Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsinin Açar sözlər üzrə axtarış sistemi

Açar sözə görə axtar
İlk simvola görə axtar
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
# İşin №si: İşin baxılma tarixi: Açar söz İş üzrə qərarın PDF-i:
1 2-2[102]-481/2019 04.12.2019 11:55 lizinq müqaviləsi [PDF]
2 2-2[102]-419/2019 13.11.2019 14:50 lizinq müqaviləsi üzrə öhdəliklərin icra edilməməsi,lizinq müqaviləsi üzrə güzəştlərin tətbiqi [PDF]
3 2-2[102]-125/2020 23.06.2020 15:40 lizinq müqaviləsindən irəli gələn borcun ödənilməsi [PDF]
4 2-2[102]-111/2020 17.06.2020 12:10 lizinq müqaviləsi üzrə əsas borcun və cərimənin tutulması [PDF]
5 2-2[102]-230/2020 28.07.2020 11:35 43.400 manat əsas borcun,31.065 manat cərimənin və 30 manat dövlət rüsumunun tutulması,tərəflər arasında bağlanmiş lizinq müqaviləsinin ləğv edilərək lizinq obyektinin geri qaytarılması [PDF]
6 2-2[102]-162/2020 01.09.2020 15:45 lizinq müqaviləsi üzrə borcun ödənilməsi [PDF]
7 2-2[102]-259/2020 12.08.2020 11:15 lizinq müqaviləsi üzrə lizinq obyekti olan kənd səsərrüfatı texnikasının illkin dəyərinin 20 faizi ödənilmədiyi üçün güzəşt tətbiq edilməməsi qərara alınmışdır. [PDF]
8 2-2[102]-397/2020 2-2[102]-58/2021 16.02.2021 11:40 lizinq müqaviləsi.borc pul,maddi ziyan tələbi [PDF]
9 2-2[102]-370/2020 2-2[102]-35/2021 23.02.2021 15:45 lizinq müqaviləsi üzrə əmlakın geri qaytarılması və borcun ödənilməsi [PDF]
10 2-2[102]-124/2021 16.03.2021 11:55 lizinq müqaviləsi üzrə borcun ödənilməsi [PDF]
11 2-2[102]-194/2021 05.05.2021 12:00 lizinq müqaviləsi borcun qaytarılması [PDF]
12 2-2[102]-127/2021 14.04.2021 15:15 lizinq müqaviləsinin ləğv olunması,borcun ödənilməsi,lizinq müqaviləsinin qaytarılması,lizinq obyektinin yerləşdiyi tikilinin də lizing verənə qaytarılmasının hüquqi əsasları [PDF]
13 2-2[102]-321/2021 14.07.2021 11:00 lizinq müqaviləsi üzrə əsas və cərimə borcunun tutulması [PDF]
14 2-2[102]-208/2021 25.08.2021 11:40 lizinq müqaviləsi üzrə borc iddia məbləği ilə bağlı kassasiya şikayəti verilə bilinməyən [PDF]
15 2-2[102]-454/2021 27.10.2021 11:40 lizinq müqaviləsi;avadanlığın təhvil verilməməsi [PDF]
16 2[102]-5865/2021 23.12.2021 11:00 lizinq müqaviləsinin ləğvi və müqavilə üzrə borcunun tutulması [PDF]
17 2[102]-5862/2021 23.12.2021 10:55 lizinq müqaviləsi üzrə borcunun tutulması [PDF]
18 2[102]-6435/2021 21.12.2021 15:00 lizinq müqaviləsinin ləğv edilməsi, borcun və zərərin ödənilməsi [PDF]
19 2[102]-6887/2021 2[102]-325/2022 24.01.2022 16:00 lizinq müqaviləsinə xitam veriməsi, lizinq obyektinin geri alınması mənzildən istifadə hüququna xitam verilməsi, alğı-satqı müqaviləsinin etibarsız hesab edilməsi [PDF]
20 2[102]-1673/2022 15.03.2022 daxili lizinq müqaviləsi üzrə hesablanmış borcun ödənilməsi [PDF]
21 2[102]-7917/2021 2[102]-1078/2022 21.02.2022 10:35 lizinq müqaviləsinin ləğv edilməsi və pulun tutulması [PDF]
22 2[102]-7909/2021 2[102]-1070/2022 14.03.2022 lizinq müqaviləsi üzrə öhdəliklərin icrası, ödənilmiş ilkin məbləğin nəzərə alınmaması [PDF]
23 2[102]-1258/2022 11.03.2022 00:00 lizinq müqaviləsi üzrə borcun ödənilməsi [PDF]
24 2[102]-7084/2021 2[102]-432/2022 22.02.2022 15:00 lizinq müqaviləsinin kredit müqaviləsi ilə pərdələnməsinin qeyrimümkünlüyü, lizinq müqaviləsinin ləğvi, lizinq obyektinin qaytarılması, lizinq ödənişlərinin tutulması [PDF]
25 2-2[102]-124/2022 20.04.2022 lizinq müqaviləsi üzrə borcun ödənilməsi [PDF]
26 2[102]-1580/2022 27.04.2022 00:00 lizinq müqaviləsi üzrə ödənilməmiş pulun və lizing obyektinin qaytarılması [PDF]
27 2-2[102]-251/2022 05.05.2022 lizinq müqaviləsi ödənişləri [PDF]
28 2-2[102]-367/2022 14.06.2022 lizinq müqaviləsi üzrə borcun tutulması və lizinq obyektinin qaytarılması [PDF]
29 2-2[102]-404/2022 29.06.2022 lizinq müqaviləsi üzrə borcun ödənilməsi [PDF]
30 2-2[102]-437/2022 06.07.2022 lizinq müqaviləsinin ləğv edilməsi, borcun ödənilməsi [PDF]
31 2[102]-2509/2022 31.05.2022 lizinq müqaviləsi üzrə borcun tutulması, lizinq obyektinin geri qaytarılması [PDF]
32 2[102]-3365/2022 14.07.2022 lizinq müqaviləsinin ləğvi, lizinq obyektinin qaytarılması, lizinq ödənişlərinin tutulması [PDF]
33 2-2[102]-500/2022 06.09.2022 lizinq müqaviləsinin ləğvi, lizinq obyektinin geri qaytarılması və pul tələbi, damazlıq heyvanların saxlanılması [PDF]
34 2[102]-4223/2022 17.10.2022 lizinq müqaviləsi üzrə borcun tutulması [PDF]
35 2[102]-4862/2022 18.10.2022 daxili lizinq müqaviləsi üzrə öhdəliklərin yerinə yetirilməməsi nəticəsində pulun tutulması, lizinq obyektinin geri qaytarılması, qətnamənin əsaslandırılmaması, apelyasiyanın hədlərinin pozulması [PDF]
36 2-2[102]-704/2022 21.12.2022 lizinq müqaviləsi borcu [PDF]
37 2-2[102]-773/2022 27.12.2022 lizinq müqaviləsi üzrə borcun tutulması [PDF]
38 2-2[102]-825/2022 2-2[102]-52/2023 31.01.2023 lizinq müqaviləsi üzrə yaranmış borcun ödənilməsi [PDF]
39 2-2[102]-812/2022 2-2[102]-40/2023 25.01.2023 lizinq müqaviləsi üzrə borc tələbi [PDF]
40 2-2[102]-162/2023 12.04.2023 lizinq müqaviləsi üzrə borcun tutulması, lizinq obyekti olan avtomobilin geri qaytarılması [PDF]
41 2-2[102]-180/2023 19.04.2023 lizinq müqaviləsi üzrə borcun silinməsi [PDF]
42 2-2[102]-95/2023 04.04.2023 lizinq müqaviləsi üzrə yaranmış borcun tutulması [PDF]
43 2-2[102]-196/2023 28.04.2023 lizinq müqaviləsi üzrə yaranmış borcun tutulması və lizinq obyektinin alınması [PDF]
44 2-2[102]-164/2023 11.05.2023 lizinq müqaviləsi üzrə borc tələbi, avdanlığın qaytarılması, müqavilənin ləvğinə razılıq, iddia tələbindən kənara çıxma [PDF]
45 2-2[102]-276/2023 07.06.2023 lizinq müqaviləsi üzrə borcunun tutulması [PDF]