Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsinin Açar sözlər üzrə axtarış sistemi

Açar sözə görə axtar
İlk simvola görə axtar
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
Açar söz İşlərin sayı
Sabiq deputat kimi pensiyanın yenidən hesablanması və yaranan fərqin ödənilməsi 1
sabiq deputata təyin edilmiş əmək pensiyasının yenidən hesablanması 2
Sabiq hakimin pensiyasının hesablanmasında əlavələrin nəzərə alınması 1
Sabiq hakimə təyin edilmiş əmək pensiyasının yenidən hesablanması 1
Sabiq Hərbi prokurorluq işçisinin xidmət illərinin yenidən hesablanması 1
Sabiq prokurora əmək haqqına 2 aylıq məzuniyyət 1
sabiq prokurorluq işçisinə təyin edilmiş əmək pensiyasının sonrakı artımlar nəzərə alınmaqla yenidən hesablanması 2
Sadiq deputat kimi pensiyanın yenidən hesablanması və yaranan fərqin ödənilməsi 1
Sadiq hakim kimi aldığı əlavələr nəzərə alınmaqla əmək pensiyasının yenidən hesablanması 1
Sadiq hakimə təyin edilmiş pensiyanın məbləğinin yenidən hesablanması 1
Sadiq prokurorluq işçisinin əmək pensiyasının yenidən hesablanması 1
sadə yazılı borc, yazılı sübutların qiymətləndirilməsi 1
sadələşdirilmiş verginin tutulması 1
sağlamlığa dəymiş zərərin əvəzinin ödənilməsi 1
sağlamlığa vurulmuş zərərin əvəzinin ödənilməsi 1
sağlamlığın pozulmasına görə ödənc tələbi 1
Sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşınadək uşağa qulluq müddətinin sığorta stajına daxil edilməsi 1
Sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşınadək uşağa qulluq müddətinin sığorta stajına daxil edilməsi 3
Sağlamlıq imkanları məhdud uşağa qulluq müddətinin hesablanması 1
Sağlamlıq imkanları məhdud uşağa qulluq müddətinin sıöorta stajına daxil edilməsi 1
Sağlamlıq imkanları məhdud uşağa xidmət dövrünün nəzərə alınması 1
Sağlamlıq imkanları məhdud uşağı olan anaya yaşa görə əmək pensiyası təyin edilməsi 2
sağlamlıq imkanları məhdud uşağın səkkiz yaşınadək tərbiyə etmiş anaya 55 yaşdan pensiya təyin edilməsi 1
Sağlamlıq imkanları məhdud uşağını səkkiz yaşınadək tərbiyə etmiş ana kimi yaşa görə əmək pensiyasının təyin edilməsi 4
Sağlamlıq imkanları məhdud uşağını səkkiz yaşınadək tərbiyə etmiş ananın yaşa görə əmək pensiyası hüququ 2
Sağlamlıq imkanlarının məhdudluğu ilə bağlı göndərişin natamam doldurulması 2
Sağlamlıq məhdud uşağı olan anaya yaşa görə əmək pensiyası təyin edilməsi 1
Sahibkarlığın İnkişaf fondu tərəfindən ödənilmiş vəsaitlərin ləğv prosesində olan bankın ləğvedicisi tərəfindən növbəlilk tətbiq olunmadan geri qaytarılması 1
sahibkarlıq fəaliyyəti həyata keçirildiyi terlərə gəlməklə sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamanın yalnız reyestrdə qeydiyyata alındıqdan sonra keçirilməsi 1
sahibkarlıq fəaliyyəti subyektlərində hər hansı yoxlama funksiyalarına malik yoxlayıcı orqanlar tərəfindən yalnız reyestrdə qeydiyyata alındıqdan sonra həyata keçirilməlidir 1
sahibkarlıq fəaliyyətinin həyata keçirildiyi yerlərə gəlməklə sahibkarlıq sahəsində aparılan vergi yoxlamasının dayandırılması və ya vergi yoxlamalarının müddətinin artırılması barədə məlumatın Reyestrə daxil edilməsi 1
sahibkarlıq fəaliyyətinin həyata keçirildiyi yerlərə gəlməklə sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamanın yalnız reyestrdə qeydiyyata alındıqdan sonra keçirilməsi 1
sahibkarlıq sahəsində aparılan vergi yoxlamalarının müddətinin artırılması barədə məlumat reyestrə daxil edilməməsinin hüquqi nəticəsi 1
sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlama tədbiri 1
sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların vahid məlumat reyestrində qeydiyyata alınması 2
Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların vahid məlumat reyestrinə daxil edilməməsi 1
sahiblik hüququnun pozulmasının aradan qaldırılması 1
sahiblik,sahibliyin müdafiəsi,əşya hüquqları,tələb hüquqları 1
sahibliyin müdafiəsi 2
sahibliyin pozulması,daşınmaz əmlakın dövlət reyestrində qeydiyyatdan keçməmiş yaşayış sahəsindən cehiz əşyaların çıxarılması 1
sahibliyin pozulmasına yönəlmiş qanunazidd hərəkətlərə son qoyulması 1
Satılan mənzilə pasport qeydiyyatın alınma 1
satılmış əşyanın dəyərinin ödənilməsi öhdəliyinin icraası 1
satınalma müqaviləsi, sübutetmə yükü, müqavilə üzrə tərəflərin hər birinin öhdəliklərini yerinə yetirməsi 1
Satışdan əvvəl torpaq sahəsi üzərində bələdiyyənin mülkiyyət hüququnun daşınmaz əmlakın dövlət reyestrində qeydiyyata alınması 2
sayğac sxemində quraşdırılmiş cərəyan transformatorlarının əmsalının bazada K=120 qeyd olunduğu halda faktiki olaraq K=160 göstərdiyi cərəyan transformatorlarının üzərinin lak parça ilə sarınmamasından ibarət olmuşdur ki bu iki hal Qaydaların 8.17-cı bəndinin müddəları ilə əhatə olunmur 1
Sayğaca müdaxilə 5
sayğacdan kənar istifadə edilmiş təbii qazın sərfiyyatına görə borcun hesablanması 1
sayğacdan kənar təbii qazdan istifadə 1
sayğacdan kənar təbii qazdan istifadəyə görə zərər,sübut etmək vəzifəsi 1
sayğacın çıxarılması, borc, sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamalar, vahid məlumat reyestri 1
Seçki dairəsi üzrə səsvermənin nəticlərinin etibarsız hesab edilməsi 1
Seçki hüquqlarının müdafiəsi 46
Seçki hüquqlarının pozulmasına dair iddianın mümkünsüzlüyü 2
Seçki hüququ ilə bağlı mübahisə 11
Seçki hüququ ilə bağlı mübahisə üzrə iddia müddətinin ötürülməsi 1
Seçki kassasiyasının mümkünluyü 1
Seçki komissiyasının iclasında araşdırma ilə əlaqədar səsvermə prosesində səslərin hesablanmasında və səsvermənin nəticələrinə dair protokolların tərtib edilməsində bu və ya digər şəkildə seçkilərin nəticəsinə təsir edə biləcək hallar yalnız 16 saylı seçki məntəqəsində müşahidə edilmişdir 1
Seçki komissiyasının qərarından verilmiş şikayətin təmin olunmamasına dair qərarın ləğvi tələbi 1
Seçki Komissiyasının qərarının ləğv edilməsi və iddiaçının namizədliyinin təsdiq olunması 3
Seçki mübahisəsi ilə bağlı apellyasiya məhkəməsinin qərarından şikayət verilmə müddətinin ötürülməsi 1
Seçki nəticələrinin etibarsızlığı məsələsi 2
Seçki şikayətinin qanunla müəyyən edilmiş müddət ötürüldükdən sonra verilməsi 1
Seçkidə hüquqi maraq 1
Seçkidə iddianın mümkünsüzlüyü 2
Seçkilərin nəticələrinin etibarsızlığı ilə bağlı iddianın mümkünlüyü 3
Seçkilərin nəticələrinin etibarsızlığı məsələsi 12
Seçkilərin nəticələrinin etibarsızlığı tələbinin mümkünsüzlüyü 1
Seçkilərin nəticələrinə dair materiallar Konstitusiya Məhkəməsinə göndərildiyindən seçki şikayətinin araşdırılması və müvafiq qərar qəbul edilməsi öhdəliyi MSK-nın üzərində qoyula bilməz 1
Seçkilərlə bağlı bəyanatın iddiaçıların seçki hüququnun pozan hüquq münasibi olmasının müəyyən edilməsi 1
Seçkinin nəticələrinin qismən etibarsız hesab edilməsi 1
servitut hüququ, mülkiyyət hüququnun toxunulmazlığı 1
Sifariş məktubunun ləğv edilməsi 1
Sığorta agentindən sığorta haqqı üzrə borcun və faizlərin tutulması 1
Sığorta hadisəsi 1
sığorta hadisəsi barədə məlumatlandırma;sığorta ödənişi 1
sığorta hadisəsi faktının baş verməsinin müəyyən edilməsi 1
sığorta hadisəsi nəticəsində dəymiş zərərin əvəzinin ödənilməsi 1
Sığorta hadisəsi nəticəsində məhv edilmiş əmlakın qalıqlarının qaytarılması 1
sığorta hadisəsi, sığorta şəhadatnaməsi, pul tələbi 1
siğorta hadisəsi,subroqasiyaqaydasında pul tələbi 1
Sığorta haqlarının məhkəmə qərarı əsasında tutulması 1
Sığorta haqqı 1
Sığorta haqqı məbləğinin ödənilməsi 1
Sığorta kapitalı 1
sığorta müqaviləsi üzrə pul tələbi 1
sığorta müqaviləsindən irəli gələn borcun tutulması 1
Sığorta müqaviləsinin müddətinin uzadılmış hesab edilməsi 1
siğorta məbləğinin ödənilməsi 1
sığorta məbləğinin ödənilməsi tələbi 3
siğorta məbləğinin tutulması tələbi 1
sığorta ödənişi 3
siğorta ödənişi məbləğinin və dəbbə pulunun ödənilməsi;sığorta şəhadətnaməsinin etibarsız hesab edilməsi 1
sığorta ödənişinin gecikdirilməsi nəticəsində dəymiş zərərin və dəbbə pulunun ödənilməsi 1
sığorta ödənişinin gecikdirilməsi nəticəsində vurulmuş zərərin,dəbbə pulunun ödənilməsi 1
sığorta ödənişinin ödənilməsi 5
sığorta ödənişinin ödənilməsi; ikiqat sığorta 1
sığorta ödənişinin tutulması 1
sığorta ödənişinin verilməsi 3
sığorta ödənişinin verilməsi tələbi 1
sığorta ödənişinin və dəbbə pulunun ödənilməsi 2
sığorta ödənişlərinin ödənilməsi, tələbin güzəşti, ziyanın məbləği 1
sığorta stajı 1
Sığorta stajının arxiv sənədləri ilə təsdiq olunması 1
sığorta stajının müəyyən edilməsi 5
Sığorta stajının əmək kitabçasına əsasən hesablanması 2
Sığorta üzrə subroqasiya hüququ 1
sığorta,müqavilə müddətinin uzadılmış hesab edilməsi 1
sığortaçının subroqasiya hüququnun yaranması, sübutların tədqiqi və qiymətləndirilməsi 1
sığortalı əmanət, əmanətlərin tam sığortalanması 1
Sığota haqqının ödənilməsi 1
Silahli Qüvvələrində 10 ildən artıq müddətdə zabit kimi xidmət etmiş hərbi qulluqçuların öz arzusu ilə ehtiyata buraxılması barədə müraciətə məhkəmənin hüquqi mövqeyi nəzərə alınmaqla baxılması 1
siyahıya alınmış əmlakın açıq hərracda satılması 7
siyahiya alınmış əmlakın ixtisaslaşdırılmış açıq hərracda satılması 8
siyahıya alınmış əmlakın ixtisaslaşdırılmış açıq hərracda satılması, məhkəmə aidiyyəti 1
siyahıya alınmış əmlakın ixtisaslaşdırılmış açıq hərracdan satılması, iş üzrə icraata xitam, inzibati icraat qaydasında müraciət 1
siyahıya alınmış əmlakın ixtisaslaşdırılmış aşıq hərracda satılması 2
siyahıya alınmış əmlakın ixtisaslaşdırılmış aşıq hərracda satılması, məhkəmə aidiyyatı, iş üzrə icraata xitam 1
Siyahıya almanın ləğv edilməsi 1
Siyası partiyanın qeydiyyata alınması barədə iddianın mümkünlüyü 1
söğorta ödənişinin verilməsi 1
Sökülmüş daşınmaz əmlaka görə kompensasiyanın ödənilməsi 1
Sökülmüş daşınmaz əmlaka görə kompensasiyanın ödənilməsi İşin hallarının araşdırılması prinsipinə dair normaların tələblərinin pozulması 1
Sökülmüş evə aid torpağa görə kompensasiya ödənilməsi 1
sökülmüş köşkün əvəzində yenisinin quraşdırılması üçün torpaq sahəsinin ayrılması 1
Sökülmüş mənzilin əvəzinə kompensasiya ödənilməsi 1
Sökülmüş qaraj üçün kompensasiyanın ödənilməsi 2
sökülmüş tikilinin bərpa edilməsi 2
sökülmüş tikiliyə görə kompensasiya ödənilməsi 1
Sökülmüş tikiliə görə kompensasiyanın ödənilməsi 1
Sökülmüş yaşayış sahəsinə görə kompensasiyanın ödənilməsi 1
Sökülmüş əmlaka görə kompensasiya 1
söküntü ilə əlaqədar kompensasiya ödənilməsi 1
söküntü ilə əlaqədar ödənilmiş kompensasiya məbləğinə 10% və 20% əlavələrin edilməsi 1
Söküntü tikinti quraşdırma işlərinin dayandırılması 1
söküntü, kompensasiyanın ödənilməsi 1
Söküntüyə görə kompensasiya ödənilməsi 2
Söküntüyə görə kompensasiya tələbi 1
sonradan həmin yaşayış sahəsini başqa şəxsə satan 1
sonradan şikayət vermiş digər tərəfin şikayəti üzrə təkrarən kassasiya qaydasında yoxlanılmasının yolverilməzliyi, prosessual müddətin bərpasından imtina 1
Sonradan tərtib edilmiş əmək kitabçasındakı məlumatların mötəbərliyi 2
sonradan yeni sübutların və halların aşkar edilməsi 1
sorğuya cavab verilməsi vəzifəsinin cavabdehin üzərinə qoyulması tələbi 1
Sosail sığorta stajı barədə arayışda qeyd edilən stajın nəzər alınaraq ailə başçısını itirməyə görə əmək pensiyasının təyin edilməsi 1
sosial müavinatin ödənilməsi 1
Sosial müavinət 7
sosial müavinətin ödənilməsi 1
Sosial sığorta borcu ilə bağlı mmübahisə üzrə müvəqqəti xarakterli müdafiə tədbiri 1
sosial sığorta borcunun tutulması 1
Sosial sığorta haqları üzrə borcun silinməsi 4
sosial sığorta haqları üzrə borcun tutulması 1
Sosial sığorta haqlarının 2002-ci ilədək ödənilməsi 1
sosial sığorta haqqı 1
sosial sığorta haqqı üzrə borcun tutulması 1
Sosial sığorta haqqı üzrə ümidsiz borcun silinməsi 1
Sosial sığorta haqqının ödənilməməsi 01.01.2006-ci il tarixdək olan dövrün iş stajına daxil edilməsini istisna etmir 2
Sosial sığorta stajı 1
sosial sığorta stajı faktının müəyyən edilməsi 1
Sosial sığorta stajına arxiv arayışına əsasən hesablanması 1
Sosial sığorta stajına arxiv arayışına əsasən müəyyən edilməsi 3
Sosial sığorta stajına dair məlumatların arxiv materiallarına əsasən yoxlanılması 1
sosial sığorta stajına dair sənədlərin mötəbərliyi 1
Sosial sığorta stajının arayışa əsasən müəyyən edilməsi 1
sosial sığorta stajının arxiv arayışı əsasında müəyyən edilməsi 4
Sosial sığorta stajının arxiv arayışına əsasən müıyyən edilməsi 3
Sosial sığorta stajının hesablanmasına dair tələblər 1
sosial sığorta stajının müəyyən edilməsi 5
Sosial sığorta stajının yalnız əmək kitabçasına əsasən müəyyən edilməsi ilə bağlı göstəriş nəzərdə tutulmamışdır. 1
Sosial sığorta stajının əmək kitabçasına və arxiv arayışına əsasən müəyyən edilməsi 1
Sosial sığorta stajının əmək kitabçasına əsasən müəyyən edilməsi 14
Sosial sığorta yığımı üzrə maliyyə sanksiyasının silinməsi 1
Sosial təminat hüququ ilə bağlı mübahisələr 13
Sosial xarakterli xərclərə aid olan iş və xidmətlər üzrə ƏDV-nin əvəzləşdirilməsi 1
Sovxoz tərəfindən verilmiş həyətyanı torpaq sahəsi üzərində hüquqların dövlət qeydiyyatına alınması və çıxarışın verilməsi 1
Sovxoz və kolxozların islahatı ilə əlaqədar pay kimi verilmiş əmlaka mülkiyyət hüququnun qeydə alınması 1
sovxozda işlədiyi müddətin sosial sığorta stajına daxil edilərək əmək pensiyasının yenidən hesablanması 2
sovxozdakı iş illərinin sosial sığorta stajına daxil edilməsi 1
Sovxozdakı iş stajının pensiya hüququ verən sosial sığorta stajına daxil edilməsi 1
Sovxozdakı iş stajının sosial sığorta stajına daxil edilməsi 3
Sovxozdakı işlədiyi və 1 qrup əlilə qulluq etdiyi müddətin sosial sığorta stajına daxil edilərək yaşa görə əmək pensiyası təyin edilməsi 1
Soyadın adın dəyişdirilməsi 2
Soyadın adın dəyişdirilməsindən imtina 1
Soyadın dəyişdirilməsi 4
stansiya və yükdaşıma xidmətlərinə görə hesablanmış yığımın tutulması 1
stansiya xidmətlərinin göstərilməsinə görə yığımlar 1
stansiya xidmətlərinə görə hesablanmış yığımın tutulması 1
su arxının açılması 1
su barəsinin bərpa edilməsi 1
su istehlakına görə borcun silinməsi 2
su pulu borcunun silinməsi 1
su pulu borcunun silinməsi,yoxlama qeydə alınmayıb 1
su sayğacın qoyulması və borcun silinməsi 1
su sərfiyyatı, borcun silinməsi 1
su sərfiyyatına görə hesablanməş borcun silinməsi 1
su sərfiyyatına görə hesablanməş borcun tutulması 1
su təchizatı xidmətinə görə yaranmış borcun tutulması 1
su,kollektor və kanalizasiya xəttinin mühafizə zonasında özbaşına tikili aparılması 1
suaxma nəticəsində vurulmuş zərər 1
Sub-uçot depozit hesabında olan ƏDV məbləğinin hərəkətinin məhdudlaşdırılması 1
Subpodrat müqaviləsi üzrə borcun tutulması 1
Subpodrat müqaviləsindən irəli gələn borc 1
Subpodrat müqaviləsindən irəli gələn borcun ödənilməsi 2
Subpodrat müqaviləsindən irəli gələn öhdəlik 2
subroqasiya qaydasında pul tutulması 1
subroqasiya qaydasında pul tələbi 7
subroqasiya qaydasında pul tələbinə dair 1
Sübut etmə yükü 1
Sübut yoxdur 2
sübutetmə 2
Sübutetmə vasitəsi 1
Sübutetmə vəzifəsi və sübutların mümkünlüyü 1
Sübutetmə vəzifəsi və sübutların qiymətləndirilməsi birbaşa və dolayı sübutlar 1
sübutetmə yükü 2
sübutetmə yükü, məhkəmə aktının əsaslandırılması, məhləməyə verilən vəsatətlər 1
sübutetmə yükü, sübutetmə vəzifəsi 1
sübütetmə yükü,özgənin qanunsuz sahibliyində olan əşyanın geri qaytarılması 1
Sübutlar məhkəmə tərfindən tam və hərtərəfli araşdırıldıqdan sonra qiymətləndirilir 2
sübutlara MPM-in 88-ci maddəsinin tələblərinə riayət etməklə hüquqi qiymət verilməməsi 7
sübutların mötəbərliyinə düzgün hüquqi qiymət verilməməsi 1
sübutların mümkünlüyü, reyestrin məzmununun həqiqiliyi və tamamlığı prezumsiyası 1
sübutların qiymətləndirilməsi 1
sübutların qiymətləndirilməsi, tələblərin əsaslarının sübuta yetirilməməsi 1
sübutun təqdm edilməsi 1
Subyektiv hüquq 50
subyektiv hüquq, bələdiyyə mülkiyyətində olan torpaq sahəsinə buraxılma 1
subyektiv hüquq, ilkin müqavilə 1
subyektiv hüquq, miras əmlakın qəbulu, əqdlərdə təmsilçilik, nümayəndənin vəzifələri 1
subyektiv hüquq, texniki pasport, torpaq sahəsinə dair hüquq müəyyənedici sənədlər, ekspert rəyi, sübutların qiymətləndirilməsi 1
Subyektiv hüququ olmadığına görə iddianın mümkün sayılmaması 2
Subyektiv hüququn olmaması 2
Subyektiv hüququn olmaması ilə bağlı iddianın mümkünlüyü məsələsi 1
Subyektiv hüququn olmaması ilə bağlı iddianın mümkünsüzlüyü 1
subyektiv hüuquq olmadığına görə iddianın mümkün sayılmaması 1
sudan istifadə üzrə maneələrin aradan qaldırılması 1
sudan istifadə və kanalizasiya xidmətlərinə görə hesablanmış 225.771,41 manat borc məbləğının ləğv edilərək Azərbaycan Nəşriyyatının abonent hesabından silinməsi 1
sudan istifadəyə görə borcun silinməsi 1
sudan istifadəyə görə hesablanmış borcun silinməsi 1
sudan istifadəyə görə əsassız hesablanmış borcun silinməsi 1
sudan istifadəyə görə əssasız hesablanmışborcun silinməsi 1
Süni dəri zavodunda Təmirçi çilingər və energetika müəssisəsində Qazanxana avadanlığının təmiri üzrə çilingər peşəsinə görə güzəştli şərtlərlə yaşa görə əmək pensiyasının təyin edilməsi 1
Sxematik xəritə ilə uyğunsuzluq 2
Səhmlərin alınması və texnikanın saz veziyyətdə geri qaytarılması 1
səhmə mülkiyyət hüququnun tanınması, ümumi yığıncağın qərarlarının və onun hüquqi nəticələrinin etibarsız hesab edilməsi 1
səhvən köçürülmüş pulun qaytarılması 1
səlahiyyətli məhkəmənin müəyyən edilməsi 1
sənədlərin etibarsız hesab edilməsi 1
sənədlərin götürülməsi 1
sənədlərin götürülməsi məhkəmə aidiyyəti 1
sənədlərin surətlərinin təqdim edilməsi 2
Sənədlərin təqdim edilməsi 5
sərbəst hərəkət etmək hüququnun müvəqqəti məhdudlaşdırılması 1
Sərbəst toplaşma azadlığı 3
Sərbəst toplaşma azadlığına müdaxilə 1
Sərbəst toplaşma azadlığına müdaxilənin qanunsuz hesab edilməsi 2
Sərbəst toplaşma azadlıöğını pozan hərəkətlərin qanunsuz hesab edilməsi 1
Sərhədkeçmə məlumatları 7
Sərəncam və aktların ləğv edilməsi 1
Sərəncam və aktların ləğv edilməsi barədə müvəqqəti xarakterli müdafiə tədbiri 1
Sərəncam əsasında ayrılmış torpaq sahələrinin yerləşmə vəziyyətinin müəyyən edilməsi 1
Sərəncamın etibarsız hesab edilməsi 3
Sərəncamın etibarsız hesab edilməsi və daşınmaz əmlakın dövlət reyestrindəki qeydiyyatına ləğv edilməsi 1
Sərəncamın etibarsız hesab edilməsi və torpaq icarə müqaviləsinin bərpa olunaraq qüvvədə saxlanılması 1
Sərəncamın etibarsız hesab olunmasından imtina 1
sərəncamın etibarsız sayılması üçün əsas müəyyən edilmədi 1
sərəncamın etibarsızlığı 2
sərəncamın lğv edilməsi 1
Sərəncamın ləğv edilməsi 42
Sərəncamın ləğv edilməsi və artıq ödənilmiş pul vəsaitinin qaytarılması 1
Sərəncamın ləğv edilməsi və şəxsin İPM-nin 28-ci maddəsinə əsasən işə cəlb edilməsi 1
sərəncamın ləğvi 1
Sərəncamın ləğvi tikintiyə icazə vermək səlahiyyəti 1
sərəncamın ləğvi və mənzil növbəsinin bərpası 1
sərəncamın mübahisələndirilməsi 1
Sərəncamın və çıxarışın ləğv edilməsi 1
Sərəncamın və icarə müqaviləsini ləğv edilməsi 1
sərəncamın və orderin etibarsız hesab edilməsi 1
Sərəncamın və yerləşmə cizgisinin ləğv edilməsi 1
sərəncamının etibarsız hesab edilməsi 1
Sərəncamların ləğv edilməsi 2
səs yazısının yayılmasının qanunsuz hesab edilməsi və mənəvi zərər 1
Səsvermənin nəticələri haqqında protokolun və qərarın ləğv edilməsi 2
səsvermənin nəticələrinin etibarsız hesab edilməsi 9
Səsvermənin nəticələrinin etibarsız sayılması və MSK-nın qərarının ləğv edilməsi 1
səyahət agentinin icarə müqaviləsi üzrə borc tələbi 1
səyyar vergi yoxlaması aktının və imtina aktının etibarsız hesab edilməsi 2
Səyyar vergi yoxlaması aparılması üçün sənədlərin götürülməsi 1
Səyyar vergi yoxlamasına dair qərarın ləğvi 5
Səyyar vergi yoxlamasının keçirilməsi əsasları 1
Səyyar vergi yoxlamasının keçirilməsinə dair 1
Səyyar vergi yoxlanması barədə (ƏDV və mənfəət vergisi ) qərarın ləğvi 1
Səyyar vergi yoxlanması barədə (ƏDV və mənfəət vergisi ) qərarının ləğv edilməsi barədə tələbin təmin olunmaması 1
Səyyar vergi yoxlanması zamanı sənədlərin və nümunə kimi əşyaların vergi ödəyicisindən götürülməsinin məhkəmə qərarı ilə həyata keçirilməsi 1