Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsinin Açar sözlər üzrə axtarış sistemi

Açar sözə görə axtar
İlk simvola görə axtar
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
Açar söz İşlərin sayı
qaçqın statusu 2
qaçqın statusu olan şəxsin yaşayış sahəsi ilə təmini 1
qaçqın statusu verilməsindən imtina 3
qaçqın statusunun verilməsi 5
qaçqın statusunun verilməsi öhdəliyinin cavabdehin üzərinə qoyulması 1
qaçqın statusunun verilməsi 60
qaçqın statusunun verilməsindən imtina 20
Qaçqın stsaunun verilməsindən imtina 1
qadına yaşa görə əmək pensiyasının təyin edilməsi 1
Qadınlar üçün 52 yaşdan güzəştli şərtlərlə yaşa görə əmək pensiyası 2
qalıq icarə borcunun ödənilməsi 1
qanun üzrə vərəsəlik 2
qanun üzrə vərəsəlik hüququ haqqında şəhadətnamənin etibarsız hesab edilməsi və onun əsasında verilmiş çıxarışın ləğv edilməsi 1
qanun üzrə vərəsəlik hüququ haqqında şəhadətnamənin etibarsız hesab edilməsi və pul tələbi 1
qanun üzrə vərəsəlik hüququ haqqında şəhadətnamənin etibarsız hesab edilməsi,dövlət reyestrindən çıxarışın ləğv edilməsi 1
qanun üzrə vərəsəlik hüququ haqqında şəhadətnamənin ləğv edilməsi, bağışlama müqaviləsi və mülkiyyət hüququna dair çıxarışın etibarsız hesab edilməsi 1
qanun üzrə vərəsəlik hüququ haqqında şəhadətnamənin və çıxarışın ləğvi 1
qanun üzrə vərəsəlik hüququ haqqında şəhadətnamənin, alqısatqı müqaviləsinin, çıxarışın ləğv edilməsi və mülkün əvvəlki vəziyyətinə qaytarılması 1
qanuni qüvvəyə minmiş digər məhkəmə qətnaməsi ilə tutma mübahisələndirilən ipoteka predmetinə yönəldilməklə ipoteka predmetinin ilkin satış qiyməti müəyyən edilmişdir 1
Qanuni qüvvəyə minmiş məhkəmə qərarı ilə həll edilmiş mübahisə ilə bağlı məhkəməyə təkrar müraciət edilməsi 1
Qanuni qüvvəyə minmiş məhkəmə qərarına əsasən təyin edilmiş əmək pensiyasının yenidən hesablanması 1
qanuni qüvvəyə minmiş məhkəmə qərarının çıxarılması nəticəsində maraqlarına toxunulan şəxsin icraata cəlb edilməsi 1
Qanuni qüvvəyə minmiş məhkəmə qətnaməsi ilə müəyyən edilmiş iş stajının sığorta stajına daxil edilməsi 1
Qanuni qüvvəyə minmiş məhkəmə qətnaməsi ilə verilmiş mənzilə gözlənilən mülkiyyət hüququnun qeydə alınması 1
Qanuni qüvvəyə minmiş qətnamənin icra edilməməsinə görə kompensasiya 2
Qanuni yolla hərbi xidmətdən ehtiyata buraxılmağa dair rəsmi sənədin verilməsi 1
qanuni əsaslarla tərxis 1
Qanuni əsaslarla tərxis barədə sübutun olmaması 2
Qanuni əsaslarla tərxis olma barədə sübut olmadığına görə 2
qanuni əsaslarla tərxis olunma 18
qanuni əsaslarla tərxis olunma barədə sübut olmadığına görə 4
qanuni əsaslarla tərxis olunma barədə sübut olmaması 2
qanuni əsaslarla təxris olunma 1
qanunsuz fəaliyyət göstərən çörək sexinin fəaliyyətinin dayandırılması və həmin sexin sökülməsi 1
qanunsuz hasarın sökülməsi, gediş-gəliş yolunun açılması 1
qanunsuz hesablanmış borcun silinməsi 2
qanunsuz həbslə bağlı maddi və mənəvi ziyanın ödənilməsi, sübuta qiymət verilməməsi 1
qanunsuz hərəkətlərə son qoyulması 1
qanunsuz hərəkətlərə son qoyulması,maneələrin aradan qaldırılması 1
Qanunsuz inzibati aktın ləğvi 2
qanunsuz kabel xəttinin çıxarılması, torpağa mülkiyyət hüququnun müdafiəsi 1
qanunsuz müdaxilədən çəkindirmə 1
qanunsuz məhkəmə tərkibi 1
qanunsuz qurğunun sökülməsi 1
qanunsuz saxlanılan pul və əldən çıxmış fayda 1
Qanunsuz saxlanılma 1
qanunsuz sökülmüş döşəmənin cavabdehin hesbina bərpa edilməsi,vurulmuş maddi və mənəvi zərərin tutulması,sübutetməyükü 1
qanunsuz tikili, mülkiyyətin toxunulmazlığı 1
qanunsuz tikilinin dayandırılması 1
qanunsuz tikilinin sökülməsi 9
qanunsuz tikilinin sökülməsi tələbi 2
qanunsuz tikilinin sökülməsi, kassasiya insatansiyası məhkəməsinin göstərişləri, preyudisiya 1
qanunsuz tikilinin sökülməsi, maneələrin aradan qaldırılması 1
qanunsuz tikilinin sökülməsi, müqavilənin etibarsızlığı 1
qanunsuz tikilinin sökülməsi, sübutetmə, ekspert rəyinin qiymətləndirilməsi 1
qanunsuz tikilinin sökülməsi, ərazinin boşaldılması, zəbt olunmuş torpaq sahəsini geri qaytarılması 1
qanunsuz tikilinin sökülməsi\ 1
qanunsuz tikilinin sökülərək torpağın əvvəlki vəziyyətə gətirilməsi,zəbt olunmuş torpaq sahəsindən çıxarılma tələbi 1
qanunsuz tikilmiş tikililərin cavabdehin hesabına sökülməsi və maneənin aradan qaldırılması 1
qanunsuz tikinti işlərinin dayandırılması, tikintiin sökülməsi 1
Qanunsuz tikintinin sökülməsi 3
qanunsuz zəbt edilmiş torpaq sahəsinin geri qaytarılması, əmlaka vurulmuş ziyanının əvəzinin ödənilməsi, ekspert rəyləri 1
Qanunun analogiyasından istifadə edilməli olan hallar 1
Qanunvercilikdə sosial müavinətin ən çoxu müraciət edilməzdən əvvəlki 3 il müddətinə ödənilməsi imperativ kimi müəyyən edilmişdir 1
Qanunverici yalnız üzvlük kitabçasını deyil kollektiv bağçılıq- yoldaşlıq təsərrüfatı üzvlərinin siyahısına müvafiq olaraq verilmiş üzvlük kitabçasını daşınmaz əmlak üzərində hüquqların əmələ gəlməsinin . başqasına keçməsinin məhdudlaşdırılmasının və xitam verilməsinin dövlət qeydiyyatı üçün əsas hesab etmişdir 1
Qanunverici əmlak və qeyri-əmlak hüquqlarının pozulmasına dair iddia hüququna tətbiq edilən iddia müddətinin axımının başlanmasını şəxsin hüququnun pozulduğunu bildiyi və ya bilməli olduğu günlə şərtləndirişdir 1
Qanunvericilik dövlət ehtiyacları üçün alınan daşınmaz əmlakın yaşayış 2
Qanunvericilik müəyyən edilən məhkəməyə qədər pretensiya qaydası 1
qanunvericilikdə sosial müavinətin ən çoxu müraciət edilməzdən əvvəlki üç il müddətinə ödənilməsi imperativ kimi müəyyən edilmişdir 1
qanunvericilikdə sosial müavinətin ən çoxu müraciət edilməzdən əvvəlki üç il müddətinə ödənilməsi müəyyən edilmişdir 1
qanunvericiliklə müəyyən edilmiş bir aylıq prosessual müddət hər hansı üzrlü səbəb olmadan ötürülmüşdür 1
qanunvericiliklə müəyyən edilmiş bir günlük prosessual müddət hər hansı üzrlü səbəb olmadan ötürülmüşdür 1
Qanunvericiliklə uşağa baba adının soyad kimi verilməsi nəzərdə tutulmamışdır 1
Qanunvericiliklə əsl olmayan cavabdehin əsl cavadeh ilə əvəz edilməsi barədə qərardaddan şikayət verilməsi nəzərdə tutulmamışdır 1
qanunvericiliyin TƏLƏBLƏRİ pozulmaqla dövlət qulluğuna qəbul 1
Qapalı hərbi şəhərcikdə yerləşən mənzilin özəlləşdirilməsi 1
Qara mühasibat sənədləri əsasında verginin hesablanması 1
Qaradağ rayonu 1 saylı Bakı İnzibati-İqtisadi Məhkəməsinin yurisdiksiyasına aiddir 1
Qarajın köçürülməsi nəticəsində vurulmuş zərərin ödənilməsi 1
qarantiya müqaviləsi, prinsipal, benefisiar, komisiya 1
qarantiya üzrə pulun ödənilməsi 1
qarantiyanın etibarsız hesab edilməsi, iddia müddəti 1
Qarşı torpaq sahəsinə dair alqı-satqı müqaviləsinin bağlanması 1
qarşılıqlı yoxlama 4
qarşılıqlı yoxlama,məcburi dövlət sosial sığorta haqları ödənilməyən fəaliyyət dövrünün sosial sığorta stajına daxil edilməsi 1
qayınataya məxsus evə istifadə hüququnun tanınması tələbi 1
qaz borcunun abonet kodundan silinməsi 1
qaz istehlakına görə borcun tutulması 1
qaz istehlakına görə borcun tutulması, əsassız hesablanmış borcun silinməsi 1
qaz kəmərinin mühafizə zolağında yerləşən tikilinin sökülməsi 1
qaz kəmərinin mühafizə zonasında inşa edilmiş daş hasar və yardımçı binaların cavabdehin öz vəsaiti hesabına tam sökülərək mühafizə zonasından köçürülməsi və qaz kəmərinin mühafizə zonasının əvvəlki vəziyyətə qaytarılması 1
qaz kəmərinin mühafizə zonasında inşa edilmiş tikililərin cavabdehin öz vəsaiti hesabına tam sökülərək mühafizə zonasından köçürülməsi və qaz kəmərinin mühafizə zonasının əvvəlki vəziyyətə qaytarılması 1
qaz kəmərinin mühafizə zonasında inşa edilmiş tikilinin sökülməsi 1
qaz kəmərinin mühafizə zonasında inşa edilmiş tikilinin-YDM sökülməsi 1
qaz paylayıcısı istehlakçıya verdiyi qazın dəyərini yalnız qaz sayğacının göstəricilərinə əsasən tam hesablamalıdır və hər ay istehlakçıya hesabı təqdin etməlidir 1
qaz sərfiyyatı üzrə borcun silinməsi və ziyanın ödənilməsi 1
qaz sərfiyyatına görə borcun ödənilməsi 1
qaz sərfiyyatına görə hesablanmış borcun silinməsi 1
qaz sərfiyyatına görə qanunsuz hesablanmış borcun silinməsi 1
qaz təchizatı üzrə hesablanan məbləğın qismən etibarsız hesab olunması 1
qaz xətti borularının geri qaytarılması 1
Qazan avadanlıqlarının təmiri üzrə çilingər peşəsi 1
Qazanılmış hüquq 21
qazanılmış əmək pensiyası hüququ 1
Qazanxana maşinisti 1
qazdan istifadə haqqının ödənilməsi 1
qazdan istifadə qaydalarına dair mübahisə 1
qazdan istifadə qaydalarının pozulması 1
qazdan istifadəyə görə borcun tutulması 2
qazdan istifadəyə görə hesab faktura əsasında borc tələbi 1
qazdan istifadəyə görə yaranmış borcun silinməsi 1
qazdan qanunsuz istifadə nəticəsində vurulmuş ziyan 1
qazla təchiz edən təşkilata vurulmuş ziyanın ödənilməsi, abonent borcu 1
qazla təchiz edən təşkilata vurulmuş ziyanın ödənilməsi, qaz paylayıcı şəbəkəyə qanunsuz qoşulma, abonent borcu apellyasiya şikayətinin dəlillərinə hüquqi qiymət verilməməsi 2
qazla təchiz edən təşkilata vurulmuş ziyanın ödənilməsi, qazpaylayıcı şəbəkəyə qanunsuz qoşulma, sübutların qiymətləndirilməsi 1
qazma işlərinin görülməsi barədə podrat müqaviləsi üzrə borcun tutulması, iddia müddəti, borcun etiraf edilməsini göstərən hərəkətlər 1
Qeydiyyat hərəkətlərinin məhdudiyyətinin götürülməsindən imtina 1
Qeydiyyat vəsiqəsinin ləğv edilməsi 1
qeydiyyat vəsiqəsinin qanunsuz hesab edilməsi 1
qeydiyyat vəsiqəsinin və vərəsəlik şəhadətnaməsinin etibarsız hesab edilməsi, iddia müddəti 1
qeydiyyata alımamış girov müqaviləsi,kassasiya şikayətinin mümkünlüyü,tələbin təmin olunmadığı halda verilə bilən şikayət 1
Qeydiyyata alınma 2
Qeydiyyatda olduğu yerdə faktiki yaşama 1
Qeydiyyatdan çıxarılma 2
Qeydiyyatın aparılmasına əsas olmuş inzibati aktın ləğv edilməsinə görə 1
Qeydə alınmış bağ sahəsinə dair hüququn vərəsənin adına rəsmiləşdirilməsi qaydası 1
Qeydə alınmış deputatlığa namizədə dair məlumatların verilməsi 1
qeydə alınmış krditor tələblərinin dəqiqləşdirilməsi 1
Qeydə alınmış kreditor tələblərinin dəqiqləşdirilməsi 1
qeydə alınmış namizədə edilmiş xəbərdarlığın ləğvi 1
qeyei-yaşayış sahəsinə giriş çıxışına dair yaranmış maneələrin aradan qaldırılması 1
Qeyri - qanuni istifadə edilən bələdiyyə torpaqlarının geri qaytarılmasının mümkün olmaması 1
Qeyri - qanuni istifadə edilən bələdiyyə torpaqlarının mülkiyyətə verilməsi 1
Qeyri - yaşayış sahəsi 1
Qeyri - yaşayış sahəsinin boşaldılması 1
Qeyri - yaşayış sahəsinə mülkiyyət hüququnun istismara hazırlıq aktında göstərilən hissədə qeydə alınması 1
qeyri yaşayış sahəsinin qanunsuz sökülməsi, bağlı kompensasiya tələbi 1
Qeyri yaşayış sahəsinə çıxarışın verilməsi 2
qeyri yaşayış sahəsinə görə kompensasiya tələbi 1
qeyri yaşayış sahəsinə hüququn qeydə alınması üçün əsaslar 1
Qeyri yaşayış sahəsinə sahiblik və istifadə hüququnun müdafiəsi 1
Qeyri yaşayışsahəsinə hüququnu qeydə alınaraq çıxarış verilməsi 1
qeyri əhalı qrupu istehlakçısı istifadə olunmuş suya görə hesablanmış borc 1
Qeyri- müəyyən iddia tələbi 1
Qeyri- yaşayış sahəsi üzərində mülkiyyət hüququnun qeydə alınması 1
qeyri- yaşayış sahəsinin sökülməsinə görə zərərin ödənilməsi 1
Qeyri- yaşayış sahəsinin yaşayış sahəsinə keçirilməsi 1
Qeyri- yaşayış sahəsinə dair çıxarışın və texniki pasportun verilməsi 2
Qeyri- yaşayış sahəsinə mülkiyyət hüququnun qeydə alınması əsasları 1
qeyri-yaşayış binasına çəkilmiş xərcin ödənilməsi 1
qeyri-yaşayış obyektinin sökülməsi 1
qeyri-yaşayış sahələrinin boşaldılması 1
qeyri-yaşayış sahəsindən çıxarılma 3
qeyri-yaşayış sahəsindən çıxarılma, sübut etmə yükü 1
qeyri-yaşayış sahəsindən çıxarma, icarə haqqı, əsassız varlanma 1
qeyri-yaşayış sahəsindən istifadəyə maneənin aradan qaldırılması 1
qeyri-yaşayış sahəsindən əşyalar ilə birlikdə çıxarılma 1
qeyri-yaşayış sahəsinin alqı-satqısına dair müqavilə bağlanma tələbi 1
qeyri-yaşayış sahəsinin boşaldılaraq qeri qaytarılması 1
qeyri-yaşayış sahəsinin boşaldılaraq verilməsi 1
qeyri-yaşayış sahəsinin boşaldılıb iddiaçıya təhvil verilərək sökülməsi 1
qeyri-yaşayış sahəsinin boşaldılması 3
qeyri-yaşayış sahəsinin boşaldılması və təhvil verilməsi 1
qeyri-yaşayış sahəsinin boşaldılması və təhvil verilməsi, sübutların və şikayətin dəlillərinin qiymətləndirilməməsi 1
qeyri-yaşayış sahəsinin boşaldılması, qanunsuz tikilinin sökülməsi və müqavilənin etibarsızlığı, fərdi müəyyən əşyanın verilməsi 1
qeyri-yaşayış sahəsinin özəlləşdirilməsi 1
qeyri-yaşayış sahəsinin qanunsuz sahiblikdən alınaraq təhvil verilməsi, icarə haqqı üzrə borcun və penya borcunun, çəkilmiş xərclərin tutulması (ilkin iddia üzrə) müqavilənin ləğvinin etibarsız hesab edilməsi, xüsusi karantin rejimi dövründə restoran,kafelərin fəaliyyətinin tam dayandırıldığı müddətlərdə icarə haqqı öhdəliyinə qismən xitam veriləsi, qeyri-yaşayış sahəsinin təmirinə çəkilmiş pul vəsaitinin, müqavilənin ləğvi ilə əlaqədar maliyyə kompensasiyanın tutulması (qarşılıqlı iddia üzrə) 1
qeyri-yaşayış sahəsinin qaytarılması və dəymiş zərərin əvəzinin ödənilməsi 1
qeyri-yaşayış sahəsinin sökülməsi ilə bağlı kompensasiya ödənilməsi 1
qeyri-yaşayış sahəsinin sökülməsi ilə bağlı kompensasiya tələbi 1
qeyri-yaşayış sahəsinin sökülməsi tələbi 1
qeyri-yaşayış sahəsinin təhvil verilməsi 1
qeyri-yaşayış sahəsinin təhvil verilməsi, sübutların qiymətləndirilməsi 1
qeyri-yaşayış sahəsinin yaşayış sahəsinə çevrilməsi 1
Qeyri-yaşayış sahəsinə çıxarışın verilməsi 1
Qeyri-yaşayış sahəsinə çıxarışın verilməsindən imtina 1
qeyri-yaşayış sahəsinə çıxarışın və texniki pasportun verilməsi 1
qeyri-yaşayış sahəsinə dair çıxarış və plan ölçünü verilməsi 1
qeyri-yaşayış sahəsinə dair mülkiyyət hüquqlarının daşınmaz əmlakın dövlət reyestrində qeydiyyatdan keçirilərək daşınmaz əmlakın dövlət reyestrindən çıxarışın verilməsi 9
Qeyri-yaşayış sahəsinə dövlət reyestrindən çıxarışın və texniki pasportun verilməsi 1
qeyri-yaşayış sahəsinə görə icarə haqqının ödənilməsi 1
qeyri-yaşayış sahəsinə görə maddi ziyanın ödənilməsi və torpaq sahəsindən çıxarılması 1
qeyri-yaşayış sahəsinə mülkiyyət hüquqlarının tanınması 1
Qeyri-yaşayış sahəsinə verilmiş ləğv edilməsi 1
Qiyabi təhsil 4
Qiyabi təhsilin müddətinə və bilik səviyyəsinə görə 1
qiymətləndiricinin hesabatının etibarsız hesab edilməsi,hərraca dair sifarişin ləğv edilməsi və s. 1
qiymətləndirmə barədə rəyin etibarsız hesab edilməsi 1
qiymətləndirmə hesabatının etibarsız sayılması, qiymətləndirici hesabatında qiymətləndirilən obyektin bazar və digər dəyərinin həqiqiliyi ilə əlaqədar mübahisələrə baxılarkən məhkəmələr tərəfindən obyektin bazar və digər dəyərinin konkret olaraq müəyyən olunması, bu barədə məlumatların qətnamənin əsaslandırıcı hissəsində aydın şəkildə əksini tapması 1
qiymətləndirmə hesabatının və hərrac nəticələrinin etibarsızlığı 1
qiymətləndirmə rəyi və hərracın nəticələrinin ləğv edilməsi 1
qiymətləndirmə rəyinin etibarsız sayılması tələbi 1
qiymətləndirmə rəyinin etibarsız sayılması və hərracın dayandırılması 1
qızıl - zinət tələbi 3
qızıl - zinət tələbi, əmlak bölgüsü 1
qızıl tələbi, sübutetmə yükü 1
qızıl- zinət tələbi 1
qızıl- zinət əşyaları 1
qızıl- zinət əşyaları tələbi 2
qızıl-zinət və cehiz tələbi 2
qızıl-zinət və cehiz əşyalarının qaytarılması tələbi, sübutetmə yükü, məhkəmə aktının əsaslandırılması 1
qızıl-zinət və cehiz əşyalarının və ya onların dəyərinin qaytarılması, sübutetmə yükü 2
qızıl-zinət əşyaları tələbi 2
qızıl-zinət əşyaları tələbi, birgə nikah dövründə yaranmış borcun bölünməsi, sübutetmə 1
qızıl-zinət əşyaları, cehiz əmlak, sübütetma yükü 1
qızıl-zinət əşyaları, sübutetmə yükü 1
qızıl-zinət əşyalarının qaytarılması, birgə nikah dövründə əldə olunmuş əmlak bölgüsü 1
qızıl-zinət əşyalarının qaytarılması, sübut etmə yükü 4
qorunan əmanət üzrə kompensasiyanın ödənilməsi 1
Qorunmayan əmanətlərin ödəniş siyahısına əlavə edilməsi 1
Qulluq illərinə görə pensiyaya əlavə 1
Qulluq illərinə görə əlavələrin hesablanması 1
Qulluq stajının nəzərə alınaraq dövlət qulluğuna müsahibədə iştirak hüququnun təmin olunması 1
qüsurlu məmulatın hazırlanması 1
Quyuların əsaslı və yeraltı təmiri şöbəsində operator və qazmaçı 1
qəqarın ləğvi və elektrik enerjisindən istifadəyə görə hesablanmış borcun silinməsi 1
Qərara izah verilməsi 3
Qərara izah verilməsi barədə ərizə 2
Qərara izah verilməsi barədə ərizənin təmin olunmaması 1
qərara izahın verilməsindən imtina 1
Qərardaddan apelyasiya şikayəti verilməsi üçün buraxılmış müddətin bərpa olunması 1
Qərardadın əsaslandırılmaması 1
Qərardan şikayət vermə müddətinin üzrsüz səbəbdən ötürülməsi 1
Qərarıın ləğvi 1
Qərarın dəyişdirilməsi və 1-ci dərəcə əlilliyin təyin edilməsi 1
qərarın etibarsız hesab edilməsi 2
Qərarın etibarsız hesab edilməsi tələbi 1
qərarın etibarsız hesab edilməsi, iş üzrə icraata xitam 1
qərarın etibarsızlığı 1
Qərarın icra üsulunun dəyişdirilərək yaranmış fərq məbləğinin birdəfəlik ödənilməsi 1
Qərarın icrasının dayandırlıması 3
Qərarın icrasının dayandırlıması barədə müvəqqəti xarakterli müdafiə tədbiri 1
Qərarın ləğv edilməsi 32
Qərarın ləğv edilməsi barədə iddianın müddətə görə mümkün sayılmaması 2
Qərarın ləğv edilməsi tələbinin mümkünlüyü 2
Qərarın ləğv edilməsi tələbinin mümkünsüzlüyü 3
Qərarın ləğv edilməsi tələbinə dair iddianın mümkünsüzlüyü 1
Qərarın ləğv edilməsi və inzibati işə xitam verilməsi 1
Qərarın ləğv edilməsi və ödənilmiş verginin geri qaytarılması 1
qərarın ləğv edilməsi və qaçqın statusunun verilməsi 1
Qərarın ləğv edilməsi və əmtəə nişanının qeydiyyata alınmasına dair şəhadətnamənin etibarsız hesab edilməsi 1
qərarın ləğv olunması 1
qərarın ləğvi 1
Qərarın ləğvi tələbi 1
Qərarın ləğvi dair tələbin mümkünsüzlüyü 1
qərarın ləğvi, apellyasiya şikayətinin qeyri-mümkün sayılması, prossesual müddətin ötürülməsi 1
qərarın ləğvi, apellyasiya şikayətinin qeyri-mümkün sayılması, prossesual normanın pozulması 1
Qərarın mahiyyətinə toxunduğuna görə qərara izah verilməsi barədə ərizənin təmin edilməməsi 1
Qərarın nəticəvi hissəsinin dəqiq tərtin olunmaması 1
qərarın qanunsuz hesab edilməsi 1
qərarın qismən etibarsız hesab edilməsi 1
Qərarın qismən ləğv edilməsi 1
qərarın tərəfə təqdim edilməsi barədə sübut yoxdur 1
Qərarla bağlı Ali Məhkəmənin hüquqi mövqeyinin məcburiliyi 1
qərarların ləğv edilməsi 2
Qərarların ləğv edilməsinə dair müvəqqəti xarakterli müdafiə tədbiri 1
Qərarların torpaq sahəsinə dair tərtib edilmiş situasiya planının və müqavilənin etibarsız hesab edilməsi 1
qətnamə ilə marağına toxunulan şəxsin məhkəmə icraatına cəlb edilməsi 1
qətnamədən kassasiya şikayəti vermək hüququnun olmaması əsası ilə kassasiya şikayətinin qeyri-mümkün hesab edilməsi 1
qətnamənin mübahisələndirilən hissəsində iddianın qiyməti 1
qətnamənin mübahisələndirilən hissəsində iddianın qiymətinin beş min manatdan az olması əsası ilə kassasiya şikayətinin qeyri-mümkün hesab edilməsi 6
Qəyyum təyin edilmə 1
Qəyyum təyin edilməsi barədə sərancamın inzibati akt olmaması 1
qəyyumluğa xitam verilməsi 1
Qəyyumluq və Himayəçilik komissiyasının rəyinin inzibati qaydada mübahisələndirilməsinin mümkünsüzlüyü 1
Qəzalı vəziyyətdə olan yataqxananın sökülməsi nəticəsində kompensasiya tələbi 1
qəzalə bina, mülkiyyət hüququ, ədalətli kompensasiya 1