Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsinin Açar sözlər üzrə axtarış sistemi

Açar sözə görə axtar
İlk simvola görə axtar
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
Açar söz İşlərin sayı
pambığın satın alınmasına dair müqavilələrdən irəli gələn mübahisələr 1
Pandemiya ilə əlaqədar yardımın verilməsi 1
Pasport qeydiyyatına alınması 1
Pasport qeydiyyatının ləğv edilməsi 1
pay torpaq sahəsinin naturada bölünməsi 1
Payçıların adları qeyd edilmədən yeni çıxarışın verilməsi 1
payın müəyyən edilməsi 1
payın müəyyən edilməsi barədə 1
payın naturada ayrılması, sübutetmə 1
payların müəyyən edilməsi barede 1
payların müəyyən edilməsi haqda 1
payların müəyyən edilməsi tələbi 1
payların naturada ayrılaraq verilməsi 1
payların naturada ayrılması 2
Payların naturada ayrılması, çıxarışın ləğv edilməsi və qanun üzrə vərəsəlik hüququ haqqında şəhadətnamənin etibarsız hesab edilməsi 1
payların naturada bölünməsi,birgə mülkiyyətdə olan əmlakın hərracda satılması 1
Paylı mülkiyyət hüququ ilə vətəndaşlara məxsus daşınmaz əmlakın bir hissəsinə görə hər kv.m üçün isə 800 manatdan kompensasiyanın təklif edilməsi həm AR Konstitusiyasının 13, 29-cu maddələrinin həm də İnzibati icraat haqında AR qanunun 12-ci maddəsinbin tələblərinə ziddir 1
paylı mülkiyyətdə olan evin naturada bölünməsi 1
paylı mülkiyyətdə olan əmlakı yaxşılaşdıran əlavələr əmlakdan ayrıla bilmədikdə ümumi mülkiyyət hüququnda payının müvafiq surətdə artırılması şərtləri, mənəvi zərərin ödənilməsi, preyudisiya 1
paylı mülkiyyətdə olan əşyadan payın ayrılması və ya açıq hərracda satılması 1
paylı mülkiyyətdə olan əşyadan payın naturada ayrılması 1
paylı mülkiyyətdən düşən payın müəyyən edilməsi 1
paylı mülkiyyətdən payın naturada ayrılması 1
paylı mülkiyyətin hərrac vasitəsilə satılaraq pulun paylara mütənasib bölünməsi 1
paylı mülkiyyətin hərracdan satılması 2
paylı mülkiyyətin narturada bölünməsi 1
paylı mülkiyyətin real bölgüsü və ya kompensasiya verilməsi 1
paylı mülkiyyətə çəkilmiş xərclər 1
Penitensiar xidmət zamanı mülki vəzifədə işlədiyi dövrün güzəştli staja sayılması 1
Penitensiar xidmətin əməkdaşı qulluq illərinə görə əlavənin hesablanması qaydası 2
Pensiya hüququn qazanıldığı vaxt qüvvədə olan qanunvericiliyə uyğun hesablanması 1
Pensiya hüququnun reallaşdırılması üçün 01.07.2017-ci il tarixdən sonra edilmiş müraciət 1
Pensiya hüququnun yarandığı vaxt qüvvədə olan normalar əsasında pensiyanın hesablanması 1
Pensiya hüququnun yarandığı vaxt qüvvədə olan normanın tətbiqi 1
Pensiya işinin tələb edilməməsi 2
pensiya kapitalı 7
Pensiya kapitalının hesablanması 17
Pensiya kapitalının yoxlanılmasının zəruriliyi 1
Pensiya məbləğində yaranmış fərqin ödənilməsi 1
Pensiya məbləğinin bərpa olunması 1
pensiya məbləğinin geri qaytarılması 1
pensiya məbləğinin inzibati orqana müraciətdən əvvəlki üç illik müddət üçün ödənilməsi 4
Pensiya məbləğinin orta aylıq əmək haqqından hesablanması 1
Pensiya məbləğinin yaranmış fərqin ödənilməsi 1
pensiya növünün dəyişdiriıməsi və əvvəlki aylara görə yaranmış fərqin ödənilməsi 1
Pensiya ödənişinin bərpası 1
Pensiya ödənişinin davam etdirilməsi 1
pensiya ödənişinin dayandırıılması barədə qərarın ləğv edilərək əvvəlki qaydada əlilliyə görə əmək pensiyasının dayandırıldığı vaxtdan ödənişin davam etdirilməsi 1
Pensiya ödənişinin dayandırılması 1
Pensiya ödənişinin dayandırılması barədə qərarın ləğvi 1
pensiya qanunvericiliyinin zamana görə tətbiqi 3
pensiya tələbi 1
Pensiya təminatı hüququ 13
pensiya təyin edilməsi 1
Pensiya təyin edilməsi vəzifəsi həvalə edilməsi barədə məhkəmə qərarına izah verilməsinə dair 1
Pensiya təyin olunduqdan sonrakı dövr üzrə qazanılan sığorta və yığım hissələri üzrə pensiya kapitallına əsasən əmək pensiyasının yenidən hesablanması 1
Pensiya təyinatı ilə bağlı məlumat vərəqəsinin verilməsi 1
pensiyanın 55 yaşdan yenidən hesablanması 2
Pensiyanın bir növündən başqa növünə keçmə hüququ 1
Pensiyanın birdəfəlik ödənilməsi 1
Pensiyanın büdcədənkənar vəsaitlər hesabına verilən mükafat və əlavələr nəzərə alınmaqla yenidən hesablanması 1
Pensiyanın bərpa edilməsi 2
pensiyanın dayandırılması 1
Pensiyanın dayandırılması qərarının ləğvi 1
Pensiyanın dövlət qulluqçusu vəzifəsində görə yenidən hesablanması 1
pensiyanın hesablanma QAYDASI 1
Pensiyanın hüquq yaranan vaxt qüvvədə olan qanunvericiliyə əsasən hesablanması 1
Pensiyanın müraciət edilən tarixdən əvvəlki ən çoxu 3 il üçün ödənilməsi 1
pensiyanın nə vaxtdan , hansı əsasla , hansı növdə təyin olunması 1
pensiyanın ödənilməsi 1
Pensiyanın ödənilməsi qaydasının düzgün müəyyən edilməməsi ƏMƏK PENSİYASLARI HAQQINDA Qanunun 9.8-ci maddəsinin tətbiqi 1
pensiyanın orta aylıq əmək haqqı əsasında hesablanması 1
Pensiyanın təyin edilməsi 4
Pensiyanın təyin edilməsindən imtina 1
Pensiyanın təyin olunması 9
Pensiyanın təyin olunmasından imtina 1
pensiyanın verilməsinin bərpa edilməsi 1
pensiyanın yenidən 01.05.2018-ci il tarixə kimi olan hesablama qaydası ilə, bu zaman hakimlərə hər ay vəzifə maaşı qədər əlavə olaraq verilən məbləğin maaşa əlavə edilərək vəzifə maaşının 15%-i miqdarında verilmiş pul təminatının 25%-dən nəzərə alınmaqla hesablanması 1
Pensiyanın yenidən hesablanaraq bərpa edilməsi 1
Pensiyanın yenidən hesablanaraq ödənilməsi 1
Pensiyanın yenidən hesablanması 49
pensiyanın yenidən hesablanması tələbi 1
Pensiyanın yenidən hesablanması və birdəfəlik ödənilməsi 2
Pensiyanın yenidən hesablanması və pensiya hüququ yaranan vaxt qüvvədə olan qanunvericiliyə əsasən ödənilməsi 1
pensiyanın yenidən hesablanmasından imtina 1
pensiyanın əmək haqqına əsasən hesablanması (yenidən hesablanması) 6
pensiyanın əvvəlki dövrlər üzrə ödənilməsi 2
Pensiyas kapitalı 1
Pensiyasını ödənilmə qaydasının düzgün müəyyən edilməməsi Əmək pensiyaları Haqqında Qanunun 9.8-ci maddəsinin tətbiqi 1
Pensiyasının yaşa görə əmək pensiyası növündən ailə başçısının itirilməsinə görə əmək pensiyası növünə keçirilməklə təyin edilməsi və 2003-cü ildən 2014-cü ilədək yaranmış fərqin birdəfəyə ödənilməsi 1
Pensiyasnın təyin olunması 1
Pensiyaya əlavələrin yenidən hesablanması 1
penyanın ləğv edilməsi 1
Peşə və iş sahələrinin müəyyən edilməməsi 1
Peşə və vəzifə ilə üst- üstə düşməməsi 1
peşə və vəzifələrin uyğunluğu 1
peşə xəstəliyinə görə ödənc tələbi 1
Peşələrin üst-üstə düşməsi 1
Peşələrin uyğunluğu 5
peşənin AR Nazirlər Kabinetinin 23 yanvar 2007-ci il tarixli 12 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş Siyahıya uyğun olmaması 1
Peşənin üst -üstə düşməsi 4
peşənin uyğunluğu 1
Peşənin Xarakteri nəzərə alınmaqla Siyahılara uyğunluğunun müəyyən edilməsi 2
Piket keçirilməsinə icazə 1
plan ölçü sənədinin, qeydin və əqdin etibarsız hesab edilməsi, tələbin bir hissəsinin inzibati icraata aid edilməsi hissəsində iş üzrə icraata xitam verilməsi 1
Plan ölçü sənədlərinin və çıxarışın verilməsi 1
Plan ölçünün və çıxarışın verilməsi 1
Plan və ölçü sənədlərinin ləğv edilməsi və yenidən düzgün işlənilməsi 1
Plan və ölçünün hazırlanması vəzifəsinin cavabdehin üzərinə qoyulması 1
plan və ölçünün ləğvi 1
Plan və ölçünün verilməsi 1
plan və ölçüsünün etibarsız hesab edilməsi 1
plan-ölçü sənədində soyada düzəliş edilməsi 1
podrat müqavilələri üzrə pul tələbi,iddia tələbinə cavab verməli olan cavabdeh hüquqi şəxs 1
Podrat müqaviləsi 2
podrat müqaviləsi üzrə avansın qaytarılması 1
podrat müqaviləsi üzrə borc tələbi, avadanlıqların geri qaytarılması 1
podrat müqaviləsi üzrə borc və əldən çıxmış fayda tələbi 1
podrat müqaviləsi üzrə borcun ödənilməsi 2
podrat müqaviləsi üzrə borcun tutulması 2
podrat müqaviləsi uzrə münasibətlər,m fərdi-müəyyən əşyanın verilməsi 1
Podrat müqaviləsi üzrə öhdəliklərin icra edilməsi 1
podrat müqaviləsi üzrə öhdəliklərin lazımınca icra olunmamasına görə zərərin əvəzinin və cərimənin ödənilməsi 1
podrat müqaviləsi üzrə öhdəliyin icrası 2
podrat müqaviləsi üzrə pul tələbi 3
podrat müqaviləsi üzrə pul tələbi, qusurlar olduqda əlavə icra, podrat müqaviləsi üzrə iddia müddəti, sübutetmə 1
podrat müqaviləsi üzrə pulun tutulması 1
podrat müqaviləsi üzrə tam və düzgün icra olunmayan öhdəliklər 1
podrat müqaviləsi üzrə zərər tələbi, iddia müddəti 1
podrat müqaviləsi üzrə əlavə işlərə görə haqqın ödənilməsi 1
podrat müqaviləsi, Hesablama Palatası auditi rəyi, smeta və Forma 2 uyğunluğu 1
podrat müqaviləsi, icarə müqaviləsi, borc tələbi 1
podrat müqaviləsi, iddia müddəti 1
podrat müqaviləsi, müqavilə öhdəliklərinin icrası, tələbin (hüququn) güzəşti, məhkəmə aktının əsaslandırılması 1
Podrat müqaviləsi, müqavilədən irəli gələn borcun ödənilməsi 1
podrat müqaviləsi, muzd tələbi 2
podrat müqaviləsi, məmulatın qüsuru, qüsurlu məmulatın qəbul edilməsinin nəticələri 1
podrat müqaviləsi, öhdəliklərin icrası, pulun əvvəlcədən ödənilməsi 1
podrat müqaviləsi, pulun tutulması və vurulmuş zərərin əvəzinin ödənilməsi 1
podrat müqaviləsi, subpodrat müqaviləsi, hüquq və öhdəliyin güzəşti, müqavilənin etibarsızlığı 1
podrat müqaviləsi,pul tələbi 2
podrat müqaviləsindən irəli gələn borcun ödənilməsi 2
Podrat müqaviləsindən irəli gələn borcun tutulması 1
Podrat müqaviləsinin ləğv edilməsi 1
podrat müqaviləsinin ləğv edilməsi, pul tutulması, podrat müqaviləsinin icra edilməməsi nəticəsində maddi, mənəvi ziyanın ödənilməsi 1
podrat müqaviləsinin ləğvi, dəymiş zərərin ödənilməsi 1
podrat müqaviləsinin ləğvi, müqavilə üzrə borcun tutulması 1
podryad müqaviləsi üzrə borcun tutulması 1
Polad və dəmir beton konstruksiyalar üzrə quraşdırıcı peşə 1
Polad və dəmir beton konstruksiyalar üzrə quraşdırılması üzrə quraşdırıcı peşəsi 1
Polis idarəsinin inzibati binasına qeydiyyata alınma 1
Polis işçisi 1
polis nəfəri 1
Polis əməkdaşına müalicə olunma üçün verilən müavinətin və məzuniyyətə çıxarkən verilən pul müavinətin nəzərə alınmaqla yeni məlumat vərəqinin verilməsi 1
Polis əməkdaşına əlavə işə cəlb edilməsinə görə əlavə haqq ödənilməsindən imtina 1
Polis əməkdaşının ölümünün xidməti vəzifəzisinin icrası ilə bağlı olmasına dair arayış verilməsindən imtina 1
pozulmuş hüquqların bərpa edilməsi, qeyri-yaşayış sahəsinin təhvil verilməsi, mənəvi zərərin əvəzinin ödənilməsi 1
pozulmuş hüquqların bərpası, maddi və mənəvi ziyanın ödənilməsi 1
pozulmuş mülkiyyət hüququnun bərpa edilməsi, cavabdehin evdən çıxarılması və sözügedən evin ona təhvil verilməsi, kassasiya instansiyası məhkəməsinin göstərişlərinə əməl edilməməsi 1
pozulmuş əmək hüquqlarının bərpası tələbi 1
pretenziya qaydasına əməl edilməyib 1
Preyudisiallıq 4
Prezident təqaüdünün verilməsi 1
Prezident təqaüdünün ödənilməsi 1
Prezident təqaüdünün təyin edilməsindən imtina 1
prezident təqaüdünün əlilliyin təyin edildiyi vaxtdan ödənilməsi 1
Prezident təqaüdünün əlillərə əvvəlki dövrlər üçün ödənilməsi 1
Prezident təqaüdünün əvvəlki dövr üzrə hesablanması 3
Prezident təqaüdünün əvvəlki dövrlər üzrə ödənilməsi 1
Prezident veteranına Prezident təqaüdünün əvvəlki müddət üçün ödənilməsi 1
Prokurorluq işçilərinin pensiyasına qulluq illərinə görə əlavənin hesablanmaı 1
Prokurorluq işçisinin pensiyasının Prokurorluq orqanlarında qulluq keçmə haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun 20.8, 20.9, 21.4-cü maddələrində nəzərdə tutulmuş əlavələrin nəzərə alınmaqla yenidən hesablanması 1
Prokurorluq işçisinin pensiyasının Prokurorluq orqanlarında qulluq keçmə haqqında ARQ-nun 20.8 , 20.9, 21.4-cü maddələrində nəzərdə tutulmuş əlavələrin nəzərə alınmaqla yenidən hesablanması 1
Prokurorluq işçisinin əmək pensiyasının yenidən hesablanması 2
Prokurorluq işçisinə Güzəştli şərtlərlə pensiyasının təyin etmə tələbi 1
prokurorluq işçisinə pul kompensasiyası ödənilməsi 1
Prokurorluq işçısinə verilən əlavələr 1
prokurorluq orqanı işçisinə prokurorluq orqanlarında stajı nəzərə alınmaqla pensiyanın təyin edilməsi 1
Prokurorluq orqanları əməkdaşlarına pensiya hesablanarkən ödənilən əlavələrin nəzərə alınması 2
Prokurorluq orqanlarında güzəştli şərtlərlə əmək pensiyası təyin edilməsi üçün ayrı -ayrı illərin bir gününün üç gün sayılması 1
prokurorluq orqanlarında qulluq keçmiş şəxsin pensiyasının iki aylıq əmək haqqı məbləğində pul müavinəti və əmək haqqının ikiqat həcmində maddi yardım nəzərə alınmaqla hesablanması 1
Prokurorluq əməkdaşına təyin edilmiş pensiyanın yenidən hesablanması 1
Prokurorun əmək haqqına 2 aylıq məzuniyyət müalicə və maddi yardım əlavələrin nəzərə alınması 1
proqram təminatı üzrə xidmət müqaviləsi, öhdəliklərin icrası, təhvil-təslim, borc 1
Proses iştirakçısının dinlənilmə hüququnun təmin edilməməsi 2
Prosessial müddətin buraxılması 1
prosessual hüquq varisinin yenidən kasassiya şikayəti vermək hüququ 1
Prosessual hüquq varisliyi 7
Prosessual müddət 8
prosessual müddət buraxılmaqla apellyasiya şikayətinin verilməsi 1
Prosessual müddəti ötürməklə kassasiya şikayətinin verilməsi 1
Prosessual müddətin buraxılması 2
Prosessual müddətin bərpa edilməməsi 1
prosessual müddətin bərpa edilməsi 1
Prosessual müddətin bərpa edilməsinə dair ərizə 1
Prosessual müddətin bərpası 4
prosessual müddətin bərpası barədə 2
prosessual müddətin bərpası barədə apelyasiya məhkəməsinin qarardadından kassasiya şikayəti verilə bilməz 1
prosessual müddətin bərpası barədə qərardaddan kasasiya şikayəti verilməsinin mümkünsüzlüyü 1
prosessual müddətin bərpası, dispozitivlik prinsipi 1
Prosessual müddətin bərpasına dair vəsatət 1
prosessual müddətin bərpasına dair ərizə 4
Prosessual müddətin bərpasına dair ərizəyə baxılması barədə 7
Prosessual müddətin bərpasından imtina 2
prosessual müddətin bərpasından imtina, kassasiya şikayətinin geri qaytarılması 1
prosessual müddətin bərpasından imtina, müddətin üzrsüz səbəbdən buraxılması 5
prosessual müddətin bərpasından imtina,müddətin üzrsüz səbəbdən buraxılması 1
Prosessual müddətin ötürüldüyündən apellyasiya mümkün sayılmamışdır 2
Prosessual müddətin ötürülməsi 19
Prosessual müddətin ötürülməsi və digər əsaslar ilə kassasiya şikayətinin geri qaytarılması 1
prosessual müddətin ötürülməsi əsası ilə kasasiya şikayətinin geri qaytarılması 3
prosessual müddətin ötürülməsi əsası ilə kassasiya şikayətinin geri qaytarılması 1
prosessual müddətin ötürülməsi əsası ilə kassasiya şikayətinin qeyrimümkün sayılması 1
prosessual müddətin ötürülməsi, buraxılmış prosessual müddətin üzrlü sayılmaması 1
prosessual müddətin ötürülməsi, kassasiya şikayətinin geri qaytarılması 1
prosessual müddətin ötürülməsi, müddətin bərpası barədə ərizənin olmaması 2
prosessual müddətin ötürülməsi, müddətin bərpası barədə ərizənin olmaması, kassasiya şikayətinin rüsumun ödənilməməsi və şikayətin məzmunu ilə bağlı tələblərə əməl edilməməsi əsası ilə geri qaytarılması 1
prosessual müddətin ötürülməsi, məhkəmə sənədlərinin proses iştirakçılarına elektron kabinet vasitəsilə çatdırılması, kassasiya şikayətinin qaytarılması 1
Prosessual məsələlər 10
prosessual normaların tətbiqi zamanı ifrat formalığa yol verilməməsi 2
Prosessual qanunla müəyyən edilmiş müddət keçdikdən sonra əmrin mübahisələndirilməsi 1
Prosesual müddət 2
Prosesual müddətin ötürülməsi 2
prossesual müddətin ötürülməsi əsası ilə kassasiya şikayətinin geri qaytarılması 2
protokol və çıxarışın etibarsız sayılması, preyudisiallıq 1
Protokola dair qeydlərə baxılması 1
Protokolların etibarsız hesab edilməsi tələbinin mümkünsüzlüyü 1
protokolun etibarsız hesab edilməsi 2
protokolun etibarsız hesab edilməsi ,cıxarışın ləğv edilməsi 1
protokolun etibarsız hesab edilməsi ,cıxarışın ləğv edilməsi və əvvəlki qeydin bərpa edilməsi 1
protokolun təsdiq edilməsi və alqı-satqı müqaviləsinin bağlanması vəzifəsinin cavabdehin üzərinə qoyulması 1
protokolun təsdiq edilməsi, alqı-satqı müqaviləsinin bağlanması vəzifəsinin cavabdehin üzərinə qoyulması 1
Publik hüquqi şəxsin təsis edilməsi 1
pul 6
pul mübahisəsi 1
Pul məbləğinin tutulması 1
pul ödənilməsi 1
pul öhdəliklərinin vaxtında icra edilməməsi nəticəsində yığılmış faizlərin ödənilməsi 1
pul tutulması 1
Pul tələbi 332
pul tələbi barədə 6
pul tələbi tərəfin iradə ifadəsinin təfsiri 1
pul tələbi və müqavilənin etibarsız hesab edilməsi 1
pul tələbi və tutmanın ipotekaya yönəldilməsi 1
pul tələbi zərərin əvəzinin ödənilməsi 1
pul tələbi, apellyasiya şikayətinin qeyri -mümkün sayılması, prosessual normanın pozulması 1
pul tələbi, borc müqaviləsi 3
pul tələbi, borc müqaviləsi, müqavilənin etibarsız hesab edilməsi 1
pul tələbi, cavabdehin etirazının dəlillərinin sübut edilməməsi 1
pul tələbi, cavabdehin polisdə verdiyi izahat, etirazın əsası kimi istinad edilən halın sübut edilməməsi 1
pul tələbi, cavabdehin polisdə veriyi izahat, etirazln əsası kimi istinad edilən halın sübut edilməməsi 1
pul tələbi, fərdi sahibkar olan fiziki şəxs, məhkəmə aidiyyəti 1
pul tələbi, iddia müddəti 2
pul tələbi, iddia müddəti, iddia müddətinin axımının kəsilməsi 1
pul tələbi, iddia müddətini tətbiqi barədə ərizəyə qiymət verilməməsi 1
pul tələbi, iddia müddətinın axımının kəsilməsi 1
pul tələbi, iddia müddətinin keçməsi, müddətin kəsilməsi faktının sübut edilməsi yükü 1
pul tələbi, ipoteka predmetinə tutma yönəldilməsi, sübut etmə yükü, iddia müddəti 1
pul tələbi, işçinin işəgötürənə vurduğu zərər 1
pul tələbi, istehlak xarakterli kredit müqaviləsi, təsisçi, aidiyyət qaydaları, mülki iş 1
pul tələbi, kassasiya məhkəməsinin göstərişlərinin icra edilməməsi 1
pul tələbi, müqavilə öhdəliklərinin pozulması 1
pul tələbi, müqavilə öhdəliyinin icrası,maddi ziyan 1
pul tələbi, müqavilənin etibarsız hesab edilməsi 2
pul tələbi, müqavilənin etibarsız hesab edilməsi, ödənilmiş məbləğin geri qaytarılması və ziyanın ödənilməsi 1
pul tələbi, müqavilənin ləğvi və zərərin əvəzinin ödənilməsi 1
pul tələbi, müqavilənin şərtlərinin təfsir edilməsi 1
pul tələbi, mənzildən çıxarılma 1
pul tələbi, nisyə alqı-satqı müqaviləsi 1
pul tələbi, publik hüquqi şəxsin inzibati orqan kimi fəaliyyətindən irəli gələn mübahisə, iş üzrə icraata xitam 1
pul tələbi, razılaşma hesabatının və razılaşmanın etibarsızlığı tələbi 1
pul tələbi, sadə yazılı formalı borc müqaviləsi 1
pul tələbi, sübut etmə yükü, kassasiya instansiyasının göstərişlərinə əməl edilməsi 1
pul tələbi, sübut etmə yükünün müəyyən edilməsi 1
pul tələbi, sübutetmə yükü 8
pul tələbi, sübutetmə yükü, sübutların qiymətləndirilməsi 1
pul tələbi, sübutetmə yükü, əsas yazıları 1
pul tələbi, sübutetmə yükünün bölüşdürülməsi 1
pul tələbi, sübutların qiymətləndirilməsi 1
pul tələbi, tapşırıq müqaviləsi, işdə iştirak edən şəxslərin faktı etiraf edən şifahi izahatları, işin mübahisəsiz halları 1
pul tələbi, torpaq sahəsindən çıxarılma, ekspert rəyi 1
pul tələbi, tələbin iddiaya cavab verməli olmayan şəxsə verilməsi 1
pul tələbi, yazılı qəbz 1
pul tələbi, zaminlik, sübutütmə 1
pul tələbi, ziyanın ödənilməsi 1
pul tələbi, zərərin ödənilməsi 1
pul tələbi, zərərin əvəzinin ödənilməsi 1
pul tələbi, əmlak tələbi maye qaz doldurma məntəqəsinin sahiblik və istifadəyə qaytarılması tələbi 1
pul tələbi, əmlakın bölünməsi 1
pul tələbi, əsasız varlanam, sübutetmə 2
pul tələbi, əsasız varlanma 1
pul tələbi, əsassız varlanma 1
pul tələbi, əsassız varlanma, öhdəliyin üçüncü şəxs tərəfindən icrası, birgə nikah dövründə yaranmış borcun tələb edilməsi 1
pul tələbi,barışıq sazişinin təsdiqi,iş üzrə icraata xitam 1
pul tələbi,ekspert rəyi,səs yazıları,sübutetmə yükü 1
pul tələbi,iddia müddətinin tətbiqi 1
pul tələbi,iddia tələbinin cavabdeh tərəfindən etiraf edilməsi 1
pul tələbi,iddiaların bir icraatda birləşdirilməsi,sübut etmə yükü 1
pul tələbi,maddi zərərin və əldən çıxmış faydanın ödənilməsi,sübut etmə 1
pul tələbi,öhdəlik münasibətləri 1