Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsinin Açar sözlər üzrə axtarış sistemi

Açar sözə görə axtar
İlk simvola görə axtar
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
Açar söz İşlərin sayı
Layihədən kənara çıxmaqla tikinti normalarının pozulması 1
Layihənin razılaşdırılmasına dair məktubun ləğv edilməsi 1
lazımi keyfiyyətə olmayan əşyanın verilməsi səbəbindən alğı-satqı müqaviləsinin icrasından imtina edilməsi, əşya üçün ödənilən pul məbləğinin qaytarılması, mənəvi zərərin ödənilməsi 1
Lidersement MMC-NİN cavabdeh Vəkilov Ramin Mustafa oğluna qarşı iş üzrə 1
lisenziya müqaviləsi üzrə borcun ödənilməsi, müqavilənin etibarsızlığı tələbi 1
lizing müqaviləsi üzrə borcun tutulması 1
lizing müqaviləsinin ləğv edilməsi və borcun tutulması 1
lizinq borcu, avans və müqavilə üzrə ödənişlər, kassasiya şikayətinin mümkünlüyü 1
Lizinq haqqı 1
Lizinq haqqı tələbi 1
lizinq haqqı və faiz borcu, artıq ödənişin qaytarılması 2
lizinq müqavilələri üzrə borcun ödənilməsi 1
lizinq müqavilələri üzrə pul tələbi 1
lizinq müqaviləsi 1
lizinq müqaviləsi borcu 1
lizinq müqaviləsi borcun qaytarılması 1
lizinq müqaviləsi ödənişləri 1
lizinq müqaviləsi üzrə borc iddia məbləği ilə bağlı kassasiya şikayəti verilə bilinməyən 1
lizinq müqaviləsi üzrə borc tələbi 1
lizinq müqaviləsi üzrə borc tələbi, avdanlığın qaytarılması, müqavilənin ləvğinə razılıq, iddia tələbindən kənara çıxma 1
lizinq müqaviləsi üzrə borcun ödənilməsi 5
lizinq müqaviləsi üzrə borcun silinməsi 1
lizinq müqaviləsi üzrə borcun tutulması 3
lizinq müqaviləsi üzrə borcun tutulması və lizinq obyektinin qaytarılması 1
lizinq müqaviləsi üzrə borcun tutulması, lizinq obyekti olan avtomobilin geri qaytarılması 1
lizinq müqaviləsi üzrə borcun tutulması, lizinq obyektinin geri qaytarılması 1
lizinq müqaviləsi üzrə borcunun tutulması 2
lizinq müqaviləsi üzrə lizinq obyekti olan kənd səsərrüfatı texnikasının illkin dəyərinin 20 faizi ödənilmədiyi üçün güzəşt tətbiq edilməməsi qərara alınmışdır. 1
lizinq müqaviləsi üzrə ödənilməmiş pulun və lizing obyektinin qaytarılması 1
lizinq müqaviləsi üzrə öhdəliklərin icra edilməməsi,lizinq müqaviləsi üzrə güzəştlərin tətbiqi 1
lizinq müqaviləsi üzrə öhdəliklərin icrası, ödənilmiş ilkin məbləğin nəzərə alınmaması 1
lizinq müqaviləsi üzrə pul tələbi 1
lizinq müqaviləsi üzrə yaranmış borcun ödənilməsi 1
lizinq müqaviləsi üzrə yaranmış borcun tutulması 1
lizinq müqaviləsi üzrə yaranmış borcun tutulması və lizinq obyektinin alınması 1
lizinq müqaviləsi üzrə əmlakın geri qaytarılması və borcun ödənilməsi 1
lizinq müqaviləsi üzrə əsas borcun və cərimənin tutulması 1
lizinq müqaviləsi üzrə əsas və cərimə borcunun tutulması 1
lizinq müqaviləsi.borc pul,maddi ziyan tələbi 1
lizinq müqaviləsi;avadanlığın təhvil verilməməsi 1
lizinq müqaviləsindən irəli gələn borcun ödənilməsi 1
lizinq müqaviləsinin kredit müqaviləsi ilə pərdələnməsinin qeyrimümkünlüyü, lizinq müqaviləsinin ləğvi, lizinq obyektinin qaytarılması, lizinq ödənişlərinin tutulması 1
lizinq müqaviləsinin ləğv edilməsi və pulun tutulması 1
lizinq müqaviləsinin ləğv edilməsi, borcun ödənilməsi 1
lizinq müqaviləsinin ləğv edilməsi, borcun və zərərin ödənilməsi 1
lizinq müqaviləsinin ləğv olunması,borcun ödənilməsi,lizinq müqaviləsinin qaytarılması,lizinq obyektinin yerləşdiyi tikilinin də lizing verənə qaytarılmasının hüquqi əsasları 1
lizinq müqaviləsinin ləğvi və müqavilə üzrə borcunun tutulması 1
lizinq müqaviləsinin ləğvi, lizinq obyektinin geri qaytarılması və pul tələbi, damazlıq heyvanların saxlanılması 1
lizinq müqaviləsinin ləğvi, lizinq obyektinin qaytarılması, lizinq ödənişlərinin tutulması 1
lizinq müqaviləsinə xitam veriməsi, lizinq obyektinin geri alınması mənzildən istifadə hüququna xitam verilməsi, alğı-satqı müqaviləsinin etibarsız hesab edilməsi 1
lizinq müqaviləso üzrə borcun ödənilməsi, lizinq obyektinin geri qaytarılması 1
lizinq nüqaviləsinin ləğv edilməsi, lizinq predmetinin geri qatarılması və pul tələbi 1
lizinq obyektinin dəyərinin dəyişdirilməsi və borcun silinməsi 1
lizinq obyektinin mülkiyyətinə verilməsi 1
lizinq obyektinin qaytarılması,lizinq borcu və lizinq mükafatının tutulması 1
lizinq obyektinin təhvil verilməsi öhdəliyinin cavabdehin üzərinə qoyulması 1
lizinq obyektinə vurulmuş zərərin ödənilməsi, apellyasiya icraatında yeni sübutların qəbulu 1
Lizinq ödənişlərinin tutulması və lizinq obyektinin qaytarılması 1
lizinq predmetinə dəymiş ziyanın aradan qaldırılması ilə bağlı zərərin ödənilməsi 1
lizinqə verilmiş 1 ədəd yempaylayan avadanlığın ilkin dəyərinin 40 faizi həcmində güzəşt tətbiq edilməsi öhdəliyinin cavabdehin üzərinə qoyulması 1
LPO bankda olmuş hesabdan silinmiş vəsaitin geri qaytarılması 1
ləğv edilmiş bankın kreditorlarının ödəniş cədvəlinə daxil edilməməsi 1
Ləğv edilmiş sığorta şirkətinin kreditorlarının siyahısına daxil edilməməsi 1
ləğv prosesində olan bankın hər rüb üçün tərtib edilmiş əmlak vəziyyətinə dair hesabatın və hər rüb üçün tərtib edilmiş ləğv planının bankın kreditorlarına təqdim edilməsi, kreditorların bankın ləğvi üzrə inzibati məhkəmə icraatına üçüncü şəxs qismində cəlb edilməsi 1
ləğv prosesində olan sığortaçıya qarşı iddialar 1
ləyaqətsiz vərəsə 1