Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsinin Açar sözlər üzrə axtarış sistemi

Açar sözə görə axtar
İlk simvola görə axtar
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
Açar söz İşlərin sayı
gecikdirilmiş vaxt üçün illik beş faiz ödənilməsi 1
gecikdirmə faizi, apellyasiya baxışının hədləri 1
gediş-gəliş yolunun açılması 2
gediş-gəliş yolunun üzərinə servitut qoyulması 1
Geniş həcmdə sübutların araşdırılması tələb olunduğundan 1
gezəştli arayış 1
giriş-çıxış yolunun cavabdehin hesabına sökülməsi 1
giriş-çıxış yolunun müəyyən edilməsi və ayrılması tələbi 1
girov biletinin etibarsız hesab edilməsi 1
girov predmetinə yönəltmə 1
gömrük borcunu ödənilməsi 1
gömrük borcunun ödənilməsinə dair hərəkətlərin qanunsuz hesab edilməsindən imitna 1
Gömrük bəyannamələrində qeyd edilən malların üzərinə mübahisə olunan məbləğ həddində həbs qoyulması 1
Gömrük bəyannaməsində düzəliş edilməsi 1
gömrük ödənişləri üzrə hesablanan artıq məbləğin geri alınması 2
Gömrük orqanının hərəkətsizliyi nəticəsində vurulmuş ziyanın ödənilməsi 2
Gömrük orqanının qərarının mübahisələndirilməsi 1
Gömrük orqanının sabiq əməkdaşına təyin edilmiş əmək pensiyasının yenidən hesablanaraq ödənilməsi 1
Gömrük orqanlarında xidmət etmiş iddiaçının DGK tərəfindən cavabdehə təqdim olunmuş məlumat vərəqəsi əsasında pensiyanın yenidən hesablanması 1
Gömrük orqanlarında xidmətkeçmənin mülki vəzifə olmaqla hərbi qulluq sayılmaması 1
Gömrük orqanlarında xidmətə xitam verilməsi barədə əmrin ləğvi 1
gömrük orqanlarında xidmətə xitam verilməsi barədə əmrin mübahisələndirilməsi 1
Gömrük rüsumu 1
Gömrük rəsmiləşdirilməsi 1
Gömrük rəsmiləşdirilməsi zamanı ödənilmiş 1844.4 manat məbləğində gömrük ödənişlərinin geri qaytarılması 1
gömrük rəsmiləşdirilməsi,gömrük ekspertizası 1
göndərilmiş malların dəyərinin ödənilməsi 1
göndərmə müqaviləsi,göndərilmiş malın dəyərinin odənilməsi 2
görük orqanlarının icazə sənədlərinin verilməsi və pul tələbi 1
görülmüş işlərə görə pul tələbi 2
görülmüş işlərə görə yaranmış borcun və zərərin əvəzinin ödənilməsi 1
Görülən işin qəbulu 1
Görülən işə görə pulun ödənilməsi 1
göstərilmiş stansiya xidmətlərinə görə borcun ödənilməsi 1
Göstərilən müddət onun sosial sığorta stajına daxil edilə bilməz 1
Gözlənilən pensiya ödənişi müddəti 1
Grand Motors MMC və Astara Çay MMC-nin direktoru T.R.Məmmədov tərəfindən təsdiq edilmiş təhvil-təslim aklarına görə yaranan borcun miqdarı 16.168,95 manat təşkil edir 1
Güzəşrtli şərtlərlə əmək pensiyasının təyin edilməsi 1
güzəştlı (imtiyazlı) mənzil növbəsinin ilk sıralarına götürülmə 1
Güzəştli arayış 4
Güzəştli iş stajı 12 il 6 aydan azdır 1
Güzəştli iş stajı tam toplanmadığına görə 1
güzəştli iş stajını təsdiq edən arayış yoxdur 2
Güzəştli iş stajının düzgün müəyyən edilməsi meyarları 2
güzəştli kredit üzrə borcun tutulması 1
güzəştli pensiya, güzəştli arayış 1
Güzəştli pensiyası təyin edilməsi 1
güzəştli staja aid olduğu iddia edilən sahə, peşə və ya vəzifə barədə arayış 1
Güzəştli stajın mövcudluğu ilə bağlı işin hallarının hərtərəfli araşdırılmaması 1
Güzəştli stajın mövcudluğu ilə bağlı sübutların düzgün qiymətləmdirilməməsi və əldə edilməməsi 2
Güzəştli stajın müəyyən edilməsi 1
Güzəştli şərrtlərlə yaşa görə əmək pensiyasının yenidən hesablanması 1
Güzəştli şərtlə yaşa görə təyin edilmiş əmək pensiyasının verilməsinin dayandırılmasının ləğv edilməsi 1
Güzəştli şərtlə yaşa görə əmək pensiyası təyinatı 1
Güzəştli şərtlərlə yaşa görə əmək pensiyasının təyin olunması 28
Güzəştli şərtlərlə 55 yaşdan yaşa görə əmək pensiyasının təyin edilməsi 3
güzəştli şərtlərlə 57 yaşdan əmək pensiyasının təyin edilməsi 1
Güzəştli şərtlərlə iş stajının düzgün müəyyən edilməsi meyarları 1
Güzəştli şərtlərlə pensiya hüququ 6
güzəştli şərtlərlə pensiya hüququ verən işdə çalışmasına dair iş yerinin arayışı 1
Güzəştli şərtlərlə pensiya təyin edilməsi 1
Güzəştli şərtlərlə pensiya təyin edilməsi üçün tələb olunan 20 illik minimum stajı 1
Güzəştli şərtlərlə pensiya təyinatı 3
güzəştli şərtlərlə pensiya təyini 1
Güzəştli şərtlərlə pensiyanın təyin edilməsi 1
Güzəştli şərtlərlə pensiyasının təyin edilməsi 3
Güzəştli şərtlərlə təyin edilmiş pensiyanın yenidən hesablanması 1
Güzəştli şərtlərlə yaşa görə əmək pensiyasının təyin edilməsi 1
Güzəştli şərtlərlə yaşa görə pensiya təyin edilməsindən imtina 1
güzəştli şərtlərlə yaşa görə pensiya təyinatı 2
Güzəştli şərtlərlə yaşa görə əmək pensiyası 75
Güzəştli şərtlərlə yaşa görə əmək pensiyası (50.6yaşdan) 1
Güzəştli şərtlərlə yaşa görə əmək pensiyası hüququ verən peşənin müvafiq siyahıya sonradan daxil edilməsi və əvvəlki illərə tətbiqi 1
Güzəştli şərtlərlə yaşa görə əmək pensiyası təyin edilməsi 1
Güzəştli şərtlərlə yaşa görə əmək pensiyası təyin edilməsi barədə iddianın mümkünsüzlüyü 1
Güzəştli şərtlərlə yaşa görə əmək pensiyası təyin edilməsindən imtina 2
Güzəştli şərtlərlə yaşa görə əmək pensiyasının təyin edilməsi 1
Güzəştli şərtlərlə yaşa görə əmək pensiyasının 50 yaşdan təyin edilməsi və keçmiş müddət üçün alınmamış əmək pensiyası məbləğinin hesablanaraq ödənilməsi 1
Güzəştli şərtlərlə yaşa görə əmək pensiyasının 51 yaşdan təyin edilməsi 1
Güzəştli şərtlərlə yaşa görə əmək pensiyasının 57 yaşdan təyin edilməsi 2
Güzəştli şərtlərlə yaşa görə əmək pensiyasının aylıq məbləğinin əvvəlki qanunun tələblərinə uyğun olaraq yenidən hesablanması 1
Güzəştli şərtlərlə yaşa görə əmək pensiyasının bərpa edilməsi 1
Güzəştli şərtlərlə yaşa görə əmək pensiyasının orta aylıq əmək haqqına əsasən təyin edilməsi 1
güzəştlı şərtlərlə yaşa görə əmək pensiyasının təyin edilməsi 44
Güzəştli şərtlərlə yaşa görə əmək pensiyasının təyin edilməsi üçün hüquqi əsasın düzgün müəyyən edilməsi 1
Güzəştli şərtlərlə yaşa görə əmək pensiyasının təyin edilməsi üçün qanunverciliklə nəzərdə tutulmuş əsaslar mövcud olmuşdur 1
Güzəştli şərtlərlə yaşa görə əmək pensiyasının təyin edilməsi və ödənilməmiş pensiya məbləğinin hesablanaraq birdəfəyə ödənilməsi 1
güzəştli şərtlərlə yaşa görə əmək pensiyasının təyin edilməsi və yaranmış fərqin birdəfəlik ödənilməsi 3
Güzəştli şərtlərlə yaşa görə əmək pensiyasının təyini 1
Güzəştli şərtlərlə yaşa görə əmək pensiyasının yenidən hesablanması 10
Güzəştli şərtlərlə yaşa görə əmək pensiyasının əmək haqqına əsasən yenidən hesablanması 11
Güzəştli şərtlərlə əmək pensiyası 1
Güzəştli şərtlərlə əmək pensiyasının pensiya hüququ yaranan vaxt qüvvədə olan qanuna yenidən hesablanması 1
güzəştli şərtlərlə əmək pensiyasının təyin edilməsi 7
Güzəştli şərtlərlə əmək pensiyasının təyin olunması 2
güzəştli şərtlərlə əmək pensiyasının təyini 3
gəlir və xərcin müəyyən olunması 1
Gəlirdən çıxılan xərclərin uçotu xərclərə dair sənədlərin təqdim edilməməsi 1
gənc mütəxəssisə torpaq sahəsinin ayrılması 1