Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsinin Açar sözlər üzrə axtarış sistemi

Açar sözə görə axtar
İlk simvola görə axtar
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
Açar söz İşlərin sayı
caabdehlərin mənzildən çıxarılması 1
Cabadehin hərəkətlərinin qanuniliyi araşdırılmayıb 1
Cavab məktubunda qeyd edilənlərin müraciətin təmin olunmasından imtina kimi qəbul edilməsi 1
cavabdeh ASC tərəfindən istifadə olunan avadanlıqların qeydiyyatdan keçməsi ilə bağlı hər hansı mötəbər sübut təqdim edilməmişdir 1
cavabdeh banka dəymiş maddi zərəri ödəməyə razılaşmiş və qismən -19.176,45 manat məbləğində ödəniş də etməklə hüquqa zidd təqsirli hərəkətini etiraf etmişdir 1
Cavabdeh daşınmaz əmlakının dəyərinin ödənilmədiyini bildirdiyi hissəyə dair onun mmülkiyyət hüququnun olmasını təsdiq edən hər hansı sübutu məhkəməyə təqdim etməmişdir 1
cavabdeh hüquqi şəxslərin hərəkətsizliyi və verilmiş sorğuya cavab verilməsinin cavabdehlərə həvalə edilməsi, maddi və mənəvi zərərin ödənilməsi, tələbin hüquqi əsası 1
cavabdeh iddiaçıya,onun müraciətinə əsasən 27.10.2013-cü ildən güzəştli şərtlərlə əmək pensiyası təyin etməli olduğu halda,hal-hazıradək bunu etməmişdir 1
Cavabdeh iddiaya cavab verməli orqan deyil 1
Cavabdeh iddiaya cavab verməli şəxs deyil 2
Cavabdeh inzibati orqan mübahisələndirilən akt isə akt deyil 1
Cavabdeh inzibati orqana müraciət edilməməsi səbəbi ilə öhdəliyin icrası haqqında iddianın mümkünsüzlüyü 1
cavabdeh inzibati orqana müraciətin olmaması 1
Cavabdeh inzibati orqanının müraciətlə bağlı hərəkətsizliyi 1
cavabdeh müqavilə üzrə aldığıməhsulların dəyərini tam olaraq ödəməmişvə onun müqavilə üzrə iddiaçiya ödənilməmiş borcu qalmişdır 1
cavabdeh müqavilə üzrə öhdəliklərini vaxtında icra etməmiçdir 1
cavabdeh müqavilə üzrə öhdəliyin tam icra edilməməsi ilə bağlı əsas borc və faiz borcunun tutulması 1
Cavabdeh orqanın hərəkət və ya hərəkətsizliyi nəticəsində iddiaçının hüquqlarının və qanunla qorunan maraqlarının pozulduğunun əsaslandırılmaması 1
Cavabdeh polis orqanının əməkdaşlarının hərəkətlərinin qanunsuz hesab edilməsi 1
cavabdeh qanuni əsaslar olmadan hüquqların qeydiyyatından imtina etmişdir 2
Cavabdeh tərəfində əsaslandırılmamış imtinanın verilməsi 1
Cavabdeh tərəfindən aparılan yoxlama qanunsuz olduğundan onun hüquqi nəticləri də qanunsuz sayılmalıdır 1
cavabdeh tərəfindən hesablanmış 24.937,40 ABŞ dolları dəbbə və 53.79,94 ABŞ dolları faiz borcunun silinməsini idiaçının cari hesaba mədaxil etdiyi 49.085 ABŞ dolları və 81.000 ABŞ dolları pul məbləğınə 1 ay müddətində sərəncam hüququndan məhrum olması səbəbindən 150.000 ABŞ dolları mənəvi zərərin cavabdehdən onun xeyrinə tutulması 1
cavabdeh tərəfindən icarə müqaviləsinin şərtlərinin pozulduğu barədə ona rəsmi xəbərdarlıqlar edilsə də pozuntular aradan qaldırılmamış müqavilə şərtlərinin pozulması isə müqavilə münasibətlərinə xitam verilməsi üşün müstəqil əsasdır 1
cavabdeh tərəfindən iddaçıya məxsus olan Şəki şəhəri M.Ə.Rəsulzadə prospekti 166C ünvanında yeləşən qeyri-yaşayış binasının divarına və çardağına cavabdeh tərəfindən bitişik tikilmiş tikililərin cavabdehin öz vəsaiti hesabına sökülməsi 1
cavabdeh tərəfindən əsassız hesablanmiş məbləğin abonentin şəxsi hesabına bərpa edilməsi 1
cavabdeh yalniz idiaçıya qanuni əsaslarla verilmiş 30 ha torpaq sahəsindən çıxarıla bildiyi halda,apellyasiya məhkəməsi iddia tələbini torpaq sahəsindən çıxarmaq hissəsində tam təmin etmişdir 1
cavabdehdən 1.071.960 manat məbləğində əsas borcun,612.029 manat məbləğində cərimənin və 30 manat ödənilmiş dövlət rüsumunun,cəmi 1.684.019 manat məbləğındə pul vəsaitinin tutularaq iddiaçıya ödənilməsi,lizinq obyekti olan avadanlıqların və onun yerləşdiyi tikilinin kommunikasiya ilə birlikdə geri alınması. 1
cavabdehdən debitor borcun və ödənilmiş dövlət rüsumunun tutulması 1
cavabdehin 25.04.2019-cu il tarixə dövlət büdcəsinə ödənilməmiş 145.029.36 manat məbləğində borcun ödənilməsini təmin etmək məqsədilə cavabdehə məxsus 270.000 manat məbləğındə siyahıya alınmış əmlakın ixtisaslaşdırılmış açıq hərracda satılması 1
cavabdehin azyaşlı uşaqları ilə birlikdə mənzildən çıxarılması, iddiaçının mənzilə köçürülməsi, maddi hüquq normasının düzgün tətbiq edilməməsi 1
cavabdehin çoxmənzilli binanın idarə edilməsində iştirakının qadağan edilməsi və s. 1
Cavabdehin iddiaçını vergi ödəyicisi kimi qeydiyyata alınmasının qanunsuz hesab edilməsi 1
Cavabdehin imtinası qanuni olmaqla iddiaçının hüquqlarını pozmamışdır 1
Cavabdehin imtinası yoxdur 1
Cavabdehin inzibati orqan olmaması 1
Cavabdehin işdəki borcun tələb edilməsi ilə bağlı məktubları isə Konstitusiya Məhkəməsinin qərarında vurğulanmış hüquqi mövqe nəzərə alınmaqla qoymətləndirilməmişdir 1
cavabdehin nümayəndəsinə hesablanmış borc üzrə sayğacın göstəricilərinə əsasən hesabin təqdim edilməsi təklif olunsa da tələb edilən borc üzrə hesablar məhkəməyə təqdim edilməmişdir 1
cavabdehin öhdəliklərə əməl etməməsi 1
cavabdehin ölməsi ilə əlaqədar iş üzrə icraata hissəvi xitam verilməsi 1
Cavabdehin qanunsuz hərəkəti 3
Cavabdehin qanunsuz hərəkətləri nəticəsində vurulmuş maddi ziyanın əldən çıxmış faydanın ödənilməsi 1
cavabdehin saziş hüdudları daxilində inşa etdiyi özbaşına tikilidən çıxarılması, özbaşına tikilinin cavabdehin hesabına sökülməsi və ərazinin boşaldılaraq şirkətin qanuni istifadəsinə qaytarılması 1
cavabdehin şikayətində borcun ödənilməsi üçün tədbir görüldüyünü götürülmüş malların dəyəri olaraq iddiaçıya məhsul təklif edildiyini lakin iddiaçı təqdim olunan məhsulları toxum qiymətinə deyil adi məhsul qiymətinə qəbul etdiyindən ödənişlərin həyata keçməmişdir 1
Cavabdehin üzərində iddiaçının vergi ödəyicisi kimi uçotdan çıxarılması və VÖEN şəhadətnaməsinin ləğv edilməsi öhdəliyinin qoyulması 1
Cavabdehin üzərinə mənzillə təmin etmə öhdəliyiinin qoyulması 1
cavabdehin üzərinə vəkil sorğularına cavab verilməsi öhdəliyinin qoyulması 1
Cavabdehin əsl cavabdehlə əvəz edilməsi 1
Cavabdehin əsl cavabdelə əvəz edilməsi mübahisələndirilə bilməyən qərardad 1
cavabdehlərdən 155.912.610 manat pul vəsaitinin və 150.000 manat mənəvi ziyanın tutularaq iddiaçıyav ödənilməsi 1
cavabdehlərin arasında bağlanmış öhdəliyinin cavabdehin üzərinə qoyulması,pul tutulması və reyestr çıxarışının etibarsız hesab edilməsi 1
Cavabdehə ilkin müraciət edilməməsi 2
Cavabdehə lazımi formada ərizə ilə müraciət 1
cehiz əmlak tələbi 1
cehiz əmlakın evdən çıxarılması, mənzilə köçürülmə və istifadə hüququnun tanınması 1
cehiz əmlakın və birgə nikah dövründə əldə edilmiş əmlakın bölünməsi 1
cehiz əmlakların çıxarılması 1
cehiz əmlakların çıxarılması,qızıl-zinət əşyalarının qaytarılması 1
cehiz əşyaları 1
cehiz əşyaları ilə birgə evdən çıxarılma, evə köçürülmə 1
cehiz əşyaları tələbi 1
cehiz əşyaların qaytarılması 1
cehiz əşyalarının evdən çıxarılması 1
cehiz əşyalarının qaytarılması, bağışlama müqaviləsinin etibarsızlığı 1
cehiz əşyalarının qaytarılması, birgə nikah dövründə əldə edilmiş əmlakın bölünməsi, avtomobilin alqı-satqı müqaviləsinin etibarsız hesab edilməsi, evə köçürülmə, əmlakın birgə nikah dövründə əldə edilməməsi, sübutetmə yükü 1
cehiz, qızıl-zinət əşyaları tələbi barədə 1
cehiz, qızıl-zinət əşyalarının qaytarılması, birgə nikah dövründə əldə edilmiş əmlak bölgüsü 1
cehiz,qızıl-zinət əşyaları tələbi,sübutetmə yükü 1
cinayət nəticəsində vurulmuş ziyanın ödənilməsi 1
cinayət əməlinin törədilməsi nəticəsində vurulmuş zərərin əvəzinin tutulması 1
Civə üsulu ilə xlor və kaustik soda istehsalatında təmirçi çilingər 1
cəmiyyətin əmlakının satılması nəticəsində səhmdarlara dəymiş zərərin əvəzinin ödənilməsi 1
cərimə sanksiyasının ləğv edilməsi və cavabdehin hərəkətlərinin qanunsuz hesab edilməsi 1
Cəzaçəkmə müəssisəsində işlədiyi dövrün əmək stajına daxil edilməklə yaşa görə əmək pensiyasının təyin edilməsi 1
Cəzaçəkmə müəssisəsində işlədiyi müddətin sosial sığorta stajına daxil edilməklə pensiyanın yenidən hesablanması 1
Cəzacəkmə müəssisəsindən azaad edilmiş şəxsə birdəfəlik müavətin verilməsindən imtinanın qanunsuz hesab edilməsi 1
Cəzaçəkmə müəssisəsindən azad edilmiş və sosial adaptasiyaya ehtiyacı olan şəxslərə birdəfəlik pul müavinətinin verilməsi 1
Cəzadan azad edilməsi ilə əlaqədar olaraq birdəfəlik müavinətin təyin edilməsi 1