Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsinin Açar sözlər üzrə axtarış sistemi

Açar sözə görə axtar
İlk simvola görə axtar
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
# İşin №si: İşin baxılma tarixi: Açar söz İş üzrə qərarın PDF-i:
1 2-2[102]-264/2019 02.07.2019 12:25 Dəbbə pulu [PDF]
2 2-2[102]-540/2019 2-2[102]-11/2020 07.01.2020 12:25 müqavilədə nəzərdə tutulan cərimənin (dəbbə pulunun) tutulması [PDF]
3 2-2[102]-573/2019 27.12.2019 11:30 sığorta ödənişinin gecikdirilməsi nəticəsində vurulmuş zərərin,dəbbə pulunun ödənilməsi [PDF]
4 2-2[102]-56/2020 04.03.2020 11:10 Müqavilədə tərəflər öhdəliyin icra edilmədi və ya lazımınca icra edilmədiyi o cümlədən icranın gecikdirildiyi halda borclunun hər hansı dəbbə pulun ödəməli olduğu barədə müvafiq müddəa nəzərdə tutmamişlar [PDF]
5 2-2[102]-147/2020 10.06.2020 12:20 kredit,ipoteka,dəbbə pulu,ipoteka predmetinin ilkin satış qiyməti [PDF]
6 2-2[102]-336/2020 2-2[102]-11/2021 10.02.2021 12:20 sığorta ödənişinin gecikdirilməsi nəticəsində dəymiş zərərin və dəbbə pulunun ödənilməsi [PDF]
7 2-2[102]-409/2020 2-2[102]-69/2021 10.02.2021 11:40 Alqı-satqı müqaviləsi üzrə borcun tutulması və dəbbə pulunun tutulması [PDF]
8 2-2[102]-427/2020 2-2[102]-81/2021 24.02.2021 11:40 Alqı-satqı müqaviləsi üzrə əsas borcun və dəbbə pulunun tutulması [PDF]
9 2-2[102]-261/2021 08.06.2021 11:40 sığorta ödənişinin və dəbbə pulunun ödənilməsi [PDF]
10 2-1[102]-1685/2021 24.11.2021 00:00 Dəbbə pulu borcunun ləğv edilməsi [PDF]
11 2-2[102]-478/2021 16.11.2021 16:15 siğorta ödənişi məbləğinin və dəbbə pulunun ödənilməsi;sığorta şəhadətnaməsinin etibarsız hesab edilməsi [PDF]
12 2[102]-7732/2021 2[102]-897/2022 15.03.2022 ilk iddia-əsasız əldə edilmiş pul vəsaitinin və əldən çıxmış faydanın qaytarılması,qarşılıqlı iddia-əsas borcun və əsas borca hesablanmış dəbbə pulunun tutulması tələbi [PDF]
13 2[102]-2558/2022 23.05.2022 Kredit borcunun tutulması, ipoteka predmetinə tutmanın yönəldilməsi, ipotekanın satış qiyməti, dəbbə pulu [PDF]
14 2-2[102]-737/2021 2-2[102]-92/2022 11.05.2022 sığorta ödənişinin və dəbbə pulunun ödənilməsi [PDF]
15 2-2[102]-699/2022 07.12.2022 kredit müqaviləsi üzrə əsasborc, faiz borcu, dəbbə pulu [PDF]
16 2-2[102]-280/2023 16.08.2023 borcun tutulması, dəbbə pulunun məbləği [PDF]
17 2-2[102]-758/2023 2-2[102]-68/2024 01.03.2024 kredit borcunun tutulması, kredit müqaviləsi üzrə faizlər, kredit borcun gecikdirilməsinə görə dəbbə pulu və tutmanın ipoteka predmetinə yönəldilməsi [PDF]
18 2-2[102]-160/2024 18.04.2024 kredit müqaviləsi üzrə fazilər, kredit borcunun gecikdirilməsinə görə dəbbə pulu [PDF]
19 2-2[102]-147/2024 18.04.2024 krdit borcunun tutulması, kredit müqaviləsi üzrə faizlər, kredit borcun gecikdirilməsinə görə dəbbə pulu, tutmanın ipoteka predmetinə yönəldilməsi, ipoteka predmetinin ilkin satış qiyməti [PDF]
20 2-2[102]-101/2024 18.04.2024 kredit borcunun tutulması, kredit müqaviləsi üzrə faizlər, kredit borcunun gecikdirilməsinə görə dəbbə pulu, zaminin birgə məsuliyyəti [PDF]
21 2-2[102]-128/2024 25.04.2024 alqı-satqı müqaviləsi, alınmış əşyanın ödənilməsi, öhdəliyin pozulması, əldən çıxmış fayda, dəbbə pulu [PDF]
22 2-2[102]-163/2024 25.04.2024 kredit müqaviləsi üzrə faizlər, kredit borcun gecikdirilməsinə görə dəbbə pulu [PDF]
23 2-2[102]-179/2024 08.05.2024 öhdəliyin pozulması müqavilə üzrə dəbbə pulu tələbi, alqı-satqı müqaviləsi, satıcının əşyanı vermək vəzifəsi [PDF]