Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsinin Açar sözlər üzrə axtarış sistemi

Açar sözə görə axtar
İlk simvola görə axtar
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
Açar söz İşlərin sayı
NAsos qurğularının maşinisti peşəsi 1
natamam məhkəmə araşdırması 1
Nazirlər Kabineti yanında DFX-nin bölmə rəisi vəzifəsinin XDMX yanında DFX-nin bölmə rəisi vəzifəsinə uyğunlaşdırılması 1
Nazirlər Kabinetinin qərarı 1
Neft qaz istehsalı sahəsində Kimyəvi analiz üzrə laborant peşəsi üzrə güzəştli şərtlərlə yaşa görə əmək pensiyasınıın təyin edilməsi tələbi 1
Neft qaz və qaz kondensatı hasilatı obyektlərində bilavasitə məşğul olan 1
Neft və qaz çıxarma obyektlərində çilingər peşəsi 1
Neft və qaz hasilatı üzrə operator peşəsı 1
neft və qaz hasilatı üzrə operatorlar peşəsi üzrə güzəştli şərtlərlə yaşa görə əmək pensiyasının təyin edilməsi 1
neft və qaz yataqlarının geoloji keşfiyyatında geoloq 1
neft- qaz çıxarma müəssisəsində Qaldırıcı maşınıst peşəsi üzrə işləmiş şəxsə 57 yaşdan güzəştli şərtlərlə yaşa görə əmək pensiyasının təyin edilməsi 1
Neft-qaz çıxarma sahəsi üzrə təmirçi-çilingər 1
neftin boşaldılması və doldurulması üzrə əmtəə operatoru" peşəsi üzrə güzəştli şərtlərlə yaşa görə əmək pensiyasının təyin edilməsi 1
nigahın pozulduqdan sonra uşağın yaşayış yerinin müəyyən edilməsi 1
nigahın pozulması 1
nigahın pozulması,uşağın ana ilə qalması, aliment,qəyyumluğun rəyi 1
nigahın pozulması. alimentin müəyyən edilməsi 1
nikah dövründə əldə edilmiş əmlakdan pay ayrılması 1
nikah müddətində əldə edilmiş əmlakın bölgüsü 2
nikah müddətində əldə edilmiş əmlakın bölünməsi, müqavilələrin etibarsız hesab edilməsi 1
nikah müddətində əldə olunmuş əmlakın bölünməsi, sübutetmə 1
nikah müddətində əldə olunmuş əmlakın və götürülmüş kredit borcunun bölünməsi 1
nikah münasibətlərində olma faktının müəyyən olunması 1
nikaha daxil olanadək onlara məxsus olan əmlak, habelə nikah dövründə hədiyyə şəklində və ya vərəsəlik qaydasında, digər əvəzsiz əqdlər üzrə əldə etdikləri əmlakın ər-arvadın hər birinin ayrıca mülkiyyətində olması 1
nikaha xitam verilməsi, uşaqların valideynlərdən kimin yanında qalmasının müəyyən edilməsi 1
nikahın etibarsız sayılması 1
nikahın etibarsızlığı 1
nikahın ləğv edilməsi və aliment tələbi 1
nikahın ləğvi,uşağın valideynlərdən kimin yanında qalmasının müəyyən edilməsi 1
nikahın pozulması 9
nikahın pozulması barədə 2
nikahın pozulması uşağın atada qalması, qəyyumluğun rəyi, sübutların qiymətləndirilməsi 1
nikahın pozulması və aliment 1
nikahın pozulması və aliment tələbi barədə 1
nikahın pozulması və iki uşağın atanın yanında qalması 1
nikahın pozulması və uşağın yanında saxlanılması 2
nikahın pozulması və uşaq 2
nikahın pozulması və uşaq tələbi 2
nikahın pozulması, aliment tələbinə dair 1
nikahın pozulması, aliment, uşağın ana ilə qalması, qəyyumluğun rəyi 1
nikahın pozulması, alimentin tutulması və nikah pozulduqdan sonra uşaqların yaşayış yerinin müəyyən olunması 1
nikahın pozulması, azyaşlı uşaqların atanın himayəsinə verilməsi 1
nikahın pozulması, uşağın ananın yanında qalması, aliment və birgə nikah dövründə əldə olunmuş əmlakın bölünməsi 1
nikahın pozulması, uşağın ananın yanında qalması, alimentin tutulması 2
nikahın pozulması, uşağın ananın yanında saxlanması və aliment, uşaq 1
nikahın pozulması, uşağın valideynlərdən kimi yanında qalması məsələsinin həlli və alimentin tutulması 1
nikahın pozulması, uşağın valideynlərdən kimin yanında qalmasının müəyyən edilməsi 1
nikahın pozulması, uşağın yanında saxlanılması 4
nikahın pozulması, uşaqların himayədə qalması, aliment 1
nikahın pozulması, uşaqların valideynlərdən birinin himayəsinə verilməsi, əmlak tələbi 1
nikahın pozulması, uşaqların valideynlərdən kimin yanında qalmasının müəyyən edilməsi 1
nikahın pozulması, uşaqların valideynlərdən kimin yanında qalmasının müəyyən edilməsi və alimentin tutulması 1
nikahın pozulması, uşaqların yaşayış yrinin müəyyən edilməsi,10 yaşına çatmış uşağın fikrin dinlənilməsi,birgə nikah dövründə əldə edilmiş əmlakın bölgüsü 1
nikahın pozulması,aliment mübahisələri 1
nikahın pozulması,uşağın himayədə saxlanılması 1
nikahın pozulması,uşağın valideynlərdən kimin yanında qalması aliment 1
nikahın pozulması,uşaq tələbi 2
nikahın pozulması,uşaqların valideyinlərdən kimin yanında qalmasının müəyyən edilməsi 2
nikahın pozulmasıvə aliment 1
nisyə alqı satqı müqaviləsi üzrə borc 1
nisyə alqı satqı müqaviləsi üzrə borcun qaytarılması,sübutetmə 1
nisyə alqı satqı müqaviləsi üzrə pul tələbi 1
nisyə alqı-satqı müqaviləsi üzrə borc 1
nisyə alqı-satqı müqaviləsi üzrə borcun qaytarılması, sübutetmə 2
nisyə alqı-satqı müqaviləsi üzrə malın dəyərinin ödənilməsi, sübutetmə yükü 1
nisyə alqı-satqı müqaviləsi üzrə pul tələbi 2
nisyə alqı-satqı müqaviləsi üzrə pul tələbi, sübutetmə 1
nisyə alqı-satqı müqaviləsi üzrə satılan əşyanın qaytarılması tələbi,iddianın etirafı 1
nisyə alqı-satqı müqaviləsi, öhdəliyin icrası, iddia müddəti, iddia müddətinin axımının hesablanması qaydası 1
nisyə alqı-satqı üzrə yaranmış borcun qaytarılması, sübutetmə yükü 1
nisyə verilmiş malların dəyərinin ödənilməsi, şifahi alqı-satqı müqaviləsi 1
nisyə zatılmış qızıl-zinət əşyalarının qiymətinin ödənilməsi 1
Nizami hissə üzrə əmrlər 1
Nizami hissə üzrə əmrlər və arxiv arayışları 1
Nizami hissə üzrə əmrlər və arxiv arayışları təqdim olunmayıb 1
nizamnamə kapitalındakı paya uyğun əmlakın naturada verilməsi, təsisçiliyə xitam verilməsi, maddə zərərin ödənilməsi 1
NK 2 saylı siyahı 1
NK-nin 1 saylı siyahısı 1
NK-nin 1 və 2 saylı Siyahıları 1
Nominal orta aylıq haqqına əsasən məcburi köçkünə təyin edilmiş pensiyanın yenidən hesablanması 1
Normativ müddətin tələbinə əməl edilməməsi əsaslı ilə diplomun tanınmasından imtina 1
notarial qaydada təsdiqlənmiş surəti 1
notariat hərəkətlərinin aparılmasından imtina edilməsi barədə qərarın etibarsız hesab edilməsi 1
notariusun hərəkətlərindən şikayət, subyektiv hüquq 1
notariusun icra qeydi, icraata xitam, iş məhkəmədə baxılmalı deyil 1
Növbədənkənar səyyar vergi yoxlaması 1
Növbədənkənar səyyar vergi yoxlaması aparılması üçün sənədlərin gütürülməsi barədə iddiaya inzibati məhkəmə icraatl qaydasında baxılması 1
Növbədənkənar səyyar vergi yoxlaması keçirilməsinin əsaslandırılması 1
Növbədənkənar səyyar vergi yoxlaması nəticəsində əlavə hesablanmış məbləğin və maliyyə sanksiyasının əsassız hesab edilməsi və qərarın ləğv edilməsi 1
Növbədənkənar səyyar vergi yoxlaması qərarın ləğvi 1
Növbədənkənar səyyar vergi yoxlamasın keçirilməsi barədə qərarın icrasının dayandırıılması 1
Növbədənkənar səyyar vergi yoxlamasın keçirilməsi barədə qərarın mübahisələndirilməsinin mümkünlüyü 1
Növbədənkənar səyyar vergi yoxlamasın keçirilməsinin əsasları 1
Növbədənkənar səyyar vergi yoxlamasının keçirilməsi haqqında qərarın ləğvi 1
Növbədənkənar səyyar vergi yoxlamasının keçirilməsi haqqında qərarın ləğvindən sonra aparılmış vergi yoxlamasının qərarının ləğvi 1
Növbədənkənar səyyar vergi yoxlamasının nəticələrinə dair qərarın ləğvi 1
növbədənkənar ümumi yığıncağın çağrılması 1
nənə-babanın uşaqla ünsiyyəti 1
nənənin uçaqla ünsiyyət hüuqu 1
Nəqliyyat Ekspedisiya Müəssisəsində gözətçi 1
Nəqliyyat elektrovoz teplovoz maşınıstləri və maşınıst köməkçiləri 2
nəqliyyat vasitələrinin alğı-satqı müqaviləsi, müqavilə üçün qanunvericiliklə müəyyən olunmuş forma tələbi, əhəmiyyətsiz əqd, iddia müddətii, kəsici müddət 1
Nəqliyyat vasitəsi gömrük orqanında rəsmiləşdirilməsi 1
nəqliyyat vasitəsinin gömrük orqanında rəsmiləşdirilməsi 1
nəqliyyat vasitəsinin qanunsuz sahiblikdən qaytarılması 1
nəqliyyat vasitəsinə dəymiş ziyan,sübutetmə 1
Nərimanov RİH başçısının 25.12.1995-ci il tarixli 544 nömrəli sərəncamı ilə Bağırov Adil Həsən oğluna 2 otaqlı yaşayış sahəsi 29.24 kv.m olan 20 nömrəli mənzil iddiaçı nəzərə alınmaqla mənzil qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş yaşayış sahəsi normasıı həddində verilmildir 1
Nəzarət ölçü cihazlarının və avtomatkanın bilavasitə qurulduğu yerlərin sahəslərində xidməti və təmiri ilə məşğul olan nəzarət- ölçü cihazları və avtomatika üzrə çilingər 1