Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsinin Açar sözlər üzrə axtarış sistemi

Açar sözə görə axtar
İlk simvola görə axtar
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
Açar söz İşlərin sayı
baba və nənənin azyaşlı uşaqla ünsiyyəti 1
baba və nənənin azyaşlı uşaqlarla ünsiyyəti, qəyyumluq orqanının qərarının icra olunması 1
bağ evindən çıxarma, boşaldılıb təhvil verilməsi 1
bağ sahəsi üzərində hüquqlarının ölmüş şəxsin adına qeydə alınması 1
BAğ sahəsi üzərində mülkiyyət hüquqıarının qeydə alınması ilə bağlı işin hallarının hərtərəfli araşdırılmaması 1
Bağ sahəsi üzərində mülkiyyət hüquqlarının daşınmaz əmlakın dövlət reyestrində qeydiyyata alınması 1
Bağ sahəsi üzərində mülkiyyət hüquqlarının daşınmaz əmlakın dövlət reyestrində qeydiyyata alınması və müvafiq çıxarışın verilməsi 35
Bağ sahəsi üzərində mülkiyyət hüququnun qeydə alınması ,mümkünlük şərtinin cavabdehə müraciətlə bağlı yoxlanılması 1
bağ sahəsindən çıxarılma 1
Bağ sahəsindən həbsin götürülməsi 1
Bağ sahəsinin miras qoyanın adına qeydə alınması və arayışın verilməsi 1
Bağ sahəsinin məhrum atasının məxsus olmasına dair arayışıın verilməsi 1
Bağ sahəsinin yerləşmə vəziyyəti ilə sxematik xəritə arasında uyğunsuzluğun aradan qaldırılması və çıxarışın verilməsi 1
Bağ sahəsinə çıxarışın verilməsindən imtina 3
Bağ sahəsinə çıxaşın və plan ölçünün verilməsi 3
BAğ sahəsinə dair arayışın verilməsi 1
bağ sahəsinə dair çıxarış və plan ölçünün verilməsi 2
Bağ sahəsinə dair çıxarışın verilməsi İşin hallarının araşdırılması prinsipinə dair normaların tələblərinin təmin olunmaması 1
Bağ sahəsinə dair kadarstr məlumatlarının silinməsi 1
Bağ sahəsinə dair mülkiyyət hüququnun daşınmaz əmlakın dövlət qeydiyyatına alınması üçün tələb olunan hüquq müəyyənedici sənədlər 1
Bağ sahəsinə dair orderin inzibati akt olması 1
Bağ sahəsinə dair plan ölçü və çıxarışın ləğv edilməsi 2
Bağ sahəsinə dair plan ölçü və çıxarışın verilməsi 3
Bağ sahəsinə dair reyestrdən çıxarışın verilməsi 1
Bağ sahəsinə dair üzvlük kitabçasının eləcə də üzvlərin iclasının protokolundan çıxarışın kollektiv bağcılıq- yoldaşlıq təsərrüfatının üzvlərinin siyahısına müvafiq olaraq verildikdə mötəbər hesab edilməsinin mümkünlüyü 1
Bağ sahəsinə hüquqa dair arayışının verilməsi 1
Bağ sahəsinə hüquqların qeydiyyatına dair reyestrdən çıxarışın ləğvi 1
Bağ sahəsinə kadastr planının verilməsi 1
Bağ sahəsinə mülkiyyət hüququnun DƏDR-də qeydiyyata alınması 1
Bağ sahəsinə plan sxemin verilməsindən imtina 1
Bağ torpaq sahəsinə dair çıxışın verilməsi 1
Bağ torpaq sahəsinə hüququn qeydə alınması 2
Bağ torpaq sahəsinə hüququn tanınması 1
Bağçılıq məqsədləri üçün verilmişdir 1
Bağçılıq yoldaşlığın qərarı 1
Bağışlama müqaviləsi və çıxarışın ləğv edilməsi,məcburi payın tamamlanması 1
bağışlama müqaviləsinin etibarsız hesab edilməsi 8
bağışlama müqaviləsinin etibarsız hesab edilməsi və çıxarışın ləğv edilməsi 2
bağışlama müqaviləsinin etibarsız hesab edilməsi, birgə nikah dövründə əldə olunmuş əmlakın və ona çəkilmiş xərcin bölünməsi 1
bağışlama müqaviləsinin etibarsız hesab edilməsi, çıxarışın ləğv edilməsi 1
bağışlama müqaviləsinin etibarsız hesab edilməsi, əmlakın miras əmlak hesab edilməsi və vərəsəlik hüququnun tanınması 1
bağışlama müqaviləsinin etibarsız hesab edilməsi, əqdin təmsilçi vasitəsilə bağlanması, təmsilçinin şəxsən özü barəsində bağladığı əqd 1
bağışlama müqaviləsinin etibarsız hesab olunması, əmlakın bölünməsi, sübutetmə 1
bağışlama müqaviləsinin etibarsızlığı 2
bağışlama müqaviləsinin etibarsızlığı, fəaliyyət qabiliyyətli olsa da, əqd bağlandığı zaman öz hərəkətlərinin mənasını başa düşmədiyi və ya onlara rəhbərlik edə bilmədiyi vəziyyətdə fiziki şəxsin bağladığı əqd 1
bağışlama müqaviləsinin etibarsızlığı, işdə iştirak etməli şəxsin iştirakı olmadan işə baxılması 1
bağışlama müqaviləsinin etibarsızlığı, kəsici müddət 1
bağışlama müqaviləsinin etibarsızlığı, sübutetmə 1
bağışlama müqaviləsinin etibarsızlığı, təmsil edilənin iradə ifadəsinə zidd etibarnamədən istifadə nəticəsində bağlanmış əqdin etibarsızlığı 1
bağışlama müqaviləsinin etibarsızlığı, təmsil edilənin iradə ifadəsinə zidd etibarnamədən istifadə nəticəsində bağlanmış əqdin etibarsızlığı, təmsil edilənin əqdi bəyənməsi, sübutetmə 1
bağışlama müqaviləsinin etibarsızlığı, uydurma əqd, sübutetmə 1
bağışlama müqaviləsinin etibarsızlığı,uydurma əqd,iddia müddəti 1
bağışlama müqaviləsinin ləğv edilməsi 4
bağışlama müqaviləsinin ləğvi 2
bağışlama müqaviləsinin və çıxarışın ləğvi tələbi 1
bağışlama müqaviləsininn ləğvi 1
bağışlama müüqaviləsinin etibarsız hesab edilməsi,uydurma əqd,əqdin etibarsızlığı tələbi ilə bağlı subyektiv hüquq,preyudisiya 1
bağışlanma müqaviləsinin etibarsızlığı, iddia tələbinin hədləri 1
Bağışlayan məcburi köçkünlərə və onlarla birlikdə yaşayan ailə üzvlərinə aylıq müavinatin şamil olunmasl 1
Bakalavr diplomu üzrə ixtisasın tanınması və ekvivalentliyinin müəyyən edilməsi 1
Bakalavr diplomu üzrə ixtisasın tanınması və ekvivalentliyinin müəyyən edilərək müvafiq şəhadətnamənin verilməsi 1
bank hesabı müqaviləsi, bank hesabının kreditləşdirilməsi, sübutetmə yükü 1
bank hesabına daxi olmuş pul vəsaitinin geri qaytarılması 1
Bank hesabına qoyulmuş sərəncamın götürülməsi və müəssisənin bank hesabına təkrar sərəncamın qoyulmasının qadağa edilməsi barədə müvəqqəti xarakterli müdafiəyə dair ərizənin təmin edilməməsi 1
Bank hesabına qoyulmuş sərəncamın icrasının dayandırılması 1
BAnk hesabına sərəncamın qoyulması 1
Bank hesablarına qoyulmuş sərəncamların icrasının dayandırılması 1
Bank krediti üzrə borcu ödəməkdə əvəzsiz maliyyə yardımının göstərilməsi 1
bank krediti üzrə borcunun tutulması tutmanın ipoteka predmetinə yönəldilməsi 1
Bank qarantiyası ilə iddiaçının üzərinə qoyulmuş kredit öhdəliyinə xitam verilməsi 1
bank tərəfindən qarantiyanın ödənilməsi 1
bank əmanətinin və ona hesablanmış faizlərin qaytarılması 1
Banka ödənilmiş pulların köçürülməsi 1
banka qarşı kreditor tələbi 2
banka qarşı kreditor tələbi və bankın aktivi 2
Bankda saxlanılan vəsaitin ləğvedici tərəfindən növbədənkənar ödənilməsi 1
Bankın aktivi 2
bankın iflis proseduru zamanı borclunun tələbi 1
Bankın istifadəsində olan torpaq sahəsinin xüsusi mülkiyyət kimi qeydə alınmasından imtina 1
Bankın ləğvi ilə bağlı kredit müqviləsi üzrə faizlərin dayandırılması 1
Banklar Haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunun məqsədi həmçinin bank əmanətçilərin və kreditorlarının müdafiəsinin gücləndirilməsidir 1
Banklar tərəfindən xüsusi ehtiyat fondlarının yaradılmasına aid edilən məbləğləri vergitutma məqsədləri üçün gəlirdən çıxmaq qaydası 1
baöışlama müqaviləsinin etibarsız hesab edilməsi 1
barışıq sazişi, iş üzrə icraata xitam verilməsi 1
barışıq sazişi,müqavilənin ləğv edilməsi, əqdin etibarsız sayılması 1
Barişiq sazişinin bağlanılması 1
Barişiq sazişinin etibarsız hesab edilməsi 1
barışıq sazişinin məcburi icra edilməsi və borcun tutulması 1
barışıq sazişinin məcburi icrası üçün təsdiq edilməsi 1
Barişiq sazişinin təsdiq edilməsi 3
Barişiq sazişinin təsdiq edilməsi və icraata xitam verilməsi 2
barışıq sazişinin təsdiq edilməsi, iş üzrə icraata xitam verilməsi 1
barışıq sazişinin təsdiq edilməsi.iş üzrə icraata xitam verilməsi 1
barışıq sazişinin təsdiq olunması barədə məhkəmə qərardadının icrası ilə bağlı yaşayış və qeyri yaşayış sahəsinə mülkiyyət hüququnun qeydə alınması 1
barışıq sazişinin təsdiqinə dair məhkəmənin qərardadının məcburi qüvvəsi,yeni inşa olunan binada mənzilin təhvil verilməsi 1
Baş örtüklü şəkil ilə şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin verilməsi 1
Başqa dövlətin ərazisindəki iş dövrünün nəzərə alınmaması 1
Başqa əqdi pərdələmək məqsədi ilə bağlanan yalan əqd 1
Başqasına verilmiş torpaq sahəsinin plan-ölçü sənədinin ləğv edilməsi 1
Başqasına verilmiş torpaq sahəsinin plan-ölçüsü barədə ilkin sənədlərin və texniki pasportun etibarsız sayılması 1
başqasının əmlakının özbaşına sökülməsinin hüquqi nəticələri 1
bazar qiyməti 1
BAzar qiymətinin əsassız tətbiqi 1
Bazar qiymətlərinin tətbiqinin qanuna uyğun olmaması 1
Bazarda əlavə üstünlük əldə etmək məqsədilə qiymətlərlə manipulyasiya edilməsi 1
beh müqaviləsi, behin ikiqat qaytarılması 1
beş uşaq doğub onları 8 yaşınadək tırbiyə etmiş qadına yaşa görə əmək pensiyasının təyin edilməsi 1
beş və daha çox uşaq doğub onları səkkiz yaşınadək tərbiyə etmiş qadınlara əmək pensiyasının təyin edilməsi 1
Betonçu peşəsi üzrə güzəştli şərtlərlə yaşa görə əmək pensiyasının təyin edilməsi 1
Bilavasitə kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalında çalışan traktorçu-maşinistlər güzəştli şərtlərlə yaşa görə pensiya hüququna malik olmuşlar 1
bildirişin etibarsız hesab edilməsi 1
bina tikintisi fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxs 1
Bina tikintisi fəaliyyəti ilə məşğul olan vergi ödəyicisinin müəyyən edilməsi 1
Binanın mansarda hissəsində yerləşən mənzilə dair mülkiyyət hüququnun dair çıxarışın və texniki pasportun verilməsi 2
Bir aylıq vəzifə maaşı məbləğində müavinət nəzərə alınmaqla dövlət qulluqçusu kimi təyin edilmiş əmək pensiyasının yenidən hesablanması 1
bir hüququ şəxsin digər hüquqi şəxsin varisi hesab edilməsi, tələbin məhkəməyə aid olmaması əsası ilə işə xitam verilməsi 1
Bir mülki iş üzrə qanuni qüvvəyə minmiş məhkəmə qətnaməsi ilə müəyyən edilmiş faktlar həmin işdə iştirak edən şəxslər tərəfindən başqa məhkəmə prosesində mübahisələndirilməsinin və yenidən sübut edilməsinin yol verilməzliyi 1
Bir mülki iş üzrə qanuni qüvvəyə minmiş məhkəmə qətnaməsi ilə müəyyən edilmiş faktların həmin işdə iştirak edən şəxslərin iştirak etdiyi başqa bir iş üzrə preyudisial xarakterə malik olması 1
Bir tərəfin nümayəndəsinin digər tərəflə pis niyyətlə razılığa gəlməsi 1
Birdəfəlik ödəmə 1
Birdəfəlik ödəmənin verilməsi 4
Birdəfəlik ödəmənin verilməsindən imtina 1
birdəfəlik sosial ödənişin gecikdirilməsinə görə faiz məbləğinin və 2016-2021- ci illər üzrə vaxtında ödənilməyən vəsaitin faizlərinə uyğun məbləğlərin ödənilməsi 1
birgə fəaliyyət dövründə əldə edilmiş qazancdan payın, satılması üçün göndərilmiş malın pulunun və çəkilmiş xərclərin alınması 1
birgə fəaliyyət haqqında müqavilənin ləğv edilməsi, əmlakın qaytarılması, dəymiş maddi zərərin ödənilməsi, subyektiv hüquq 1
birgə fəaliyyət müqaviləsi əsasında torpağa və əmlakda pay hüququ 1
birgə fəaliyyətdən yaranmış borcun tutulması, sübutetmə yükü 1
birgə mülkiyyət hüququ əsasında payın müəyyən edilməsi, çəkilən xərc, əmlak və cehiz tələbi 1
birgə mülkiyyətdə olan əmlakın bölünməsi 1
birgə nigah dövründə əldə edilmiş əmlak bölgüsü 2
birgə nigah dövründə əldə edilmiş əmlakın,əmlakın əldə edilməsi üçün nigahdan sonra ödənilmiş pulun bölünməsi 1
birgə nigah dövründə əldə olunmuş əmlakın bölünməsi, sübutetmə 1
birgə nikah dövründə alınmış torpaq sahəsinin bölünməsi 1
birgə nikah dövründə borcun yaranması, sübutetmə 1
birgə nikah dövründə yaranmış borcun bölünməsi tələbi, sübut etmə yükü 1
birgə nikah dövründə yaranmış borcun bölünməsi, sübutların qiymətləndirilməsi 2
birgə nikah dövründə əldə dilmiş əmlakların nizamnamə kapitalında ikidə bir təsisçi payına mülkiyyət 1
birgə nikah dövründə əldə edilmiş əmlak 1
birgə nikah dövründə əldə edilmiş əmlak bölgüsü 2
birgə nikah dövründə əldə edilmiş əmlak, pul tələbi 1
birgə nikah dövründə əldə edilmiş əmlak,ər-arvadın birgə vəsaiti 1
birgə nikah dövründə əldə edilmiş əmlaka hüququn tanınması 1
birgə nikah dövründə əldə edilmiş əmlaka payın müəyyən edilməsi, kredit müqaviləsi üzrə götürülmüş pulun bölünməsi sübut etmə yükü 1
birgə nikah dövründə əldə edilmiş əmlaka payların müəyyən edilməsi barədə 1
birgə nikah dövründə əldə edilmiş əmlakın bölgüsü 10
birgə nikah dövründə əldə edilmiş əmlakın bölgüsü, sübutetmə 1
birgə nikah dövründə əldə edilmiş əmlakın bölünməsi 3
birgə nikah dövründə əldə edilmiş əmlakın bölünməsi barədə 1
birgə nikah dövründə əldə edilmiş əmlakın bölünməsi tələbi 1
birgə nikah dövründə əldə edilmiş əmlakın bölünməsi, cehiz əmlaklarının alınması 1
birgə nikah dövründə əldə edilmiş əmlakın bölünməsi, müqavilələrin etibarsız hesab edilməsi 1
birgə nikah dövründə əldə edilmiş əmlakın bölünməsi, sübutetmə 1
birgə nikah dövründə əldə edilmiş əmlakın bölünməsi, əmlak 1
birgə nikah dövründə əldə edilmiş əmlakın bölünməsi, əqdin etibarsızlığı 1
birgə nikah dövründə əldə edilmiş əmlakın bölünməsi,mənzilə köçürülmə,payların müəyyən edilməsi əsasları 1
birgə nikah dövründə əldə edilmiş əmlakın bölünməsi,sübutetmə 1
birgə nikah dövründə əldə edilmiş əmlakın satışından əldə edilən vəsaitin bölünməsi 1
birgə nikah dövründə əldə edilən əmlak, ər-arvadın əmlak tələbləri üzrə iddia müddətləri 1
birgə nikah dövründə əldə olunmuş mənzilə payın müəyyən edilməsi 1
birgə nikah dövründə əldə olunmuş ümumi əmlakın bölünməsi və payların müəyyən edilməsi, sübut etmə yükü 1
birgə nikah dövründə əldə olunmuş əmlak,müqavilənin etibarsızlığı əsasları, miras əmlaka paylarının müəyyən edilməsi 1
birgə nikah dövründə əldə olunmuş əmlakda payların müəyyən edilməsi, bölünməsi, sübutların təqdim edilmə mərhələsi 1
birgə nikah dövründə əldə olunmuş əmlakın bölgüsü 2
birgə nikah dövründə əldə olunmuş əmlakın bölünməsi 4
birgə nikah dövründə əldə olunmuş əmlakın bölünməsi, qızıl-zinət əşyaları tələbi, sübutetmə 1
birgə nikah dövründə əldə olunmuş əmlakın bölünməsi, sübutetmə 2
birgə nikah dövründə əldə olunmuş əmlakın bölünməsi, sübutetmə yükü 1
birgə nikah dövründə əldə olunmuş əmlakın bölünməsi,yaranmış öhdəliklər üzrə ödənişlərin tutulması 1
birgə nikah dövründə əldə olunmuş əmlakın naturada bölünməsi 1
birgə nikah dövründə, yaranmış borcun bölünməsi 1
birgə nikah müddətində əldə edilən əmlak üzərində payların müəyyən olunması 2
birgə nikahdan doğulmuş uşaqların himayəyə verilməsi 2
Birinci dərəcə əlilliyin təyin edilməsindən imtina 1
birinci instansiya məhkəməsinin apellyasiya şikayətinin qanunauyğun verilməsini yoxlamaq vəzifəsi 1
Birinci instansiya məhkəməsinin qərarının tarixinin apellyasiya şikayətində səhv göstərilməsi 1
birinci instansiya məhkəməsinin qətnaməsindən apellyasiya şikayətinin verilməsi prosessual müddətlə bağlı apellyasiya mümkünlüyü 1
birinci instansiya məhkəməsinin qətnaməsindən işdə iştirak etməyə cəlb edilməyən şəxs tərəfindən verilmiş şikayətdə qətnamənin onun hansı hüquq və vəzifələrinə toxunduğunun əsaslandırılmaması 2
Birinci instansiya məhkəməsinin qətnaməsindən prokuror tərəfindən protest verilməsinin prosessual əsasları, protestin qeyri- mümkün hesab edilməsi 1
bocr müqaviləsi, etibarsız müqavilə üzrə alınanların qaytarılması 1
bölüşdürülmüş dividendin ödənilməsi və digər illərin mənfəətin bölüşdürülməsi 1
borc 1
borc müqaviləsi üzrə mübahisə olmadığından işin icraatına xitam verilməsi 1
borc müqaviləsi üzrə pul tələbi 2
borc müqaviləsi üzrə pul tələbi, pul öhdəliklərinin icra edilməməsinə görə qanunla müəyyən edilmiş faizin və mənəvi ziyanın tutulması 1
borc müqaviləsi və öhdəliyə icra edildiyindən xitam verilməsi 1
borc müqaviləsi, mövcud borcun etirafı haqqında mücərrəd müqavilə 1
borc müqaviləsi, xidmət müqaviləsi, subyektiv hüquq 1
borc müqaviləsi,ğhdəliyin icrası,sübutetmə yükü 1
borc müqaviləsi,iddianın yazılı qaydada etiraf edilməsi 1
borc müqaviləsi,mövcud borcun etirafı haqqında mücərrəd müqavilə 1
borc müqaviləsi,öhdəliyin icrası 1
borc müqaviləsinin ləğvi 1
borc müqaviləsinə əsasən pulun qaytarılması 1
borc məbləği üzrə öhdəliyə xitam verilməsi və borcun silinməsi 1
Borc məbləğinin 105 faizi həcmində pul vəsaitinin məxaric əməliyyatları üzrə dondurulması 2
borc məbləğinin ödənilməsi 1
borc məbləğinin silinməsi,preyudisiallıq 1
borc məbləğlnin cavabdeh tərəfindən etirafı 1
borc öhdəliyininn icra edilməsi, sübutlarının qiymətləndirilməsi 1
borc pulun ödənilməsi tələbi 1
borc tutulması və ipotekaya yönəldilməsi 1
Borc tələbi 44
borc tələbi və tutmanın ipoteka predmetinə yönəldilməsi 1
borc tələbi, borcun etirafı, müqavilənin ləğvi 1
borc tələbi, ekspert rəyləri 1
borc tələbi, iddia müddəti 3
borc tələbi, iddia müddətinin tətbiqi 1
borc tələbi, iddianın sübuta yetirilməsi 1
borc tələbi, mövcud borcun etirafı, sübutetmə yükü 1
borc tələbi, sübutetmə 1
borc tələbi, sübutetmə, apellyasiya və kassasiya baxışının hədləri 1
borc tələbi, tələbin ipoteka predmetinə yönəldilməsi, ipoteka predmetinin qiyməti, ekspert rəyi, apellyasiya və kassasiyanın hədləri 1
borc tələbi, tələbin ipoteka predmetinə yönəldilməsi, kredit məbləği ilə bağlı ekspert rəyi 1
borc tələbi, uydurma əqd 1
borc tələbi, üzləşmə aktı. elektron qaimələr, sübutlar, möhürün mövcudluğu 1
borc tələbi,iddia müddəti 2
borc tələbi,restrukturizasiya edilmiş məbləğin tutulması 1
borc tələbi,sübutetmə yükü,sübutların qiymətləndirilməsi 1
borc tələbi,sübutetmə,məhkəmə-xətşünaslıq ekspertizasının qiymətləndirilməsi 1
borc tələbi,tutmanın ipoteka predmetinə yönəldilməsi 1
borc tələbi,tutulmanın ipotekaya yönəldilməsi 1
borc, müqaviləyə xitam və əmlakın qaytarılması tələbi 1
borc, sübutetmə 1
borc, sübutetmə, apellyasiya şikayətinin dəlillərinə hüquqi qiymət verilməməsi 1
borca görə faizlərin tutulması 1
borcla bağlı əlavə razılaşmaların etibarsız hesab edilməsi tələbi 1
Borcluya məxsus əmlakın üzərinə həbs qoyulması,mütənasiblik prinsipi 1
borcun tutulması 1
borcun etirafı,sübutetmə yükü,eqdin etibarsızlığı nəticələri 1
borcun hissə-hissə ödənilməsi barədə razılaşmış.qaimə-faktura,sübut 1
borcun ipoteka predmetinə yönəldilməsi 2
borcun ipoteka predmetinə yönəldilməsi və ipoteka ilə yüklü edilmiş əmlakın açıq hərracda satılaraq əldə olunmuş vəsait hesabına borcun ödənilməsi 1
borcun ödənilmiş hesab edilməsi, mənzilin ipotekadan azad edilməsi 1
Borcun ödənilməsi 45
borcun ödənilməsi barədə 1
borcun ödənilməsi və tutmanın ipoteka predmetinə yönəldilməsi 1
borcun ödənilməsi və tələbin ipoteka predmetinə yönəldilməsi 2
borcun ödənilməsi, faktın yazılı etirafı 1
borcun ödənilməsi, iddia müddəti 1
borcun ödənilməsi, iddia müddətinin tətbiqi barədə ərizə, prosessual hüquqlardan istifadə etməmə 1
borcun ödənilməsi, iddianın etirafı, iddia müddətinin axımı 1
borcun ödənilməsi, müqavilənin etibarsız hesab edilməsi 1
borcun ödənilməsi, pul tələbi, müqavilənin etibasızlığı 1
borcun ödənilməsi, tutmanın fərdi yaşayış evinə yönəldilməsi, evin aşıq hərracda satılması və s 1
borcun ödənilməsi, tutmanın ipoteka predmetinə yönəldilməsi 2
borcun ödənilməsi, tutmanın ipotekaya ödənilməsi, əmlakdan istifadə hüququnun itirilməsi 1
Borcun ödənilməsi,iddia müddəti 1
borcun ödənilməsi,müqavilənin etibarsız hesab edilməsi 1
borcun ödənilməsi; tələbin ipoteka predmetinə yönəldilməsi 1
borcun ödənilməsinin təmin edilməsi məqsədi ilə siyahıya alınmış əmlakın ixtisaslaşdırılmış açıq hərracda satılması 4
borcun olmaması barədə məlumatın verilməsi 1
borcun olması barədə məlumat verilməsi 1
borcun paylara uyğun bölünməsi 1
borcun pdənilməsi tələbi, iddia müddəti 1
Borcun qanunsuz hesab edilərək silinməsi 1
borcun qaytarılması 4
borcun qaytarılması barədə 2
borcun qaytarılması tələbi 2
borcun qaytarılması tələbi, iddia müddəti 1
borcun qaytarılması və ipoteka predmetinə yönəldilməsi tələbi 1
borcun qaytarılması, iddianın cavabdeh tərəfindən etiraf edilməsinin üçüncü şəxsin hüquqlarını və qanunla qorunan mənafeyini pozması 1
borcun qaytarılması, mücərrəd borcun etirafı 1
borcun qaytarılması, sübutetmə 3
borcun qaytarılması, tutmanın ipotekaya yönəldilməsi, restrukturizasiya edilmiş məbləğin tutulması 1
borcun qaytarılması,iddia müddətinin tətbiqi 1
borcun qaytarılması,ilkin satış qiyməti 1
borcun qaytarılması,tutmanın ipoteka predmetinə yönəldilməsi 1
borcun qaytarılması. sübutetmə 3
borcun restrukturizasiya olunması barədə 1
Borcun silinməsi 50
borcun silinməsi dəymiş zərərin əvəzinin ödənilməsi 2
Borcun silinməsi sayğacın mexaniki göstəricisinə əsasən bocun hesablanmasının cavabdehə həvalə edilməsi 1
borcun silinməsi tələbi 1
borcun silinməsi və artıq ödənilmiş pul vəsaitinin hesaba qaytarılması 1
borcun silinməsi və artıq ödənilmiş pulun tutulması 1
borcun silinməsi və istilikxanaya qaz sayğacı quraşdırmaqla qaz təminatının bərpa edilməsi 1
borcun silinməsi və maddi zərər tələbi 1
borcun silinməsi və maddi zərərin ödənilməsi 1
borcun silinməsi və ödənilmiş borcun geri qaytarılması 1
borcun silinməsi və pulun tutulması 1
borcun silinməsi və zərərin əvəzinin ödənilməsi 1
borcun silinməsi və zərərin əvəzinin ödənilməsi, təbii qazdan istifadəyə görə yaranmış borcun ödənilməsi 1
borcun silinməsi və əsassız varlanma nəticəsində əldə olunmuş pulun tutulması 1
borcun silinməsi, apellyasiya və kassasiyanın hədləri 1
borcun silinməsi, borcun tutulması, sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların vahid reyestri 1
borcun silinməsi, təbii qazdan istifadəyə görə borcun tutulması, sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamalar, balans mənsubiyyəti, qaz sayğacına baxış 1
borcun silinməsi, tələbetmə müddəti 1
Borcun silinməsi,maddi və mənəvi zərərin ödənilmsi 1
Borcun tutulması 61
borcun tutulması tələbi 2
borcun tutulması tələbi, alqı-satqı, elektron qaimə, üzləşmə aktı, imza 1
borcun tutulması vı tutmanın ipoteka predmetinə yönəldiməsi 1
borcun tutulması və aktların etibarsız hesab edilməsi 1
borcun tutulması və ipoteka predmetinə yönəldilməsi tələbi 1
borcun tutulması və pul tələbi 1
borcun tutulması və tutmanın ipoteka predmentinə yönəldilməsi barədə 1
borcun tutulması və tutmanın ipoteka predmetinə yönəldilməsi 1
borcun tutulması və əmlakın geri qaytarılması 1
borcun tutulması, alqı-satqı müqaviləsi, öhdəliklərin icrası 1
borcun tutulması, dəbbə pulunun məbləği 1