Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsinin Açar sözlər üzrə axtarış sistemi

Açar sözə görə axtar
İlk simvola görə axtar
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
Açar söz İşlərin sayı
şifahi borc müqaviləsi üzrə pulun qaytarılması 1
şifahi borc müqaviləsinə əsasən pulun qaytarılması 2
şifahi müqavilə üzrə borc tələbi 1
şifahi razılaşma nisyə verilmiş mallar üzrə borcun qismən etirafı 1
şifahi razılaşma əsasında pul tələbi 1
Şikayər üzrə müddətin buraxılması 1
Şikayət barədə qərar qəbul edilməsi öhdəliyi 1
Şikayət instansiyasının qərarının ləğv edilməsi 1
Şikayət müddət ötürülməklə verilib 1
Şikayət müddətinin bərpasına dair ərizəyə baxılması 1
Şikayət nəzərdə tutulmur 1
şikayət üzrə apellyasiya icraatı mümkünlük şərtlərinə cavab vermir 1
şikayət üzrə apelyasiya icraatının mümknü sayılmaması 1
şikayət üzrə apelyasiya icraatının mümkün sayılmaması 3
Şikayət üzrə kassasiya icraatının mümkün sayılmaması 2
Şikayət üzrə kassasiya icratının mümkün sayılmaması 1
Şikayət üzrə kassasiya mümkünsüz 2
Şikayət üzrə kassasiyanın mümkün sayılmaması 4
Şikayət üzrə müddətin buraxılması 17
Şikayət üzrə müddətin bərpası barədə ərizə 1
Şikayət üzrə müddətin üzrlü sayılması barədə ərizəyə baxılması 1
Şikayət verilməsi müddətin ötürülməsi 1
Şikayət verilməsi müddətinin ötürülməsinin hüquqi nəticləri 1
Şikayət verilməsi üçün qanunla müəyyən edilmiş prosessual müddət 1
şikayət verilməyən qəqardad 1
Şikayət vermə hüququ 1
Şikayət vermə müddəti 1
Şikayət vermək hüququ olan subyektin olmaması 1
şikayət vermək hüququ,məhkəmə icraatının iştirakçısı yalnız tələbinin təmin olunmadığı hallarda şikayət vermək hüququna malikdir 1
Şikayət vəkil tərəfindən tərtib edilmədiyinə görə 1
Şikayət vəkilsiz tərtib edilməsi 1
şikayətin apellyasiya qaydasında baxılmasının qeyri-mümkün hesab edilməsi 1
şikayətin düzgün tərtib edilməməsi əsası ilə geri qaytarılması 1
Şikayətin dəlillərinə qiymət verilməməsi 1
şikayətin dəlillərinə qiymət verilməyib 3
Şikayətin imzalanmaması 1
şikayətin müddət ötürülməklə verilməsi 1
Şikayətin müddəti 1
şikayətin mümkün sayılması üçün prosessual əsasların olmaması 1
Şikayətin mümkünlük şərti şikayət müddəti 1
Şikayətin mümkünsüzlüyü 1
Şikayətin nəzərdə tutulmaması 4
Şikayətin qanunla müəyyən edilmiş müddət ötürüldükdən sonra verilməsi 1
şikayətin qeyri mümkün hesab edilməsi barədə 1
şikayətin surətinin digər proses iştirakçısına göndərilməsi 1
Şikayətin verilməsi müddətin ötürülməsinin hüquqi nəticələri 1
Şikayətin verilməsi müddətinin ötürülməsi hüquqi nəticələri 1
Şikayətin vermə hüququnun olmaması 1
şikayətin vəkil tərfindən tərtib edilməməsi 1
Şikayətin vəkil tərəfindən tərtib edilib imzalanmaması 2
şikayətin vəkil tərəfindən tərtib edilib imzalanmaması, şikayətə vəkilin orderinin əlavə edilməsi 1
Şikayətin vəkil tərəfindən tərtib edilməməsi 7
Şikayətin vəkilsiz tərib edilməsi 1
şikayətin vəkilsiz tərtib edilməsi 6
şikayətinin dəlillərinə qiymət verilməyib 1
Şikayətinin vəkilsiz tərtib edilməsi 1
Şikayətlə bağlı MSK-nın qərarının ləğv edilməsi 7
Şikayətn vəkil tərəfindən tərtib edilib imzalanması 1
Şikayətə vəkil orderinin əlavə edilməməsi 3
Şikayətə vəkilin orderinin əlavə edilməməsi 3
şirkətin maliyyə və digər sənədlərinin tədqim edilməsi 1
Şöbəyə İdarə statusu verilməsi nəzərə alınaraq pensiya məbləğinin idarə rəisinin vəzifə maaşına uyğunlaşdırılmaqla ödənilməsi 1
Şəhadətnamədə düzəliş edilməsi 1
Şəhadətnamələrin verilməsi əsas olmuş Aqrar islahat komissiyasının qərarı qüvvədədir və həmin torpaq sahələri üst-üstə düşmür 1
Şəhadətnamənin etibarsız hesab edilməsi 3
şəhadətnamənin ləğv edilməsi 1
Şəhadətnamənin ləğv edilməsi və torpaq sahəsinə çıxarış verilməsi 1
şəhadətnamənin ləğv edilməsi, çıxarışın etibarsız hesab edilməsi mirasın qəbul edilməsi faktının və payların müəyyən olunması, sübutetmə yükü 1
Şəhadətnamənin ləğvi 1
Şəhadətnamənin ləğvi tələbinə dair iddianın mümkün sayılmaması 1
şəhadətnamənin ləğvi, iddiaya cavab verməli olan şəxa, subyektiv hüquq 1
Şəhid statusu verilməsindən imtina 1
Şəhid statusunun verilməsi 5
şəhid ailələrinə ödənilməsi olan təqaüd və ya kompensasiyalara uyğun məbləğinin ödənilməsi 1
Şəhid ailələrinə verilən AR Prezident təqaüdünün yarandığı tarixdən əvvəlki dövrlər üçün ödənilməsindən imtina 1
Şəhid ailəsi kimi əmək pensiyasına əlavənin hesablanaraq birdəfəlik ödənilməsi 1
Şəhid ailəsi statusu barədə arayış 1
şəhid ailəsi statusu ilə barədə arayış 1
şəhid ailəsi statusu ilə barədə arayışın verilməsi 1
şəhid ailəsi statusunun bərpa edilməsi 1
Şəhid ailəsi statusunun bərpa olunması 1
Şəhid ailəsi statusunun verilməsi 1
Şəhid ailəsi üçün Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqaüdü-nün təyin edilməsi və ödənilməsi 1
Şəhid ailəsi üçün Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqaüdü-nün təyin edilməsi və ödənilməsi tələbinin təmin edilməməsi 1
şəhid ailəsi üçün verilən Prezident təqaüdünün əvvəlki dövrlər üzrə ödənilməsi 1
şəhid ailəsinin üzvünün vəfatı ilə bağlı imtiyazlı mənzil növbəsinin saxlanılması 1
Şəhid ailəsinə verilən Prezident təqaüdünün əsassız olaraq dayandırılması 1
şəhid bacısının güzəştli şərtlər əsasında mənzil növbəsinə götürülməsi 1
Şəhid olan şəxsin vərəsəsinə 11.000 manat müavinətin verilməsi 1
Şəhid status verilməsindən imtina 1
şəhid statusu ilə bağlı arayışın verilməsi 2
Şəhid statusu verilməsindən imtina 3
şəhid statusunun bərpa edilməsi 2
Şəhid statusunun verilməsi 2
şəhid statusunun verilməsi üçün əsas müəyyən edilməməsi 2
Şəhidin ailə üzvlərinin dairəsi 2
Şəhidin qardaş və bacıları yalnız uşaq evlərində tərbiyə olunursa onun ailə üzvü hesab olunurlar 2
şəhidin qardaş və bacılarının yalnız uşaq evlərində tərbiyə olunduğu halda, şəhid ailəsinin üzvü hesab olunması 1
Şəhidlik statusunun bərpa edilməsi 1
Şəhidlik statusunun verilməsi 1
Şəhidliyə görə on bir min manat müavinətin ödənilməsi üçün siyahıya salınma 1
Şəhər telefon rabitəsində elektrik montyoru 1
Şəid ailəsinin üzvləri hesab edilən şəxslərin dairəsi 1
Şəraitin əhəmiyyətli dərəcədə dəyişilməsi 1
şərti rentabellik normasının yayındırılmış vergi məbləğinə münasibət tətbiqi 1
Şərti rentabelliyin tətbiq edilməsi 1
şərtli güzəştlərlə yaşa görə əmək pensiyası 1
şərəf və ləyaqətin alçaldılması nəticəsində vurulmuş zərərin əvəzinin ödənilməsi 1
şərəf və ləyaqətin müdafiəsi 5
şərəf və ləyaqətin müdafiəsi barədə 1
şərəf və ləyaqətin müdafiəsi, maddi və mənəvə zərər, ekspert rəyi,sübutetmə 1
şərəf və ləyaqətin müdafiəsi, maddi və mənəvi ziyan 1
şərəf və ləyaqətin müdafiəsi, maddi və mənəvi zərər 1
şərəf və ləyaqətin müdafiəsi, maddi zərərin əvəzinin ödənilməsi 1
şərəf və ləyaqətin müdafiəsi, mənəvi ziyanın ödənilməsi 1
şərəf və ləyaqətin müdafiəsi, mənəvi zərər 5
şərəf və ləyaqətin müdafiəsi, mənəvi zərərin ödənilməsi 2
şərəf və ləyaqətin müdafiəsi, zərərin əvəzinin ödənilməsi 2
şərəf və ləyaqətin müdafiəsi,mənəvi ziyan 1
şərəf və ləyaqətin müdafiəsi,mənəvi zərər 1
şərəf və ləyaqətin müdafiəsi,sübutetmə 1
şərəf və ləyaqətin müdafiəsi,vurulmuş maddi və mənəvi zərər tələbi 1
şərəf və ləyaqətin müdafiəsi,zərərin əvəzinin ödənilməsi tələbləri 1
şərəf və ləyaqətin müdafiəsinə dair iddia 1
şərəf və ləyaqətin, işgüzar nüfuzun müdafiəsi və mənəvi zərərin əvəzinin ödənilməsi 1
şərəf, ləyaqət və işgüzar nüfuzu ləkələyən həqiqətə uyğun olmayan məlumatların təkzib edilməsi, mənəvi zərər, tələbin sübuta yetirilməməsi 1
şərəf, ləyaqət və işgüzar nüfuzun müdafiəsi 1
şərəf, ləyaqət və işgüzar nüfuzun müdafiəsi, mənəvi zərər 1
şərəf, ləyaqət, işgüzar nüfuza vurulmuş zərərə görə pul tələbi 1
şərəfin, ləyaqətin müdafiəsi barədə 1
şərəfin, ləyaqətin və işgüzar nüfuzun müdafiəsi, səs-video yazılarından sübut kimi istifadə olunması 1
şərərf və ləyaqəti ləkələyən məlumatların təkzib edilməsi 1
şəxs müharibə əlili deyil 1
şəxsi hesab vərəqəsindəki borcun ümidsiz borc qismində silinməsi 1
Şəxsi hesabda bərpa edilən vergi borcunun silinməsi 1
Şəxsi vəsait hesabına inşa edilmiş və dövlət mənzil fonduna daxil edilmiş evin/mənzilin özəlləşdirilməsinə dair iddia ASAN xidmət mərkəzinə müraciət 1
şəxsin fəaliyyət qabuliyyəti olmayan hesab edilməsi faktının müəyyən edilməsi 1
şəxsin fəaliyyət qabiliyyəti olmayan hesab edilməsi 2
şəxsin fəaliyyət qabiliyyəti olmayan hesab edilməsi,ekspert rəyi 1
şəxsin heç bir dövlətin vətəndaşlığına mənsub olmaması faktının müəyyən edilməsi 1
Şəxsin ixtisas imtahanından azad edilməsindən imtina 1
şəxsin müəyyən vaxtda və müəyyən şəraitdə vəfat etməsi faktının müəyyən edilməsi 1
şəxsin ölmüş hesab edilməsi, sübutetmə yükü 1
Şəxsin öz işçiləri tərəfindən törədilmiş delik üçün məsuliyyəti 1
Şəxsin TSEX-nın qərarının qəbul edildiyi vaxtdan alil və ya sağlamlıq imkanları məhdud olan şəxs hesab edilməsi 1
şəxsin yaşayış sahəsinə köçürülməsi barədə qanuni qüvvəyə minmiş məhkəmə qətnaməsi, onun həmin yaşayış yeri üzrə qeydiyyata alınması üçün əsasdır 1
şəxsin yenidən müavinə olunması 1
Şəxsin yenidən müayinə olunması 1
Şəxsiyyət vəsiqəsində düzəliş edilməsi 1
Şəxsiyyət vəsiqəsinin və pasportunun ləğv edilməsi 1
şəxsə pensiya təyin edilərkən və ya qulluq keçdiyi dövrdə almadığı və məcburi dövlət sosial sığortasına cəlb olunmayan əlavələrin nəzərə alınmaması 1