Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsinin Açar sözlər üzrə axtarış sistemi

Açar sözə görə axtar
İlk simvola görə axtar
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
Açar söz İşlərin sayı
Dağ mədən işləri 1
Dairə seçki komissiyasının qərarından verilmiş şikayətin təmin olunmaması barədə qərarın ləğvi və müvafiq seçki dairəsi üzrə səsvermənin nəticələrinin etibarsız hesab edilməsi 2
Daixili işlər orqanlarında güzəştli xidmət illərinin hesablanmaqla məlumat vərəqəsinin tərtib olunması 1
Dalğıc həkimi 1
Daş karxanasında istehsal olunan daşın tullantılarının həcminin müəyyən edilməsi 1
daşıma müqaviləsi üzrə borcun ödənilməsi 1
daşıma müqaviləsi, malın təhvil alınmaması, dəymiş zərərin əvəzinin ödənilməsi 1
daşıma müqaviləsindən irəli gələn borcunun ödənilməsi 1
Daşınar əmlaka dəymiş maddi ziyan 1
daşınar əmlakların qanunsuz sahibliyi və pul tələbi 1
daşınmaz dövlət əmlakının qanunsuz sahiblikdən geri alınması 1
daşınmaz üzrə borcun ödənilməsi 1
daşınmaz əmlak üzərində mülkiyyət və ya digər əşya hüququnu əldə etmiş şəxs həmin hüququ təsdiq edən çıxarış almadan öldükdə onun qanun və ya vəsiyyət üzrə vərəsəsinə hüququn ölmüş şəxsə məxsus olması haqqında arayışı verilməsi 1
Daşınmaz əmlak üzərində mülkiyyət və ya digər əşya hüququnu əldə etmiş şəxs həmin hüququ təsdiq edən çıxarış almadan öldükdə onun vərəsinə hüququn ölmüş şəxsə məxsus olması haqqında arayışın verilməsi 1
daşınmaz əmlaka (bağ sahəsi) dair hüquqların dövlət qeydiyyatına alınması 1
Daşınmaz əmlaka çıxarışın verilməsi 1
daşınmaz əmlaka dair hüquqların dövlət qeydiyyatına alınmasından imtina üçün əsasların mövcud olmaması 1
daşınmaz əmlaka dair hüquqların dövlət qeydiyyatının və bunun əsasında verilmiş çıxarışın ləğv edilməsi 1
Daşınmaz əmlaka dair hüququların dövlət qeydiyyatına alınması 1
Daşınmaz əmlaka dair müqavilənin notariat qaydasında təsdiq edilməməsi 1
daşınmaz əmlaka dair reyestr qeydinin ləğv edilməsi, bağ sahəsinə hüququn tanınması 1
Daşınmaz əmlaka hüquqa dair mübahisə üzrə ərazi aidiyyəti qaydalarının pozulması 1
Daşınmaz əmlaka hüquqla bağlı miras qoyanın adına arayışın verlməsi 1
Daşınmaz əmlaka hüququn dövlət qeydiyyatına alınması və çıxarışın verilməsi 1
Daşınmaz əmlaka hüququn qeydə alınması 4
daşınmaz əmlaka mülkiyyət hüququnun qeydə alınmasından imtina 1
daşınmaz əmlaka əşya hüququna dair arayışın verilməsi 1
Daşinmaz Əmlakı Dövlət reyestri xidməti haqqında qanunun 22.2 -ci maddəsinin tətbiqi 1
daşınmaz əmlakın alğı-satqı müqaviləsinin etibarsız hesab edilməklə ləğv eilməsi, daşınmaz əmlakın dövlət reyestrində qeydə alınması və qeydiyyatın gecikdirilməsi ilə əlaqədar əmələ gəlmiş zərərin əvəzinin ödənilməsi, daşınmaz əmlakın alğı-satqı müqaviləsinin etibarsız hesab edilməsi 1
Daşınmaz əmlakın dövlət ehtiyacları üçün alıması 1
Daşınmaz Əmlakın dövlət ehtiyacları üçün alınmasına görə kompensasiya 4
daşınmaz əmlakın dövlət qeydiyyatına alınmasına maneənin aradan qaldırılması 1
Daşınmaz əmlakın dövlət reyestri haqqında AR Qanununun 15-ci maddəsi ilə müəyyən edilmiş daşınmaz əmlaka dair hüquqların dövlət qeydiyyatına alınmasından imtinanın əsasları mövcud olmadığından bağ sahəsinə dair plan və ölçünün tərtib edilməsi və çıxarışın verilməsindən imtina əsassız olmuşdur 1
Daşınmaz əmlakın dövlət reyestri haqqında AR Qanununun 22.2-ci madddəsinin tətbiqi 1
Daşınmaz əmlakın dövlət reyestrində aparılmış qeydiyyatla bağlı münasibətlərdən irəli gələn mübahisələrin məhkəmə aidiyyəti 1
Daşınmaz əmlakın dövlət reyestrində hüquqların qeydiyyatı ilə bağlı mübahisələr 3
daşınmaz əmlakın dövlət reyestrində onun icarə hüququ qeydiyyata alına bilər 1
Daşınmaz əmlakın dövlət reyestrində torpağa mülkiyyət hüququna dair qeydə düzəliş edilməsi 1
daşınmaz əmlakın dövlət reyestrindən çıxarışın verilməsi 2
Daşınmaz əmlakın ipoteka yüklülüyündən azad edilməsi 2
Daşınmaz əmlakın qabaqcadan qeydiyyatı barədə arayış 1
Daşınmaz əmlakın qeydiyyata alınmasından imtina 1
Daşınmaz əmlakın və onun yerləşdiyi torpaq sahəsinin hərraca çıxarılmasına dair qərarın ləğv edilməsi 2
Daşınmaz əmlakla bağlı mübahisənin ərazi aidiyyəti 1
daşınmaz əmlakların alqı-satqı müqavilələrinin ləğvi, torpaq sahəsinin qaytarılması və pul tələbi 1
Daxili işlər orqanları əməkdaşlarının etik davranış kodeksinin pozulması 1
Daxili işlər orqanlarında xidmət illərinin yenidən hesablanması 1
Daxili işlər orqanlarından təqaüdə çıxmış 1
daxili lizinq müqaviləsi üzrə hesablanmış borcun ödənilməsi 1
daxili lizinq müqaviləsi üzrə öhdəliklərin yerinə yetirilməməsi nəticəsində pulun tutulması, lizinq obyektinin geri qaytarılması, qətnamənin əsaslandırılmaması, apelyasiyanın hədlərinin pozulması 1
daxili maliyyə lizinqı müqaviləsinin ləğv edilməsi,borcun ödənilməsi.lizinq obyektinin qaytarılması 1
Dayandırılmış pensiyanın bərpa olunması 2
Dayandırılmış əmək pensiyasının bərpası 1
Dayandırlmış pensiyanın bərpa olunması 1
debitor borcun silinməsi 1
delikt 4
delikt nəticəsində vurulmuş zərərə görə pul tələbi 1
delikt öhdəliyi, maddi və mənəvi ziyanın ödənilməsi. ekspert rəyi 1
deputadlığa namizədliyin ləğvindən imtina,başqa dövlət qarşısında öhdəlik 1
deputadlığa namizədliyin qeydə alınmasından imtina 2
Deputatlığa namizədliyin qeydə alınmasından imtina 1
Diaqnostik imtahana buraxılması 1
Diaqnostik qiymətləndirmə 1
difikt 1
Digər ölkədə qazanılmış əmək stajının pensiya təyini zamanı sosial sığorta stajı kimi nəzərə alınması məsələsi 1
Dil biliklərinin yoxlanılması 1
DİN-nin DQ-larında həqiqi xidmətdə olarkən xəstələnmə 1
dinlənilmə hüququ 1
Dinlənilmə hüququ təmin edilməyib 1
dinlənilmə hüququnun pozulması 3
dinlənilmə hüququnun təmin edilməsi 2
dinə etiqad etmək hüququna və dini mərasimləri yerinə yetirmək sərbəstliyinə maneəçilik yaratmamaq öhdəliyinin qoyulması tələbi 1
DİO-dan xaric etmə barədə əmrin ləğvi,işə bərpa 1
DİO-nin Xüsusi rütbəli əməkdaşlarının vəzifə maaşlarına edilən əlavələr nəzərə almaqla əmək pensiyasının yenidən hesablanması 1
diplom blankının verilməsi, dini tədris müəssisələrinin fəaliyyətinin lisenziya əsasında həyata keçirilməsi 1
diplom tanınmasından imtina,müddət 1
Diplom üzrə ixtiasın tanınması 10
diplom üzrə ixtiisasın tanınması və ekvivalentliyin müəyyən edilməsi 1
diplom üzrə ixtisasın tanınması 4
Diplom üzrə ixtisasın tanınması və ekvivalentlik haqqında şəhadətnamənin verilməsi 18
Diplom üzrə ixtisasın tanınması və ekvivalentlik müəyyən edilməsindən imtina 2
diplom üzrə ixtisasın tanınması və ekvivalentliyinin müəyyən edilməsi 2
Diploma əlavənin verilməsi 1
Diplomatik xidmət dövrünün ödənilmiş əmək haqqı nəzərə alınmaqla əmək pensiyasının yenidən hesablanması 1
Diplomatik xidmət əməkdaşına təyin edilmiş pensiyanın yenidən hesablanması 1
Diplomatik xidmət əməkdaşlarının gömrük ödənişlərindən azad edilməsi 1
Diplomun AR-nın ərazisində tanınması və ekvivalentliyinin müəyyən edilməsi 1
Diplomun ekvivalentliyinin müəyyən edilməsi və ixtiasasın tanınması 1
DİPLOMUN ETİBARSIZLIĞI,ƏMƏK MÜNASİBƏTİNƏ XİTAM VERİLMƏSİ 1
Diplomun hüquqi baxımdan əsaslı hesab edilməsi 1
Diplomun hüquqi baxımından əsaslı hesab edilməsi 1
Diplomun tanınması 52
diplomun tanınması və ekvilalentlik haqqında şəhadətnamənin verilməsi 2
Diplomun tanınması və ekvivalentlik haqqında şəhadətnamənin verilməsi 2
Diplomun tanınması və ekvivalentliyin müəyyən edilməsi 1
diplomun tanınmasından imtina 5
Diplomun və vəsiqəsinin dövlət nümunəli hesab edilməsi 1
direktor müavinin əmək funksiyaları, dərs yükünün bölünməsi, əmək funksiyalarının dəyişdirilməsi 1
Diskresion səlahiyyət 2
distant təhsil forması 1
dividendin ödənilməsi 1
dividendin ödənilməsi, xalis aktivlər, məənfətin bölüşdürülməsi, məhdud məsuliyyətli cəmiyyət 1
doğum akt qeydinin bərpasına dair iddianın mümkünlüyü 1
Doğum akt qeydinin mübahisələndirilməsi 1
doğum faktının müəyyən edilməsi, sübutetmə 1
doğum haqqında akt qeydində düzəliş edilməsi barədə 1
Doğum haqqında akt qeydinin ləğv olunması və doğum haqqında şəhadətnamənin etibarsızliğı 1
Doğum haqqında şəhadətnamənin ləğv edilməsi 1
Doker mexanizator şagirdi 1
Dövlər qulluqçusu ilə əmək müqaviləsinə xitam verilməsi barədə əmrin ləvğı 1
Dövlət aktına əsasən torpaq sahəsinə mülkiyyət hüququnun qeydiyyata alınması 1
Dövlət aktının ləğv edilməsi 1
Dövlət aktının qismən torpaq sahəsinın üst- üstə düşən hissəsində ləğvi 1
dövlət büdcəsi hesabına göstərilən hüquqi yardıma görə haqqın ödənilməsi 1
Dövlət büdcəsi hesabına vəkillə edilm\ 1
Dövlət büdcəsi hesabına vəkillə təmin edilmə 3
Dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına vəkillə təmin edilməsi barədə ərizə 1
Dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına vəkillə təmin olunma 2
Dövlət büdcəsinə olan borcun tutulması 3
Dövlət büdcəsinə olan vergi borcunun tutulması 1
dövlət ehtiyacına görə alınmış torpaq sahəsində əkilmiş ağaclara görə səhvən ödənilmiş kompensasiyanın qaytarması tələbi, əsassız varlanma 1
Dövlət ehtiyacları üçün alınan əmlaka görə kompensasiya 1
Dövlət ehtiyacları üçün alınmiş daşınmaz əmlaka görə kompensasiyanın ödənilməsi 6
Dövlət ehtiyacları üçün alınmış torpaq sahəsinə görə kompensasiyanın ödənilməsi 8
Dövlət ehtiyacları üçün daşınmaz əmlakın könüllü alqı-satqı qaydasında geri alınması zamanı verilməli olan 10 faiz miqdarında əlavə ödəniş 1
Dövlət ehtiyacları üçün söküntü ilə əlaqədar mübahisələr 1
Dövlət ehtiyacları üçün torpaqların alınması 2
Dövlət ehtiyacları üçün torpaqların geri alınması 1
dövlət hesabına hüquqi yardım 1
Dövlət hesabına mənzillə təmin olunan qullquçuların siyahısına daxil edilmə 1
Dövlət hesabına vəkil təyin olunmasından imtina 2
Dövlət hesabına vəkillə təmin olunma 5
dövlət mülkiyyətində olan torpağın icarəsi, torpaq icarə haqqının ödənilməsi 1
dövlət mülkiyyətində olan torpaq sahəsinin icarə haqqı, məhkəməyə müraciət etmək üçün subyektiv hüquq 1
dövlət mülkiyyətində olan torpaqların icarəsi 1
Dövlət mənzil fondu evlərində yaşayış sahəsindən istifadə, yaşayış sahəsindən istifadə hüququna xitam verilməsi, sübutetmə yükü 1
Dövlət mənzil fonduna aid evin özəlləşdirilməsi 1
Dövlət mənzil fonduna aid mənzilin özəlləşdirilməsi üçün orada yaşayan şəxslərin yazılı razılığının zəruriliyi 1
Dövlət məvacibinin 15 % miqdarında ömürlük müavinətin təyin edilməsi öhdəliyinin cavabdehin üzərinə qoyulması 1
Dövlət məvacibinin dövlət qulluqçusunun müraciət etdiyi gündən əvvəlki dövlət qulluğunun 24 ayı və ya ardıcıl gələn istənilən 60 ayı ərzində aldığı dövlət məvacibindən hesablanması 1
Dövlət nümunəli diplom blankının verilməsi 1
Dövlət nümunəli diplom verilməsi 2
dövlət orqanı 1
Dövlət orqanının ləğvi 1
Dövlət qeydiyyat nişanın verilməsi 1
dövlət qeydiyyat nişanının geri qaytarılması 1
Dövlət qeydiyyatı barədə müraciət olunan hüquq qanuna əsasən dövlət qeydiyyatına alınmalı olmadığına görə cavabdehin hüquqların dövlət qeydiyyatına alınmasından imtinası qanunvericiliyin müddəalarına uyğun olmuşdur 1
Dövlət qulluçusunun pensiyası hesablanrkən dövlət məvacibinə vəzifə maaşına əlavənin və son haqq hesabın daxil edilməsi 1
Dövlət qulluğuna bərpa olunana kimi əmək haqqının ödənilməsi vəzifəsinin cavabdehin üzərinə qoyulması 1
Dövlət qulluğuna xitam verilməsi 1
dövlət qulluğuna xitam verilməsi barədə əmrin mübahisələndirilməsi 2
Dövlət qulluğunda işlədiyi müddətin bir hissəsi nəzərə alınmayıbki həmin dövr nəzərə alınmaqla pensiyanın yenidən hesablanması 1
Dövlət qulluğunda olmanın yaş həddi 1
Dövlət qulluğundan azad edilmə 1
Dövlət qulluqçularının aylıq vəzifə maaşlarının artımından sonra əmək pensiyasının yenidən hesablanması 1
Dövlət qulluqçusu 4
Dövlət qulluqçusu kimi pensiyanın yenidən hesablanması 1
dövlət qulluqçusu kimi təyin edilmiş əmək pensiyasının son haqq-hesab nəzərə alınnmaqla yenidən hesablanması 1
Dövlət qulluqçusu kimi vəzifəyə təyin etmə 1
Dövlət qulluqçusu pensiya yaşına çatmasına görə öz arzusu ilə dövlət qulluğundan çıxdıqda ona ümumi qaydada hesablanmış aylıq pensiyasının altı misli məbləğində haqqın ödənilməsi 1
Dövlət qulluqçusu pensiyasına əlavə 1
Dövlət qulluqçusuna aylıq pensiyasının 6 misli məbləğində birdəfəlik haqqın ödənilməsi 1
Dövlət qulluqçusuna hakimiyyət səlahiyyətlərinin icrasına görə vəzifə maaşının 15% həcmində 1
Dövlət qulluqçusuna ixtisas dərəcəsinə görə verilən əlavə haqq nəzərə alınmaqla pensiyasının yenidən hesablanması 1
Dövlət qulluqçusuna ixtisas dərəcəsinə görə verilən əlavə haqq və iqlim şəraitinə görə işçilərin əmək haqqının yüksək məbləğdə ödənilməsini təmin edən artım ( əmsal) nəzərə alınmaqla pensiyanın yenidən hesablanması 1
Dövlət qulluqçusuna ixtisas dərəcəsinə görə verilən əlavə haqq və iqlim şəraitinə görə işçilərin əmək haqqının yüksək məbləğdə ödənilməsini təmin edən artım ( əmsal) nəzərə alınmaqla pensiyanın yenidən hesablanması və yaranmış fərqin hesablanıb birdəfəyə ödənilməsivə ya.a 1
Dövlət qulluqçusuna təyin edilmiş pensiyanın yenidən hesablanması 1
Dövlət qulluqçusuna təyin olunmuş pensiyanın yenidən hesablanması 1
Dövlət qulluqçusuna əmək pensiyasının təyin edilməsi 1
Dövlət qulluqçusuna əmək pensiyasının təyin edilməsi və yenidən hesablanması 1
Dövlət qulluqçusunun dul arvadına pensiya təyin edilməsi və pensiya fərqinin birdəfəlik ödənilməsi 1
Dövlət qulluqçusunun işdən azad edilməsinə dair əmrin ləğv edilməsi 1
Dövlət qulluqçusunun pensiya təminat hüququ 1
Dövlət qulluqçusunun pensiyasının vəzifə maaşlarındakı sonrakı artımlara uyğun olaraq yenidən hesablanması 1
dövlət qulluqçusunun pensiyasının yenidən hesablaması zamanı onun işlədiyi dövrdə almadığı əlavələrin nəzərə alınmaması 1
dövlət qulluqçusunun pensiyasının yenidən hesablanamsı, 1
dövlət qulluqçusunun vəzifədən azad edilməsi 1
Dövlət qulluqçusunun vəzifədən azad edilməsi barədə əmrin mübahisələndirilməsi 1
Dövlət qulluqçusunun yaşa görə əmək pensiyası 1
Dövlət qulluqçusunun yaşa görə əmək pensiyasının yenidən hesablanması 5
dövlət qulluqçusunun əmək pensiyasının yenidən hesablanması 1
dövlət qulluqçusunun əmək pensiyasının yenidən hesablanması və yaranmış fərqin ödənilməsi 1
dövlət qulluqçusunun əmək pensiyasının yenidən hesablanması,müavinətin nəzərə alınması 2
dövlət reyestrində daşınmaz əmlaka hüquqların qeydiyyatının dəqiqliyi 1
Dövlət reyestrindən çıxarışa düzəliş 1
dövlət reyestrindən çıxarışın etibarsız hesab edilməsi 1
dövlət reyestrindən çıxarışın verilməsi 1
Dövlət reyestrindən çıxarışın verilməsi və daşınmaz əmlaka verilməsi 1
dövlət rüsumu haqqında qanunda dəyişikliklər 1
Dövlət rüsumu və xidmət haqqının qaytarılmasından imtina 1
dövlət rüsumunun lazımi qaydada ödənillməməsi 1
dövlət sosial sığorta haqları üzrə yaranmış borcun tutulması 1
Dövlət ünvanlı sosial yardım ödənişinin dayandırılması 1
Dövlət ünvanlı sosial yardımın təyin edilməsi 1
dövlət vəsaiti hesabına vəkillə təmin edilmə barədə ərizənin rədd edilməsi 1
dövlət vəsaiti hesabına vəkillə təmin edilmə barədə ərizəyə baxılması 2
dövlət vəsaiti hesabına vəkillə təmin edilməsi 5
Dövlət vəsaiti hesabına vəkillə təmin olunmadan imtina barədə 1
Döyüş bölgəsinə ezam olunmuş tərçüməçiyə müharibə veteranı adı və vəsiqəsinin verilməsi 1
Döyüş təminatı ilə bağlı tapşırıq yerinə yetirilməsi üçün ezam olunmuş hərbi qulluqçu olmayan həkimə müharibə veteranı adı və vəsiqəsinin verilməsi 1
Döyüş əməliyyatları aparan hərbi hissələrə döyüş tapşırığının və ya döyüş təminatı ilə bağlı tapşırıqların yerinə yetirilməsi üçün ezam olunmuş hərbi qulluqçulara Müharibə veteranı adının verilməsi 1
Döyüş əməliyyatlarında iştirak edən hərbi hissələrin siyahısı qovluğunda 235 nömrəli hərbi hissənin döyüş əməliyyatlarında iştirak etməsi barədə məlumat qeyd olunmamışdır 1
DSK-nın qərarından şikayət 1
DTX -nin əməkdaşına pensiyanın hesablanması zamanı əlavələrin nəzərə alınıb-alınmaması 1
dürüstləşmə aparılmaqla silinmiş faiz borcunun bərpa edilməsi 1
dürüstləşmə aparılmaqla şəxs hesab vərəqinə silinmiş vergi borcunun bərpa edilməsi, vergi borcunu müəyyən edən qərar (inzibati akt). 1
Düzgün cavabdehə qarşı iddianın qaldırılması 1
DƏ üzərində mülkiyyət və ya digər əşya hüququnu əldə emiş şəxs həmin hüququ təsdiq edən çıxarışın almadan öldükdə onun hüququn ölmüş şəxsə məxsus olması haqqında arayışın verilməsi 1
Dəbbə pulu 1
Dəbbə pulu borcunun ləğv edilməsi 1
DƏDR də Torpağa mülkiyyətt hüququna dair qeydə düzəliş edilməsi 1
DƏDR haqqında Qanunun 15-ci maddəsinin pozuntusu 1
DƏDR-də qeydiyyata alıanaraq çıxarışın verilməsi 1
DƏDR-də torpağa mülkiyyət hüququna dair qeydə düzəliş edilməsi 1
DƏDR-dəki qeydə dair mübahisənin məhkəmə aidiyyəti 1
DƏDR-ində hüquqların dövlət qeydiyyatı ilə bağlı mübahisələr 6
DƏDR-ində torpaq sahəsinə dair aparılmış qeydə düzəliş edilməsi 1
DƏDRX-də hüquqların dövlət qeydiyyatı ilə bağlı mübahisələr 8
DƏDRX-dən çıxarışa düzəliş edilməsi 1
DƏDRX-in verdiyi çıxarışın ləğvi, tələbin inzibati icraata aid edilməsi, iş üzrə icraata xitam 1
DƏDRX-yə qarşı iddianın məhkəmə aidiyyəti 1
dəmir-beton boruların boruçəkənləri 1
dəniz neftçıləri, çilingər, motorçu, mexanik 1
dənizdə neft-qaz hasilatı üzrə operatorlar 1
dənizdə neft-qaz qazma qurğusunda elektrik montyoru 1
Dəqiqləşdirici arayış 1
Dəqiqləşdirilmiş iddiaya münasibət bildirilməməsi 1
Dəqiqləşdirilmiş ƏDV bəyannaməsi 1
dərs saatlarının artırılması tələbi 1
Dəyişdirilmiş ad və soyadının yenidən əvvəlkilərinə dəyişdirilməsi 2
dəymiş maddi və mənəvi zərərin əvəzinin ödənilməsi 1
dəymiş maddi zərər,qazdan istifadə qaydaları,barışıq sazişi,müvəqqəti təminat tədbiri 1
dəymiş maddi zərərin ödənilməsi 1
dəymiş maddi zərərin əvəzinin tutulması, məhsulun saxlanılması və xarab olması 1
dəymiş mənəvi zərərin əvəzinin ödənilməsi 1
Dəymiş ziyanın ödənilməsi 4
dəymiş ziyanın əvəzinin ödənilməsi . borcun qaytarıması 1
dəymiş zərərin ödənilməsi 7
dəymiş zərərin əvəzinin ödənilməsi 11
dəymiş zərərin əvəzinin ödənilməsi barədə 1
dəymiş zərərin əvəzinin ödənilməsi, sübutların qiymətləndirilməsi 1