PDF]
89 2-1[102]-3862/2019 2-1[102]-430/2020 04.02.2020 10:40 Bağ sahəsi üzərində mülkiyyət hüquqlarının daşınmaz əmlakın dövlət reyestrində qeydiyyata alınması və müvafiq çıxarışın verilməsi [PDF]
90 2-1[102]-3340/2019 2-1[102]-80/2020 22.01.2020 12:20 Mülkiyyət hüququ daşınmaz əmlakın dövlət reyestrində qeydə alındığından iddia əsassızdır [PDF]
91 2-1[102]-891/2020 14.04.2020 12:20 Daşınmaz əmlaka çıxarışın verilməsi [PDF]
92 2-1[102]-2879/2019 2-1[102]-9/2020 18.02.2020 15:40 Dövlət ehtiyacları üçün alınmiş daşınmaz əmlaka görə kompensasiyanın ödənilməsi [PDF]
93 2-1[102]-3747/2019 2-1[102]-321/2020 04.02.2020 10:25 Bağ sahəsi üzərində mülkiyyət hüquqlarının daşınmaz əmlakın dövlət reyestrində qeydiyyata alınması və müvafiq çıxarışın verilməsi [PDF]
94 2-1[102]-1091/2020 14.04.2020 12:45 Mülkiyyət hüquqlarının daşınmaz əmlakın dövlət reyestrində qüydiyyata alınmaqla buna dair daşınmaz əmlakın dövlət reyestrindən çıxarışın verilməsi [PDF]
95 2-1[102]-3443/2019 2-1[102]-120/2020 15.01.2020 15:35 Sökülmüş daşınmaz əmlaka görə kompensasiyanın ödənilməsi [PDF]
96 2-1[102]-3491/2019 2-1[102]-143/2020 10.03.2020 15:25 Dövlət ehtiyacları üçün alınmiş daşınmaz əmlaka görə kompensasiyanın ödənilməsi [PDF]
97 2-1[102]-1071/2020 21.04.2020 10:50 Sərəncamın etibarsız hesab edilməsi və daşınmaz əmlakın dövlət reyestrindəki qeydiyyatına ləğv edilməsi [PDF]
98 2-1[102]-3736/2019 2-1[102]-311/2020 17.03.2020 16:20 Bağ sahəsi üzərində mülkiyyət hüquqlarının daşınmaz əmlakın dövlət reyestrində qeydiyyata alınması və müvafiq çıxarışın verilməsi [PDF]
99 2-2[102]-101/2020 20.05.2020 10:55 Araş firması tərəfindən vaxtilə ona satılmış və cavabdehin qanunsuz sahibliyində olan öz əmlaklarını geri tələb etmək hüququna malik olmuşdur [PDF]
100 2-1[102]-3823/2019 2-1[102]-392/2020 25.02.2020 11:05 İctmai birliyin əmlak kompleksinə hüququnun qeydə alınması [PDF]
101 2-2[102]-211/2020 30.06.2020 11:50 cavabdehin 25.04.2019-cu il tarixə dövlət büdcəsinə ödənilməmiş 145.029.36 manat məbləğində borcun ödənilməsini təmin etmək məqsədilə cavabdehə məxsus 270.000 manat məbləğındə siyahıya alınmış əmlakın ixtisaslaşdırılmış açıq hərracda satılması [PDF]
102 2-1[102]-543/2020 24.06.2020 11:40 qeyri-yaşayış sahəsinə dair mülkiyyət hüquqlarının daşınmaz əmlakın dövlət reyestrində qeydiyyatdan keçirilərək daşınmaz əmlakın dövlət reyestrindən çıxarışın verilməsi [PDF]
103 2-1[102]-641/2020 10.03.2020 10:35 Dövlət ehtiyacları üçün alınmiş daşınmaz əmlaka görə kompensasiyanın ödənilməsi [PDF]
104 2-1[102]-725/2020 10.03.2020 10:55 Eyni əmlak barəsində bağlanmış iki müxtəlif əqdə əsaslanan hüquqa dair mübahisə [PDF]
105 2-1[102]-864/2020 02.06.2020 10:30 Bağ sahəsi üzərində mülkiyyət hüquqlarının daşınmaz əmlakın dövlət reyestrində qeydiyyata alınması və müvafiq çıxarışın verilməsi [PDF]
106 2-1[102]-1174/2020 02.06.2020 11:35 Kompensasiya ödənilməklə daşınmaz əmlakın boşaldılması [PDF]
107 2-1[102]-1260/2020 19.05.2020 10:55 Torpaq sahəsinə və orada yerləşən çilingər sexinə mülkiyyət hüququna dair daşınmaz əmlakın dövlət reyestrindən Çixarışın verilməsi [PDF]
108 2-1[102]-778/2020 17.03.2020 10:20 Bağ sahəsi üzərində mülkiyyət hüquqlarının daşınmaz əmlakın dövlət reyestrində qeydiyyata alınması və müvafiq çıxarışın verilməsi [PDF]
109 2-1[102]-886/2020 10.06.2020 10:35 Hərracdan alınmış əmlak barədə çıxarışın verilməsi [PDF]
110 2-1[102]-1044/2020 10.06.2020 10:25 Xüsusi mülkiyyətində olan daşınmaz əmlaka dair texniki pasportda yol verilmiş səhvlərin düzəlişi [PDF]
111 2-1[102]-3914/2019 2-1[102]-482/2020 09.06.2020 11:00 Əmlakın sökülməsi [PDF]
112 2-1[102]-1332/2020 17.06.2020 11:15 Bağ sahəsi üzərində mülkiyyət hüquqlarının daşınmaz əmlakın dövlət reyestrində qeydiyyata alınması və müvafiq çıxarışın verilməsi [PDF]