Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsinin Açar sözlər üzrə axtarış sistemi

Açar sözə görə axtar
İlk simvola görə axtar
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
Açar söz İşlərin sayı
İcarə haqı üzrə hesablanmış vergi borcunun mübahisələndirilməsi bazar qiymətinin müəyyən edilmıəsi 1
İcarə hüququ 1
İcarə hüququnun daşınmaz əmlakın dövlət reyestrində dövlət qeydiyyatına alınması 2
İcarə hüququnun dövlət qeydiyyatına alınması 1
İcarə münasibətlərinə xitam verilməsi ilə bağlı kompensasiya tələbi 1
İcarə müqaviləsi bağlanması mülki xarakterli mübahisədir 1
İcarə müqaviləsinin müddətinin uzadılması 2
İCarə müqaviləsinə əsasən şəxsi hesab vərəqəsində hesablanmış borcun silinməsi 1
İcarədə olan qeyri- yaşayış sahəsinin özəlləşdirilməsi 1
İcazə alınmadan inşa edilmiş qeyri yaşayış binası üzərində hüququn dövlət reyestrində qeydə alınması 1
İcra hakimiyyəti tərəfindən növbəllik pozulmaqla yaşayış sahələrinin verilməsi sübuta yetirilmədiyindən iddia əsassızdır 1
İcra Hakimiyyətində yaradılmış komissiyanın qərarın etibarsız sayılması 1
İcra haqqı üzrə borcun silinməsi 1
İcra icraatına xitam verilməsi 1
İcra icraatının dayandırılması əsasları 1
İcra müqaviləsinin ləğv edilməsi 1
İcra müqaviləsinin ləğvi,icarə haqqının tutulması 1
İcra məmurunun hərəkəti ilə bağlı 5
İcra Məmurunun hərəkətlərinin mübahisələndirilməsi 1
İcra məmurunun hərəkətsizliyinin barədə 1
İcra məmurunun hərəkətsizliyinin qanunsuz sayılması 1
İcra məmurunun qərarına qarşı verilmiş iddianın mümkünlüyü 2
İcra məmurunun üzərinə icra sənədinin məcburi icrasının təmin olunması öhdəliyinin qoyulması 1
İcra obyektinin sökülməsi ilə əlaqədar kompensasiyasının ödənilməsi 1
İCra şöbəsinə qarşı iddianın mümkünlüyü 1
İcra sənədi üzrə icraatın dayandırılması 1
İcra sənədinin düzgün icra edilməməsi 1
İcra Sənədinin icrası 1
İcra sənədinin icrası ilə bağlı indeksasiya və borclunun cərimə olunması 1
İcra sənədinin onu vermiş məhkəməyə geri qaytarılmasına dair qərarın mübahisələndirilməsi 1
İcra sənədinin qaytarılması haqqında qərarın ləğv edilməsi 1
İcra sənədinin vaxtında icra edilməməsinə görə maddi və mənəvi ziyan tələbinin mümkün sayılmaması 1
İcra sənədinin yenidən icraya yönəldilməsi 1
İcra və probasiya şöbəsinə qarşı iddianın mümkünlüyü 3
İcra vərəqəsinə əsasən tutulan alimentin hesablanması 1
İcraat iştirakçısının dinlənilmə hüququnun təmin edilməməsi 1
İcraata başlamaq haqqında qərarın ləğv edilməsi 2
İcraata xitam 4
İcraata xitam haqda qərardaddan verilmiş kassasiya şikayətinin mümkünsüzlüyü 1
İcraatda olan başqa işə baxılması ilə əlaqədar hazırkı işin dayandırılması mümkünlüyü 1
İcraatın dayandırılması barədə vəstatə baxılmaması 1
İcraatın dayandırılması zəruri edən halların ətraflı araşdırılması tələbi 1
İcraatın dayandırılmasına dair qərardadın mübahisələndirilməsi 1
İcraatın iştirakı olmamış şəxslərin ərizələri üzrə İPM-in 28-ci maddəsinin müddəalarının tətbiqi 1
İctimai iaşə fəaliyyəti ilə məşğul olan vergi ödəyicilərinin VM-sinin 218.2-ci madddəsinə əsasən sadələşdirilmiş vergi hüququndan istifadə 1
İctmai birliyin əmlak kompleksinə hüququnun qeydə alınması 2
İddainın mükün sayılmaması 1
İddia düzgün cavabdehə qarşı yönəlmədiyindən iddia mümkün sayıla bilməz 1
İddia düzgün cavabdehə yönəlməyib 1
İddia düzgün olmayan (iddia cavab verməli olmayan) cavabdehə qarşı verildiyi üçün mümkün sayılmamışdır 1
İddia İPM-də nəzərdə tutulmuş mümkünlük çərtlərinə cavab vermir 1
İddia müddəti 33
İddia müddəti ilə bağlı araşdırma aparılması 1
İddia müddəti ötürülməsi 2
İddia müddətin ötürülməsi 1
İddia müddətinin axımının başlanma anının müəyyən edilməsi 1
İddia müddətinin buraxılması ilə mümkün sayılmaması 1
İddia müddətinin bərpasından imtina 4
İddia müddətinin hesablanması 1
İddia müddətinin inzibati aktın rəsmi dərc edilmə günündən başlanılması 1
İddia müddətinin ötürülməsi 4
İddia müddətinin ötürülməsi ilə bağlı iddianın mümkün sayılmaması 3
İddia müddətinin tətbiqi 1
İddia müddətinin tətbiqinin yolverilməzliyi 1
İddia müddətinin tətbiqinə dair ərizənin verilmə qaydası 1
İddia mümkünlük tələblərinə cavab vermədiyindən bu iddia tələbinə inizabti məhkəməicraatı qaydasında baxıla bilməz 1
İddia olunan peşənin siyahıda nəzərdə tutulmuş peşələrə uyğunluğunun yoxlanılması 1
İddia qaldırılması üçün müəyyən edilmiş müddət iddiaçı tərəfindən ötürülmüşdür 1
İddia qaldırmağa subyektiv hüququ 1
İddia qaldırmağa subyektiv hüququn olmaması 1
İddia tələbi müddət ötürülməklə verilmişdir 1
İddia tələbindən kənara çıxarılması 3
İddia tələbinin dəqiqləşdirilməsi 1
İddia tələbinin mümkün sayılması barədə qərardaddan KŞ verilməsinin mümkünsüzlüyü 1
İddia tələbinin mümkünsüzlüyü 36
İddia tələblərinin dəqiqləşdırilməsi 8
İddia tələblərinin hədləri 1
İddia tələblərinin ötürülməsi 1
İddia verilməsi müddətinin yoxlanılması 1
İddia ərizəsinin geri götürülməsi 2
İddia ərizəsinin məhkəməyə verilməsi haqqında prosessual qaydalar pozulduğundan iddia mümkünsüz sayılmışdır 1
İddiaçı amnistiya aktın əsasən cinayət məsuliyyətindən azad edildiyindən 1
İddiaçı barədə xidməti araşdırma aparılıb barəsində tədbir götürülməsi üçün Baş prokurourluğun müraciətinin qanunsuz hesab edilməsi 1
İddiaçı barəsində xidməti araşdırma aparılmasının qanunsuz hesab edilməsi 1
İddiaçı mülkiyyətindən olan torpaq sahəsinin əvəzindən ədalətli kompensasiya ödənilməsini tələb etməkdə haqlıdır 1
İddiaçı namizəd səsvermə günü seçki məntəqələrində müşahidə aparmaq üçün müşahidəçi təyin etməmişdir 1
İddiaçı seçki günnü seçki məntəqələrində iddia etdiyi qanun pozuntularını təsdiq edən sübutları inzibati araşdırma zamanı cavabdeh orqana təqdim etməmişdir 1
İddiaçı texnikumda təhsil və hərbi xidmət də daxil olmaqla 1
İddiaçı tədris normativi üzrə orada təhsil almaq üçün tələb olunan 9 aylıq müddətin qarşılıqında həmin ölkədə qisa ölkədə qısa müddət ərzində qalmışdır 1
İddiaçı tərəfindən müvafiq seçki məntəqələrində müşahidənin aparılmasına mane olan hallar 1
İddiaçı xidməti dövründə usta məharət (alı ixtisas ) dərəcəsinə görə aylıq vəzifə maaşına 35 faiz əlavə aldığı qeyd etsə də bu barədə hər hansı sübut təqdim etməmişdir 1
İddiaçıdan ödənilməsi tələb olunan borcun əsaslı olub olmadığını qanunverciliyin normaları baxımından hüquqi qiymət verilməmişdir 1
İddiaçının 06 may 2014-cü il tarixdə 20 il ümumi , 2
İddiaçının atəşkəsdən sonra yaralanma 1
İddiaçının başqa yerdə qeydiyyyatda olması 1
İddiaçının daxili işlər orqanlarından xaric olunduğu tarixə xidmət müddəti ümumilikdə 19 il 08 ay 29 gün təşkil etmişdir 1
İddiaçının digər şəxsə ayrılmış torpaq sahəsi ilə bağlı cavabdeh orqana qarşı hər hansı tələb irəli sürməyə subyektiv hüququ yoxdur 1
İddiaçının döyüşlərdə iştirakını sübut edən sənədlərlə birgə yerli icra hakimiyyəti orqanlarının təsdiq etdikləri siyahılar təqdim edilməmişdir 1
İddiaçının işdən azad olunması ilə bağlı aldığı son haqq hesab nəzərə alınmaqla pensiyanın yenidən hesablanması 1
İddiaçının işlədiyi krançı vəzifəsi 2 saylı Siyahıda nəzərdə tutulmamışdır 1
İddiaçının işlədiyi peşələr Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinıtinin 21.06.1993- cü il tarixli 320 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş güzəştli şərtlərlə pensiya hüququ verən istehsalatların , işlərin . peşələrin vəzifələrin və göstəricilərin 2 nömrəli Siyahısı -na uyğundur 1
İddiaçının işlədiyi peşələrin siyahıda göstərilən peşələrə uyğun olmaması səbəbindən iddianın təmin olunmaması 1
İddiaçının işlədiyi peşənin siyahıda olan sahə və peşə ilə üst-üstə düşməsi 1
İddiaçının işlədiyi təmirçi çilingər peşəsinin Siyahıda olan sahə və peşə ilə üst-üst düşməsi 1
İddiaçının işlədiyi vaxt həmin müavinətlərin almaması 1
İddiaçının işlədiyi vəzifələr 2 nömrəli siyahının qaz qaynaqçıları və tikinti çilingərlər və avadanlığın təmiri üzrə və növbətçi elektrik çilingərləri 1
İddiaçının mübahisə predmeti olan bağ sahəsi ilə bağlı cavabdeh orqana qarşı hər hansı tələb irəli sürməyə subyektiv hüququ yoxdur 1
İddiaçının müraciətındəki və iddia tələbindəki hüquqi marağın eyni olmasının nəzərə alınmaması 1
İddiaçının müvafiq tələblə əvvəlcə inzibati orqana müraciət etməsi 1
İddiaçının pensiya hüququ 01.07.2017-ci il tarixədək yarandığından ƏMƏk pensiyaları haqqında AR Qanunun həmin taricədək qüvvədə olmuş 20.8 və 20.8.3-cü maddələrinin müddəaları ona şamil edilməlidir 1
İddiaçının subyektiv hüquqa malik olması 1
İddiaçının subyektiv hüququnun olmaması 2
İddiaçının tutduği ştat vahidi ixtisar olduğundan 1
İddiaçının tələb etdiyi əlilliyə görə əlavələrin verilməsi yalniz yaşa görə pensiyaya çıxmış hərbiçilərə şamil edilir 1
İddiaçının tələbi əvvəllər onun iddiası əsasında inzibati məhkəmə icratı qaydasında qəbul olunmuş məhkəmə qərarının icra olunmamasına ilə bağlıdır 1
İddiaçının tələbinin təmin olunduğu və işin mahiyyəti üzrə mübahisənin artıq mövcud olmadığı hallarda iş üzrə icraata xitam verilməsi 1
İddiaçının əvvəlki mübahisənin predmetini təşkil edən eyni müqavilələrdən irəli gələn əsaslarla , eyni predmet barəsində eyni cavabdehə qarşı iddia tələbi irəli sürməsi tamamilə hüquqi müəyyənlik prinsipinə ziddir 1
İddiaçıya 2008-ci ildə yaşa görə əmək pensiyası təyin edilmiş 2017-ci ildə isə onun 2-ci dərəcəli əlilliyi müəyyən edlmişdir 1
İddiaçıya daxili işlər orqanlarında xidmət etdiyi müddətdə yüksək dağ yerlərində xüsusi iqlim şəraitində qulluğa görə əlavələr ödənilməmişdir 1
İddiaçıya güzəştli şərtlərlə yaşa görə əmək pensiyasının təyin edilməsi üçün qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş bütün mövcud olmuşdur 1
İddiaçıya hüquqi marağına uyöun iddia tələbinin dəyişdirilməsi istiqamətində yardım edilməsi 1
İddiaçıya müharibə veteranı adı və vəsiqəsinin verilməsindən cavabdeh orqanın imtinası bu sahədə qüvvədə olan normativ aktların tələblərinə uyğun olmuşdur . 1
İddiaçıya məxsus əmlak rayon icra hakimiyyətinin göstərişinə əsasən hər hansı kompensasiya ödənilmədən uçurulmuşdur 1
İddiaçıyla bağlanmış əmək müqaviləsinə xitam verilmişdir 1
İddiadan imtina 3
İddiadan imtina edilməsi və iş üzrə icraata xitam verilməsi 1
İddiadan imtina haqqında ərizəyə baxılması 1
İddiadan imtina və iş üzrə icraata xitam verilməsi 3
İddiadan imtina əsası ilə icraata xitam verilməsi 1
İddiadan imtina əsası ilə iş üzrə icraata xitam verilməsi 2
İddiadan imtina, iş üzrə icraata xitam 4
İddiadan imtina, iş üzrə icraata xitam verilməsi 1
İddiadan kənara çıxma 2
İddianın verilməsi üçün müəyyən edilmiş müddətin ötürülməsi 1
İddianın düzgün cavabdehə qarşı qaldırılması 1
İddianın düzgün cavabdehə qarşı verilməməsi 1
İddianın dəyişdirilməsi ilə bağlı prosessual normaların tələblərinin təmin olunmaması 1
İddianın geri götürülmüş hesab edilməsi 2
İddianın geri götürülmüş sayılması 1
İddianın geri götürülmüş sayılmasının prosessual əsasları 1
İddianın geri götürülməsi 1
İddianın geri götürülməsi səbəbi ilə iş üzrə icraata xitam verilməsi 1
İddianın müddət keçdiyinə görə mümkün sayılmaması 5
İddianın müddəti 2
İddianın müddətinin ötürülməsi 1
İddianın müddətinin ötürülməsi səbəbi ilə inzibati aktın mübahisələndirilməsinə dair iddianın mümkünsüzlüyü 1
İddianın müddətlə bağlı mümkünlük şərtinin yoxlanılması 2
İddianın müddətlə bağlı mümkünlüyü 1
İddianın müddətə görə mümkün sayılmaması 1
İddianın mümkülüyünə dair bütün meyarların mövcud olub olmaması xidməti vəzifəyə uyğun olaraq yoxlanılmalıdır 1
İddianın mümkün hesab edilməsi barədə qərardaddan verilmiş şikayət üzrə kassasiyanın mümkünlüyü 1
İddianın mümkün sayılmaması 48
İddianın mümkün sayılmaması barədə qərardaddan verilmiş şikayət üzrə kassasiyanın mümkünlüyü 1
İddianın mümkün sayılmaması barədə qərardadın ləğvinə dair 1
İddianın mümkün sayılmaması vı iddianın dəyişdirilməsi barədə ərizənin qəbul edilməsindən imtina olunmasının fərqləndirilməsi 1
İddianın mümkün sayılması 3
İddianın mümkün sayılması barədə qərardaddan kasasiya şikayət verilməsinin mümkünlüyü 1
İddianın mümkün sayılması barədə qərardaddan kasasiya şikayət verilməsinin mümkünsüzlüyü 2
İddianın mümkün sayılması barədə qərardaddan şikayətin verilməsi 1
İddianın mümkünküyü 1
İddianın mümkünlük şərti 70
İddianın mümkünlük şərtinin yoxlanılması üçün işin birinci instansiya məhkəməsinə göndərilməsi barədə 3
İddianın mümkünlük şərtlərinin yoxlanılması 7
İddianın mümkünlük şərtlərinə düzgün qiymət verilməməsi 2
İddianın mümkünlük şərtlərinə qiymət vermədən mahiyyəti üzrə işə baxılması 1
İddianın mümkünlüyü 85
İddianın mümkünlüyü ilə bağlı işin hallarının düzgün qiymət verilməməsi 1
İddianın mümkünlüyü şərtləri 1
İddianın mümkünlüyünə təsir edən digər halların da araşdırılması vezifəsi 1
İddianın mümkünsüz hesab edilməsi 1
İddianın mümkünsüzlüyü 13
İddianın mümkünsüzlüyü, preyudisiallıq 1
İddianın növünün müəyyən edilməsi 1
İddianın qaldırlması müddəti 1
İddianın qeyri mümkünlüyü 1
İddianın qismən mümkün sayılmaması 1
İddianın subyektiv hüquq və müddətlə bağlı xüsusi mümkünlük şərtlərinin yoxlanılması 1
İddianın tələblərinin dəqiqləşdirilməsi 1
İddianın uğurlu ehtimalı 4
İddianın uğurlu ehtimalının hərtərəfli araşdırılmaması 1
İddianın uğurlu olmaq ehtimalı 3
İddianın uğurluluq ehtimalı 2
İddianın uğurluq ehtimalı 1
İddianın uğurluqu ehtimalının olmaması 1
İddianın verilməsi müddətinin ötürülməsi 1
İddianın ərazi aidiyyət 1
İddianın əsassızlığına görə iddianın mümkün sayılmaması 1
İddianının geri qaytarılması 1
İddianən mümkün sayılmaması 1
İkinci dəfə soyadın dəyişdiriıməsinin mümkünsüzlüyü 1
İkinci dəfə verilmiş apelyasiya şikayəti 1
İkinci dərəcəli əlilliyə görə əmək pensiyasının təyin edilməsindən imtina 1
İkinci dərəcəli əlilliyə görə əmək pensiyasının təyin olunması 2
İlkin müqavilə,əşyanın qabaqcadan ödənilməsi 1
İlkin müraciətin digər inzibati orqanlara müraciət vasitəsilə həyata keçirilməsi 1
İMEİ qeydiyyatının aparılması üçün ödənilmiş xidmət haqqının qaytarılması 1
İmtina aktının ləğv edilməsi və 190 manat məbləğində birdəfəlik ödəmənin verilməsi 1
İmtiyazlı illərin hesablanma qaydası 1
İnformasiya sorğusu 1
İnformasiya sorğusunda göstərilən məlumatların verilməsi 1
İnsan Hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsinin qərarındakı müddəaların nəzərə alınması və icrası barədə iddianın inzibati məhkəmədə baxılmasının mümkünsüzlüyü 1
İnternet informasiya ehtiyatına edilmiş müdaxilə ilə bağlı müraciətin araşdırılmaması və iddiaçıya bununla bağlı məlumat verilməməsi 1
İntizam cəzası qaydasında aşağı vəzifəyə keçirilmə barədə əmrin ləğv edilməsindən imtina 1
İntizam tənbeh tədbirinin ləğv edilməsi 1
İnziabti məhkəməd icraat zamanı yol verilmiş ciddi prosessual pozuntular səbəbindən əhəmiyyətli sayda və ya geniş həcmdə sübutların araşdırılması 1
İnzibari iş üzrə icraata xitam verilməsi 1
İnzibati akrtın mübahisələndirilməsi 1
İnzibati akt qəbul edilərkən inzibati icraati orqanın qərarına təsir edən şəkildə pozulmaması 1
İnzibati akt səlahiyyəti birdən çox məhkəmənin yurisdiksiyasına aid olan ərazini əhatə edən inzibati orqan tərəfindən qəbul edildiyi hallarda belə inzibati aktlara qarşı iddialara hüquqlarına müdaxilə 1
İnzibati akta qarşı iddia qaldırma müddəti 2
İnzibati aktın dayandırılması 1
İnzibati aktın elektron qaydadada göndərilməsi 1
İnzibati aktın etibarsızlığı 1
İnzibati aktın icrası nəticələrinin aradan qaldırılması 1
İnzibati aktın ləğv edilməsi 4
İnzibati aktın ləğvinə dair ləğvinə dair iddianın mümkünlüyü 1
İnzibati aktın mübahisələndirilməsi 1
İnzibati aktın qanuniliyinin səbəbi 1
İnzibati aktın qəbul edilməsini zəruri edən faktiki şərtlərin mövcudluğunun cavabdeh tərəfindən sübutu 1
İnzibati aktın təqdim edilməsi 1
İnzibati aktınicrasının dayandırılması 1
İnzibati icraat aparılmadan əlverişsiz inzibati aktın qəbul edilməsi 1
İnzibati icraat zamanı işin faktiki halları ilə əlaqədar fiziki və ya hüquqi şəxslər tərəfindən təqdim olunan sənədlər və dəlillər onların həqiqətə uyğun olmadığı sübuta yetirilməyibsə mötəbər hesab olunur 1
İnzibati icraatiın düzgün aparılmaması 1
İnzibati icraatın başlanması üçün əsaslar 1
İnzibati icraatla bağlı normaların tələblərinin pozulması ilə qəbul edilmiş qərarın ləğv edilməsi 1
İnzibati iş üzrə icraatın dayandırılması 1
İnzibati məhkəmə icraat zamanı yol verilmiş ciddi prosessual pozuntular səbəbindən əhəmiuuətli sayda və ya geniş həcmdə sübutların araşdırılması 1
İnzibati məhkəmə icraatı üzrə qəbul olunmuş məhkəmə qərarının icra olunmamasına görə qanunvericilik yenidən iddia qaldırılmasını deyil , həmin inzibati işin davamı olaraq məhkəmə qərarının inzibati orqan tərəfindən icra edilməsi ilə bağlı məsələnin həlli qaydasını nəzərdə tutur 1
İnzibati məhkəmə icraatına üçünçü şəxs qismində cəlb edilməsi 1
İnzibati məhkəmə icraatına üçünçü şəxs qismində cəlb edilməsi barədə vəsatət 1
İnzibati məhkəmə icraatına üçünçü şəxsin cəlb edilməsi 1
İnzibati məhkəmə icraatının təzələnməsi 1
İnzibati məhkəmə icratında qarşılıqlı iddia ilkin iddiada irəli sürülən tələblə və ya cavabdehin ilkin iddiaya qarşı istifadə etdiyi müdafiə vasitələri ilə əlaqəli olmalıdır 1
İnzibati məhkəməyə verilmiş iddianın mülki xarakterli olduğuna görə müvəqqəti xarakterli müdafiə barədə ərizənin təmin olunmaması 1
İnzibati nəzarət orqanın bələdiyyəyə qarşı iddisının mümkünlüyü 1
İnzibati nəzarət orqanının bələdiyyə qarşı torpaq sahəsinin ayrılmasına dair qərarın ləğvinə dair iddiası 1
İnzibati orqan cavabdehdən pul tutulması ilə bağlı qəbul etdiyi qərarı məhkəmədən kənar özü icraya yönəldə bilər 1
İNZİBATİ orqan qərar qəbul edə və məhkəmə mübahisəsi açmadan icraya yönəldə bilər 1
İnzibati orqan tərəfindən eyni mühüm faktiki hallara malik olan müxtəlif işlər üzrə müxtəlif qərarların qəbul edilməsinin yolverilməzliyi 1
İnzibati orqan tərəfindən inzibati icraatın aparılması 1
İnzibati orqan tərəfindən istehsal həcmi müəyyən edilərkən əlaqəli məlumatlardan istifadə edilməmişdir 1
İnzibati orqana ilkin müraciətin olmaması 1
İnzibati orqana müraciət etmədən birbaşa məhkəməyə müraciət etdiyi görə iddianın mümkün sayılmaması 1
İnzibati orqana müraciət olunmaması 1
İnzibati orqana təkrar müraciət 1
İnzibati orqanın diskresion səlahiyyətlər əsasında qərar qəbul etmək hüququ 1
İnzibati orqanın diskresion səlahiyyətləri 1
İnzibati orqanın hərəkət və ya hərəkətsizliyi nəticəsində zərər vurulması sübuta yetirilmiş 1
İnzibati orqanın hərəkəti və ya hərəkətsizliyi nəticəsində iddiaçının hüquqlarının və qanunla qorunan maraqlarının pozulması 1
İnzibati orqanın öhdəliyini icra etməməsi nəticəsində vurulmuş maddi və mənəvi zərərin ödənilməsi 1
İnzibati orqanın öz qanunsuz sərəncamını ləğv etməsi 1
İnzibati orqanın qanunsuz hərəkətləri nəticəsində vurulmuş maddi və mənəvi ziyanın tələb edilməsi 1
İnzibati orqanın qiymətləndirmə azadlığı 2
İnzibati orqanın qərarından şikayət vermə müddəti 1
İnzibati orqanın söküntü ilə bağlı qanunsuz hərəkəti nəticəsində ziyana görə kompensasiya ödənilməsi 2
İnzibati orqanın sərəncamının mübahisələndirilməsi işin hallarının araşdırılması na dair prosessual qanunun tələblərinin təmin olunmaması 1
İnzibati orqanlar arasında mübahisə 1
İnzibati orqanlar arasında mübahisə üzrə iddianın mümkünsüzlüyü 1
İnzibati orqanlar arasında mübahisənin yolverilməzliyi 1
İnzibati orqanların icra sənədləri üzrə icraatla bağlı icra məmurunun qərar və hərəkətlərindən verilmiş iddianın mümkünlüyü 1
İnzibati orqanların qərar və hərəkətlərindən yaranan digər mübahisələr 8
İnzibati üzrə icraatın təzələnməsi 1
İnzizam tənbeh tədbiri barədə əmrin ləğvi və əmək müqaviləsinə digər əsasla xitam verilməsi 1
İPM -nin 55.3 maddəsinin tətbiqi 1
İPM ilə müstəqil qaydadad mübahisələndirilməsinə yol verilməyən qırardadlardan yalnız məhkəmənin yekun qəarı ilə birlikdə şikayət verilməsinin mümkünlüyü 1
İPM-də nəzərdə tutulmuş mümkünlük şərtləri ilə yanaşı ayrı-ayrı iddia növləri üzrə tələb olunan mümkünlük şərtlərinin də mövcudluğu yoxlanılmalıdır 1
İPM-in 12 ci madddələrinin pozuntusu 6
İPM-in 12 və 13-cü madddələrinin pozuntusu 1
İPM-in 12 və 58.7-ci madddələrinin pozuntusu 1
İPM-in 12 və 87.8-ci madddələrinin pozuntusu 6
İPM-in 12-ci maddəsinin pozuntunsu 1
İPM-in 13 cü maddəsinin tətbiqi 1
İPM-in 35-ci maddəsinin dispoziya şərtlərinin ödənilməməsi 1
İPM-in 68.3 və 80.-cü maddələrinin tələblərinin pozuntusu 1
İPM-in 732 ci maddəsinin tətbiqi 1
İPM-in 87.7.1-ci maddəsinin tətbiqi 1
İPM-in qüvvəyə minməsindən əvvəl qəbul edilmiş inzibati aktların hüquq varisliyi qaydasında mübahisələndirilməsinin mümkünlüyü 1
İPM-nin 12 maddəsinin pozuntusu 2
İPM-nin 12 və 87.8-ci maddələrinin pozuntusu 1
İPM-nin 12-ci maddəsinin pozulması 1
İPM-nin 13-cü maddəsinin pozuntusu 1
İPM-nin 87.8-ci maddəsinin pozuntusu 1
İpoteka hüququnun qeydə alınması 1
İpoteka ilə yüklü edilmiş qeyri yaşayış sahəsi hərracla satıldıqdan sonra yerləşdiyi torpaq sahəsi ilə birlikdə hüququn reyestrində qeydə alınması hüququnun 1
İpoteka müqaviləsinin etibarsız hesab edilməsi, birgə nikah dövründə əldə edilmiş əmlakın bölünməsi üçün nəzərdə tutulmuş iddia müddəti, qanuni qüvvəyə minmiş məhkəmə qətnaməsinin preyudisiallığı 1
İpotekanın dövlət qeydiyyatının ləğv edilməsi 1
İş icrası peşəsi 1
İş illərin sosial sığorta stajına daxil edilməklə yaşa görə əmək pensiyasının təyin olunması 4
İş illərinin arxiv arayışı əsasında sığorta stajına əlavə edilməsi 1
İş illərinin sığorta stajı kimi nəzərə alınaraq əlilliyə görə əmək pensiyasının təyin edilməsi 2
İş illərinin sığorta stajına daxil edilməklə ailə başçısını itirməyə görə əmək pensiyasının təyin edilməsi 1
İş illərinin sığorta stajına daxil edilməsi 1
İş illərinin sığorta stajına daxil edilməsi və hüququnun yarandığı vaxtdab fərqin ona birdəfəyə ödənilməklə 1
İş illərinin sığorta stajına daxil edilməsi və əmək kitabçası 1
İş illərinin sığorta stajına daxil edilməsi və əmək kitabçasındakı qeydlərin sübhə doğurması 1
İş illərinin sığorta stajına daxil və əmək pensiyasının təyin edilməsi 1
İş illərinin sığorta stajına əlavə edilməsindən imtina 1
İş illərinin sosial sığorta stajı kimi nəzərə alınmaqla təyin edilmiş yaşa görə əmək pensiyasının yenidən hesablanması 7
İş illərinin sosial sığorta stajına daxil edilməklə güzəştli şərtlərlə yaşa görə əmək pensiyasının təyin edilməsi 12