Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsinin Açar sözlər üzrə axtarış sistemi

Açar sözə görə axtar
İlk simvola görə axtar
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
Açar söz İşlərin sayı
Kaassiya şikayətinin qəbulundan imtina edilməsi barədə 1
Kainat "Təchizat Tikinti" MMC təqdim olunmuş elektron vergi hesab-fakturalarını ləğvinin "Sumqayıt Texnologiyalar Parkı" MMC-DƏN xahiş etməsi ilə sübutlara məhkəmə təqdim etmişdir 1
kameral qaydada vergilərin hesablanması barədə qərarın mübahisələndirilməsi 1
Kameral vergi yoxlaması 5
Kameral vergi yoxlamasına dair qərarın ləğvi 4
Kameral vergi yoxlanması müddəti 1
Kameral vergi yoxlanmasının bəyannamə təqdim edildikdən sonra 30 iş günü müddətində aparılması 1
kameral yoxlama qərarının ləğv edilməsi 3
karantin rejimi, müddətin bərpası 1
Kasasiya mümkünsüzlüyü 1
kasasiya baxışından çıxarma 2
kasasiya icraatına xitam verilməsi 1
kasasiya icraatının mümkünsüzlüyü 2
kasasiya şikayəti vermə müddətin bərpasından imtina 1
kasasiya şikayətiin mümkünlüyü 1
kasasiya şikayətinin Azərbaycan Respublikasının MPM-nin tələblərinə uyğun tərtib edilməməsi əsası ilə kasasiya şikayətinin geri qaytarılması 1
kasasiya şikayətinin geri götürülməsi 2
Kasasiya şikayətinin geri qaytarılması, maddi və prossesual hüquq normalarının pozuntusunun yaxud düzgün tətbiq edilməməsinin nədən ibarət olmasının göstərilməməsi 1
kasasiya şikayətinin geri qaytarılması, qətnamədən kasasiya şikayəti vermə müddətinin ötürülməsi 1
kasasiya şikayətinin icraata qəbul edilməsindən imtina, müddətin ötürülməsi 1
Kasasiya şikayətinin mümkün sayılmaması 5
Kasasiya şikayətinin mümkünlüyü 79
Kasasiya şikayətinin mümkünsüzlüyü 7
kasasiya şikayətinin vəkil tərəfindən tərtib edilib imzalanması 1
Kasasiya şikayətinin vəkil tərəfindən tərtib edilməməsi imzalanmaması 5
kasasiya şikayətinin vəkil tərəfindən tərtib edilməsi 1
kasasiya şikayətinə vəkil orderinin əlavə edilməməsi 1
kasasiyanın mümkün sayılmaması 1
kasasiyanın mümkünlüyü 5
Kasasiyanın mümkünsüz 2
kasasiyanın mümkünsüzlüyü 4
kasko sığorta ödənişi 1
kassa məxaric orderi,ekspert rəyi 1
kassaiya şikayətini imzalamış şəxsin səlahiyyətlərinin müəyyən olmaması 1
kassaiya şikayətinin icraata qəbul edilməsindən imtina, qətnamənin mübahisələndirilən hissəsində iddianın qiyməti 1
kassaiya şikayətinin icraata qəbulundan imtina 1
kassaiya şikayətinin mümkünsüzlüyü 3
kassasiya şikayətinin geri qaytarılması 1
kassasiya şikayətinin qeyri-mümkünlüyü 1
kassasiya baxışından çıxarılma 3
kassasiya baxışından çıxarılma, MPM-in 403.1-ci maddəsi, tələbləri təmin olunmadığı hallarda şikayət verilə bilinməsi 1
kassasiya icraatı mümkünsüz 1
Kassasiya icraatına xiram verilməsi barədə 3
kassasiya icraatına xitam 1
kassasiya icraatına xitam verilməsi 1
kassasiya icraatına xitam verilməsi,şikayətdən imtina edilməsi 1
kassasiya icraatında yeni sübutun qəbul edilib-edilməməsi ilə bağlı məsələ 1
kassasiya icraatının mümkünsüzlüyü 1
Kassasiya icraatının mümkünsüzlüyü 1
kassasiya icratına xitam verilməsi 1
Kassasiya icratının mümkünsüzlüyü 1
kassasiya instansiyasında işə mahiyyəti üzrə baxılarkən irəli sürülməyən dəlillərə baxılmır 1
kassasiya müddəti 2
kassasiya mümkünlüyü 2
kassasiya mümkünlüyü müddıtin ötürülməsi 1
Kassasiya mümkünsüz 3
kassasiya məhkəməsində işə baxmanın hədləri 1
Kassasiya məhkəməsinin hüquqi mövqeyinin məcburiliyi 1
kassasiya şiayətinin qeyri mümkünlüyü 1
Kassasiya şikatinin geri götürülməsi 1
kassasiya şikayetinin qaytarılması 1
Kassasiya şikayət müddət ötürülməklə verildiyinə görə 1
kassasiya şikayəti icraata qəbul edildikdən sonra digər şəxsin apelyasiya şikayəti ilə birinci instansiya məhkəməsinə müraciət etməsi müəyyən edildiyinə görə, icraata qəbul qərardadının ləğv edilərək işin kassasiya baxışından çıxarılmaqla birinci instansiya instansiyası məhkəməsinə göndərilməsi 1
kassasiya şikayəti icraata qəbul olunduqdan sonra cavabdeh kassasiya şikayəti ilə apelyasiya məhkəməsinə müraciət etmişdir 2
Kassasiya şikayəti müddət ötürülməklə verildiyinə görə 2
kassasiya şikayəti prosessual müddətinin bərpasından imtina 1
kassasiya şikayəti üçün müəyyən edilmiş prosessual müddətin buraxılması 1
kassasiya şikayəti üzrə buraxılmış müddətin bərpası 1
kassasiya şikayəti verilmək üçün qanunla müəyyən edilmiş müddətin buraxılması 1
Kassasiya şikayəti verilməsi mümkün olmayan qərardad 1
kassasiya şikayəti verilməsi üçün buraxılmış prosessual müddət 1
kassasiya şikayəti verilməsi üçün buraxılmış prosessual müddətin bərpa edilməməsi 1
kassasiya şikayəti verilməsi üçün buraxılmış prosessual müddətin bərpası 2
kassasiya şikayəti verilməsi üçün dövlət rüsumunun qiyməti 1
kassasiya şikayəti verilməsi üçün müəyyən edilmiş müddətin ötürülməsi 1
kassasiya şikayəti verilməsi üçün prosessual müddət 1
kassasiya şikayəti verilməsi üçün prosessual müddətin bərpa edilməsindən imtina edilməsi 1
kassasiya şikayəti verilməsi üçün prosessual müddətin ötürülməsi 2
kassasiya şikayəti verilməsu üçün prosessual müddətinin ötürülməsi 1
Kassasiya şikayəti vermək üçün dövlət hesabına vəkillə təmin edilməsi 2
kassasiya şikayəti vermək üçün qanunla müəyyən edilmiş müddətin buraxılması 2
kassasiya şikayəti, prosessual müddət 1
kassasiya şikayətində işin hallarınin sübut olunmamasına məhkəmənin gəldiyi nəticə üçün əhəmiyyətli olan bütün faktiki halların aydınlaşdırılmamasına və yaxud qətnamə və qərardadda ifadə olunan nəticələrin işin faktiki hallarına uyğun olmamasına istinad etməyə yol verilmir 1
kassasiya şikayətində maddi və prosessual hüquq normasının pozuntusunun nədən ibarət olmasının göstərilməməsi əsası ilə kasasiya şikayətinin geri qaytarılması 1
Kassasiya şikayətində maddi və yaxud prosessual hüquq normalarının düzgün tətbiq edilməməsinin nədən ibarət olmasının göstərilməsi 1
kassasiya şikayətindən imtina barədə ərizə 3
kassasiya şikayətindən imtina edilməsi 3
kassasiya şikayətindən imtina edilməsi, kassasiya icraatına xitam verilməsi 4
kassasiya şikayətindən imtina olunması, kassasiya icraatına xitam verilməsi 1
kassasiya şikayətindən imtina, kassasiya icraata xitam verilməsi 1
kassasiya şikayətindən imtina, kassasiya icraatına xitam verilməsi 9
kassasiya şikayətindən imtina, kassasiya instansiyasında icraata xitam verilməsi 1
kassasiya şikayətindən imtina, xitam 1
kassasiya şikayətindən imtinanın qəbul edilməsi 2
kassasiya şikayətini imzalamış şəxsin səlahiyyətlərinin müəyyən olmaması 3
kassasiya şikayətini imzalamış şəxsin səlahiyyətlərinin müəyyən olmaması, hüquqi şəxsin qanuni təmsilçisi 1
kassasiya şikayətini imzalayan şəxsin səlahiyyətlərinin təsdiq olunmaması 1
kassasiya şikayətini imzalayan şəxsin səlahiyyətlərinin təsdiq olunması 1
Kassasiya şikayətinin geri qaytarılması 15
Kassasiya şikayətinin geri qaytarılması, kassasiyanın yolverilməzliyi 1
Kassasiya şikayətinin geri qaytarılması,buraxılmış prosessual müddətin bərpası ilə bağlı ərizənin təmin edilməməsi 1
kassasiya şikayətinin qeyri-mümkün hesab edilməsi 1
kassasiya şikayətinin qeyri-mümkün hesab edilməsi barədə 1
kassasiya şikayətinin qeyri-mümkün hesab edilməsi haqqında 1
kassasiya şikayətinin baxışdan çıxarılması 13
kassasiya şikayətinin forma və məzmuna uyğunsuzluğu əsası ilə kassasiya şikayətinin qeyri-mümkün hesab edilməsi 2
kassasiya şikayətinin geri götürülməsi 3
kassasiya şikayətinin geri qaytaılması 1
Kassasiya şikayətinin geri qaytarılması 28
kassasiya şikayətinin geri qaytarılması barədə 2
Kassasiya şikayətinin geri qaytarılması barədə gərardad 2
Kassasiya şikayətinin geri qaytarılması barədə ərizə verildiyindən kassasiya icratına xitam verilməsi 1
Kassasiya şikayətinin geri qaytarılması barədə ərizə verilməsi 1
kassasiya şikayətinin geri qaytarılması, iş üçün əhəmiyyətli olan bütün halların müəyyən edilməməsi 1
Kassasiya şikayətinin geri qaytarılması, kassasiya şikayətinin MPM-də müəyyən edilmiş formada verilməsi 1
kassasiya şikayətinin geri qaytarılması, kassasiya şikayətinin Mülki Prosessual Məcəllədə müəyyən edilmiş formaya uyğun verilməməsi 1
kassasiya şikayətinin geri qaytarılması, kassasiya şikayətinin səlahiyyətli şəxs tərəfindən imzalanmaması 1
Kassasiya şikayətinin geri qaytarılması, məhkəmə sənədlərinin tərəfə rəsmi qaydada təqdim ediməsi (çatdırılması) 1
Kassasiya şikayətinin geri qaytarılması, prosessual müddətin bərpası 1
kassasiya şikayətinin geri qaytarılması, prossesual müddət 1
kassasiya şikayətinin geri qaytarılması, prossesual müddətin buraxılması 1
kassasiya şikayətinin geri qaytarılması, qətnamənin mübahisələndirilən hissəsində iddianın qiyməti 1
kassasiya şikayətinin geri qaytarılması, şikayət verilə bilməyən qərardad 1
kassasiya şikayətinin geri qaytarılması; MPM 408.1.5 1
kassasiya şikayətinin geri qaytarlması 1
kassasiya şikayətinin icraata qəbulundan imtina 1
kassasiya şikayətinin icraata gəbulundan imtina 5
kassasiya şikayətinin icraata qəbil edilməməsi 19
kassasiya şikayətinin icraata qəbil edilməsi 2
kassasiya şikayətinin icraata qəbil edilməsindən imtina, kassasiya şikayətinin məzmununun prosessual qanunvericiliyə uyğun olmaması 3
kassasiya şikayətinin icraata qəbil edilməsindən imtina, müddətin ötürülməsi 1
kassasiya şikayətinin icraata qəbul edilməməsi 4
kassasiya şikayətinin icraata qəbul edilməməsinə dair 1
kassasiya şikayətinin icraata qəbul edilməsi 1
kassasiya şikayətinin icraata qəbul edilməsindən imtina ,kassasiya şikayətinin məzmununun prosessual qanunvericiliyə uyğun olmaması. 1
kassasiya şikayətinin icraata qəbul edilməsindən imtina, dövlət rüsumunun ödənilməməsi 1
kassasiya şikayətinin icraata qəbul edilməsindən imtina, iddia qiymətinin beş min manatdan az olması 2
kassasiya şikayətinin icraata qəbul edilməsindən imtina, iddia qiymətinin beş min manatdan az olması, müddətin ötürülməsi 1
kassasiya şikayətinin icraata qəbul edilməsindən imtina, iddianın qiyməti 1
kassasiya şikayətinin icraata qəbul edilməsindən imtina, kassasiya şiayətinə vəkil ordeinin əlavə olunmaması 1
kassasiya şikayətinin icraata qəbul edilməsindən imtina, kassasiya şikayətinin hüququ olmayan şəxs tərəfindən verilməsi 1
kassasiya şikayətinin icraata qəbul edilməsindən imtina, kassasiya şikayətinin məzmununun prosessual qanunvericiliyinə uyğun olmaması 5
kassasiya şikayətinin icraata qəbul edilməsindən imtina, kassasiya şikayətinin məzmununun prosessual qanunvericiliyə uyğun olmaması 14
kassasiya şikayətinin icraata qəbul edilməsindən imtina, kassasiya şikayətinin məzmununun prosessual qanunvericiliyə uyğun olmaması, qətnamənin mübahisələndirilən hissəsində iddianın qiyməti 1
kassasiya şikayətinin icraata qəbul edilməsindən imtina, kassasiya şikayətinin səlahiyyətli şəxs tərəfindən imzalanmaması 7
kassasiya şikayətinin icraata qəbul edilməsindən imtina, kassasiya şikayətinin səlahiyyətli şəxs tərəfindən imzalanmaması, kassasiya şikayətinin məzmununun prosessual qanunvericiliyə uyğun olmaması 1
kassasiya şikayətinin icraata qəbul edilməsindən imtina, kassasiya şikayətinin səlahiyyətli şəxs tərəfindən imzalanmaması, kassasiya şikayətinə vəkil orderinin əlavə olunmaması, kassasiya şikayətinin məzmununun prosessual qanunvericiliyə uyğun olmaması 1
kassasiya şikayətinin icraata qəbul edilməsindən imtina, kassasiya şikayətinin səlahiyyətli şəxs tərəfindən imzalanmaması, kassasiya şikayətinə vəkilin orderinin əlavə edilməməsi, kassasiya şikayətinin məzmununun prosessual qanunvericiliyə uyğun olmaması 1
kassasiya şikayətinin icraata qəbul edilməsindən imtina, kassasiya şikayətinin verilməsi üçün dövlət rüsumu 3
kassasiya şikayətinin icraata qəbul edilməsindən imtina, kassasiya şikayətinin “Elektron məhkəmə” informasiya sistemində yaradılan elektron kabinet vasitəsi ilə verilməməsi 1
kassasiya şikayətinin icraata qəbul edilməsindən imtina, müddətin ötürülməsi 3
kassasiya şikayətinin icraata qəbul edilməsindən imtina, qətnamənin mübahisələndirilən hissəsində iddianın qiyməti 9
kassasiya şikayətinin icraata qəbul edilməsindən imtina, qətnamənin mübahisələndirilən hissəsində iddianın qiyməti, kassasiya şikayətinin məzmununun prosessual qanunvericiliyə uyğun olmaması 3
kassasiya şikayətinin icraata qəbul olunmasına dair qərardadın ləğv olunması və işin kassasiya baxışından çıxarılması 4
kassasiya şikayətinin icraata qəbulundan imtina 46
kassasiya şikayətinin icraata qəbulundan imtina, müddətin ötürülməsi 1
Kassasiya şikayətinin imzalanması 1
kassasiya şikayətinin inu verən şəxs (onun qanuni nümayəndəsi və ya nümayəndəsi imzalanmaması 1
Kassasiya şikayətinin müddət ötürülməklə verilməsi 2
kassasiya şikayətinin müddətə görə geri qaytarılması 2
kassasiya şikayətinin Mülki Prossesual Məcəllənin 407.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş formada verilməsi 1
Kassasiya şikayətinin mümkün sayılmaması 7
Kassasiya şikayətinin mümkün sayılmamasl barədə 1
kassasiya şikayətinin mümkünlüyü 62
kassasiya şikayətinin mümkünlüyü məsələsi 1
kassasiya şikayətinin mümkünlüyü ,qətnamədən kassasiya şikayətinin verilməsi üçün müəyyən olunmuş prosessual müddət 1
kassasiya şikayətinin mümkünlüyü barədə 2
kassasiya şikayətinin mümkünlüyü məsələsi 1
kassasiya şikayətinin mümkünlüyü, dövlət rüsumu, prosessual müddət, şikayəti imzalamaq səlahiyyəti olmayan, maddi prosessual əsaslandırma 1
kassasiya şikayətinin mümkünlüyü, dövlət rüsumunun məbləği 2
kassasiya şikayətinin mümkünlüyü, iddia məbləği 1
kassasiya şikayətinin mümkünlüyü, iddianın yolverilməzliyi 1
kassasiya şikayətinin mümkünlüyü, kassasiya şikayətinin forması 3
kassasiya şikayətinin mümkünlüyü, kassasiya şikayətinin imzalanmaması 3
kassasiya şikayətinin mümkünlüyü, kassasiya şikayətinin imzalanması 1
kassasiya şikayətinin mümkünlüyü, kassasiya şikayətinin xahiş etdi hissəsində tələbinin aydın olmaması 1
kassasiya şikayətinin mümkünlüyü, maddi və yaxud prosessual hüquq normalarının düzgün tətbiq edilməməsinin nədən ibarət olmasının göstərilməməsi 1
kassasiya şikayətinin mümkünlüyü, maddi və yaxud prosessual hüquq normalarının düzgün tətbiq edilməməsinin nədən ibarət olmasının göstərilməsi 1
kassasiya şikayətinin mümkünlüyü, prosessual müddət 2
kassasiya şikayətinin mümkünlüyü, prosessual müddət, iddia məbləği 1
kassasiya şikayətinin mümkünlüyü, prosessual müddət, kassasiya baxışından çıxarılma 1
kassasiya şikayətinin mümkünlüyü, qəbul edilmiş qərarla maraqlarına toxunulduğunu güman etməklə məhkəmə icraatının iştirakçısı olmayan şəxsin verdiyi kassasiya şikayəti 1
kassasiya şikayətinin mümkünlüyü, vəkil orderi 2
kassasiya şikayətinin mümkünlüyü,müddətin ötürülməsi ilə bağlı 3
kassasiya şikayətinin mümkünlüyü,vəkil orderi, dövlət rüsumu 1
kassasiya şikayətinin mümkünlüyü,vəkil orderinin əlavə olunmaması 2
kassasiya şikayətinin mümkünlüyünün yoxlanılması üzrə 7
kassasiya şikayətinin mümkünsüzlüyü 35
kassasiya şikayətinin məzmununun prosessual qanunvericiliyinə uyğun olmaması 3
kassasiya şikayətinin onu imzalamağa hüququ olmayan şəxs tərəfindən imzalanması 1
kassasiya şikayətinin onu veren şəxs (onun qanuni nümayəndəsi və ya nümayəndəsi) tərəfindən imzalanmaması 1
kassasiya şikayətinin onu verən şəxs (onun qanuni nümayəndəsi və ya nümayəndəsi) imzalanmaması 2
kassasiya şikayətinin onu verən şəxs (onun qanuni nümayəndəsi və ya nümayəndəsi) tərəfindən imzalanmaması 1
kassasiya şikayətinin qaytarılması 5
kassasiya şikayətinin qaytarılması barədə 2
kassasiya şikayətinin qaytarılması, forma və məzmuna dair tələblər 1
kassasiya şikayətinin qaytarılması, kassasiya şikayətinin məzmununun prosessual qanunvericiliyə uyğun olmaması 1
kassasiya şikayətinin qaytarılması, kassasiya şikayətinin verilməsi üçün dövlət rusumu 1
kassasiya şikayətinin qaytarılması, kassasiya şikayətinin verilməsi üçün prosessual müddət 2
kassasiya şikayətinin qaytarılması, kassasiya şikayətinin verilməsi üçün prosessual müddətin bərpasından imtina 2
kassasiya şikayətinin qaytarılması, kassasiya şikayətinin verilməsi üçün prosessual müddətin bərpasından imtina, müddətin üzrsüz səbəbdən buraxılması 1
kassasiya şikayətinin qaytarılması, kassasiya şikayətinin verilməsi üçün prossessual müddətin bərpasından imtina 1
kassasiya şikayətinin qaytarılması, kassasiya şikayətinin əsaslandırılması 2
kassasiya şikayətinin qaytarılması, prosessual müddətin ötürülməsi 3
kassasiya şikayətinin qaytarılması, qətnamənin mübahisələndirilən hissəsində iddianın qiyməti 1
kassasiya şikayətinin qeri qaytarılması 1
kassasiya şikayətinin qeyri mümkün hesab edilməsi 4
kassasiya şikayətinin qeyri-mümkün hesab edilməsi 36
kassasiya şikayətinin qeyri-mümkün hesab edilməsi barədə. 2
kassasiya şikayətinin qeyri-mümkün hesab edilməsi haqqında 2
kassasiya şikayətinin qeyri-mümkün hesab edilməsi və icraata qəbulundan imtina 1
kassasiya şikayətinin qeyri-mümkün hesab edilməsi, kassasiya şikayətinə vəkilin orderi əlavə edilməmişsə 1
kassasiya şikayətinin qeyri-mümkün hesab edilməsi, müddət 1
kassasiya şikayətinin qeyri-mümkün hesab edilməsi, müddətin ötürülməsi 1
kassasiya şikayətinin qeyri-mümkün hesab edilməsinə dair 1
kassasiya şikayətinin qeyri-mümkün hüsab edilməməsinə dair 1
kassasiya şikayətinin qeyri-mümkünlüyü 1
kassasiya şikayətinin qeyri-mümkünlüyü hesab edilməsi 2
kassasiya şikayətinin qəbulundan imtina 1
Kassasiya şikayətinin şikayətin mümkün sayılmaması 1
kassasiya şikayətinin səhahiyyəti olmayan şəxs tərəfindən imzalanması 1
kassasiya şikayətinin unu verən şəxs (onun qanuni nümayəndəsi və ya nümayəndəsi) tərəfindən imzalanması 1
kassasiya şikayətinin verilməsi müddətinin bərpası 2
kassasiya şikayətinin verilməsi üçün prosessual müddət, iddianın qiyməti, kassasiya şikayətinin baxışdan çıxarılması 1
kassasiya şikayətinin verilməsi üçün prosessual müddətin bərpası 1
kassasiya şikayətinin verilməsi üçün prosessual müddətin bərpasından imtina, kassasiya şikayətinin qaytarılması 3
Kassasiya şikayətinin verilməsinin prosessual müddət 1
kassasiya şikayətinin vəkil tərəfindən imzalanmaması şikayətə vəkilin orderinin əlavə olunmaması 2
Kassasiya şikayətinin vəkil tərəfindən tərtib edilməməsi 3
kassasiya şikayətinin vəkilin imzalamaması əsası ilə geri qaytarılması 1
kassasiya şikayətinin vəkilsiz verilməsi 1
kassasiya şikayətinin yolverilməzliyi 1
kassasiya şikayətinin əsaslandırılmaması səbəbindən mümkün sayılmaması,dövlət rüsumunun ödənilməməsi 1
kassasiya şikayətinin “Elektron məhkəmə” informasiya sistemi vasitəsilə verilməməsi 1
Kassasiya şikayətininin qaytarılması, prosessual müddətin ötürülməsi 1
Kassasiya şikayətinə dair müddətin bərpası 1
Kassasiya şikayətinə vəkil orderinin əlavə edilməməsi 3
kassasiya şikayətinə vəkil orderinin əlavə olunmaması əsası ilə kassasiya şikayətinin qeyri-mümkün hesab edilməsi 1
kassasiya şikayətlərinin mümkünlüyü məsələləri 1
kassasiya şikətinin icraata qəbulundan imtina 1
kassasiyanın mümkün sayılmaması 1
Kassasiyanın mümkünlüyü 27
Kassasiyanın mümkünsüzlüyü 29
Kassasiyanın qeyri-mümkün hesab edilməsi 2
kassasiyanın yol verilməzliyi 1
kassasiye şikayətinin qeyri-mümkün hesab edilməsi 1
kassasiyya şikayətinin icraata qəbulundan imtina 1
Kassasuya şikayətinin mümkünlüyü 1
keçmiş ailə üzvünün çıxarılması barədə iddianın həlli zamanı qarşılıqlı iddianın verilməsindən asılı olmayaraq yaşayış sahəsindən müəyyən müddətə istifadə etmək hüququnun saxlanılması məsələsini həll edilməsinin zəruriliyi 1
keçmiş ailə üzvünün mülkiyyətçiyə məxsus olan yaşayış sahəsindən müəyyən müddətə istifadə hüququnun saxlanması 1
keçmiş ailə üzvünün müvəqqəti istifadə hüququ ilə mülkiyyətçinin mülkiyyət hüququnun məhdudlaşdırılmasının mütənasibliyinin və bu hüquqlar arasındakı ədalətli balansın qoruyub saxlanılmaması 1
keçmiş arvadın keçmiş ərə qarşı yaşayış sahəsinə köçürülmə iddiasının rədd edilməsi 1
keçmiş dövr üçün alınmamış pensiya məbləğinin müraciət edilən tarixdən əvvəlki ən çoxu üç il üçün ödənilməsi 3
Keçmiş dövr üzrə ödənilməmiş sosial müavinətin ödənilməsi 1
Keçmiş dövt üçün pensiyanın hesablanması 1
keçmiş feydyeger xidməti əməkdaşı 1
Keçmiş hərbi qulluqçunun mənzillə təmin olunananadək mənzil kirayəsi xərclərinin ödənilməsi 1
Keçmiş hərbi qulluqçuya təyin üsilmiş əmək pensiyasının yenidən hesablanması 1
keçmiş hərbi qulluqçuya əmək pensiyasının təyin edilməsi 1
keçmiş müddət üçün alınmamış əmək pensiyasının ödənilməsi 1
Keçmiş müddət üzrə əməək pensiyasının ödənilməsi 1
keçmiş SSRİ əmanət bankında olan əmanətlərin qaytarılması 1
Keşmiş hərbi qullquçuya təyin edilmiş əmək pensiyasının yenidən hesablanması 1
Kiçik ədliyyə müşaviri rütbəsinə görə əlavə haqqın hakim kimi təyin olunmuş pensiyaya hesablanması 1
Kimya istehsalı sahəsində çalışdı 1
Kimya istehsalı sahəsində çalışdığı halda , Metal emalı sahəsi üzrə nəzərdə tutulmuş peşələr ona güzəştli şərtlərlə pensiya hüququ verə bilməz 1
kirayə haqqının ödənilməsi, müqavilənin ləvği 1
kirayə haqqının tutulması, sübut etmə yükü 1
kirayə müqaviləsi üçün borcun tutulması 1
kirayə müqaviləsi əsasında mənzilin özəlləşdirilməsi 1
kirayə müqaviləsinin etibarsız hesab edilməsi tələbi 1
kirayə müqaviləsinin vaxtından əvvəl ləğv edilməsi,kirayə haqqının tutulması 1
kirayə və icarə müqaviləsi üzrə 1
Kirayəçinin ailə üzvləri 1
Kollegial inzibati orqanın qərarı 1
Kolxoz üzvlərinin ümumi yığıncağının qərarı əsasında verilmiş torpaq sahəsinə hüququn qeydə alınması 1
Kolxozda iş müddətinin arxiv arayışı ilə təsdiq olunması 1
Kolxozda iş stajı 1
kolxozda iş stajının hesablanması 3
Kolxozda iş və təhsil müddətinin sosial sığorta stajına daxil edilməsi 2
Kolxozda işlədiyi dövr 1
kolxozda işlədiyi iş stajının sosial sığorta stajı kimi nəzərə alınması 1
Kolxozda minimum əmək iştirakı norması 1
KOlxozdakı iş illərinin sosial sığorta stajına daxil edilməsi 5
Kolxozdakı iş müddətin nəzərə alınması 1
Kolxozdakı iş müddətinin arxiv arayışı ilə təsdiq olunması 1
Kolxozdakı iş stajı 3
Kolxozdakı iş stajı hesablanarkən iş vaxtı bu dövrdə müəyyən olunmuş minimum əmək iştirakı normasına görə faktik müddət üzrə nəzərə alınır 1
Kolxozdakı iş stajının faktiki müddət üzrə sosial sığorta stajına daxil edilməsi 1
Kolxozdakı iş stajının hesablanması 1
Kolxozdakı iş stajının müəyyən olunmuş minimum əmək iştirakı normasına görə faktik müddət üzrə sosial sığorta stajına daxil edilməsi 2
Kolxozdakı iş stajının sosial sığorta stajına daxil edilməsi 19
Kolxozdakı tütün yarpaqları düzən peşəsi 1
kommersiya mübahisələrinə dair işlər üzrə on min manatdan az olan əmlak xarakterli iddialar üzrə qətnamələrdən kassasiya şikayəti verilə bilməz 1
kommersiya krediti müqaviləsi üzrə borc tələbi və borcun girov predmetlərinə yönəldilməsi, ekspert rəyi 1
kommersiya mübahisələri üzrə bütün sənədlərin,o cümlədən,şikayətin də məhkəməyə göndərilməsi və qəbulu "Elektron məhkəmə" informasiya sistemində yaradılan elektron kabinet vasitəsilə həyata keçirilməlidir. 1
kommersiya mübahisələrinə dair işlər üzrə on min manatdan az olan əmlak xarakterli iddialar üzrə qətnamələrdən kassasiya şikəyəti verilə bilməz 4
kommunal borcun ödənilməsi 1
Kommunal nəqliyyat və digər xidmətlərə görə müavinət verilməsindən imtina 1
kommunal xidmətlərə görə pul tələbi 1