Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsinin Açar sözlər üzrə axtarış sistemi

Açar sözə görə axtar
İlk simvola görə axtar
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
# İşin №si: İşin baxılma tarixi: Açar söz İş üzrə qərarın PDF-i:
1 2-2[102]-264/2019 02.07.2019 12:25 Dəbbə pulu [PDF]
2 2-1[102]-2231/2019 30.07.2019 12:25 müalicə pulu və müavinətin nəzərə alınması [PDF]
3 2-2[102]-315/2019 30.07.2019 12:35 Öhdəliklərdən irəli gələn münasibətlər üzrə pul tələbi [PDF]
4 2-2[102]-382/2019 14.08.2019 11:10 Pul tələbi [PDF]
5 2-1[102]-2583/2019 23.10.2019 10:30 İnzibati orqan cavabdehdən pul tutulması ilə bağlı qəbul etdiyi qərarı məhkəmədən kənar özü icraya yönəldə bilər [PDF]
6 2-1[102]-2471/2019 24.09.2019 10:50 Bazarda əlavə üstünlük əldə etmək məqsədilə qiymətlərlə manipulyasiya edilməsi [PDF]
7 2-2[102]-440/2019 03.10.2019 11:10 Müqavilənin ləğv edilməsi və pulun tutulması [PDF]
8 2-1[102]-2544/2019 08.10.2019 12:00 Hərbi xidmətdən ehtiyata buraxılarkən hərbi qulluqçuya birdəfəlik pul mükafatının verilməsi [PDF]
9 2-1[102]-3252/2019 30.10.2019 12:00 Ödənilməli olan pul məbləğinin birdəfəlik ödənilməsi vəzifəsinin cavabdehin üzərinə qoyulması [PDF]
10 2-2[102]-485/2019 20.11.2019 11:15 Pul tələbi [PDF]
11 2-1[102]-2556/2019 20.11.2019 12:40 Məcburi dövlət sosial sığorta haqqı borcuna görə hesablaşma hesabından pul vəsaitlərinin silinməsinin dayandırılması [PDF]
12 2-2[102]-473/2019 06.11.2019 15:00 Pulun tutulması [PDF]
13 2-2[102]-504/2019 10.12.2019 12:25 Pul tələbi [PDF]
14 2-2[102]-449/2019 16.10.2019 11:50 Pulun tutulması [PDF]
15 2-2[102]-406/2019 27.11.2019 12:35 görülmüş işlərə görə pul tələbi [PDF]
16 2-2[102]-413/2019 27.11.2019 12:40 öhdəliyin tam icra edilməməsi,qalıq pulun tələbi [PDF]
17 2-2[102]-495/2019 11.12.2019 12:00 su pulu borcunun silinməsi [PDF]
18 2-1[102]-2721/2019 20.11.2019 12:15 prokurorluq işçisinə pul kompensasiyası ödənilməsi [PDF]
19 2-2[102]-542/2019 18.12.2019 11:00 Pul tələbi [PDF]
20 2-2[102]-479/2019 13.11.2019 15:00 ödənilmiş pulun hesaba köçürülməsi [PDF]
21 2-2[102]-558/2019 25.12.2019 11:10 kredit müqaviləsi üzrə pul tələbi [PDF]
22 2-2[102]-514/2019 18.12.2019 10:30 inzibati orqan öz səlahiyyətləri daxilində iddia qaldırmadan borcludan müvafiq sərəncam əsasında pul vəsaitini tuta bilər [PDF]
23 2-2[102]-472/2019 18.12.2019 10:25 inzibati orqan öz səlahiyyətləri daxilində iddia qaldırmadan borcludan müvafiq sərəncam əsasında pul vəsaitini tuta bilər [PDF]
24 2-1[102]-3725/2019 27.12.2019 10:35 prokurorluq orqanlarında qulluq keçmiş şəxsin pensiyasının iki aylıq əmək haqqı məbləğində pul müavinəti və əmək haqqının ikiqat həcmində maddi yardım nəzərə alınmaqla hesablanması [PDF]
25 2-2[102]-563/2019 27.12.2019 10:45 su pulu borcunun silinməsi,yoxlama qeydə alınmayıb [PDF]
26 2-2[102]-568/2019 27.12.2019 10:50 görülmüş işlərə görə pul tələbi [PDF]
27 2-2[102]-540/2019 2-2[102]-11/2020 07.01.2020 12:25 müqavilədə nəzərdə tutulan cərimənin (dəbbə pulunun) tutulması [PDF]
28 2-2[102]-573/2019 27.12.2019 11:30 sığorta ödənişinin gecikdirilməsi nəticəsində vurulmuş zərərin,dəbbə pulunun ödənilməsi [PDF]
29 2-2[102]-537/2019 25.12.2019 12:30 podrat müqaviləsi,pul tələbi [PDF]
30 2-2[102]-538/2019 24.12.2019 09:00 Pul tələbi [PDF]
31 2-2[102]-526/2018 2-2[102]-30/2019 29.01.2019 15:35 Alqı-satqı müqaviləsi üzrə pul tələbi [PDF]
32 2-2[102]-565/2019 2-2[102]-30/2020 21.01.2020 11:10 Alqı-satqı müqaviləsi üzrə pul tələbi [PDF]
33 2-1[102]-568/2020 11.02.2020 10:55 ailə başçısını itirməyə görə əmək pensiyasının Məhkəmələr və hakimlər haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun 109-cu maddəsinə uyğun olaraq mərhum ərinin vəzifə maaşının 15 % miqdarında vergilərdən azad olunan aylıq pul təminatı [PDF]
34 2-1[102]-3772/2019 2-1[102]-343/2020 12.02.2020 10:55 Hakimlərə müalicə olunmaları üçün onların iki aylıq əmək haqqı məbləğində pul verilir [PDF]
35 2-2[102]-577/2019 2-2[102]-38/2020 11.02.2020 15:15 Öhdəliklərin icrası ilə bağlı əsassız varlanmaya görə pul tələbi [PDF]
36 2-1[102]-840/2020 11.03.2020 11:35 Hakimlər məzuniyyətə çıxarkən onlara verilən 2 aylıq əmək haqqı həcmində müavinət və müalicə pulu [PDF]
37 2-1[102]-3854/2019 2-1[102]-423/2020 11.03.2020 15:55 2 aylıq məzuniyyət və müalicə pulunun nəzərə alınması [PDF]
38 2-2[102]-556/2019 2-2[102]-23/2020 25.02.2020 15:45 Pul tələbi [PDF]
39 2-2[102]-60/2020 27.02.2020 12:05 Pul tələbi [PDF]
40 2-2[102]-93/2020 18.03.2020 11:50 podrat müqavilələri üzrə pul tələbi,iddia tələbinə cavab verməli olan cavabdeh hüquqi şəxs [PDF]
41 2-2[102]-90/2020 11.03.2020 11:55 Alqı-satqı müqaviləsi üzrə pul tələbi [PDF]
42 2-2[102]-84/2020 18.03.2020 10:40 1.000.000 ABŞ doları məbləğındə pulun [PDF]
43 2-1[102]-3812/2019 2-1[102]-381/2020 25.02.2020 11:40 Borc məbləğinin 105 faizi həcmində pul vəsaitinin məxaric əməliyyatları üzrə dondurulması [PDF]
44 2-2[102]-89/2020 18.03.2020 10:55 Pul tələbi [PDF]
45 2-2[102]-56/2020 04.03.2020 11:10 Müqavilədə tərəflər öhdəliyin icra edilmədi və ya lazımınca icra edilmədiyi o cümlədən icranın gecikdirildiyi halda borclunun hər hansı dəbbə pulun ödəməli olduğu barədə müvafiq müddəa nəzərdə tutmamişlar [PDF]
46 2-2[102]-584/2019 2-2[102]-44/2020 12.02.2020 12:35 alqı-satqı müqaviləsi,müqavilə şərtinin pozulması,pul tələbi [PDF]
47 2-1[102]-1054/2020 14.04.2020 13:15 Hakimlərə pensiya hesablanarkən hər il verilən iki aylıq əmək haqqı məbləğində müalicə pulu və müavinat nəzərə alınmaqla pensiya məbləğinin yenidən hesablanması [PDF]
48 2-1[102]-1051/2019 16.04.2019 11:00 Müharibə əlilinə verilmiş kirayə pulu üçün kompensasiyanın ödənilməsi [PDF]
49 2-2[102]-438/2019 04.12.2019 12:05 pul tələbi tərəfin iradə ifadəsinin təfsiri [PDF]
50 2-2[102]-136/2020 03.06.2020 12:10 icbari sığorta üzrə pulun cavabdeh tərəfindən ödənilməsi [PDF]
51 2-2[102]-147/2020 10.06.2020 12:20 kredit,ipoteka,dəbbə pulu,ipoteka predmetinin ilkin satış qiyməti [PDF]
52 2-2[102]-172/2020 23.06.2020 11:45 cavabdehlərdən 155.912.610 manat pul vəsaitinin və 150.000 manat mənəvi ziyanın tutularaq iddiaçıyav ödənilməsi [PDF]
53 2-2[102]-158/2020 23.06.2020 11:40 cavabdeh tərəfindən hesablanmış 24.937,40 ABŞ dolları dəbbə və 53.79,94 ABŞ dolları faiz borcunun silinməsini idiaçının cari hesaba mədaxil etdiyi 49.085 ABŞ dolları və 81.000 ABŞ dolları pul məbləğınə 1 ay müddətində sərəncam hüququndan məhrum olması səbəbindən 150.000 ABŞ dolları mənəvi zərərin cavabdehdən onun xeyrinə tutulması [PDF]
54 2-2[102]-202/2020 30.06.2020 11:45 alqı-satqı müqaviləsi üzrə yaranmış 47.001 manat əsas borcun əldən çıxmış faydaya görə qətnamənin tam icra ediləcəyi günədək əsas borcun illik 10% miqdarında pul məbləğinin tutulması və 01.10.2012-ci il tarixli müqavilənin etibarsız hesab edilməsi [PDF]
55 2-1[102]-1413/2020 24.06.2020 11:25 Pul təminatının müavinətinin və yardımın ödənilməsi [PDF]
56 2-2[102]-106/2020 01.07.2020 11:00 iddiaçı bank 09.02.2016-cı il tarixə kimi aktiv bank əməliyyatlarını həyata keçirmək qabiliyyətinə malik olduğundan,cavabdeh müqavilə üzrə borcu vaxtında ödəməməklə,iddiaçı bankı ödənilməli olan pul vəsaitindən mülki dövriyyədə faydalanmaq imkanından məhrum etmişdir [PDF]
57 2-2[102]-239/2020 04.08.2020 11:45 pulun ödənilməsi [PDF]
58 2-2[102]-219/2020 28.07.2020 11:20 cavabdehdən 1.071.960 manat məbləğində əsas borcun,612.029 manat məbləğində cərimənin və 30 manat ödənilmiş dövlət rüsumunun,cəmi 1.684.019 manat məbləğındə pul vəsaitinin tutularaq iddiaçıya ödənilməsi,lizinq obyekti olan avadanlıqların və onun yerləşdiyi tikilinin kommunikasiya ilə birlikdə geri alınması. [PDF]
59 2-1[102]-696/2020 29.07.2020 12:35 müalicə üçün 2 aylıq əmək haqqı məbləğində pul nəzərə alınmaqla pensiya hüququnun yarandığı tarixdən əmək pensiyasının yenidən hesablanması və yaranacaq pensiya məbləği fərqinin ödənilməsi [PDF]
60 2-1[102]-730/2020 29.07.2020 12:40 işləyən dövrdə pul təminatının alınmaması və ondan məcburi sosial sığorta haqqının tutulmaması [PDF]
61 2-1[102]-3778/2019 2-1[102]-349/2020 29.07.2020 12:30 müalicə üçün 2 aylıq əmək haqqı məbləğində pul nəzərə alınmaqla pensiya hüququnun yarandığı tarixdən əmək pensiyasının yenidən hesablanması və yaranacaq pensiya məbləği fərqinin ödənilməsi [PDF]
62 2-1[102]-1759/2020 26.08.2020 11:00 yenidən hesablanması və ödənilməmiş pul məbləğinin birdəfəlik ödənilməsi [PDF]
63 2-1[102]-1606/2020 26.08.2020 10:30 yenidən hesablanması və ödənilməmiş pul məbləğinin birdəfəlik ödənilməsi [PDF]
64 2-2[102]-289/2020 22.09.2020 10:20 Pul tələbi [PDF]
65 2-1[102]-575/2020 15.09.2020 11:35 Artıq ödənilmiş pul məbləğinin geri qaytarılmasına dair vergi orqanı tərəfindən rəyin tərtib edilib müvafiq maliyyə orqaına göndərilməsi [PDF]
66 2-2[102]-228/2020 08.09.2020 15:40 bank hesabına daxi olmuş pul vəsaitinin geri qaytarılması [PDF]
67 2-2[102]-272/2020 02.09.2020 12:20 Pul tələbi [PDF]
68 2-2[102]-275/2020 09.09.2020 12:10 vurulmuş ziyana görə pul tələbi [PDF]
69 2-2[102]-292/2020 29.09.2020 11:40 müqavilənin ləğvi, texnikaların saz vəziyyətdə geri gaytarılması,pulun ödənilməsi [PDF]
70 2-2[102]-299/2020 29.09.2020 11:45 Pulun tutulması [PDF]
71 2-2[102]-305/2020 06.10.2020 10:30 pul tələbi,iddia müddətinin tətbiqi [PDF]
72 2-2[102]-308/2020 06.10.2020 11:40 Pul tələbi [PDF]
73 2-2[102]-225/2020 16.09.2020 10:30 torpaq sahəsindən və həmin sahədə yerləşən qazanxanadan çıxarıması,torpaq sahəsinə və üzərində yerləşən qeyri -yaşayış binasına istifadə hüququnun tanınması,görülmüş işlərə sərf etdiyi pulun alınması [PDF]
74 2-3[102]-164/2020 31.08.2020 15:40 Banka ödənilmiş pulların köçürülməsi [PDF]
75 2-2[102]-318/2020 21.10.2020 10:40 Pul tələbi [PDF]
76 2-2[102]-278/2020 15.10.2020 12:10 Pul tələbi [PDF]
77 2-2[102]-339/2020 01.12.2020 11:45 Pul tələbi [PDF]
78 2-1[102]-2177/2020 24.11.2020 15:40 Sərəncamın ləğv edilməsi və artıq ödənilmiş pul vəsaitinin qaytarılması [PDF]
79 2-1[102]-2164/2020 2-1[102]-49/2021 27.01.2021 15:00 Polis əməkdaşına müalicə olunma üçün verilən müavinətin və məzuniyyətə çıxarkən verilən pul müavinətin nəzərə alınmaqla yeni məlumat vərəqinin verilməsi [PDF]
80 2-2[102]-376/2020 2-2[102]-39/2021 02.02.2021 11:50 pul tələbi,üzləşmə aktlarının,müqavilənin etibarsız hesab edilməsi [PDF]
81 2-1[102]-2439/2020 2-1[102]-245/2021 24.02.2021 12:00 pensiyanın yenidən 01.05.2018-ci il tarixə kimi olan hesablama qaydası ilə, bu zaman hakimlərə hər ay vəzifə maaşı qədər əlavə olaraq verilən məbləğin maaşa əlavə edilərək vəzifə maaşının 15%-i miqdarında verilmiş pul təminatının 25%-dən nəzərə alınmaqla hesablanması [PDF]
82 2-2[102]-411/2020 2-2[102]-70/2021 23.02.2021 11:40 Pul tələbi [PDF]
83 2-2[102]-388/2020 2-2[102]-51/2021 03.02.2021 11:10 pul tələblərinin müştərinin bank hesabındakı pul vəsaitindən müştərinin sərəncamı olmadan tutulması [PDF]
84 2-2[102]-336/2020 2-2[102]-11/2021 10.02.2021 12:20 sığorta ödənişinin gecikdirilməsi nəticəsində dəymiş zərərin və dəbbə pulunun ödənilməsi [PDF]
85 2-2[102]-409/2020 2-2[102]-69/2021 10.02.2021 11:40 Alqı-satqı müqaviləsi üzrə borcun tutulması və dəbbə pulunun tutulması [PDF]
86 2-2[102]-392/2020 2-2[102]-53/2021 09.02.2021 11:45 Pul tələbi [PDF]
87 2-2[102]-354/2020 2-2[102]-22/2021 10.02.2021 10:40 Pul tələbi [PDF]
88 2-2[102]-395/2020 2-2[102]-56/2021 09.02.2021 11:50 Pul tələbi [PDF]
89 2-2[102]-397/2020 2-2[102]-58/2021 16.02.2021 11:40 lizinq müqaviləsi.borc pul,maddi ziyan tələbi [PDF]
90 2-2[102]-98/2021 02.03.2021 15:00 Artıq ödənilmiş pulun qaytarılması,obyektlərin təhvil verilməsi,hərəkətlərin qanunsuz hesab edilməsi [PDF]
91 2-2[102]-85/2021 03.03.2021 10:30 pul tələbi [PDF]
92 2-2[102]-427/2020 2-2[102]-81/2021 24.02.2021 11:40 Alqı-satqı müqaviləsi üzrə əsas borcun və dəbbə pulunun tutulması [PDF]
93 2-1[102]-607/2021 30.03.2021 10:15 Borc məbləğinin 105 faizi həcmində pul vəsaitinin məxaric əməliyyatları üzrə dondurulması [PDF]
94 2-1[102]-478/2021 17.03.2021 11:40 Alınmamış əmək haqqı və məzuniyyət puluna görə kompensasiya tələbi [PDF]
95 2-2[102]-133/2021 07.04.2021 12:00 icarə müqaviləsi üzrə pul tələbi [PDF]
96 2-1[102]-610/2021 14.04.2021 15:20 Vergi orqanı tərəfindən hesablanmış məbləğin 105 faizi həcmində pul vəsaitinin milli və ya xarici valyutada cari və digər hesablarında məxaric əməliyyatları üzrə dondurulması barədə sərəancamın icrasının dayandırılması [PDF]
97 2-2[102]-118/2021 13.04.2021 15:30 Pul tələbi [PDF]
98 2-2[102]-125/2021 31.03.2021 11:00 pul tələbi zərərin əvəzinin ödənilməsi [PDF]
99 2-2[102]-159/2021 20.04.2021 11:40 Pul tələbi [PDF]
100 2-2[102]-156/2021 14.04.2021 10:40 Müqavilənin ləğv edilməsi və pul tələbi [PDF]
101 2-2[102]-155/2021 13.04.2021 11:40 artıq hesablanmış pulun silinməsi [PDF]
102 2-2[102]-251/2021 22.06.2021 12:00 Pul tələbi [PDF]
103 2-2[102]-250/2021 22.06.2021 11:50 Pul tələbi [PDF]
104 2-3[102]-8/2021 16.06.2021 10:35 Pul vəsaitinin köçürülməsi [PDF]
105 2-2[102]-243/2021 09.06.2021 10:40 Pul tələbi [PDF]
106 2-2[102]-166/2021 02.06.2021 12:00 podrat müqaviləsi üzrə pul tələbi [PDF]
107 2-2[102]-205/2021 26.05.2021 10:30 pul tələbi,vurulmuş zərərin əvəzinin ödənilməsi və ödənilmiş pulun qaytarılması [PDF]
108 2-2[102]-261/2021 08.06.2021 11:40 sığorta ödənişinin və dəbbə pulunun ödənilməsi [PDF]
109 2-2[102]-249/2021 16.06.2021 10:40 Pul tələbi [PDF]
110 2-1[102]-1139/2021 22.06.2021 10:50 hərbi qulluqçuya hərbi geyim və əşya əmlakları əvəzinə pul kompensasiyasının verilməsi [PDF]
111 2-2[102]-340/2021 28.07.2021 11:00 xidmət müqaviləsi üzrə borcun və səbbə pulunun tutulması [PDF]
112 2-2[102]-342/2021 28.07.2021 10:30 pul tələbi [PDF]
113 2-2[102]-334/2021 22.07.2021 10:50 Pul tələbi [PDF]
114 2-2[102]-352/2021 04.08.2021 10:50 Pul tələbi [PDF]
115 MXMT[102]-21/2021 29.09.2021 12:05 Pul vəsaitinin vergi ödəyicisinin hesabında dondurulması barədə qərarın icrasının dAYANDIRILması [PDF]
116 2-2[102]-477/2021 19.10.2021 12:10 borcun silinməsi və artıq ödənilmiş pulun tutulması [PDF]
117 2-2[102]-363/2021 29.09.2021 10:40 qarantiya üzrə pulun ödənilməsi [PDF]