Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsinin Açar sözlər üzrə axtarış sistemi

Açar sözə görə axtar
İlk simvola görə axtar
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
Açar söz İşlərin sayı
Hakim vəzifəsində işləmiş şəxsə təyin edilmiş yaşa görə əmək pensiyasının sonrakı artımlar nəzərə alınmaqla yenidən hesablanması 1
Hakimiyyət səlahiyyəti verilən dövlət qulluqçusu üçün hakimiyyət səlahiyyətinin icrasına görə aylıq vəzifə maaşının 15 faizi məbləğində əlavə haqq nəzərə alınmaqla dövlət qulluqçusu pensiyasının hesablanması 2
Hakimiyyət səlahiyyətinin icrasına görə verilən vəzifə maaşına əlavənin nəzərə alınmaqla pensiyanın yenidən hesablanması 2
Hakimiyyət səlahiyyətinin icrasına görə əlavənin nəzərə alınması 1
Hakimiyyət səlahiyyətlərinin icarsı ilə baölı əmək haqqının 15% miqdarında əlavə 1
Hakimiyyət səlahiyyətlərinin icrası ilə bağlı əmək haqqının 15 faiz miqdarında əlavə 2
Hakimiyyət səlahiyyətlərinin icrasına görə vəzifə maaşının 15 faizi məbləğində ödənilən əlavə haqq və 1 aylıq vəzifə maaşı məbləğində müavinət nəzərə alınmaqla dövlət qulluqçusunun pensiyasının yenidən hesablanması 1
Hakimlər dövlət tibb xidmətilə təmin olunurlar 1
Hakimlər məzuniyyətə çıxarkən onlara verilən 2 aylıq əmək haqqı həcmində müavinət və müalicə pulu 1
Hakimlər məzuniyyətə çıxdıqda sonra 2 aylıq əmək haqqı məbləğində verilən müavinət 2
Hakimlərə hər il qırx təqvim günü müddətində məzuniyyət verilir 1
Hakimlərə müalicə olunmaları üçün onların iki aylıq əmək haqqı məbləğində pul verilir 1
Hakimlərə məzuniyyətə çıxdığı vaxt iki aylıq vəzifə maaşı məbləğində məzuniyyət haqqı və müalivə olunmaları üçün iki aylıq əmək haqqı məbləğində pul təminatının verilməsi nəzərə alınmaqla hesablanması 1
hakimlərə pensiya hesablanarkən hakimlik fəaliyyətinin birinci ilində bir dəfə aylıq vəzifə maaşının iki misli və sonrakı dörd il ərzində aylıq vəzifə maaşı məbləöində birdəfəlik yardım ödənilməsi nəzərə alınmaqla pensiya məbləğinin yenidən hesablanaması 1
Hakimlərə pensiya hesablanarkən hər il verilən iki aylıq əmək haqqı məbləğində müalicə pulu və müavinat nəzərə alınmaqla pensiya məbləğinin yenidən hesablanması 1
hasarın sökülməsi və evin pəncərələrinin bağlanması 1
Hasarın sökülməsi və yolun açılması 1
hasarın sökülməsi və zəbt olunmuş torpaq sahəsinin boşaldılması 1
Hasarlanma və mərzçəkmə işlərinin aparılmaması 1
Hasarlanma və mərzçəkmə işlərinin aparılması 1
Hava gəmilərinə xidmət üzrə mühəndis- texniki heyət üzvü 1
hava nəqliyyatından istifadə ilə bağlı mübahisə 1
hazırki halda idiaçının müqavilənin dəyişdirilmsi zərurəti nə cavabdeh tərəfin müqaviləni əhəmiyyətli dərəcədə pozması,nə də müqavilənin icrasından imtina etməsi səbəbindən yaranmamışdır 2
Hazırkı iddia AR İPM 35.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş mümkünlük şərtlərinə cavab vermir 2
Hazırkı iddia Azərbaycan Pespublikası İnzibati Prosessual Məcəlləsinin 35.1-ci madddəsində nəzərdə tutulmuş mümkünlük şərtlərinə cavab vermir 2
hazırki iş üzrə üçüncü şəxslər və cavabdeh əvvəl baxılmış mülki iş üzrə tərəf olmadığından qərarla müəyyən edilmiş hallar hazırki iş üzrə preyudisial əhəmiyyət daşıya bilməz 1
Hesaba qoyulmuş məhdudiyyətin aradan qaldırılması 1
Hesabın vaxtında təqdim edilməməsinə görə tətbiq edilmiş maliyyə sanksiyasının silinməsi 1
Hesablama zamanı təminat Xərcliyinin 80 faiz çatmasının nəzərə alınması 1
Hesablanma zamanı təminat xərcliyinin 80%-ə çatmasının nəzərə alınması 1
Hesablanmış borcun silinməsi 5
Hesablanmış borcun silinməsi və dəymiş zərərin əvəzinin ödənilməsi 2
hesablanmış borcun silinməsi,quraşdırılmış sayğacın xaric edilməsi,fərdi qaydada istehlak sərfinə keçilməsi qaydasının tətbiqi tətbləri 1
hesablanmış faizin silinməsi 1
hesablanmış faizlərin silinməsi barədə 1
Hesablanmış vergi məbləğinin şəxsi vərəqində azaldılması 1
Heyvandarlıq məhsulları 1
Hidroizolyasiya işlərində izolyasiyaçı peşəsi 1
himayədə olma faktın müəyyən edilməsi 1
hovuzun (baseynin) sökülməsi 1
Hündürmərtəbəli binada inşa edilən mənzilin qabaqcadan qeydiyyatı 1
Hündürmərtəbəli binanın tikintisinə icazə barədə qərarın ləğvi 1
Huner Group MMC tərəfindən iddiaçıya məxsus əmtəə nişanından istifadə edilməklə Azərbaycan milli futbol yığmasının oyunçusunun iştirakı ilə video reklam çarxı çəkilmiş və sosial şəbəkələrdə yayımlanmışdır 1
hüquq müəyyən edici sənədin ona məxsus olması faktının müəyyənb edilməsi 1
hüquq müəyyənedici sənədlərin olmaması 2
Hüquq varisliyi 3
Hüquq varisliyinə yol verilməməsi 1
Hüquq və azadlıqların pozulmasının tanınması 2
Hüquqa dair çıxarışın verilməsi 1
hüquqdan sui-istifadənin yolverilməzliyi 1
Hüquqi faktın məhkəmə qaydasında müəyyən edilməsi 2
hüquqi faktın tanınması 1
hüquqi faktın təsdiq edilməsi 1
Hüquqi maraq 20
hüquqi müəyyənlik prinsipi 3
Hüquqi şəxsin çevrilmə faktının qeydiyyata alınması 1
Hüquqi şəxsin dövlət büdcəsinin vəsiati hesabına vəkillə təmin olunmasına dair tələb 1
hüquqi şəxsin işçisi tərəfindən törədilmiş mülki hüquq pozuntusu (delikt) nəticəsində dəymiş maddi ziyanın ödənilməsi 1
hüquqi şəxsin müflis elan olunması 1
hüquqi şəxsin nümayəndəsi 1
Hüquqi şəxsin qeydiyyatının ləğvi 1
hüquqi şəxsin təsisçiləri arasında olan mübahisələr mənfəətin bölüşdürülməsi ilə bağlı mübahisələr 1
hüquqi şəxsin ümumi yığıncağının qərarının ləğv edilməsi 1
Hüquqi şəxslərin təsis sənədlərindıki və qeydə alınmış dıgər faktlardakı sonrakı dəyişikliklərin qeydiyyata alınması 1
hüquqi ünvanın qeydiyyatının silinməsi 1
Hüquqi varisliyi 2
Hüquqi vəziyyəti yaxşılaşdıran qanunların geriyə qüvvəsi 1
hüquqi xidmət haqqının məbləğini ağlabatan olmaması 1
hüquqi yardım 4
hüquqi yardım göstərilməsi üçün dövlət hesabına vəkil təyin edilməsi 2
hüquqi yardım göstərilməsi üçün dövlət hesabına vəkil təyin edilməsindən imtina 1
hüquqi yardım göstərilməsi üçün dövlət hesabına vəkil təyin edilməsinin əsasları 2
hüquqi əhəmiyyəti olan faktın müəyyən edilməsi 2
hüquqi əhəmiyyəti olan faktın müəyyən edilməsi, iş üzrə icraata xitam 1
hüquqi əhəmiyyətli faktın müəyyən edilməsi 3
hüquqi əhəmiyyətli faktın müəyyən edilməsi barədə 3
hüquqi əhəmiyyətli faktın müəyyən edilməsi, faktın sübut edilməməsi, sübutların mümkünlüyü 1
hüquqi əhəmiyyətli faktın təsdiqi 1
Hüquqların daşınmaz əmlakın dövlət reyestrində qeydiyyatı 1
Hüquqların dövlət qeydiyyatı haqqında daşınmaz əmlakın dövlət reyestrindən çıxarışın ləğv edilməsi 1
Hüquqların dövlət qeydiyyatı haqqında daşınmaz əmlakın dövlət reyestrindən çıxarışın verilməsi 1
Hüquqların dövlət qeydiyyatı haqqında DƏDR-dən çıxarışlara əlavə olaraq verilmiş Plan və ölçü sənədinin ləğvi 1
hüquqların həyata keçirilməsində maneələrin aradan qaldırılması 1
Hüquqların qeydiyyatından imtina 1
Hüquqmüəyyənedici sənədin qüvvədə olması 1
Hüquqsunaslıq ixtisası üzrə qiyabi təhsil dövrünün ədliyyə qulluqçusu kimi xidmət illərinə hesablanması 1
Hüququn bərpa olunmama ehtimalı sübut olunmur 1
Hüququn pozulma anı 7
Hüququn qeydə alınması 1
Hüququn vəfat etmiş şəxsə məxsus olması haqqında çıxarışın verilməsi 1
Hüququn yarandığı vaxt 4
Hüququn yarandığı vaxtda qüvvədə olan qanunun tətbiqi 2
Həbsdə olma və cəzaçəkmə müddətləri 1
Həbsxananın inzibati orqan hesab edilməsi 1
Həqiqi hərbi xidməti bitirməsinə dair qərarın qəbul edilməsi 1
həqiqətə nail olmaq üçün işin hərtərəfli, tam və obyektiv tədqiqinə lazımi şərait yaradılmaması 1
həqiqətə uyğun olmayan məlumatların təkzib edilməsi 1
həqiqətə uyğun olmayan məlumatların yayılması,şərəf və ləyaqətin müdafiəsi 1
Hərbi 1
Hərbi biletdəki qeydlər arxiv sənədləri ilə təsdiqini tapmamışdır 1
Hərbi hissələrin nizami hissə üzrə əmrləri 1
hərbi hissəni özbaşına tərk etmə 1
hərbi hissəni Özbaşına tərketmə 1
hərbi hissənin döyüş əməliyyatlarında iştirak etməsi 1
hərbi hissənin tərkibində zabit kimi hərbi xidmət keçməsinin döyüş tapşırığının yerinə yetirilməsi kimi hesab olunması 1
Hərbi həkim komissiyasının imtinasının əsassız sayılması 1
Hərbi prokurorluğun əməkdaşına hərbi qulluqçu kimi pensiyanın hesablanması 2
Hərbi prokurorluq işçisinin xidmət illərinin bir ilinin iki il hesablanması 1
Hərbi qullquçu kimi dövlət vəsaiti hesabına mənzillə təmin olunma 1
Hərbi qulluqçu kimi müvafiq siyahılara daxil edilməsi və dövlət vəsaiti hesabına mənzillə təmin edilməsi 1
Hərbi qulluqçu kimi pensiya alan ədliyyə orqanları işçilərinə əlavə haqqın hesablanması 1
Hərbi qulluqçu kimi əlilliyə görə təyin edilmiş pensiyasının əvvəlki dövrlər üzrə yenidən hesablanaraq ödənilməsi 2
Hərbi qulluqçu kimi əvvəlki vəzifəyə bərpa 1
hərbi qulluqçu olmayan şəxsin adının AR Prezidentinin 19.4.2018-ci il tarixli, 1 nömrəli Fərmanında nəzərdə tutulmuş siyahıya daxil edilməsindən imtina 1
Hərbi qulluqçulara əlilliyə görə pensiyanın təyin edilməsi 2
hərbi qulluqçuların dövlət icbari siğortası üzrə siğorta ödənişi 1
hərbi qulluqçuların dövlət icbari şəxsi sığortası haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunun un geriyə qüvvəsinin olmaması 1
Hərbi qulluqçuların güzəştli xidmət illərinin müəyyən edilməsi 1
Hərbi qulluqçuların mənzil qeydiyyatına götürülməsi 1
hərbi qulluqçuların pensiya təminatı ilə bağlı müddəaların xüsusi rütbəli şəxslərə də şamil edilməsi 1
Hərbi qulluqçuların statusu haqqında Qanununun 12-ci maddəsinin tətbiqi 1
Hərbi qulluqçunun ehtiyata buraxılması barədə əmrin ləğvi 1
Hərbi qulluqçunun dövlət hesabına mənzillə təmin edilməli hərbi qulluqçuların siyahısına daxil edilməsi 1
Hərbi qulluqçunun ehtiyata buraxılması 1
Hərbi qulluqçunun işdən azad edilməsi 1
Hərbi qulluqçunun işə bərpa 1
hərbi qulluqçunun mükafat və istifadə edilməmiş məzuniyyətə görə kompensasiya almaq hüququ 1
hərbi qulluqçunun mənzillə təmin olunmalı hərbi qulluqçuların müvafiq siyahisına daxil edilməsi 1
hərbi qulluqçunun mənzillə təmin olunmalı hərbi qulluqçuların müvafiq siyahisına daxil edilməsi tələbi 1
Hərbi qulluqçunun pensiyasının pensiya hüququnun yarandığı vaxta görə hesablanması 1
Hərbi qulluqçunun pensiyasının yenidən hesablanması 1
Hərbi qulluqçunun təminat xərcliyinin hesablanması 1
Hərbi qulluqçunun vəzifə maaşına yüksəkliyə görə əlavənin hesablanması 1
hərbi qulluqçunun əmək pensiyasının yenidən hesablanması 2
hərbi qulluqçuya hərbi geyim və əşya əmlakları əvəzinə pul kompensasiyasının verilməsi 1
Hərbi qulluqçuya pensiyanın yenidən hesablanmasından imtina 1
hərbi quluqçuların dövlət icbari sığortası üzrə sığorta ödənişinin verilməsi 1
Hərbi təlim zamanı həlak olma 1
Hərbi xidmət keçmənin hərbi biletlə yanaşı hərbi hissələrin nizami hissə üzrə əmrlər və ya arxiv arayışları ilə təsdiq olunması 1
hərbi xidmət dövrü sığorta stajı kimi nəzərə alınmaqla yaşa görə əmək pensiyasının təyin edilməsi 1
Hərbi xidmət dövründə qazanılmış xəstəliklə əlaqədar əlillik 1
Hərbi xidmət dövrünün staja daxil edilməsi 1
Hərbi xidmət keçmənin hərbi biletlə yanaşı hərbi hissələrin nizami hissə üzrə əmrləri və ya arxiv arayışları ilə təsbiq olunması 2
Hərbi xidmət keçmənin hərbi bilətlə yanaşı hərbi hissələrin nizami hissə üzrə əmrləri və ya arxiv arayışları ilə təsbiq olunması 5
Hərbi xidmət keçmənin hərbi bilətlə yanaşı hərbi hissələrin nizami hissə üzrə əmrləri və ya arxiv arayışları ilə təsbiq olunması , qanuni əsaslarla tərxis olunma 2
Hərbi xidmət müddətinin və işlədiyi dövrünün sosial sığorta stajı kimi nəzrə alınmaqla 57 yaşdan güzəştli şərtlərlə yaşa görə əmək pensiyasının təyin edilməsi və yaranmış fərqin hesablanıb birdəfəyə ödənilməsi 1
Hərbi xidmət və təhsil illərinin sosial sığorta stajına daxil edilməklə güzəştli şərtlərlə yaşa görə əmək pensiyasının təyini 1
hərbi xidmət və təhsil müddətinin xidmət illərinə əlavə edilməsi 1
Hərbi xidmət zamanı xəsarət aldığına görə ziyan tələbi 1
Hərbi xidmətdən azad olunma haqqında əmrin ləğvi 1
Hərbi xidmətdən buraxıldıqdan sonra yaşa görə əmək pensiyası təyin edilmiş və təkrarən hərbi xidmətə çağırılmış keçmiş hərbi qulluqçunun əmək pensiyasının yenidən hesablanması 1
Hərbi xidmətdən ehtiyata buraxılarkən hərbi qulluqçuya birdəfəlik pul mükafatının verilməsi 1
Hərbi xidmətdən ehtiyata buraxılma barədə əmrin mübahisələndiriilməsi 1
Hərbi xidmətdən ehtiyata buraxılma haqqında əmrin ləğv edilməsi 1
hərbi xidmətdən ehtiyata buraxılma haqqında əmrin mübahisələndirilməsi, xidməti müddətin başa çatması 1
Hərbi xidmətin bir ayının ay yarım sayılması 1
Hərbi xidmətin qüsursuz olması şərti ödənilmir 1
Hərbi xidmətə bərpa 1
Hərbi xidmətə bərpa olunma 1
hərbi əlilliyin itirilməsi və sığorta ödənişin ödənilməsi 1
Hərbi əməliyyatlarda həlak olma ilə əlaqədar birdəfəlik kompensasiyanın hansı dövrün təminat xərcliyinə əsasən ödənilməsi 1
Hərbiçilərə dövlət tərəfindən mənzillə təmin olunması üçün adının müvafiq sıyahıya daxil edilməsi 1
hərrac nəticələrinin etibarsız hesab edilməsi,yaşayış sahəsinə istifadə hüququnu itirilməsi 1
hərrac nəticələrinin etibarsız hesab olunması, tələbin hüquqi əsasını olmaması 1
hərrac protokollarının və müqavilələrin etibarsız hesab edilməsi 1
hərrac protokolunun etibarsız hesab edilməsi 2
Hərrac protokolunun imzalanması 2
hərrac protokolunun nəticələrinin etibarsız hesab edilməsi 1
hərrac protokolunun və alqı-satqı müqaviləsinin etibarsız hesab edilməsi 1
Hərrac vasitəsi ilə alınmmış qeyri- yaşayış sahəsi üzərində mülkiyyət hüquqlarının daşınmaz əmlakın dövlət reyestrində qeydiyyata alınması 2
hərrac xərclərinin qaytarılması 1
hərraca görə ödənilmiş məbləğin geri qaytarılması 1
hərracdan alınan yaşayış sahəsindən əvvəlki mülkiyyətçilərin istifadə hüququna xitam verilməsi 1
Hərracdan alınmış əmlak barədə çıxarışın verilməsi 1
hərracın baş tutmamasının əsaslarının dəyişdirilməsi 1
hərracın etibarsız hesab edilməsi,hərrac barədə maraqlı şəxslərə məlumat verilməsi 1
hərracın etibarsız hesab edilməsi,sübyektiv hüquq 1
hərracın etibarsız sayılması 1
hərracın etibarsız sayılması, müqavilənin ləğv edilməsi 1
hərracın etibarsızlığı 4
hərracın etibarsızlığı ilə bağlı məsələlər 1
hərracın etibarsızlığı və onun nəticələrinin tətbiqi 1
hərracın keçirilməsinin qanunsuz hesab edilməsi və hərrac protokulunun etibarsız hesab edilməsi 1
hərracın nəticələri barədə protokolun, alğı-satqı müqaviləsinin etibarsız hesab edilməsi, daşınmaz əmlakın dövlət reyestrindən çıxarışın ləğv edilməsi və əmlakın əvvəlki hüquqi vəziyyətə qaytarılması 1
hərracın nəticələri barədə protokolun, alıq-satqı müqaviləsinin etibarsız hesab edilməsi 1
hərracın nəticələri haqqında protokolların ləğv edilməsi, sübutların qiymətləndirilməsi 1
hərracın nəticələri haqqında protokolun etibarsız hesab edilməsi 2
hərracın nəticələri haqqında protokolun etibarsız sayılması və bunun nəticələrinin tətbiqi 1
hərracın nəticələri haqqında protokolun ləğv edilməsi 1
hərracın nəticələri haqqında protokolun, alıq-satqı müqaviləsinin və çıxarışın etibarsız hesab edilməsi 1
hərracın nəticələri haqqında yekun protokolların, digər sənədlərin və alqı-satqı müqavilələrinin etibarsız hesab edilməsi 1
hərracın nəticələri haqqında yekun protokolun etibarsız hesab edilməsi, hərrac keçirən təşkilatın vəzifələri 1
hərracın nəticələrinin etibarsız hesab edilməsi 7
hərracın nəticələrinin etibarsız hesab edilməsi barədə 5
hərracın nəticələrinin etibarsız hesab edilməsi və reyestrdən çıxarışın ləğv olunması 1
hərracın nəticələrinin etibarsız hesab edilməsi, çıxarışın ləğv edilməsi 1
hərracın nəticələrinin etibarsız hesab edilməsi, əsl cavabdeh preyudisiya 1
hərracın nəticələrinin etibarsızlığı 4
hərracın nəticələrinin etibarsızlığı,qətnamədə gəlinən nəticənin ziddiyətli olması 1
hərracın nəticələrinin etibarslz hesab edilməsi 1
hərracın nəticələrinin ləğv edilməsi 1
hərracın nəticələrinin ləğv edilməsi və s. 1
Hərracın nəticələrinin mübahisələndirilməsi və işə bərpa tələbi ilə əlaqədar məhkəmə aidiyyəti 1
hərracın nəticələrinin və alqı-satqı müqabviləsinin etibarsız hesab edilməsi, ipoteka müqaviləsinə xitam verilməsi 1
hərracın nəticələrinin və hərrac protokolunun etibarsızlığı 1
hərracın nəticələrinin və onlara dair çıxarışların etibarsız hesab edilməsi, mənzillərin ipoteka ilə girov saxlanılmaqla iddiaçının adına bərpa edilməsi tələbi 1
hərracın nəticələrinin, hərrac protokolu və alqı-satqı müqaviləsinin etibarsızlığı, iddia qaldırmış şəxsin subyektiv hüququ 1
hərracın nəticələrinə dair protokolun etibarsız hesab edilməsi 1
hərracın nəticələrinə dair protokolun etibarsız hesab sayılması tələbi 1
hərracın nəticələrinə dair protokolun etibarsızlığı 1
hərracın nəticələrinə dair protokolun,qiymətləndirmənin və çıxarışın etibarsız hesab edilməsi 1
hərracın nəticəsi olaraq icra şöbəsinin depozitinə ödənilən məbləğın geri qaytarılması 1
hərracın protokolunun, müqavilənin və onun hüquqi nəticəsinin etibarsız sayılması tələbi 1
hərracın və onun nəticələrinin etibarsız hesab edilməsi 1
hərracın yekunları barədə protokolun etibarsız hesab edilməsi 5
hərracın yekunları barədə protokolun etibarsız hesab edilməsi, ipotekaya xitam verilməsi tələbləri 2
hərracın yekunları barədə protokolun ləğv edilməsi və s. 1
hərracın yekunları barədə protokolun və hərracın yekunları üzrə əmlakın alqı-satqı müqaviləsinin etibarsız hesab edilməsi 1
hərracın yekunları üzrə protokolun etibarsız hesab edilməsi,çıxarışın ləğv olunması 1
hərracın yekunları üzrə üzrə alqı-satqı müqaviləsinin etibarsız hesab edilməsi, iddia müddəti 1
hərracın yekunlarına dair protokolların və alqı-satqı müqavilələrinin vergi ödənilmədən bağlanması ohdəliyinin cavabdehin üzərinə qoyulması 1
hərracın yekunlarına dair protokolların və alqı-satqı müqavilələsinin bağlanması 1
hərracın yekunlarına dair protokolun bağlanması,alqı-satqı müqaviləsinin sadələşdirilmiş vergi tutulmadan bağlanması 1
hərracın yekunlarına dair protokolun nəticələrinin etibarsız hesab olunması, hərrac keçirilməsi qaydalarının pozulması 1
hərracın yekunlarının etibarsızlığı 1
hərracın yekunu barədə protokolun etibarsız hesab edilməsi, ipotekaya xitam verilməsi 1
hərracın yekunu barədə protokolun etibarsız hesab edilməsi, ipotekaya xitam verilməsi, etibarsız sayılması üçün məhkəmə qərarı tələb olunan əqdlər, sübutların qiymətləndirilməsi 1
hərracla əldə olunan əmlaka görə sadələşdirilmiş vergi 1
hərracların etibarsız sayılması, hərracın keçirilməsi barədə elan və bildiriş 1
hərracən nəticələri,ipoteka saxlayan tərəfindən sadələşdirilmiş vergi ödənilməsi 1
Hərəkətlərin qanunsuz hesab edilməsi və mənəvi zərərin ödənilməsi 1
hərəkətlərin və ümumi yığıncağın protokolunun qanunsuz hesab edilməsi, "mühasibat balansı və onların əlavələri" nin, "mənfəət vergisinin bəyannamələri və onların əlavələri" nin və "əmlak vergisinin bəyannamələri və onların əlavələri" nin etibarsız sayılması, subyektiv hüququn olmaması 1
hərəkətsizliyindən birbaşa məhkəməyə müraciət etmə hüququnun olmaması 1
Həyətyanı torpaq sahəsinin mülkiyyətə ayrılması barədə bələdiyyə qərarının mübahisələndirilməsi 1
Həyətyani torpaq sahəsinə çıxarışın verilməsi 1
Həyətyanı və pay torpağına dair hüquq müəyyənedici sənədlərdə dəyişiklik edilməsi 1