Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsinin Açar sözlər üzrə axtarış sistemi

Açar sözə görə axtar
İlk simvola görə axtar
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
Açar söz İşlərin sayı
01 aprel 2019-cu il tarixədək müharibə veteranları üçün nəzərdə tutulmuş müavinətin ödənilməsi 16
01 yanvar 2006-ci il tarixə yaranmış hüquq 1
01 yanvar 2006-cı ilədək sığorta olunanları qazanılmış əmək pensiyası hüquqlarının nəzərə alınması üçün ümumi staj əmək kitabçasına əsasən müəyyən edilir 1
01 yanvar 2006-cı ilədək sığorta olunanların qazanılmış əmək pensiyası hüquqlarının nəzərə alınması üçün iş stajı əmək kitabçasına əsasən müəyyən edilir 1
01.01.1992-ci ilədək könüllülər batalyonunda xidmət dövrünün güzəştli qaydada hesablanması 1
01.01.2006-cı il tarixdən sonra təyin edilən əmək pensiyasının hesablanmasına Vətəndaşların pensiya təminat haqqında Azərbaycan Respublikasına Qanununun 17-ci maddəsinin 5-ci bəndinin tətbiqinin yolverilməzliyi 1
01.01.2006-cı il tarixdən sonrakı iş müddətinin məcburi dövlət sosial sığorta haqqı ödənilmədikdə sosial sığorta stajına daxil edilməsinin yolverilməzliyi 1
01.01.2006-cı il tarixədək olan iş müddətinin əmək kitabçasındakı qeydlərə əsasən sığorta stajına daxil edilməsi 1
01.01.2010-cu ilə qədər qəbul edilmiş inzibati aktın mübahisələndirilməsi 1
01.04.2019-cu il tarixdən sonra müharibə veteranı vəsiqəsi almış şəxslərə müavinətin ödənilməsi 1
01.04.2019-cu il tarixdən sonra müharibə veteranı vəsiqəsi almış şəxslərə təqaüdün ödənilməsi 16
01.04.2019-cu il tarixdən sonra müharibə veteranı vəsiqəsi almış şəxsə əvvəlki 3 il üçün müavinətin verilməsindən imtina 1
01.04.2019-cu il tarixdən sonra müharibə veteranları üçün nəzərdə tutulmuş müavinətin ödənilməsi 9
01.07.1997-- 01.01.2006-ci illərdə iş stajı əmək kitabçasında qeyd edildiyi üçün həmin müddət onun sığorta stajı kimi nəzərə alınmışdır 1
01.07.2017-ci il tarixdən sonra təyin edilmiş əmək pensiyasının əvvəlki illər üzrə ödənilməsi 2
01.07.2017-ci il tarixə kimi əlilliyə görə yaranmış pensiya hüququ ilə bağlı pensiya kapitalının tələb edilməsi 1
01.07.2017-ci il tarixədək 2 və 3 qrup əlillik təyin edilmiş şəxslərə əlilliyə görə əmək pensiyası təyin edilməsi üçün fərdi hesabın sığorta hissəsində pensiya kapitalı olmasının tələb edilməməsi 1
01.07.2017-ci il tarixədək yaranmış əmək pensiyası hüququnun təmin olunması Əmək pensiyaları haqqında Qanunun əmək pensiyasının ödənilməsi şərtlərini müəyyən edən müddəalarının 01.07.2017-ci il tarixədək qüvvədə olmuş redaksiyada tətbiqi 1
01.07.2017-ci il tarixədək əlil olmuş şəxslərə 2 qrup əliliyə görə əmək pensiyasının təyin edilməsi 1
01.07.2017-ci il tarixədək əlil sayılmış şəxslərə əlilliyə görə pensiya təyin olunması üçün pensiya kapitalının nəzərə alınmaması 1
01.07.2017-ci ilədək olan dövr üzrə yeni məlumat vərəqinə əsasən pensiyanın yenidən hesablanması 1
01.07.2018-ci il tarixinədək iddiaçının 25 il sığorta stajı olduğundan yaşa görə əmək pensiyası hüququna malikdir 1
01.09.2000-ci ilədək hakim işləmiş səxsə pensiya təyin olunarkən əmək haqqına əlavələrin 1
01.12.2013-cu il tarixdən güzəştli şərtlə yaşa görə əmək pensiyasının təyin edilməsi 1