Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsinin Açar sözlər üzrə axtarış sistemi

Açar sözə görə axtar
İlk simvola görə axtar
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
# İşin №si: İşin baxılma tarixi: Açar söz İş üzrə qərarın PDF-i:
1 2-2[102]-412/2019 22.10.2019 11:40 Podrat müqaviləsi [PDF]
2 2-2[102]-476/2019 19.11.2019 10:50 Podrat müqaviləsi [PDF]
3 2-2[102]-504/2019 10.12.2019 12:25 Subpodrat müqaviləsindən irəli gələn öhdəlik [PDF]
4 2-2[102]-367/2019 06.11.2019 15:50 Podrat müqaviləsi üzrə öhdəliklərin icra edilməsi [PDF]
5 2-2[102]-537/2019 25.12.2019 12:30 podrat müqaviləsi,pul tələbi [PDF]
6 2-2[102]-502/2019 27.11.2019 15:25 podrat müqaviləsi üzrə öhdəliklərin lazımınca icra olunmamasına görə zərərin əvəzinin və cərimənin ödənilməsi [PDF]
7 2-2[102]-510/2019 2-2[102]-4/2020 22.01.2020 15:20 podrat müqaviləsi üzrə öhdəliyin icrası [PDF]
8 2-2[102]-508/2019 2-2[102]-3/2020 11.03.2020 16:10 Subpodrat müqaviləsindən irəli gələn borcun ödənilməsi [PDF]
9 2-2[102]-88/2020 18.03.2020 15:40 Subpodrat müqaviləsindən irəli gələn borcun ödənilməsi [PDF]
10 2-2[102]-562/2019 2-2[102]-28/2020 27.02.2020 16:00 Podrat müqaviləsindən irəli gələn borcun tutulması [PDF]
11 2-2[102]-221/2020 08.09.2020 15:50 podrat müqaviləsindən irəli gələn borcun ödənilməsi [PDF]
12 2-2[102]-106/2021 09.03.2021 15:35 podrat müqaviləsindən irəli gələn borcun ödənilməsi [PDF]
13 2-2[102]-319/2020 2-2[102]-7/2021 16.02.2021 15:35 Podrat müqaviləsi, müqavilədən irəli gələn borcun ödənilməsi [PDF]
14 2-1[102]-627/2021 10.03.2021 10:05 podrat müqaviləsi üzrə öhdəliyin icrası [PDF]
15 2-2[102]-149/2021 20.04.2021 10:40 podrat müqaviləsi üzrə tam və düzgün icra olunmayan öhdəliklər [PDF]
16 2-2[102]-262/2021 22.06.2021 12:10 Podrat müqaviləsinin ləğv edilməsi [PDF]
17 2-2[102]-166/2021 02.06.2021 12:00 podrat müqaviləsi üzrə pul tələbi [PDF]
18 2[102]-3024/2021 07.06.2021 14:45 maddi və mənəvi ziyan, apellyasiya baxışının hədləri, qüsurlu icra, podrat müqaviləsi üzrə iddia müddəti [PDF]
19 2-2[102]-503/2021 21.12.2021 15:15 podrat müqaviləsi üzrə əlavə işlərə görə haqqın ödənilməsi [PDF]
20 2-2[102]-677/2021 2-2[102]-40/2022 31.01.2022 podrat müqaviləsi üzrə pul tələbi [PDF]
21 2[102]-6489/2021 21.12.2021 16:20 podrat müqaviləsi uzrə münasibətlər,m fərdi-müəyyən əşyanın verilməsi [PDF]
22 2[102]-6678/2021 2[102]-210/2022 16.02.2022 11:15 podrat müqaviləsi, məmulatın qüsuru, qüsurlu məmulatın qəbul edilməsinin nəticələri [PDF]
23 2-2[102]-713/2021 2-2[102]-69/2022 01.03.2022 podrat müqaviləsi, iddia müddəti [PDF]
24 2-2[102]-720/2021 2-2[102]-75/2022 09.03.2022 podrat müqaviləsi, Hesablama Palatası auditi rəyi, smeta və Forma 2 uyğunluğu [PDF]
25 2-2[102]-751/2021 2-2[102]-103/2022 15.03.2022 podrat müqaviləsinin ləğvi, müqavilə üzrə borcun tutulması [PDF]
26 2[102]-1952/2022 18.04.2022 podrat müqaviləsinin ləğv edilməsi, pul tutulması, podrat müqaviləsinin icra edilməməsi nəticəsində maddi, mənəvi ziyanın ödənilməsi [PDF]
27 2-2[102]-756/2021 2-2[102]-108/2022 05.04.2022 podrat müqaviləsi, subpodrat müqaviləsi, hüquq və öhdəliyin güzəşti, müqavilənin etibarsızlığı [PDF]
28 2-2[102]-721/2021 2-2[102]-76/2022 15.03.2022 10:30 podrat müqaviləsi üzrə borcun tutulması [PDF]
29 2-2[102]-127/2022 06.04.2022 podrat müqaviləsi üzrə borcun ödənilməsi [PDF]
30 2-2[102]-308/2022 17.05.2022 podrat müqaviləsi, icarə müqaviləsi, borc tələbi [PDF]
31 2[102]-1913/2022 05.05.2022 podrat müqaviləsi, müqavilə öhdəliklərinin icrası, tələbin (hüququn) güzəşti, məhkəmə aktının əsaslandırılması [PDF]
32 2[102]-2452/2022 11.05.2022 podrat müqaviləsi üzrə zərər tələbi, iddia müddəti [PDF]
33 2-2[102]-484/2022 30.08.2022 podrat müqaviləsi,pul tələbi [PDF]
34 2-2[102]-622/2022 19.10.2022 podrat müqaviləsi üzrə borc tələbi, avadanlıqların geri qaytarılması [PDF]
35 2-2[102]-570/2022 19.10.2022 podrat müqaviləsi üzrə borc və əldən çıxmış fayda tələbi [PDF]
36 2[102]-4206/2022 17.10.2022 Pul tələbi,podrat müqaviləsi [PDF]
37 2-2[102]-743/2022 13.12.2022 podrat müqaviləsi üzrə borcun ödənilməsi [PDF]
38 2-2[102]-823/2022 2-2[102]-51/2023 25.01.2023 Subpodrat müqaviləsi üzrə borcun tutulması [PDF]
39 2-2[102]-86/2023 29.03.2023 podrat müqaviləsi, pulun tutulması və vurulmuş zərərin əvəzinin ödənilməsi [PDF]
40 2-2[102]-148/2023 12.04.2023 podrat müqaviləsinin ləğvi, dəymiş zərərin ödənilməsi [PDF]
41 2-2[102]-740/2022 2-2[102]-10/2023 04.04.2023 qazma işlərinin görülməsi barədə podrat müqaviləsi üzrə borcun tutulması, iddia müddəti, borcun etiraf edilməsini göstərən hərəkətlər [PDF]
42 2-2[102]-356/2023 12.07.2023 podrat müqaviləsi üzrə pulun tutulması [PDF]
43 2-2[102]-231/2023 07.06.2023 podrat müqaviləsi üzrə pul tələbi, qusurlar olduqda əlavə icra, podrat müqaviləsi üzrə iddia müddəti, sübutetmə [PDF]
44 2-2[102]-347/2023 12.07.2023 Subpodrat müqaviləsindən irəli gələn öhdəlik [PDF]
45 2-2[102]-508/2023 27.10.2023 Subpodrat müqaviləsindən irəli gələn borc [PDF]
46 2-2[102]-567/2023 16.11.2023 podrat müqaviləsi üzrə borcun tutulması [PDF]
47 2-2[102]-510/2023 01.11.2023 podrat müqaviləsi, öhdəliklərin icrası, pulun əvvəlcədən ödənilməsi [PDF]
48 2-2[102]-597/2023 16.11.2023 yazılı podrat müqaviləsi olmadan görülmüş işlərə görə pul tələbi [PDF]
49 2-2[102]-616/2023 06.12.2023 podrat müqaviləsi üzrə pul tələbi [PDF]
50 2-2[102]-141/2024 18.04.2024 öhdəliyin pozulması və ya lazımınca icra edilməməsi, podrat müqaviləsi [PDF]
51 2-2[102]-117/2024 29.03.2024 podrat müqaviləsi, muzd tələbi [PDF]
52 2-2[102]-764/2023 2-2[102]-72/2024 29.03.2024 podrat müqaviləsi, muzd tələbi [PDF]
53 2-2[102]-93/2024 05.04.2024 podrat müqaviləsi üzrə avansın qaytarılması [PDF]
54 2-2[102]-129/2024 18.04.2024 öhdəliyin pozulması və ya lazımınca icra edilməməsi, podrat müqaviləsi [PDF]
55 2-2[102]-114/2024 25.04.2024 podrat müqaviləsi əsasında pul tələbi [PDF]
56 2-2[102]-122/2024 25.04.2024 öhdəliyin pozulması və ya lazımınca icra edilməməsi, podrat müqaviləsi [PDF]
57 2-2[102]-204/2024 08.05.2024 podrat müqaviləsi, muzd tələbi, müqavilə tələbləri üzrə iddia müddəti [PDF]