Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsinin Açar sözlər üzrə axtarış sistemi

Açar sözə görə axtar
İlk simvola görə axtar
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
Açar söz İşlərin sayı
maddi hüquq normalarının düzgün tətbiq edilməməsi, işin hallarının araşdırılması prinsipinin tələblərinin pozulması 1
maddi hüquq normalarının düzgün tətbiq edilməməsi, övladlığa verilmiş uşağın bioloji valideynin himaəsində saxlanılması 1
maddi hüquq normalarının düzgün tətbiq edilməməsi, sübutlara MPM-in 88-ci maddəsinin tələblərinə riayət etməklə hüquqi qiymət verilməməsi 2
maddi imkanının olmaması 1
Maddi imkanının olmaması faktı olmaması faktı sübuta yetirilmədiyindən ərizə təmin edilməməlidir 1
maddi mənəvi ziyanın ödənilməsi 1
maddi və işgüzar nüfuza vurulmuş zərərin ödənilməsi 1
maddi və mənəvi ziyan 4
Maddi və mənəvi ziyan tələbi 3
maddi və mənəvi ziyan tələbi,sübutetmə yükü 1
maddi və mənəvi ziyan tələbi,tələbin qanuni əsasının tapılması,subyektiv hüquq,sübutetmə yükü,sübutların qiymətləndirilməsi 1
maddi və mənəvi ziyan, apellyasiya baxışının hədləri, qüsurlu icra, podrat müqaviləsi üzrə iddia müddəti 1
Maddi və mənəvi ziyanın ödənilməsi 21
Maddi və mənəvi ziyanın ödənilməsi tələbi 1
maddi və mənəvi ziyanın ödənilməsi, təqdim edilmiş sübutların leqallaşdırılmaması 1
Maddi və mənəvi ziyanın ödənilməsindən imtina 1
Maddi və mənəvi zərər 4
maddi və mənəvi zərər tələbi, sübutetmə yükü 1
maddi və mənəvi zərər, işgüzar nüfuza vurulmuş zərər 1
maddi və mənəvi zərər, sübutetmə 1
maddi və mənəvi zərər, əsassız varlanma 1
Maddi və mənəvi zərərin ödənilməsi 10
Maddi və mənəvi zərərin ödənilməsi tələbi 2
Maddi və mənəvi zərərin ödənilməsi üçün əsaslar müəyyən edilməli 1
maddi və mənəvi zərərin ödənilməsi, ekspert rəyi, sübutların qiymətləndirilməsi 1
Maddi və mənəvi zərərin ödənilməsi, prosessual hüquq varisliyi 1
maddi və mənəvi zərərin ödənilməsi, əmlakın qanunsuz sahiblikdən geri alınması, əmlakın sənədlərinin qaytarılması, əmlakdan qanunsuz istifadə nəticəsində əsassız əldə olunmuş gəlirlərin qaytarılması, əsassız varlanma 1
maddi və mənəvi zərərin ödənilməsi. pul 1
maddi və mənəvi zərərin əvəzinin ödənilməsi 7
maddi və mənəvi zərərin əvəzinin ödənilməsi barədə 1
maddi və mənəvi zərərin əvəzinin ödənilməsi tələbi 3
maddi və mənəvi zərərin əvəzinin ödənilməsi tələbləri 1
Maddi və mənəvi zərərin, əldən çıxmış faydanın ödənilməsi 1
maddi və zərərin ödənilməsi 1
maddi ziyan 2
maddi ziyan tələbi 1
maddi ziyan, delikt 1
Maddi ziyan, əhəmiyyətsiz əqd 1
Maddi ziyan,iddia müddəti 1
Maddi ziyanın ödənilməsi 12
maddi ziyanın ödənilməsi 2
maddi zərər və əldən çıxmış fayda 1
maddi zərər, məməvi zərər, sübutetmə 2
maddi zərər, mənəvi zərər, mənəvi zərərin məbləği, sübutetmə 1
maddi zərər, mənəvi zərər, sübutetmə 1
maddi zərər, pul məbləğinin gecikdirilməsinə görə illik 5 faiz tələbi 2
maddi zərərin azaldılması 1
maddi zərərin ödənilməsi 3
maddi zərərin ödənilməsi barədə 1
maddi zərərin ödənilməsi və pul tələbi 1
maddi zərərin ödənilməsi, kassasiya instansiyası məhkəməsinin göstərişlərinin məcburliyi 1
maddi zərərin ödənilməsindən imtina 1
maddi zərərin tutulması 2
maddi zərərin əvəzinin ödənilməsi 5
maddi zərərin əvəzinin ödənilməsi barədə 1
maddi zərərin əvəzinin ödənilməsi,pul 1
maddi zərərin əvəzinin ödənilməsi,sübutetmə yükü 1
maddi zərərin əvəzinin vərəsədən tutulması 1
maddi zərəron əvəzinin ödənilməsi tələbi 1
maddi, mənəvi ziyana görə pulun alınması və avtobusların təmir edilərək qaytarılması 1
maddi, mənəvi zərərin əvəzinin ödənilməsi 2
mağazadan çıxarılma, mülkiyyətə verilmə 1
magistr diplomu üzrə aldığı ixtisasın tanınması və ekvivalentliyi(nostrifikasiyası) haqqında şəhadətnamə verilməsi öhdəliyinin 1
Magistr diplomunun tanınması 3
Magistral Neft Kəmərləri idarəsinin neftboşaltma bazasında dülgər bənna 1
magistral qaz kəmərinin mühafizə zonasında inşa edilmiş tikilinin sökülməsi 1
magistral su xətləri,mühafizə zonası,tikilinin sökülməsi 1
Magistratura pilləsi üzrə ixtisasların üst - üstə düşməsi 1
Magistratura pilləsi üzrə ixtisasların uyğunsuzluğu 1
Malın gömrük rəsmiləşdirilməsi 1
malın qaytarılması və pulun tutulması 1
maliyyə arayışının etibarsızlığı barədə iddia, iddianın yolverilməzliyi, müqavilənin ləğvi, müqavilənin etibarsızlığı 1
Maliyyə bazarına nəzarət bağlı mübahisələr 3
maliyyə lizinq müqavilənin bağlanması 1
maliyyə sanksiyası 1
maliyyə sənədlərinin təqdim olunması 1
maliyyə təsərrüfat fəaliyyətinin yoxlanılması 1
Malların alışını və ya mədaxilini təsdiq edən sənəd olmadığına görə tətbiq edilən maliyyə sanksiyası 1
Malların dəyəri barədə mübahisə 1
malların göndərilməsi müqaviləsinə əsasən yaranmış borcun ödənilməsi 1
malların satışına qadağa qoyulması, pul vəsaitinin ödənilməsi tələbi 1
Malların ticarət dövriyyəsinə qadağa qoyulması,malların ticarət dövriyyəsindən çıxarılması və paylanmış məhsulların geri yığılması,vurulmuş maddi zayanın,işgüzar nüfuza dəymiş zərərin və xərclərin ödənilməsi 1
Malların təqdim edilməsi ilə bağlı sənədlərin təqdim edilməməsi 1
Manelərin aradan qaldırılması 1
maneələrin aradan qaldırılması 5
maneələrin aradan qaldırılması və əşyanın təhvil verilməsi tələbləri 1
maneələrin aradan qaldırılması, işdə iştirak edən edən şəxslərin izahatları 1
maneələrin aradan qaldırılması, köçürülmə 1
maneələrin aradan qaldırılması, subyektiv hüquq 1
maneələrin aradan qaldırılması, vəsatətlərin həlli, məhkəmə qərardadının əsaslandırılması, iş üzrə rəy vermək üçün dövlət orqanlarını və yerli özünüidarə orqanlarını prosesdə iştirak etməyə cəlb olunması 1
maneələrin aradan qaldırılması,qonşuluq hüququ 1
maneələrin aradan qaldırlıması, maddi və mənəvi zərər 1
maneələrin qadağan edilməsi 1
maneənin aradan qaldırılıması, maddi və mənəvi zərərin əvəzinin ödənilməsi 1
maneənin aradan qaldırılması 4
maqistral qaz kəmərinin mühafizə zonasında görülmüş işlərin nəticələrinin aradan qaldırılması 1
Maraqlarına toxunan şəxsin cəlb edilməsi 1
Maraqlarına toxunan şəxsin üçünçü şəxs qismində məhkəmə icraatına cəlb edilməsi 2
Maraqlarına toxunan şəxslərin cəlb edilməsi 1
maraqlı şəxslərin inzibati icraata cəlb edilməsi 1
maşın yolunun zəbtdən azad edilməsi 1
materialları ilə iddiaçı tərəfindən dəyərinin ödənilməsi tələb olunan malların cavabdehə verildiyi sübuta yetirilməmişdir 1
materialları ilə iddisş 1
mediasiya prosesi nəticəsində bağlanmış barışıq sazişinin təsdiq edilməsi 1
Memarlıq xidmətindən rəyin alınmaması 1
metal torun sökülməsi və yolun genişləndirilməsi 1
Metalın və hazır məhsulun düzəldilməsi və çeşidlənməsi ilə məş 1
Metalın və hazır məhsulun düzəldilməsi və çeşidlənməsi ilə məşğul olan fəhlə 1
Metallurgiya sahəsində dəmirçi- çilingər peşəsi 1
Metropoliten işçisi 1
Metropolitendə işlədiyi eskalatorların əsaslı təmir sahəsində çilingər -elektrik peşəsinin həmçinin əmək şəraiti ağır olan peşələrə uyğunluğu 1
Metropolitendə maşinist 1
Milli Məclisin keçmiş deputatı 1
Milli Məclisə seçkilərlə əlaqədar namizədliyin qeydə alınmasından imtina ilə bağlı MSK-nın qərarının ləğv edilməsi 1
mineral-xammal bazasının bərpası üzrə ödəniş, publik hüquqi şəxs olan agentlik, kommersiya mübahisəsi, inzibati icraat, icraata xitam 1
Minimum adam günü norması 1
Miqrasiya məsələləri 3
miras paydan imtina ərizəsinin etibarsız hesab edilməsi tələbi 1
miras payın qəbulu, vərəsəlik mübahisələri 1
miras qoyanın öhdəliklərinə görə vərəsələrin məsuliyyəti,məhkəmə aktının əsaslandırılması 1
miras əmlak faktının müəyyən edilməsi, vərəsəlik hüququ haqqında şəhadətnamənin, çıxarışın ləğv edilməsi 1
miras əmlak üzərində vərəsəlik hüququnun tanınması,miras payının bağışlanması müqaviləsinin etibarsızlığı 1
miras əmlak üzərində vərəsəlik hüququnun tanınması,miras əmlakın qəbul edilməsi üsulları 1
miras əmlaka payın müəyyən edərək vərəsəlik və mülkiyyət hüqauqunun tanınması 1
miras əmlaka qanun üzrə vərəsəlik paylarının müəyyən edilməsi və naturada bölünməsi 1
miras əmlakda payın müəyyən edilməsi, mülkiyyət hüququnun müdafiəsi ilə bağlı tələblər 1
miras əmlakda payın müəyyən edilməsi,vəsiyyətnamə,məcburi pay 1
miras əmlakda payların müəyyən edilməsi 2
miras əmlakda payların müəyyən edilməsi, kəndli fermer təsərrüfatı, apellyasiya baxışının hədləri, kassasiya instansiyası məhkəməsinin göstərişləri 1
miras əmlakdan imtina etməsinə dair ərizənin etibarsız hesab edilməsi; mənzildən çıxarılma; mənzilin boşaldılması; mənəvi zərərin ödənilməsi, sübutetmə yükü 1
miras əmlakın qəbul edilməsi faktının müəyyən edilməsi 1
miras əmlakın qəbul edilməsi,məhkəmə qətnaməsinin ziddiyətli olması 1
Miras əmlakın rəsmiləşdirilməsi üçün müvafiq arayışın alınması 1
miras əmlakın vərəsələr arasında bölünməsi, mirasdan imtina 1
miras əmlakla bağlı arayışın verilməsi 1
mirasa payın tanınması 1
mirasda məcburi pay 1
mirasda məcburi payın anlayışı və məqsədi, məcburi payın həcminin müəyyənləşdirilməsi 1
mirasda payın müəyyən edilməsi, qətnamənin mübahisələndirilməyən hissəsinin qüvvəyə minməsi 1
mirası qəbul etməsi faktının müəyyən edilməsi, vərərsəlik qaydasında mülkiyyət hüququnun tanınması, evə köçürülmə və cavabdehlərin evdən və yerləşdiyi həyətyanı torpaq sahəsindən çıxarılması 1
mirası qəbulu müddətinin ötürülməsi, mirasın faktiki qıbulu 1
mirasın faktiki qəbulu, qanun üzrə birinci növbə vərəsə hesab edilməklə miras əmlaka mülkiyyət hüququnun tanınması 1
mirasın faktiki qəbulu, vərəsəlik haqqında şəhadətnamənin və bağışlamanın etibarsızlığı 1
mirasın kütləsi, xüsusi təyinatlı ödəmə 1
mirasın nümayəndə vasitəsi ilə qəbul edilməsi,qanun üzrə vərəsəlik zamanı növbəlik 1
mirasın qəbul edilmə müddətinin uzadılması 1
mirasın qəbul edilməsi faktı,qanun üzrə vərəsəlik 1
mirasın qəbul edilməsi faktının müəyyən edilməsi 1
mirasın qəbul edilməsi faktının müəyyən edilməsi, hüquq haqqında mübahisə 1
mirasın qəbul edilməsi faktının müəyyən edilməsi, hüquq haqqında mübahisə olması 1
mirasın qəbul edilməsi faktının müəyyən edilməsi, vərəsəlik qaydasında mülkiyyət hüququnun tanınması 1
mirasın qəbul edilməsi faktının müəyyən edilməsi,hüquq haqqında mübahisə 1
mirasın qəbul edilməsi faktının müəyyən edilməsi,mirasın vərəsələr arasında bölünməsi 1
mirasın qəbul edilməsi faktının müəyyən edilməsi,vərəsəlik hüququnun tanınması 1
mirasın qəbul edilməsi faktının və miras əmlaka payın müəyyən edilməsi 1
mirasın qəbul edilməsi faktının və vərəsəliyin açılma yerinin müəyyən edilməsi 1
mirasın qəbul edilməsi faltının müəyyənedilməsi 1
mirasın qəbul edilməsi müddətinin uzadılması 1
mirasın qəbul edilməsi müddətinin üzrsüz ötürülməsi 1
mirasın qəbul edilməsi üçün müəyyənləşdirilmiş müddət 1
mirasın qəbul edilməsi vaxtının (müddətinin) uzadılması 1
mirasın qəbul edilməsi və sənədin şəxsə məxsus olması barədə hüquqi əhəmiyyətli faktların müəyyən edilməsi 1
mirasın qəbul edilməsi, miras əmlakın bölünməsi 1
mirasın qəbul edilməsi, məcburi pay, miras əmlakın bölünməsi 1
mirasın qəbul edilməsi, məcburi pay, yaşayış sahəsindən çıxarılma 1
mirasın qəbul edilməsi, sübutların qiymətləndirilməsi, apellyasiya instansiyası məhkəməsində işə baxılmanın hədləri 1
mirasın qəbul edilməsi, vərəsəlik hüququnun tanınması 1
mirasın qəbul edilməsisı faktının müəyyən edilməsi 1
mirasın qəbulu faktının müəyyən edilməsi 1
mirasın qəbulu müddətinin ötürülməsi, mirasın faktiki qəbulu 1
mirasın qəbulu müddətinin uzadılmas 1
mirasın qəbulu üçün müddətin uzadılması tələbi 1
mirasın qəbulu,hüquqi əhəmiyyətli faktların müəyyən edilməsi,hüquq barədə mübahisə,müqavilənin etibarsızlığı,daşınmaz əmlakı vicdanlı əldə edən 1
MM-nin 452-ci maddəsinin tətbiqi təcrübəsi 1
MMC-nin direktoru vəzifəsindən azad olunma, işə məhkəmədə baxılmalı olmadıqda 1
MMC-nin gəlirindən pay, dəymiş zərərin əvəzinin ödənilməsi 1
MMC-nin mənfəətinin bölüşdürülməsi, işə məhkəmədə baxılmalı olmadıqda 1
MMC-nin ümumi yığıncağının keçirilməasi, gəlirlərin bölüşdürülməsi, işə məhkəmədə baxılmalı olmadıqda 1
Mobil cihazların qeydiyytı üçün ödənilmiş vəsaitin geri qaytarılması 1
möhür və ştampın alınması, bələdiyyənin protokol və qərarının etibarsız sayılması tələbləri 1
motorçu-sürücü peşəsinin qaldirici maşınist peşəsinə uyğunlaşdırılması 1
Mötəbər olmayan ekpert rəyi 1
mötəbər olmayan ekspert rəyi 1
MPM-nin 420-ci maddəsinin tələblərinə riayət edilməməsinin hüquqi nəticələri 1
MSK -nın qərarının ləğvi barədə tələb 1
MSK tərəfindən şikayətin baxılmamış saxlanılması 1
MSK-nın hərəkətsizliyindən verilmiş şikayətin müddətə görə mümkün sayılmaması 1
MSK-nın qərarından və ya hərəkətindən apellyasiya instansiyası məhkəməsinə çikayət verilə bilər 1
MSK-nın qərarının ləğv edilməsi 19
MSK-nın qərarının ləğv edilməsi və namizədliyin təsdiq olunması 1
MSK-nın qərarının ləğv edilməsi,etibarlı seçici imzalarının lazımi saydan az olması 1
MSK-nın qərarının ləğv edilməsi,əmlak barədə düzgün olmayan məlumat verilməsi 1
MSK-nın qərarının ləğvi və müvaviq seçki dairəsi üzrə səsvermənin nəticələrinin etibarsız sayılması tələbi 1
MSK-nın qərarının qismən ləğv edilməsi 4
MSK-ya şikayətin imzalanması 1
Müahribə veteranlarına müavinətin əvvəlki dövrlər üzrə ödənilməsi 1
müalicə pulu və müavinətin nəzərə alınması 1
müalicə üçün 2 aylıq əmək haqqı məbləğində pul nəzərə alınmaqla pensiya hüququnun yarandığı tarixdən əmək pensiyasının yenidən hesablanması və yaranacaq pensiya məbləği fərqinin ödənilməsi 2
Müalicə üçün müavinətin ödənilməsi 1
Müalicə və digər hüquqların saxlanılması 1
müalicə və maddi yardım əlavələri nəzərə alınmaqla təyin edilmiş yaşa görə əmək pensiyasının yenidən hesablanması 1
müavinətın ödənilməsi 4
Müavinətlər və maddi yardım nəzərə alınmaqla sabiq prokurorluq işçisinin əmək pensiyasının yenidən yenidən hesablanması 1
Mübahisə predmeti barədə qanuni qüvvəyə minmiş məhkəmə aktının mövcudluğu 1
Mübahisə tərəfinin apellyasiya şikayətində mübahisələndirmədiyi hallar üzrə qərar qəbul edilməsi İPM-nin 82 ci maddəsinin tələblərinə uyğun hesab edilə bilməz 1
Mübahisəli daşınmaz əmlaka dair başqasının qeydiyyat yazısının ləğv edilməsi 1
mübahisəli mikroavtobun hissələrinin oğurlanması və ya bu oğurluğun sığortalının və yaxud sığortaolunan qəsdi nəticəsində baş verməsi barədə təsdiqdici sübutlar,qanuni qüvvəsini almış məhkəmə aktı (hökmü) mövcüd deyil. 1
mübahisəli mülki, yaxud kommerisya məhkəməsinə aidiyyəti 1
Mübahisəli torpaq sahələri iddiaçılara yaşıllıq salınması 1
Mübahisəli torpaq üzərində başqasının mülkiyyət hüququnun ləğv edilməsi 1
mübahisələndirilən hissədə iddia qiymətinin 5000 manatdan az olması əsası ilə kasasiya şikayətinin geri qaytarılması 1
Mübahisələndirmə haqda iddia tələbinin mümkünsüzlüyü 1
mübahisələndirmə haqqında iddia 1
Mübahisələndirmə haqqında iddia mümkünsüz 1
mübahisələndirmə haqqında iddia tələbinin mümkünsüzlüyü 4
Mübahisələndirmə haqqında iddia üzrə iddianın mümkünlük şərti 2
Mübahisələndirmə haqqında iddia vermə müddəti 1
mübahisələndirmə haqqında iddianın mümkünlük şərtləri 1
Mübahisələndirmə haqqında iddianın mümkünlüyü 6
Mübahisələndirmə haqqında iddianın mümkünsüzlüyü 2
mübahisələndirmə haqqında iddianın xüsusi mümkünlük şərti 6
mübahisələndirmə haqqında iddianın xüsusi mümkünlük şərti, iddia verilməsi müddəti 1
Mübahisələndirmə haqqında iddianın ərazi aidiyyəti 1
Mübahisələndirmə haqqında idiidanın xüsusi mümkünlük şərti 1
mübahisənin "Əmək pensiyaları haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 32.1-1-ci maddəsinin tətbiqinə dair Ali Məhkəmənin İnzibati Kollegiyasının 08.10.2020-ci il tarixli 03 nömrəli qərardadındakı hüquqi mövqeyə uyğun həlli 1
Mübahisənin aradan qalxması 1
Mübahisənin artıq mövcud olmaması 1
Mübahisənin inzibati mübahisə olmaması 1
mübahisənin kommersiya , yaxud mülki məhkəməsinə aidiyyəti 1
Mübahisənin kommersiya məhkəməsinə aidiyyəti 1
Mübahisənin müki mübahisə olması 1
Mübahisənin mülki 1
Mübahisənin mülki mübahisə olması 1
Mübahisənin mülki xarakterli olması 2
mübahisənin mülki, yaxud kommersiya məhkəməsinə aidiyyəti 1
Mübahisənin məhkəmə aidiyyəti 4
Mübahisənin şifahi məhkəmə baxışı keçirilmədən həlli 1
Mübahisəyə mülki icraat qaydasında baxıılmalıdır 1
Mübahisəyə əvvəllər baxılması 1
müddət 1
Müddət bərpasından imtina 1
müddət keçdiyinə görə iddianın mümkün sayılmaması 2
Müddət ötüb 2
Müddət ötürüldüyündən kassasiya şikayəti mümkün sayılmamışdır 1
Müddət ötürülməklə hesablanmış vergi borcu 1
Müddət ötürülməklə verilmiş apellyasiya şikayəti 7
müddət ötürülüb 12
Müddət üzrsüz səbəbdən buraxıldığından vəsatət təmin edilmədi 1
Müddət üzrsüz səbəbdən buraxılması və müddət bərpasından imtina 1
Müddətdən artiq hərbi xidmət qulluqçusuna təyin edilmiş əlilliyə görə əmək pensiyasının yenidən hesablanması və ödənilməsi 1
müddətdən artıq xidmət illəri nəzərə alınmaqla pensiyanın yenidən hesablanması 1
Müddəti keşmiş ümidsiz borcun silinməsi 1
Müddətin artırılması qərarınin qanuni və əsaslılığı 1
Müddətin baxılmasına görə kassasiya şikayətinin mümkün sayılmaması 1
Müddətin buraxılmasına görə kassasiya şikayətinin mümkün sayılmaması 11
Müddətin buraxılmasına görə kassasiya şikayətinin mümkün sayılmamasıi 1
müddətin bərpası 2
müddətin bərpasına dair ərizə 1
Müddətin bərpasına dair ərizə və kassasiya mümkünlüyü 7
Müddətin bərpasından imtina 4
müddətin keçməsi ilə bağlı siğorta məbləğinin ödənilməsindən imtina 1
müddətin keçməsi, zaminliyə xitam verilməsi 1
müddətin keçməsinə görə zaminliyə xitam verilməsi 1
Müddətin ötürülməklə verilmiş apelyasiya şikayəti 1
Müddətin ötürülməsi ilə bağlı kassasiya şikayətinin mümkünlüyü 2
Müddətin ötürülməsi əsası ilə apellyasiyanın qeyri-mümkünlüyü 1
Müddətin ötürülməsi əsası ilə kassasiya şikayətinin qeyri-mümkün hesab edilməsi 1
Müddətin sığorta stajına daxil edilməsinin mümkünlüyü 1
müddətin üzrsüz səbəbdən buraxılması 1
Müddətin üzrsüz səbəbdən ötürülməsi 14
Müddətin üzürsüz səbəbdən ötürülməsi 2
Müddətli həqiqi hərbi qulluqçusunun müddətdən artıq hərbi xidmətinin iş stajına daxil edilməsi 1
Müddətli hərbi xidmətə aparılmasının və hal hazırda hərbi xidmət keçməyə məcbur edilməsinin qanunsuz hesab edilməsi 1
müddətli əlavələrin ödənilməsi 1
Müddətsiz əmək müqaviləsinin Əmək Məcəlləsinin 68-ci maddəsinin 2 -ci hissəsinin B bəndinə əsasən ləğv edilməsinin yolverilməzliyi 1
Müddətə və vəkilin orderi təqdim edilmədiyinə görə 1
Müflis bankın kreditorları siyahısına daxil edilməsi 1
Müflis bankla kreditor arasında kredit borcunun əvəzləşdirilməsi 1
Müflis bankla kreditor arasında kredit borcunun əvəzləşdirilməsinin mümkünsüzlüyü 1
Müflis elan edilmiş banka qarşı kreditor tələbi 1
Müflis elan edilmiş bankın aktivlərinin növbəlilik qaydasında bölüşdürülməsi 2
Müflis elan edilmə 2
müflis elan edilmə və iflas prosesinə başlanma 1
Müflis elan edilmə və əmlak inzibatçısının təyin edilməsi 4
müflis elan olunma və iflas prosesinə başlama 1
müflis elan olunma və əmlak inzibatçısının təyin edilməsi 1
müflis elan olunma,iflas prosesinə başlanma və əmlak inzibatçısının təyin edilməsi 1
mühabə veteranı adı və müharibə veteranı vəsiqəsinin verilməsi 1
mühafizə onasında inşa edilmiş tikilinin sökülməsi,sübutetmə 1
mühafizə zonasında inşa edilmiş tikilinin sökülməsi 1
müharib vetaranı adı və vəsiqəsinin verilməsi 1
Müharib veteranlarına müavinətin əvvəlki dövrlər üzrə ödənilməsi 1
Müharibə adı verilməsindən imtina 1
Müharibə ilə əlaqədar 1 dərəcə əliliyi olan şəxslərə müvafiq təminat xərcliyinin 100 faizi miqdarında əmək pensiyasına əlavələrin edilməsi 1
müharibə iştirakçılarının əmək pensiyasının sığorta hissəsinə əlavənin müraciət etdiyi vaxtdan əvvəlki üç il üzrə ödənilməsi 1
müharibə iştirakçısı olan hərbi qulluqçunun əmək pensiyasına əlavələrin ödənilməsi 1
Müharibə vetanları üçün nəzərdə tutulmuş müavinətin ödənilməsi 1
Müharibə vetaranı adı və vəsiqəsinin verilməsi 1
müharibə vetaranlarına müavinətin müharibə veteranı vəsiqəsinin verildiyi vaxtdan əvvəlki üç il üzrə ödənilməsi 2
müharibə veteranı adı verilməsi 1