Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsinin Açar sözlər üzrə axtarış sistemi

Açar sözə görə axtar
İlk simvola görə axtar
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
Açar söz İşlərin sayı
Əcnəbiyə qaçqın statusunun verilməsi 6
Ədalətli kompensasiya ödənilməsi 2
Ədliyyə orqanları işçilərinin müalicə olunmaları ilə əlaqədar və hər il məzuniyyətə çıxarkən ildə bir dəfə ödənilən aylıq əmək haqqı həcmində birdəfəlik müavinətin pensiya təyini zamanı nəzərə alınması 1
Ədliyyə orqanları işçilərinin müalicəsi üçün nəzərdə tutulmuş birdəfəlik müavinətin ödənilməyən hissəsinin hesablanaraq ödənilməsi 1
Ədliyyə orqanlarında xüsusi rütbələr nəzərdə tutulan vəzifələrdə azı 25 il qulluq stajı 1
Ədliyyə orqanlarının işçilərinin qulluq illərinin hesablanması və əlavə haqqın ödənilməsi 1
Ədliyyə orqanlarının xüsusi rütbəli əməkdaşı kimi əmək pensiyasının təyin edilməsindən imtina 1
ƏDV düzgün hesablanması 1
ƏDV məbləğinin düzgün hesablanmaması 1
ƏDV qeydiyyatının ləğvi 1
ƏDV sub-uçot hesabında vəsaitin dondurulması 1
ƏDV-nin azadılması 1
Əhəmiyyətli sayda sübutlaırn araşdırılmasının zəruriliyini nəzərə alaraq işin yenidən baxilması üçün birinci instansiya məhkəməsinə göndərilməsi 1
Əhəmiyyətli sayda sübutların araşdırıılmasının zəruriliyini nəzərə alaraq işin yenidən baxılması üçün birinci instansiya məhkəməsinə göndərilməsi 2
Əhəmiyyətli sayda sübutların araşdırılmasının zəruriliyinin nəzərə alaraq işin yenidən baxılması üçün birinci instansiya məhkəməsinə göndərilməsi 1
Əhəmiyyətli sayda və geniş həcmdə sübutların araşdırılması tələb olunduğuna görə məhkəmə qərarının ləğv edilərək işin birinci instansiya məhkəməsinə göndərilməsi 1
Əhəmiyyətsiz əqd, əsassız varlanma 1
Əl ilə qaynaq aparan elektrik qaynaqçıları 1
Əl ilə qaynaq aparan elektrik qaynaqçısı 2
Əlavə enerji sərfiyyatının hesablanması 5
ƏLavə hesablanmış vergilərin ləğv edilməsi 1
Əlavə mənfəət vergisi hesablanması barədə qərarın ləğv edilməsi 1
Əlifba kitabı 1
Əlil uşağa qulluq edən ana 1
Əlil uşaq anası kimi yaşa görə əmək pensiyası təyin edilməsi 1
Əlilik dərəcəsinin ləğv edilməsi ilə bağlı hərəkətin qanunsuz sayılması 1
Əliliyin bərpa edilməsi 2
Əliliyin bərpası barədə 1
Əliliyin müddətsiz təyin edilməsi 1
Əliliyin təyin edilməsindən imtina barədə qərarın ləğvi və əliliyin təyin edilməsi 1
Əliliyin təyinat tarixinin dəyişdirilməsi barədə 2
Əliliyə görə pensiya təyin edilməsi üçün pensiya kapitalının mövcudluğunun yoxlanılmaması 1
Əliliyə görə əmək pensiyası 1
Əlillik dərəcəsinin verilməsi 2
Əlillik vəsiqəsinin verilməsi və əlilliyin müəyyən edilməsi 1
Əlilliyin baş vermə vaxtı 1
Əlilliyin bərpa edilməsi 4
Əlilliyin müəyyən edilməsi 2
Əlilliyin müəyyən olunması meyarlarına uyğunluğun müəyyən edilməməsi 1
Əlilliyin səbəbli əlaqəsi 1
Əlilliyin səbəbli əlaqəsinin dəyişməsi 2
Əlilliyin təyin edilməsi 1
Əlilliyin təyin edilməsi və ya təyin edilməsindən imtina olunmasına dair tibbi - sosial ekspert komissiyalarının qərarları inzibati aktdırlar 1
Əlilliyin yaranma vaxtı 1
Əlilliyə görə (2 qrup) əmək pensiyasının təyin edilməsi 4
Əlilliyə görə pensiya 3
Əlilliyə görə pensiya ilə sosial müavinət arasında fərqin hesablanaraq ödənilməsi 1
Əlilliyə görə pensiya staj fərqi 1
Əlilliyə görə pensiya təyin edilmiş şəxsə dövlət qulluğu stajına görə əlavənin verilməsi 1
Əlilliyə görə pensiya təyin edilməsi 1
Əlilliyə görə pensiya təyin edilməsindən imtina 1
Əlilliyə görə pensiyanın son 3 ili tətbiq edilməklə yenidən hesablanması və yaranacaq pensiya ferqinin ödənilməsi 1
Əlilliyə görə pensiyanın təyin edilməsi 1
Əlilliyə görə pensiyanın yenidən hesablanması 1
Əlilliyə görə pensiyasanın təyin olunması 1
Əlilliyə görə Prokurorluq işçisi əmək pensiyasının təyin edilməsi 1
Əlilliyə görə sosial müavinatin ödənilməsi 1
Əlilliyə görə təyin edilmiş pensiyanın yenidən hesablanması 1
Əlilliyə görə əmək pensiya 1
Əlilliyə görə əmək pensiyası 1
Əlilliyə görə əmək pensiyası təyin edilmiş və işləməyə davam edən şəxsin işləməyən əmək pensiyaçı olduqdan sonra əmək pensiyasının yenidən hesablanması 1
Əlilliyə görə əmək pensiyasının bərpasının bərpası 1
Əlilliyə görə əmək pensiyasının təyin edilməsi 51
Əlilliyə görə əmək pensiyasının təyin edilməsindən imtina 1
Əlverişsiz inzibati akt 1
Əlverişsiz inzibati aktın ləğvi 1
ƏM-nin 70-ci maddəsinin "Ç" bəndi ilə işdən çıxarma 1
Əmanətlərin tam sığortalanmış qorunan əmanətlərə aid edilməsi və kompensasiya edilməsi 1
Əmlak bölgüsü 1
Əmlak üzərində qoyulmuş həbsin qadağadan götürülməsi 1
Əmlaka hüququn ölmüş şəxsə olması barədə arayış əsasında 1
Əmlakdan istifadə maneənin aradan qaldırılması 1
Əmlakın qiymətləndirilməsinə dair hesabatın mübahisələndirilməsi 1
Əmlakın qqeydiyyata alınması və çıxarışın verilməsi 1
Əmlakın siyahıya alınması ilə bağlı hərəkətin qadağa edilməsi 1
Əmlakın sökülməsi 2
Əmrdən çıxarış 1
Əmrin dəyişdirilməsi 1
Əmrin hissəvi ləğv edilməsi və vəzifəyə bərpa edilməsi 1
Əmrin ləğv edilməsi 21
Əmrin ləğv edilməsi barədə 1
Əmrin ləğv edilməsi tələbi 2
Əmrin ləğv edilməsi və hərbi xidmətə bərpa edilməsi 1
Əmrin ləğv edilməsi və işə bərpa 5
Əmrin ləğv edilməsi və yeni məlumat vərəqəsinin təqdim edilməsi 1
Əmrin ləğv edilərək işə bərpa olunması 1
Əmrin ləğvi 7
Əmrin ləğvi tələbinə dair iddianın mümkünlüyü 1
Əmrin ləğvi və işə bərpa 1
Əmrlərin etibarsız hesab edilməsi 1
Əmtəə nişanından istifadə edilməməsi 1
Əmtəə nişanının ləğv edilməsi 6
Əmtəə nişanının növ bildirməsi 1
Əmtəə nişanının qeydiyyata alınmasına dair şəhadətnamənin etibarsız hesab edilməsi 2
Əmtəə nişanının qeydiyyatı 1
Əmtəə nişanının qeydiyyatına etirazla bağlı qərarın ləğvi edilməsi və şəhadətnamənin etibarsız hesab edilməsi 1
Əmtəə nişanının qeydiyyatının etibarsız hesab edilməsinə dair apellyasiya qərarının ləğvi 1
Əmtəə nişanının qeydiyyatının etibarsız hesab edilməsinə dair qərarın ləğvi 1
Əmtəə nişanının qeydiyyatının ləğv edilməsi 1
Əmtəə nişanlarının oxşarlığı 1
Əmtəə nişanlarının qeydiyyatının etibarsız hesab edilməsi barədə qərarın ləğvi 2
Əmtəəsiz maliyyə əməliyyatları və digər riskli əməliyyatlar aparan şəxs olması ehtimalı ilə bağlı məlumatın İVİS çıxarılması 1
Əmək qabiliyyətinin olmaması vərəqəsi əsasında müavinətin ödənilməsi 1
Əmək fəaliyyətini o cümlədən güzəştli iş stajını təsdıq edən mötəbər sübutların olmaması 1
Əmək fəaliyyətinin iş stajına daxil edilməsi və əmək pensiyasının təyin edilməsi 1
Əmək haqqı 1
Əmək haqqı cədvəllərinin aşkar edilməməsi 2
Əmək haqqı məbləği nəzərə alınmaqla pensiyasının yenidən hesablanması və keçmiş müddət üçün ödənilməmiş əmək pensiyası məbləğinin hesablanaraq ödənilməsi 1
Əmək haqqının 1 misli miqdarında müavinət 2
Əmək haqqının 3 misli miqdarında mükafat 2
Əmək haqqının 80% miqdarında əmək pensiyasının yenidən hesablanması 1
Əmək kitabçası 19
Əmək kitabçası üzrə iş illəri sosial sığorta stajına daxil edilməklə 1 qrup əliliyə görə əmək pensiyasının təyin edilməsi 1
Əmək kitabçası və arxiv arayışı əsasında sığorta stajının hesablanması 1
Əmək kitabçası əsasında iş stajının hesablanması 1
Əmək kitabçasına qeyd edilən dövr 1
Əmək kitabçasına əsasən sığorta stajının müəyyən edilməsi 1
Əmək kitabçasında göstərilən iş fəaliyyətinin sığorta stajına daxil edilməsi 1
Əmək kitabçasında iş stajının qeydə edilməməsi 1
Əmək kitabçasında nəzərdə tutulan stajın sığorta stajına daxil edilməsi 1
Əmək kitabçasında olan məlumatların yoxlanması 3
Əmək kitabçasında olan məlumatlarının mötəbərliyi 1
Əmək kitabçasında olan peşə və vəzifənin Siyahıda olan istehsalat sahəsi 1
Əmək kitabçasında qeyd edilmiş iş illərinin sosial sığorta stajına daxil edilməsi 1
Əmək kitabçasında qeyd edilən müəssisənin mövcudluğu 1
Əmək kitabçasında qeyd edilən sosial sığorta stajı kimi nəzərə alınmaqla yaşa görə əmək pensiyasının təyin edilməsi 1
Əmək kitabçasında qeyd olunan iş illərinin sosial sığorta satjına daxil edilməsi 2
Əmək kitabçasında qeyd olunmayan iş stajına daxil edilməsi 1
Əmək kitabçasında və arayışda öz əksini tapmış bütün iş illərinin hərbi biletdəki həqiqi hərbi xidmət dövürünün iş stajına daxil edilməsi 1
Əmək kitabçasında və arxiv arayışında olan iş illərinin sığorta stajına daxil edilməsi və pensiya təyini 1
Əmək kitabçasında və arxiv arayışında qeyd edilən dövrlərin iş stajına daxil edlməsi 1
Əmək kitabçasında və partiya biletində olan məlumatlara görə yaşa görə pensiya təyini 1
Əmək kitabçasında əks olunan iş illərinin sığorta stajı kimi nəzərə alınması 2
Əmək kitabçasındakı məlumatlar 1
Əmək kitabçasındakı məlumatlara əsasən iş müddətinin sosial sığorta stajı kimi nəzərə alınması və yaşa görə əmək pensiyasının təyin edilməsi 1
Əmək kitabçasındakı qeydlərin arxiv məlumatları ilə qarşılıqlı yoxlanılmasının istisna olunması 1
Əmək kitabçasındakı qeydlərin mötəbərliyi 1
Əmək kitabçasındakı qeydlərin qeyri-mötəbərliyi 1
Əmək kitabçasındakı qeydlərə əsasən iddiaçının işlədiyi illərin sığorta stajına daxil edilməsi 1
Əmək kitabçasının doldurulmasına dair tələblər 1
Əmək kitabçasının istisna olunması 3
Əmək kitabçasının mövcudluğu 1
Əmək kitabçasının məlumatlarına əsasən 65.5 yaşdan əmək pensiyasının təyin edilməsi 1
Əmək kitabçasının qaydalara uyğun tərtib edilməmməsi 1
Əmək kitabçasının sübut kimi qəbul edilməsi 1
Əmək mübahisələri,işə bərpa 1
Əmək müqaviləsi bağlamadığı üçün cərimə 1
Əmək məzuniyyəti vaxtında verilmədiyinə göörə kompensasiyanın ödənilməsi 1
Əmək məzuniyyətinə görə kompensasiya 1
Əmək pensiyaları haqqında AR Qanunu qüvvəyə mindiyi günədək sığortaolunanların qazanılmış əmək pensiyası hüquqlarının nəzərə alınması üçün iş stajı əmək kitabçasına əsasən müəyyən edilir 2
Əmək pensiyaları haqqında AR Qanunun 37.3.1-ci maddəsinə əsasən yenidən hesablanması 1
Əmək pensiyaları haqqında AR Qanununun 32.1-1-ci maddəsinin tətbiqinə peşənin NK-nin 02 nömrəli Siyahısına uyğunluğu 1
Əmək pensiyaları haqqında AR Qanununun 32.1-1-ci maddəsinin tətbiqinə dair Ali Məhkəmənin İK-nin 8 oktyabr 2020-ci il tarixli 03 nömrəli qərardadındankı hüquqi mövqeyə uyğun həlli 1
Əmək pensiyaları haqqında AR-nin Qanunu qüvvəyə mindiyi günədək sığortaolunanların qazanılmış əmək pensiyası hüquqlarının nəzərə alınması üçün iş stajı əmək kitabçasına əsasən müəyyən edilir 2
Əmək pensiyaları haqqında Qanunun 32.1-1 maddəsinin pensiya hüququ 2017-ci il 01 iyul tarixinədək yaranmış lakin əmək pensiyasının yenidən hesablanması üçün inzibati orqana həmin tarixdən sonra müraciət etmiş şəxslərə münasibətdə tətbiqi 5
Əmək Pensiyaları haqqında Qanunun 21-1.1-ci madddəsinin tətbiqi 1
Əmək pensiyaları haqqında Qanunun 32.1.1-ci maddəsinin pensiya hüququ 2017-ci il il 01 iyul tarixinədək yaranmış, lakin əmək pensiyasının yenidən hesablanamsı üçün inzibati orqana həmin tarixdən sonra müraciət etmiş şəxslərə münasibətdə tətbiqi 1
Əmək Pensiyaları haqqında Qanunun 9.5.1-ci madddəsinin tətbiqi 1
Əmək pensiyası almaq hüququ yarandığı tarixdən yenidən hesablanması 2
Əmək pensiyası hüququ olan şəxs müharibə veteranlarına müavinətin ödənilməsi 1
Əmək pensiyası məbləğinin təyin edilmə müddətinin yenidən hesablanması 1
Əmək pensiyasına əlavələri almaq hüququ olan əmək pensiyaçısı vəfat etdikdə , onun ailə başçısını itirməyə görə əmək pensiyası almaq hüququ olan ailə üzvlərinə şamil edilir 1
Əmək pensiyasının 3 misli miqdarından mükafat 1
Əmək pensiyasının bərpa edilməsi və ödənilməmiş pensiya vəsaitinin ödənilməsi 1
Əmək pensiyasının dayandırılmasının əsasları 1
Əmək pensiyasının təyin edilməsinə dair məlumat vərəqəsinin aidiyyəti qaydadad göndərilməsi 2
Əmək pensiyasının yarısının ailənin digər üzvünə ödənilməsi 1
Əmək pensiyasının yenidən hesablanması 29
Əmək pensiyasının yenidən hesablanması və yaranmış fəqrin birdəfəlik ödənilməsi vəzifəsinin cavabdehə həvalə edilməsi 1
Əmək pensiyasının yenidən hesablayaraq yaranmış fərqin birdəfəlik ödənilməsi 1
Əmək pensyasının yenidən hesablanması 1
Əmək qabliyyətini müvəqqəti itirmiş işçiyə müavinətin verilməsi 1
Əmək stajı 1
Əmək stajı iş 1
Əmək stajını ümumi sosial sığorta stajına daxil edilməklə yaşa görə əmək pensiyasının təyin edilməsi 1
Əmək şəariti xüsusilə zərərli və xüsusi ağır olan işlərdə çalışan şəxs kimi qazandığı ümumi və xüsusi sığorta stajına uyğun olaraq 50 yaşından güzəştli şərtlərlə pensiyasa təyin edilməsi 1
Əmək şəraiti ağır və zərərli peşə və istehsalat sahələrinin yalnız Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə təsdiqlənib siyahıya daxil edildikdən sonra nəzərə alınması 1
Ənək pensiyaları haqqında Qanunun 37.3.1 maddəsinin bütün işləyən pensiyaçılara münasibət tətbiqi 1
ƏPQ-nun 20. 172.-ci maddəsinin 01.07.2017-ci ilədək ailə başçısının itirilməsinə görə əmək pensiyası təyin edilmiş şəxslərə tətbiqi 1
ƏPQ-nun 20. 172.-ci maddəsinin 01.072017-ci ilədək ailə başçısının itirilməsinə görə əmək pensiyası təyin edilmiş şəxslərə tətbiqi 1
Əqdin etibarsızlığı 2
Əqdin etibarsızlığı, ekspert rəyi, kəsici müddət 1
Əqdin etibarsızlığı, təmsilçinin özü barəsində əqd bağlaması 1
Əqli mülkiyyətlə bağlı qərarın ləğvi 1
Ərazi aidiyyatı 6
Ərazi aidiyyətinin müəyyən edilməsi 2
Ərazinin tikinti sıxlığı əmsalı 1
Ərazinin tikinti əmsalı 1
Ərizə olmadan VÖEN -in verilməsi 1
Ərizəçinin istinad etdiiyi hal yeni açılmış hal kimi qiymətləndirilə bilməz 1
Ərizəçinin maraqlarının pozulması sübut olunmur 1
Ərizəçinin tələbindən kənara çıxma 1
Ərizəni aidiyyəti üzrə göndərməkdən imtinasının qanunsuz və əsassız hesab edilməsi 1
Ərizənin geri götürülmüş hesab edilməsi 1
Ərizənin mümkün sayılmaması 1
Ərizənin mümkünlük şərti 1
Əsaslandırılmamış inzibati akt 2
Əsaslandırılmamış kassasiya şikayəti 3
Əsaslandırılmış məhkəmə qərarı 3
Əsaslandırılmış qərar 1
Əsaslandırılmış apellyasiya şikayəti 2
Əsaslandırılmış qərar 1
Əsaslandırma hissəsinin dəyişdirilməsi 1
Əsl olmayan cavabdeh, iddia tələbinə cavab verməli olan şəxs 1
Əsl olmayan cavabdehə qarşı qaldırılmış iddia 1
Əşyaların mənzildən çıxarılması, mənzilə istifadə hüququnun tanınması və mənzilə köçürülmə 1
Əvvəlki dövrə aid əlilliyə görə müavinətin ödənilməsi 2
Əvvəlki dövrə aid əlilliyə görə prezident təqaüdünün ödənilməsi 1
Əvvəlki həddə çatdırılması və tutulan məbləğin geri qaytarılması 1
Əvvəlki illər üzrə əmək haqqının ödənilməsi 1
Əvvəlki qanunla təyin edilmiş əmək pensiyasının yeni qanuna əsasən yenidən hesablanması 1
Əvvəlki vəzifəyə bərpa olunması 1
Əvvəllər məhkəmə qərarı əsasında əmlaka yönəldilməklə alınmalı vergi məbləğinin şəxsi hesab vərəqinin digər hissəsinə salınması 1
Əyani təhsil 2