Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsinin Açar sözlər üzrə axtarış sistemi

Açar sözə görə axtar
İlk simvola görə axtar
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
# İşin №si: İşin baxılma tarixi: Açar söz İş üzrə qərarın PDF-i:
1 2-2[102]-315/2019 30.07.2019 12:35 Öhdəliklərdən irəli gələn münasibətlər üzrə pul tələbi [PDF]
2 2-2[102]-382/2019 14.08.2019 11:10 Pul tələbi [PDF]
3 2-2[102]-485/2019 20.11.2019 11:15 Pul tələbi [PDF]
4 2-2[102]-504/2019 10.12.2019 12:25 Pul tələbi [PDF]
5 2-2[102]-406/2019 27.11.2019 12:35 görülmüş işlərə görə pul tələbi [PDF]
6 2-2[102]-542/2019 18.12.2019 11:00 Pul tələbi [PDF]
7 2-2[102]-558/2019 25.12.2019 11:10 kredit müqaviləsi üzrə pul tələbi [PDF]
8 2-2[102]-568/2019 27.12.2019 10:50 görülmüş işlərə görə pul tələbi [PDF]
9 2-2[102]-537/2019 25.12.2019 12:30 podrat müqaviləsi,pul tələbi [PDF]
10 2-2[102]-538/2019 24.12.2019 09:00 Pul tələbi [PDF]
11 2-2[102]-526/2018 2-2[102]-30/2019 29.01.2019 15:35 Alqı-satqı müqaviləsi üzrə pul tələbi [PDF]
12 2-2[102]-565/2019 2-2[102]-30/2020 21.01.2020 11:10 Alqı-satqı müqaviləsi üzrə pul tələbi [PDF]
13 2-2[102]-577/2019 2-2[102]-38/2020 11.02.2020 15:15 Öhdəliklərin icrası ilə bağlı əsassız varlanmaya görə pul tələbi [PDF]
14 2-2[102]-556/2019 2-2[102]-23/2020 25.02.2020 15:45 Pul tələbi [PDF]
15 2-2[102]-60/2020 27.02.2020 12:05 Pul tələbi [PDF]
16 2-2[102]-93/2020 18.03.2020 11:50 podrat müqavilələri üzrə pul tələbi,iddia tələbinə cavab verməli olan cavabdeh hüquqi şəxs [PDF]
17 2-2[102]-90/2020 11.03.2020 11:55 Alqı-satqı müqaviləsi üzrə pul tələbi [PDF]
18 2-2[102]-89/2020 18.03.2020 10:55 Pul tələbi [PDF]
19 2-2[102]-584/2019 2-2[102]-44/2020 12.02.2020 12:35 alqı-satqı müqaviləsi,müqavilə şərtinin pozulması,pul tələbi [PDF]
20 2-2[102]-438/2019 04.12.2019 12:05 pul tələbi tərəfin iradə ifadəsinin təfsiri [PDF]
21 2-2[102]-289/2020 22.09.2020 10:20 Pul tələbi [PDF]
22 2-2[102]-272/2020 02.09.2020 12:20 Pul tələbi [PDF]
23 2-2[102]-275/2020 09.09.2020 12:10 vurulmuş ziyana görə pul tələbi [PDF]
24 2-2[102]-305/2020 06.10.2020 10:30 pul tələbi,iddia müddətinin tətbiqi [PDF]
25 2-2[102]-308/2020 06.10.2020 11:40 Pul tələbi [PDF]
26 2-2[102]-318/2020 21.10.2020 10:40 Pul tələbi [PDF]
27 2-2[102]-278/2020 15.10.2020 12:10 Pul tələbi [PDF]
28 2-2[102]-339/2020 01.12.2020 11:45 Pul tələbi [PDF]
29 2-2[102]-376/2020 2-2[102]-39/2021 02.02.2021 11:50 pul tələbi,üzləşmə aktlarının,müqavilənin etibarsız hesab edilməsi [PDF]
30 2-2[102]-411/2020 2-2[102]-70/2021 23.02.2021 11:40 Pul tələbi [PDF]
31 2-2[102]-392/2020 2-2[102]-53/2021 09.02.2021 11:45 Pul tələbi [PDF]
32 2-2[102]-354/2020 2-2[102]-22/2021 10.02.2021 10:40 Pul tələbi [PDF]
33 2-2[102]-395/2020 2-2[102]-56/2021 09.02.2021 11:50 Pul tələbi [PDF]
34 2-2[102]-85/2021 03.03.2021 10:30 pul tələbi [PDF]
35 2-2[102]-133/2021 07.04.2021 12:00 icarə müqaviləsi üzrə pul tələbi [PDF]
36 2-2[102]-118/2021 13.04.2021 15:30 Pul tələbi [PDF]
37 2-2[102]-125/2021 31.03.2021 11:00 pul tələbi zərərin əvəzinin ödənilməsi [PDF]
38 2-2[102]-159/2021 20.04.2021 11:40 Pul tələbi [PDF]
39 2-2[102]-156/2021 14.04.2021 10:40 Müqavilənin ləğv edilməsi və pul tələbi [PDF]
40 2-2[102]-251/2021 22.06.2021 12:00 Pul tələbi [PDF]
41 2-2[102]-250/2021 22.06.2021 11:50 Pul tələbi [PDF]
42 2-2[102]-243/2021 09.06.2021 10:40 Pul tələbi [PDF]
43 2-2[102]-166/2021 02.06.2021 12:00 podrat müqaviləsi üzrə pul tələbi [PDF]
44 2-2[102]-205/2021 26.05.2021 10:30 pul tələbi,vurulmuş zərərin əvəzinin ödənilməsi və ödənilmiş pulun qaytarılması [PDF]
45 2-2[102]-249/2021 16.06.2021 10:40 Pul tələbi [PDF]
46 2-2[102]-342/2021 28.07.2021 10:30 pul tələbi [PDF]
47 2-2[102]-334/2021 22.07.2021 10:50 Pul tələbi [PDF]
48 2-2[102]-352/2021 04.08.2021 10:50 Pul tələbi [PDF]
49 2-2[102]-213/2021 22.09.2021 10:20 Pul tələbi [PDF]
50 2-2[102]-385/2021 28.09.2021 11:50 Pul tələbi [PDF]
51 2-2[102]-218/2021 14.09.2021 12:15 Pul tələbi [PDF]
52 2-2[102]-248/2021 21.09.2021 12:00 Pul tələbi [PDF]
53 2-2[102]-299/2021 01.09.2021 12:10 alqı-satqı müqaviləsinin ləğv edilməsi və pul tələbi [PDF]
54 2-2[102]-403/2021 06.10.2021 11:00 Pul tələbi [PDF]
55 2-2[102]-450/2021 26.10.2021 15:10 Pul tələbi [PDF]
56 2-2[102]-453/2021 02.11.2021 15:00 Pul tələbi [PDF]
57 2-2[102]-492/2021 03.11.2021 10:15 Pul tələbi [PDF]
58 2-2[102]-361/2021 09.09.2021 11:00 pul tələbi, müqavilə öhdəliyinin icrası,maddi ziyan [PDF]
59 2-2[102]-468/2021 02.11.2021 15:40 Pul tələbi [PDF]
60 2-2[102]-572/2021 07.12.2021 11:40 pul tələbi [PDF]
61 2-1[102]-2348/2021 15.12.2021 00:00 Pul tələbi [PDF]
62 2-2[102]-601/2021 15.12.2021 10:40 Pul tələbi [PDF]
63 2-2[102]-440/2021 26.10.2021 16:20 Pul tələbi [PDF]
64 2-2[102]-400/2021 10.11.2021 16:15 Pul tələbi [PDF]
65 2[102]-2941/2021 11.06.2021 12:30 ziyan və pul tələbi,subutetmə [PDF]
66 2[102]-2930/2021 11.06.2021 12:10 pul tələbi,əsassız varlanma, ekspert rəyinin qiymətləndirilməsi [PDF]
67 2[102]-3072/2021 11.06.2021 10:35 Pul tələbi,yazılı qəbz [PDF]
68 2[102]-3042/2021 02.06.2021 11:20 Pul tələbi [PDF]
69 2-2[102]-612/2021 22.12.2021 10:40 Pul tələbi [PDF]
70 2[102]-3019/2021 11.06.2021 10:10 pul tələbi, sübutların qiymətləndirilməsi [PDF]
71 2[102]-3197/2021 07.06.2021 15:40 pul tələbi, mənzildən çıxarılma [PDF]
72 2[102]-3262/2021 16.08.2021 10:15 pul tələbi, sübutetmə yükü, sübutların qiymətləndirilməsi [PDF]
73 2[102]-3248/2021 03.08.2021 10:15 pul tələbinə dair [PDF]
74 2[102]-3238/2021 02.08.2021 12:30 pul tələbi, əsasız varlanam, sübutetmə [PDF]
75 2[102]-3211/2021 16.06.2021 10:20 Pul tələbi [PDF]
76 2[102]-3207/2021 16.08.2021 10:00 pul tələbi, müqavilə öhdəliklərinin pozulması [PDF]
77 2-2[102]-598/2021 21.12.2021 15:00 əmlak və pul tələbi [PDF]
78 2[102]-7179/2021 22.12.2021 15:10 Pul tələbi [PDF]
79 2[102]-7378/2021 22.12.2021 15:35 Pul tələbi [PDF]
80 2[102]-6748/2021 2[102]-248/2022 11.01.2022 14:40 Pul tələbi [PDF]
81 2[102]-6272/2021 27.12.2021 15:20 pul tələbi, iddia müddətini tətbiqi barədə ərizəyə qiymət verilməməsi [PDF]
82 2-1[102]-2498/2021 2-1[102]-210/2022 12.01.2022 00:00 Pul tələbi [PDF]
83 2-2[102]-620/2021 2-2[102]-12/2022 12.01.2022 11:00 Pul tələbi [PDF]
84 2-2[102]-677/2021 2-2[102]-40/2022 31.01.2022 podrat müqaviləsi üzrə pul tələbi [PDF]
85 2[102]-6956/2021 2[102]-361/2022 18.01.2022 15:05 kredit müqaviləsi, pul tələbi [PDF]
86 2[102]-6895/2021 2[102]-328/2022 18.01.2022 14:55 Pul tələbi [PDF]
87 2[102]-6804/2021 2[102]-274/2022 18.01.2022 14:40 pul tələbi [PDF]
88 2[102]-6802/2021 2[102]-275/2022 18.01.2022 00:00 pul tələbi [PDF]
89 2[102]-6714/2021 2[102]-230/2022 26.01.2022 10:30 Müqavilənin ləğvi, pul tələbi [PDF]
90 2[102]-6450/2021 2[102]-111/2022 26.01.2022 11:30 pul tələbi, iddia müddəti [PDF]
91 2[102]-6289/2021 2[102]-69/2022 26.01.2022 11:45 Pul tələbi [PDF]
92 2[102]-5065/2021 02.11.2021 10:40 pul tələbinə dair [PDF]
93 2[102]-5064/2021 13.09.2021 10:50 pul tələbi, apellyasiya şikayətinin qeyri -mümkün sayılması, prosessual normanın pozulması [PDF]
94 2[102]-5038/2021 28.10.2021 11:25 Pul tələbi [PDF]
95 2[102]-6938/2021 2[102]-351/2022 25.01.2022 14:30 pul tələbi [PDF]
96 2[102]-7464/2021 2[102]-663/2022 24.01.2022 pul tələbi, tapşırıq müqaviləsi, işdə iştirak edən şəxslərin faktı etiraf edən şifahi izahatları, işin mübahisəsiz halları [PDF]
97 2[102]-7401/2021 2[102]-623/2022 08.02.2022 00:00 Pul tələbi [PDF]
98 2[102]-6425/2021 2[102]-104/2022 27.01.2022 11:30 Pul tələbi [PDF]
99 2[102]-7137/2021 2[102]-463/2022 12.01.2022 11:40 Pul tələbi [PDF]
100 2[102]-7505/2021 2[102]-697/2022 27.01.2022 Pul tələbi [PDF]
101 2[102]-6984/2021 2[102]-378/2022 25.01.2022 14:35 mülkiyyətin müdafiəsi, pul tələbi [PDF]
102 2[102]-7001/2021 2[102]-390/2022 25.01.2022 14:40 Pul tələbi [PDF]
103 2[102]-7761/2021 2[102]-924/2022 01.02.2022 Pul tələbi [PDF]
104 2[102]-7308/2021 2[102]-556/2022 01.02.2022 mənzildən çıxarılma və pul tələbi [PDF]
105 2[102]-7700/2021 2[102]-866/2022 01.02.2022 Pul tələbi [PDF]
106 2[102]-7318/2021 2[102]-564/2022 07.02.2022 11:05 pul tələbi, borc müqaviləsi [PDF]
107 2[102]-6706/2021 2[102]-224/2022 07.02.2022 10:35 pul tələbi, borc müqaviləsi [PDF]
108 2[102]-1226/2022 15.02.2022 qanun üzrə vərəsəlik hüququ haqqında şəhadətnamənin etibarsız hesab edilməsi və pul tələbi [PDF]
109 2[102]-1149/2022 15.02.2022 Pul tələbi [PDF]
110 2[102]-6962/2021 2[102]-363/2022 02.02.2022 10:55 subroqasiya qaydasında pul tələbi [PDF]