Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsinin Açar sözlər üzrə axtarış sistemi

Açar sözə görə axtar
İlk simvola görə axtar
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
# İşin №si: İşin baxılma tarixi: Açar söz İş üzrə qərarın PDF-i:
1 2-1[102]-2281/2019 25.09.2019 11:30 Maddi və mənəvi ziyanın ödənilməsi [PDF]
2 2-1[102]-3065/2019 09.10.2019 12:25 Maddi və mənəvi ziyanın ödənilməsi [PDF]
3 2-1[102]-3819/2019 2-1[102]-388/2020 15.01.2020 11:45 inzibati orqanın hərəkətindən yaranan mübahisə,maddi və mənəvi ziyanın ödənilməsi [PDF]
4 2-2[102]-551/2019 25.12.2019 12:35 maddi və mənəvi ziyan tələbi,sübutetmə yükü [PDF]
5 2-1[102]-962/2020 03.06.2020 15:20 İcra sənədinin vaxtında icra edilməməsinə görə maddi və mənəvi ziyan tələbinin mümkün sayılmaması [PDF]
6 2-1[102]-1543/2020 12.08.2020 11:35 Maddi və mənəvi ziyanın ödənilməsi [PDF]
7 2-2[102]-225/2020 16.09.2020 10:30 müqavilələrin ləğv edilməsi,borcun ödənilməsi,əldən çıxmış faydanın, maddi və mənəvi ziyanın tutulması ,lizinq obyektinin geri qaytarılması [PDF]
8 2-1[102]-2076/2020 24.11.2020 10:30 Maddi və mənəvi ziyanın ödənilməsindən imtina [PDF]
9 2-1[102]-1957/2020 20.11.2020 11:15 Maddi və mənəvi ziyanın ödənilməsi [PDF]
10 2-1[102]-1092/2020 08.09.2020 16:00 Maddi və mənəvi ziyanın ödənilməsi [PDF]
11 2-1[102]-2393/2020 2-1[102]-203/2021 10.02.2021 15:10 Maddi və mənəvi ziyanın ödənilməsi [PDF]
12 2-1[102]-828/2021 05.05.2021 10:20 Maddi və mənəvi ziyanın ödənilməsi [PDF]
13 2-1[102]-712/2021 20.04.2021 15:00 maddi və mənəvi ziyanın ödənilməsi [PDF]
14 2-1[102]-1055/2021 23.06.2021 15:30 Maddi və mənəvi ziyanın ödənilməsi [PDF]
15 2-1[102]-1061/2021 23.06.2021 11:40 Maddi və mənəvi ziyanın ödənilməsi [PDF]
16 2-1[102]-1961/2021 02.11.2021 15:45 Maddi və mənəvi ziyanın ödənilməsi [PDF]
17 2-1[102]-2191/2021 14.12.2021 İnzibati orqanın qanunsuz hərəkətləri nəticəsində vurulmuş maddi və mənəvi ziyanın tələb edilməsi [PDF]
18 2[102]-3024/2021 07.06.2021 14:45 maddi və mənəvi ziyan, apellyasiya baxışının hədləri, qüsurlu icra, podrat müqaviləsi üzrə iddia müddəti [PDF]
19 2[102]-3016/2021 07.06.2021 14:50 maddi və mənəvi ziyan [PDF]
20 2[102]-5061/2021 04.11.2021 11:30 İstehsalatda baş verən bədbəxt hadisə nəticəsində sağlamlığa vurulmuş maddi və mənəvi ziyanın əvəzinin ödənilməsi [PDF]
21 2[102]-5055/2021 12.10.2021 15:40 artıq işlənmiş iş vaxtına görə ödənişin edilməsi və vurulmuş maddi və mənəvi ziyanın ödənilməsi [PDF]
22 2-1[102]-2482/2021 2-1[102]-194/2022 26.01.2022 00:00 Yol nişanının nəticəsində yaranmış maddi və mənəvi ziyan tələbi [PDF]
23 2[102]-5681/2021 22.11.2021 15:40 şərəf və ləyaqətin müdafiəsi, maddi və mənəvi ziyan [PDF]
24 2[102]-7723/2021 2[102]-888/2022 14.02.2022 10:30 Maddi və mənəvi ziyan tələbi [PDF]
25 2[102]-6615/2021 2[102]-177/2022 10.02.2022 10:35 Maddi və mənəvi ziyan tələbi [PDF]
26 2[102]-6990/2021 2[102]-381/2022 28.02.2022 əmlakın geri qaytarılması, dəymiş maddi və mənəvi ziyanın ödənilməsi, icarə haqqının tutulması, sübut etmə yükü [PDF]
27 2[102]-7400/2021 2[102]-622/2022 28.02.2022 maddi və mənəvi ziyanın ödənilməsi, təqdim edilmiş sübutların leqallaşdırılmaması [PDF]
28 2[102]-1865/2022 15.03.2022 Maddi və mənəvi ziyanın ödənilməsi [PDF]
29 2[102]-7702/2021 2[102]-868/2022 07.02.2022 15:50 Maddi və mənəvi ziyan [PDF]
30 2[102]-1897/2022 11.04.2022 10:30 qanunsuz həbslə bağlı maddi və mənəvi ziyanın ödənilməsi, sübuta qiymət verilməməsi [PDF]
31 2[102]-1486/2022 04.04.2022 Maddi və mənəvi ziyanın ödənilməsi [PDF]
32 2[102]-2324/2022 31.05.2022 00:00 bəraət almış şəxsin ona vurulmuş maddi və mənəvi ziyan tələbi [PDF]
33 2[102]-2380/2022 10.05.2022 Maddi və mənəvi ziyanın ödənilməsi [PDF]
34 2[102]-2165/2022 24.05.2022 pozulmuş hüquqların bərpası, maddi və mənəvi ziyanın ödənilməsi [PDF]
35 2[102]-3124/2022 06.06.2022 00:00 delikt öhdəliyi, maddi və mənəvi ziyanın ödənilməsi. ekspert rəyi [PDF]
36 2[102]-3003/2022 07.06.2022 00:00 Maddi və mənəvi ziyanın ödənilməsi [PDF]
37 2[102]-3022/2022 31.05.2022 maddi və mənəvi ziyan [PDF]
38 2[102]-2590/2022 31.05.2022 əmlakın geri qaytarılması, dəymiş maddi və mənəvi ziyanın ödənilməsi [PDF]
39 2[102]-2489/2022 06.06.2022 maddi və mənəvi ziyan tələbi [PDF]
40 2[102]-2896/2022 22.06.2022 Maddi və mənəvi ziyanın ödənilməsi tələbi [PDF]
41 2[102]-3503/2022 04.07.2022 maddi və mənəvi ziyanın ödənilməsi [PDF]
42 2[102]-3412/2022 12.09.2022 Maddi və mənəvi ziyanın ödənilməsi [PDF]
43 2[102]-4681/2022 13.09.2022 əmək münasibətləri prosesində işçiyə vurulmuş maddi və mənəvi ziyanın ödənilməsi. [PDF]
44 2[102]-4310/2022 03.10.2022 artıq işləmiş iş vaxtına görə ödənişin edilməsi və vurulmuş maddi və mənəvi ziyanın ödənilməsi, sübut etmə yükünün düzgün bölüşdürülməməsi [PDF]
45 2[102]-3986/2022 06.09.2022 Maddi və mənəvi ziyanın ödənilməsi [PDF]
46 2[102]-4619/2022 13.09.2022 istehlakçıların hüquqlarının pozulması, qüsurlu və keyfiyyətsiz malların verilməsi nəticələri, öhdəliyin yerinə yetirilməsi, beh məbləği, dəymiş maddi və mənəvi ziyanın ödənilməsi [PDF]
47 2[102]-3712/2022 23.08.2022 əmlakın özgənin qanunsuz sahibliyindən geri tələb edilməsi, mülkiyyətdən istifadəyə maneələrin aradan qaldırılması, maddi və mənəvi ziyanın ödənilməs [PDF]
48 2-2[102]-658/2022 25.10.2022 Maddi və mənəvi ziyanın ödənilməsi [PDF]
49 2[102]-4411/2022 17.10.2022 bəraət almış şəxsin maddi və mənəvi ziyan tələbi [PDF]
50 2[102]-3762/2022 26.09.2022 maddi və mənəvi ziyanın ödənilməsi [PDF]
51 2[102]-5273/2022 25.10.2022 maddi və mənəvi ziyan tələbi,tələbin qanuni əsasının tapılması,subyektiv hüquq,sübutetmə yükü,sübutların qiymətləndirilməsi [PDF]
52 2[102]-4254/2022 24.10.2022 maddi və mənəvi ziyan [PDF]
53 2-2[102]-336/2023 05.07.2023 əldən çıxmış faydanın tutulması maddi və mənəvi ziyanın ödənilməsi [PDF]
54 2-2[102]-438/2023 05.10.2023 Maddi və mənəvi ziyanın ödənilməsi [PDF]