Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsinin Açar sözlər üzrə axtarış sistemi

Açar sözə görə axtar
İlk simvola görə axtar
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
Açar söz İşlərin sayı
əcnəbinin yol hərəkətinin qaydaları üzrə nəzəri və nəqliyyat vasitələrini idarəetmə vərdişləri üzrə təcrübi imtahana buraxılması 1
Əcnəbiyə qaçqın statusunun verilməsi 6
Ədalətli kompensasiya ödənilməsi 2
ədalətli məhkəmə araşdırması, hüquq və azadlıqların məhkəmə müdafiəsi 1
ədalətli məhkəmə araşdırması, hüquq və azadlıqların məhkəmə müdafiəsi hüququ 1
Ədliyyə orqanları işçilərinin müalicə olunmaları ilə əlaqədar və hər il məzuniyyətə çıxarkən ildə bir dəfə ödənilən aylıq əmək haqqı həcmində birdəfəlik müavinətin pensiya təyini zamanı nəzərə alınması 1
Ədliyyə orqanları işçilərinin müalicəsi üçün nəzərdə tutulmuş birdəfəlik müavinətin ödənilməyən hissəsinin hesablanaraq ödənilməsi 1
Ədliyyə orqanlarında xüsusi rütbələr nəzərdə tutulan vəzifələrdə azı 25 il qulluq stajı 1
Ədliyyə orqanlarının işçilərinin qulluq illərinin hesablanması və əlavə haqqın ödənilməsi 1
Ədliyyə orqanlarının xüsusi rütbəli əməkdaşı kimi əmək pensiyasının təyin edilməsindən imtina 1
ədliyyə qulluqçusuna pensiya təyin olunması 1
ƏDV düzgün hesablanması 1
ƏDV məbləğinin düzgün hesablanmaması 1
ƏDV qeydiyyatının ləğvi 1
ƏDV sub-uçot hesabında vəsaitin dondurulması 1
ƏDV-nin azadılması 1
Əhəmiyyətli sayda sübutlaırn araşdırılmasının zəruriliyini nəzərə alaraq işin yenidən baxilması üçün birinci instansiya məhkəməsinə göndərilməsi 1
Əhəmiyyətli sayda sübutların araşdırıılmasının zəruriliyini nəzərə alaraq işin yenidən baxılması üçün birinci instansiya məhkəməsinə göndərilməsi 2
Əhəmiyyətli sayda sübutların araşdırılmasının zəruriliyinin nəzərə alaraq işin yenidən baxılması üçün birinci instansiya məhkəməsinə göndərilməsi 1
Əhəmiyyətli sayda və geniş həcmdə sübutların araşdırılması tələb olunduğuna görə məhkəmə qərarının ləğv edilərək işin birinci instansiya məhkəməsinə göndərilməsi 1
əhəmiyyətsiz əqd, əqdin etibarsızlığı nəticələri, iddia müddəti 1
Əhəmiyyətsiz əqd, əsassız varlanma 1
Əl ilə qaynaq aparan elektrik qaynaqçıları 2
Əl ilə qaynaq aparan elektrik qaynaqçısı 2
əlavə dərs vəsaitlərinin pirat nüsxələrinin istehsalının və satışının qadağan edilməsi, vurulmuş maddi zərərin əvəzinin ödənilməsi 1
əlavə dəyər vergisinin düzgün hesablanması 1
əlavə elektrik enerjisi xətti ilə təmin olunma, texniiki şərtlə bağlı müraciət 1
Əlavə enerji sərfiyyatının hesablanması 5
ƏLavə hesablanmış vergilərin ləğv edilməsi 1
Əlavə mənfəət vergisi hesablanması barədə qərarın ləğv edilməsi 1
əlavə qaz sərfiyyatına görə hesablanmış borcun silinməsi 1
əlavə vergilərin hesablanması barədə qərarın ləğv edilməsi 1
əldən çııxmış fayda və mənəvi zərər 1
əldən çıxmış fayda 2
əldən çıxmış fayda, zərərin həcminin azaldılması 1
əldən çıxmış faydanın ödənilməsi 1
əldən çıxmış faydanın tutulması 1
əldən çıxmış faydanın tutulması maddi və mənəvi ziyanın ödənilməsi 1
əldən çıxmış faydanın və dəymiş zərərin ödənilməsi tələbi 1
Əlifba kitabı 1
əlil hərbi qulluqçulara pensiyanın təyin edilməsi 2
əlil olduğu üçün işlədiyi illərin sosial sığorta stajına daxil edilərək pensiya təyin edilməsi 1
Əlil uşağa qulluq edən ana 1
Əlil uşaq anası kimi yaşa görə əmək pensiyası təyin edilməsi 1
Əlilik dərəcəsinin ləğv edilməsi ilə bağlı hərəkətin qanunsuz sayılması 1
Əliliyin bərpa edilməsi 2
Əliliyin bərpası barədə 1
Əliliyin müddətsiz təyin edilməsi 1
əliliyin sıbıbinin dəyişdirilməsi barədə 1
Əliliyin təyin edilməsindən imtina barədə qərarın ləğvi və əliliyin təyin edilməsi 1
Əliliyin təyinat tarixinin dəyişdirilməsi barədə 2
Əliliyə görə pensiya təyin edilməsi üçün pensiya kapitalının mövcudluğunun yoxlanılmaması 1
Əliliyə görə əmək pensiyası 1
əliliyə görə əmək pensiyasının təyin edilməsi 3
Əlillik dərəcəsinin verilməsi 2
Əlillik vəsiqəsinin verilməsi və əlilliyin müəyyən edilməsi 1
əlilliy görə pensiya təyin olunması zamanı sığortaolunanlar üzrə xüsusi hesaba əlavə vəsait ödənilməklə pensiya kapitalının əmək pensiyasının minimum məbləğindən az olmayan pensiya təminatına imkan verən məbləğə çatdırılmasının hüquqi nəticəsi 1
əlilliyi olan şəxsin dərman preparatlarının alınması ilə bağlı xərcinin yerli icra hakimiyyəti tərəfindən ödənilməsindən imtina 1
əlilliyin 1 iyul 2017-ci il tarixədək müəyyən edilməsi 1
Əlilliyin baş vermə vaxtı 1
Əlilliyin bərpa edilməsi 4
Əlilliyin müəyyən edilməsi 2
Əlilliyin müəyyən olunması meyarlarına uyğunluğun müəyyən edilməməsi 1
əlilliyin səbəb əlaqəsi 3
Əlilliyin səbəbli əlaqəsi 1
Əlilliyin səbəbli əlaqəsinin dəyişməsi 2
Əlilliyin təyin edilməsi 1
Əlilliyin təyin edilməsi və ya təyin edilməsindən imtina olunmasına dair tibbi - sosial ekspert komissiyalarının qərarları inzibati aktdırlar 1
Əlilliyin yaranma vaxtı 1
əlilliyə görə (2 qrup ) pensiyasiyaya 77 manat əlavənin edilməsi 1
Əlilliyə görə (2 qrup) əmək pensiyasının təyin edilməsi 4
əlilliyə görə müavinətin hesablanması 1
əlilliyə görə müavinətin ödənilməsi 1
Əlilliyə görə pensiya 5
Əlilliyə görə pensiya ilə sosial müavinət arasında fərqin hesablanaraq ödənilməsi 1
əlilliyə görə pensiya alan şəxsə Əmək pensiyaları haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun 20.17.2-ci maddəsi əsasında təyin olunmuş ailə başçısını itirməyə görə əmək pensiyasının məbləğinin yenidən hesablanması 1
əlilliyə görə pensiya alan şəxsə Əmək pensiyaları haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun19.1.7.2-ci maddəsinin tətbiqinin yolverilməzliyi 1
Əlilliyə görə pensiya staj fərqi 1
Əlilliyə görə pensiya təyin edilmiş şəxsə dövlət qulluğu stajına görə əlavənin verilməsi 1
Əlilliyə görə pensiya təyin edilməsi 1
Əlilliyə görə pensiya təyin edilməsindən imtina 1
əlilliyə görə pensiya,əlilliyin səbəb əlaqəsinin dəyişdirilməsi 1
Əlilliyə görə pensiyanın son 3 ili tətbiq edilməklə yenidən hesablanması və yaranacaq pensiya ferqinin ödənilməsi 1
Əlilliyə görə pensiyanın təyin edilməsi 1
əlilliyə görə pensiyanın verilməsi 1
Əlilliyə görə pensiyanın yenidən hesablanması 1
Əlilliyə görə pensiyasanın təyin olunması 1
Əlilliyə görə Prokurorluq işçisi əmək pensiyasının təyin edilməsi 1
Əlilliyə görə sosial müavinatin ödənilməsi 1
Əlilliyə görə təyin edilmiş pensiyanın yenidən hesablanması 1
əlilliyə görə təyin edilmiş və dayandırılmış əmək pensiyasının bərpa edilməsi 1
əlilliyə görə təyin edilmiş əmək pensiyasının yenidən hesablanması 2
əlilliyə görə əlavələr nəzərə alınmaqla əmək pensiyasının yenidən hesablanması 1
Əlilliyə görə əmək pensiya 1
əlilliyə görə əmək pensiyası 2
Əlilliyə görə əmək pensiyası təyin edilmiş və işləməyə davam edən şəxsin işləməyən əmək pensiyaçı olduqdan sonra əmək pensiyasının yenidən hesablanması 1
əlilliyə görə əmək pensiyası təyin edilməsi 1
Əlilliyə görə əmək pensiyasının bərpasının bərpası 1
Əlilliyə görə əmək pensiyasının təyin edilməsi 52
əlilliyə görə əmək pensiyasının təyin edilməsi öhdəliyinin cavabdehin üzərinə qoyulması 1
əlilliyə görə əmək pensiyasının təyin edilməsi və ödənilmiş sosial müavinətlə əmək pensiyası məbləği arasında yaranan fərqin ödənilməsi öhdəliyinin cavabdehin üzrərinə qoyulması 1
Əlilliyə görə əmək pensiyasının təyin edilməsindən imtina 1
əlilliyə görə əmək pensiyasının təyin olunması 1
Əlverişsiz inzibati akt 1
Əlverişsiz inzibati aktın ləğvi 1
ƏM-nin 70-ci maddəsinin "Ç" bəndi ilə işdən çıxarma 1
əmanət məbləğinin geri qaytarılması 1
əmanət məbləğinin hesabına kredit müqaviləsi üzrə borcun silinməsi, öhdəliyin pozulması 1
əmanət üzrə kompensasiyanın ödənilməsi 1
əmanət üzrə kompensasiyanın ödənilməsi tələbi 1
əmanətin qaytarılması, pul və mənəvi zərərin ödənilməsi 1
əmanətin sığortalanmış hesab edilməsi və əmanət üzrə kompensasiya ödənilməsi 1
əmanətin və faizin qaytarılması, kasassiya instansiyasının qərarında şərh edilən göstərişlərə əməl edilməsi 1
Əmanətlərin tam sığortalanmış qorunan əmanətlərə aid edilməsi və kompensasiya edilməsi 1
əmanətə görə kompensasiyanın ödənilməsi 1
əmanətə görə kompensasiyanın ödənilməsi tələbi 1
əmlak 1
əmlak barədə düzgün olmayan məlumat verilməsi 2
əmlak bölgüsü 17
əmlak bölgüsü, ekspertn rəyinin qiymətləndirilməsi 1
əmlak bölgüsü, iddia müddəti 1
əmlak bölgüsü, kassasiya instansiyası məhkəməsinin əvvəlki göstərişlərinin məcburiliyi 1
əmlak bölgüsü, müqavilənin etibarsızlığının əsaslandırılması 1
əmlak bölgüsü, müsadirə edilmiş əmlakla bağlı üçüncü şəxslərin hüquqları 1
əmlak bölgüsü,kompensassiya 1
əmlak bölgüsü,sübutetmə yükü,dolayı süutlar,qiymətləndirmə rəyi 1
əmlak mübahisələri, işə bərpa 1
əmlak mübahisəsi 1
əmlak tələbi 34
əmlak tələbi (nikahın ləğvi, cehiz və evə köçürülmə) 1
əmlak tələbi, müqavilənin etibarsızlığı 1
əmlak tələbi, sübut etmə yükü 1
əmlak tələbi, sübut etmə yükü, qiymətin arayışa əsasən müəyyən edilməsi 1
əmlak tələbi, sübutetmə 3
əmlak tələbi, sübutetmə yükü, səs yazıları 1
əmlak tələbi, tələbin qanuni əsası, mülki huquq pozuntusu(delikt), sübutetmə yükü 1
əmlak tələbi,sübut etmə yükü 1
əmlak tələbi. ekspert rəyi 1
əmlak tələbinə dair 1
əmlak tətəbi 1
Əmlak üzərində qoyulmuş həbsin qadağadan götürülməsi 1
əmlak və mənzilə çəkilmiş xərcin yarısı tələbi 1
əmlak və pul tələbi 2
əmlak və pul tələbi, icarə müqaviləsinin ləğv edilməsi və pul tələbi 1
əmlak xarakterli iddialar üzrə qətnamələrdən verilən kassasiya şikayətinin mümkünlüyü 1
əmlak xarakterli iddianın qiymətinin beş min manatdan az olması səbəbindən kassasiya şikayətinin baxışdan çıxarılması 1
əmlak xarakterli iddianın qiymətinin iki min manatdan az olması səbəbindən kassasiya şikayətinin baxışdan çıxarılması 1
Əmlaka hüququn ölmüş şəxsə olması barədə arayış əsasında 1
əmlaka vurulmuş ziyanın ödənilməsi 1
əmlakdan çıxarılma və kompensiya 1
Əmlakdan istifadə maneənin aradan qaldırılması 1
əmlakın açıq hərracda satılması 2
əmlakın açıq hərracda satılması və satış pulunun mülkiyyətçilər arasında paylara uyğun bölüşdürülməsi 1
əmlakın açıq hərracda satılması və əldə edilmiş vəsaitin paylara uyğun bölünməsi, kooperativ mənzildəki payların naturada bölgüsünü tərəfin xeyrinə artırılması, kompensasiya ödənilməsi 1
əmlakın açıq hərracdan satılması və satış pulunun ümumi mülkiyyətin mülkiyyətçiləri arasında onların paylarına mütənasib surətdə bölüşdürülməsi, əsl cavabdehə qarşı verilməyən iddia 1
əmlakın alınması 1
əmlakın alqı- satqı müqaviləsinin etibarsızlığı 1
əmlakın birgə nigah dövründə əldə edilmiş hesab edilməsi və bölünməsi tələbi 1
əmlakın bölünmnəsi,vərəsəlik şəhadətnaməsinin etibarsız hesab edilməsi,çıxarışın ləğvi 1
əmlakın bölünməsi 1
əmlakın boşaldılmaqla təhvil verilməsi 1
əmlakın boşaldılması 1
əmlakın dövlət ehtiyacları üçün alınması 1
əmlakın dəyərinin ödənilməsi 1
əmlakın dəyərinin qaytarılması 1
əmlakın geri qaytarılması və əldən çıxmış faydanın tutulması 1
əmlakın geri qaytarılması, dəymiş maddi və mənəvi ziyanın ödənilməsi 1
əmlakın geri qaytarılması, dəymiş maddi və mənəvi ziyanın ödənilməsi, icarə haqqının tutulması, sübut etmə yükü 1
əmlakın geri qaytarılması,icra haqqının və vurulmuş ziyanın ödənilməsi 1
əmlakın götürülməsinə qoyulmuş məhdudiyyətin aradan qaldırılması 1
əmlakın ipotekadan azad edilməsi,öhdəlik icra edildiyinə görə 1
əmlakın ixtisaslaşdırılmış açıq hərracda satılması, məhkəmə aidiyyəti 1
əmlakın müsadirə edilməsi 1
əmlakın məhv edilməsi nəticəsində dəymiş maddi ziyanın ödənilməsi, əmlakın özəlləşməsi ilə bağlı hərrac protokolunun və alqı-satqı müqaviləsinin etibarsızlığı 1
əmlakın məhv edilməsi,delikt,özbaşına tikilinin sökülməsinə görə zərər,mənəvi zərər 1
əmlakın naturada ayrılması, təkrar ekspertiza 1
əmlakın naturada bölünməsi 3
əmlakın naturada qaytarılması mümkün olmadıqda onun dəyərinin tutulmalı olması 1
əmlakın naturada təhvil verilməsi, müqavilə öhdəliklərinin icra edilməsi vəzifəsinin qoyulması və s 1
əmlakın özgənin qanunsuz sahibliyindən geri tələb edilməsi, mülkiyyətdən istifadəyə maneələrin aradan qaldırılması, maddi və mənəvi ziyanın ödənilməs 1
əmlakın qanunsuz sahiblikdən geri alınması 1
əmlakın qanunsuz sahiblikdən geri alınması, pul 1
əmlakın qanunsuz sahiblikdən geri qaytarılması 2
əmlakın qanunsuz sahiblikdən geri tələb edilməsi 1
əmlakın qanunsuz sahiblikdən geri tələb edilməsi,əldən çıxmış fayda 1
əmlakın qanunsuz sahiblikdən geri tələb olunması 1
əmlakın qanunsuz sahiblikdən tələb olunması,yaşayış sahəsinin boşaldılması 1
əmlakın qaytarılması 3
Əmlakın qiymətləndirilməsinə dair hesabatın mübahisələndirilməsi 1
Əmlakın qqeydiyyata alınması və çıxarışın verilməsi 1
Əmlakın siyahıya alınması ilə bağlı hərəkətin qadağa edilməsi 1
Əmlakın sökülməsi 3
əmlakın yüklülükdən azad edilməsi 1
əmlakının bölünməsi və əqdlərin etibarsız hesab olunması 1
əmlakının siyahıya alınması haqda qərarın ləğvi 1
əmlaklara dair sənədlərin təhvil verilməsi və zərərin əvəzinin ödənilməsi 1
əmlaklara müsadirə edilməsi, icraata xitam 1
Əmrdən çıxarış 1
Əmrin dəyişdirilməsi 1
əmrin etibarsız hesab edilməsi 2
Əmrin hissəvi ləğv edilməsi və vəzifəyə bərpa edilməsi 1
əmrin iddiaçıya aid hissədə ləğvi tələbi 1
Əmrin ləğv edilməsi 23
Əmrin ləğv edilməsi barədə 1
Əmrin ləğv edilməsi tələbi 2
Əmrin ləğv edilməsi və hərbi xidmətə bərpa edilməsi 1
Əmrin ləğv edilməsi və işə bərpa 6
əmrin ləğv edilməsi və işə bərpa tələbi 1
Əmrin ləğv edilməsi və yeni məlumat vərəqəsinin təqdim edilməsi 1
əmrin ləğv edilməsi, işə bərpa 2
əmrin ləğv edilməsi, işə bərpa və məcburi işburaxmaya görə əmək haqqının tutulması 1
əmrin ləğv edilməsi, işə bərpa edilməsi və məcburi işburaxmaya görə ziyanın ödənilməsi 1
əmrin ləğv edilməsi, işə bərpa olunma və məcburi işburaxmaya görə əmək haqqının ödənilməsi 1
əmrin ləğv edilməsi, işə bərpa olunması və məcburi işburaxmaya görə əmək haqqının ödənilməsi 3
əmrin ləğv edilməsi, işə bərpa və məcburi iş buraxma müddəti üçün əmək haqqı tələbi 1
əmrin ləğv edilməsi, işə bərpa və məcburi işburaxma dövrü üçün əmək haqqının ödənilməsi, müddətli əmək müqaviləsi 1
əmrin ləğv edilməsi, işə bərpa və məcburi işburaxma müddəti üçün əmək haqqının ödənilməsi 2
əmrin ləğv edilməsi, işə bərpa və məcburi işburaxmaya görə ziyanın ödənilməsi 1
əmrin ləğv edilməsi, işə bərpa, məcburi iş buraxma üçün əmək haqqının ödənilməsi və vurulmuş mənəvi zərərin əvəzinin tutulması 1
əmrin ləğv edilməsi,işə bərpa olunması və məcburi işburaxma dövrü üçün əmək haqqının ödənilməsi 1
əmrin ləğv edilməsi.işə bərpa,maddi və mənəvi zərərin ödənilməsi 1
Əmrin ləğv edilərək işə bərpa olunması 1
əmrin ləğv olunması, işə bərpa və məcburi işburaxma ilə bağlı ödənilməmiş əmək haqqının verilməsi tələbləri 1
Əmrin ləğvi 10
Əmrin ləğvi tələbinə dair iddianın mümkünlüyü 1
Əmrin ləğvi və işə bərpa 1
əmrin ləğvi, işə bərpa 3
əmrin ləğvi, işə bərpa tələbi 2
əmrin ləğvi, işə bərpa və məcburi işburaxma günləri üçün əmək haqqının ödənilməsi 3
əmrin ləğvi, işə bərpa və məcburi işburaxmağa görə əmək haqqı tələbi, həmkarlar təşkilatının razılığının olmaması 1
əmrin ləğvi, işə bərpa, iddia müddəti 2
əmrin ləğvi, işə bərpa, əmək haqqının ödənilməsi 1
əmrin ləğvi, zərərin ödənilməsi 1
əmrin ləğvi,işə bərpa 1
əmrinin ləğvi,müddətsiz əmək müqaviləsi bağlanmaqla,əvvəlki işinə bərpa olunması və məcburi işburaxma müddəti üçün əmək haqqının ödənilməsi 1
Əmrlərin etibarsız hesab edilməsi 1
Əmtəə nişanından istifadə edilməməsi 1
əmtəə nişanından istifadənin qadağan edilməsi və əmtəə nişanından qanunsuz istifadə müddətində dəymiş ziyanın ödənilməsi 1
əmtəə nişanından qanunsuz istifadə dəymiş zərərin əvəzinin ödənilməsi 1
əmtəə nişanından qanunsuz istifadə istehsalın dayandırılması,zərərin ödənilmısi 1
əmtəə nişanından qanunsuz istifadəyə son qoyulması,reklamın tekzib edilməsi və ziyanın ödənilməsi 1
Əmtəə nişanının ləğv edilməsi 6
Əmtəə nişanının növ bildirməsi 1
Əmtəə nişanının qeydiyyata alınmasına dair şəhadətnamənin etibarsız hesab edilməsi 2
Əmtəə nişanının qeydiyyatı 1
Əmtəə nişanının qeydiyyatına etirazla bağlı qərarın ləğvi edilməsi və şəhadətnamənin etibarsız hesab edilməsi 1
Əmtəə nişanının qeydiyyatının etibarsız hesab edilməsinə dair apellyasiya qərarının ləğvi 1
Əmtəə nişanının qeydiyyatının etibarsız hesab edilməsinə dair qərarın ləğvi 1
Əmtəə nişanının qeydiyyatının ləğv edilməsi 1
Əmtəə nişanlarının oxşarlığı 1
Əmtəə nişanlarının qeydiyyatının etibarsız hesab edilməsi barədə qərarın ləğvi 2
Əmtəəsiz maliyyə əməliyyatları və digər riskli əməliyyatlar aparan şəxs olması ehtimalı ilə bağlı məlumatın İVİS çıxarılması 1
Əmək qabiliyyətinin olmaması vərəqəsi əsasında müavinətin ödənilməsi 1
əmək fəaliyyəti barədə hüquqi əhəmiyyəti olan faktın müəyyən edilməsi 1
əmək fəaliyyəti dövrünün arxiv arayışına əsasən sosial sığorta stajına daxil edilməsi 5
əmək fəaliyyəti ilə bağlı pulun ödənilməsi,gecikdirilmiş əmək haqqı 1
Əmək fəaliyyətini o cümlədən güzəştli iş stajını təsdıq edən mötəbər sübutların olmaması 1
Əmək fəaliyyətinin iş stajına daxil edilməsi və əmək pensiyasının təyin edilməsi 1
Əmək haqqı 2
Əmək haqqı cədvəllərinin aşkar edilməməsi 2
Əmək haqqı məbləği nəzərə alınmaqla pensiyasının yenidən hesablanması və keçmiş müddət üçün ödənilməmiş əmək pensiyası məbləğinin hesablanaraq ödənilməsi 1
əmək haqqı tələbi 1
əmək haqqı tələbi, iddia müddətinin tətbiqi 1
əmək haqqı tələbi, sübutetmə vəzifəsi 1
əmək haqqı tələbinə dair 2
əmək haqqına əlavə 1
əmək haqqına əlavənin ödənilməsi tələbi 1
Əmək haqqının 1 misli miqdarında müavinət 2
Əmək haqqının 3 misli miqdarında mükafat 2
Əmək haqqının 80% miqdarında əmək pensiyasının yenidən hesablanması 1
əmək haqqının ödənilməsi 1
əmək haqqının ödənilməsi tələbi, iddia müddəti 1
əmək haqqının və digər pul vəsaitinin ödənilməsi 1
əmək haqqınınn ödəniməsi 1
Əmək kitabçası 19
Əmək kitabçası üzrə iş illəri sosial sığorta stajına daxil edilməklə 1 qrup əliliyə görə əmək pensiyasının təyin edilməsi 1
Əmək kitabçası və arxiv arayışı əsasında sığorta stajının hesablanması 1
Əmək kitabçası əsasında iş stajının hesablanması 1
Əmək kitabçasına qeyd edilən dövr 1
əmək kitabçasına əsasən müəyyən edilməsi 1
Əmək kitabçasına əsasən sığorta stajının müəyyən edilməsi 1
Əmək kitabçasında göstərilən iş fəaliyyətinin sığorta stajına daxil edilməsi 1
əmək kitabçasında imza və möhürün olmaması 1
Əmək kitabçasında iş stajının qeydə edilməməsi 1
Əmək kitabçasında nəzərdə tutulan stajın sığorta stajına daxil edilməsi 1
əmək kitabçasında olan iş illərinin sığorta stajına daxil edilməsi və pensiya təyini 1
Əmək kitabçasında olan məlumatların yoxlanması 3
Əmək kitabçasında olan məlumatlarının mötəbərliyi 1
Əmək kitabçasında olan peşə və vəzifənin Siyahıda olan istehsalat sahəsi 1
Əmək kitabçasında qeyd edilmiş iş illərinin sosial sığorta stajına daxil edilməsi 1
Əmək kitabçasında qeyd edilən müəssisənin mövcudluğu 1
Əmək kitabçasında qeyd edilən sosial sığorta stajı kimi nəzərə alınmaqla yaşa görə əmək pensiyasının təyin edilməsi 1
Əmək kitabçasında qeyd olunan iş illərinin sosial sığorta satjına daxil edilməsi 2
əmək kitabçasında qeyd olunan müddətin sosial sığorta stajına daxil edilməsi 1
Əmək kitabçasında qeyd olunmayan iş stajına daxil edilməsi 1
Əmək kitabçasında və arayışda öz əksini tapmış bütün iş illərinin hərbi biletdəki həqiqi hərbi xidmət dövürünün iş stajına daxil edilməsi 1
Əmək kitabçasında və arxiv arayışında olan iş illərinin sığorta stajına daxil edilməsi və pensiya təyini 1
Əmək kitabçasında və arxiv arayışında qeyd edilən dövrlərin iş stajına daxil edlməsi 1
Əmək kitabçasında və partiya biletində olan məlumatlara görə yaşa görə pensiya təyini 1
Əmək kitabçasında əks olunan iş illərinin sığorta stajı kimi nəzərə alınması 2