Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsinin Açar sözlər üzrə axtarış sistemi

Açar sözə görə axtar
İlk simvola görə axtar
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
Açar söz İşlərin sayı
Tam fəaliyyət qabiliyyəti əldə etmiş şəxsin icraata cəlb olunması 1
TAm əmək stajını 1999-cu ildə toplamış kişiyə 51 yaşdan güzəştli şərtlərlə yaşa görə əmək pensiyasının yenidən hesablanması 1
tanınma haqqında iddia tələbinin dəyişdirilməsi 1
Tanınma haqqında iddianın mümkünlüyü 1
Tanınma və müəyyən etmə haqqında iddianın mümkünlük sərtləri 2
tanınma və öhdəliyin qoyulması,müqavilənin və ödəniş qəbzlərinin etibarsız hesab edilməsi 1
tapşırıq müqaviləsi, stansiya xidmətlərinə görə borcun ödənilməsi 1
tapşırıq müqaviləsi, təhvil-təslim, sübutlar 1
telefon danışıqlarına əsassız nəzarət edilməsindən çəkindirmə 1
telefon kabelinin qırılması ilə əlaqədar vurulmuş zərərin əvəzinin ödənilməsi 1
Telefonçu peşəsi 1
tender prosedurunun və nəticənin ləğv edilməsi 1
Test imtahanında iştirak etmək üçün ödənilməli məbləğin miqdarı haqda rəsmi məlumat verilməsi 1
texnikaların qaytarılması və pul tələbi 1
Texniki pasport 1
Texniki pasport və çıxarışın verilməsindən imtina 3
Texniki pasportda torpaq sahəsinin sxeminin torpaq sahəsinə dair şəhadətnamədə çəkilmiş torpaq sahəsinin sxeminə uyğun tərtib edilməsi 1
Texniki pasportun dəyişdirilməsi 1
Texniki pasportun ləğv edilməsi 1
Texniki pasportun tərtib edilməsi və mülkiyyət hüququnun qeydə alınması 1
texniki pasportun və çıxarışın verilməsi 1
Texniki pasportun və torpaq sahəsinə dair plan və ölçü sənədinin verilməsi 1
texniki peşə məktəbində təhsil müddətinin sosial sığorta stajına daxil edilməsi 1
texniki şərtin verilməsi 1
tezlik və radioelektron vasitələrinə istismar haqqı borcunun tutulması,tariflərin aylıq deyil,illik götürülməklə yeni hesabların tərtib edilməsi vəzifəsinin qoyulması 1
tibb müəssisəsində müalicə zamanı sağlamlığa vurulmuş zərərin ödənilməsi,ekspert rəyinin qiymətləndirilməsi 1
tibb müəssisəsinin vurduğu maddi və mənəvi zərərin tutulması 1
tibb müəssisəsinin vurduğu ziyanın ödənilməsi 1
tibb müəssisəsinin vurduğu zərərin əvəzinin ödənilməsi 1
Tibbi kompensasiyanın məbləğinin təminat xərcliyinə uyğun hesablanaraq ödənilməsi 1
Tibbi təminat 1
ticarət fəaliyyətinin dayandırılması və ticarət köşkünün götürülməsi 1
Ticarət mərkəzinin eskiz layihəsi qanunvericiliyə uyğun olmadığından cavabdeh tərəfindən tikintiyə icazə verilməməsi qanunvericiliyin tələbinə uyğun olmuşdur 1
Ticarət əlavəsinin hesablanması şərtləri 2
Tikili çəkilən əlavə xərcin və əldən çıxmış faydanın tutulması 1
tikilidən çıxarılma 1
tikilidən və torpaq sahəsindən çıxarılma 1
tikililərin sökülməsi 2
tikililərin sökülərək mühafizə zonasına boşaldılması tələbi 1
tikililərin sökülərək mühafizə zonasının boşaldılması tələbi 1
tikilinin boşaldılaraq sökülməsi 1
tikilinin qanunsuz sökülməsinə görə maddi zərərin ödənilməsi\ 1
tikilinin sökülməsi 10
tikilinin sökülməsi barədə 1
tikilinin sökülməsi, mənzilin boşaldılaraq təhvil verilməsi, mülkiyyətdən istifadəyə maneələrin aradan qaldırılması 1
tikilinin sökülməsi, pul tələbi 1
tikilinin sökülməsi, ərazinin boşaldılması 1
tikilinin sökülməsi,sübutetmə 1
tikilinin sökülməsinə görə kompensasiya ödənilməsi 2
tikilinin sökülərək yerinin dəyişdirilməsi, maddi və mənəvi zərərin ödənilməsi 1
tikilinin yolun mühafizə zolağına düşməsi 1
tikilinin, darvazanın sökülməsi götürülməsi, maddi ziyanın ödənilməsi 1
Tikiliyə görə kompensasiyanın ödənilməsi tələbinə dair 1
Tikiliyə hüququn qeydiyyata alınaraq reyestrdən çıxarışın verilməsi 1
Tikiliyə hüququn qeydiyyata alınması 1
tikiliyə köçürülmə 1
Tikinti altındakı torpaq sahəsinin normativ qiymətə əsasən özəlləşdirilməsi 1
tikinti faktının müəyyən edilməsi, maddi ziyanın ödənilməsi 1
Tikinti hüququ ilə bağlı mübahisələr 1
Tikinti işlərinə başlanılması üçün əsas olan xüsusi nişanın ləğv edilməsi 1
tikinti obyektinin istismara qəbul aktının və ya tikinti obyektinin istismarına icazə sənədini olmaması ilə əlaqədar daşınmaz əmlaka hüquqa dair çıxarışın verilməsindən imtina 1
tikinti obyektinin istismarına icazə 1
tikinti ustası 1
Tikintidə bənna peşəsinin güzəştli peşə sayılması 2
tikintinin sökülməsi, qonşuluq hüququ 1
tikintinin sökülməsi, torpaqdan çıxarma. alqı-satqı müqaviləsinin ləvği və çıxarışın etibarsız hesab olunması 1
topraq sahəsinin boşaldılması və sahibinə qaytarılmasə 1
torpa sahəsinin faktiki yerləşdiyi yer müəyyən edilməklə plan-ölçü və daşınmaz əmlakın dövlət reyestrindən çıxarışın verilməsi 1
Torpağa dair çıxarışın verilməsi 1
Torpağa dair inventarlaşdırma işlərinin hüquq sahibinin iradəsinə uyğun aparılması 1
torpağa dair plan və ölçünün ləğvi 1
Torpağa dair şəhadətnamənin ləğvi tələbinin mümkünlüyü 1
Torpağa dair şəhadətnamənin ləğvi tələbinin mümkünsüzlüyü 1
Torpağa hüququn qeydə alınması 1
Torpağa mülkiyyət hüququna dair dövlət akrı həmin torpaq sahəsinə mülkiyyət hüququnun daşınmaz əmlakın dövlət reyestrindən qeydə alınması və müvafiq çıxarış verilməsi üçün əsasdır 1
Torpağa mülkiyyət hüququna dair dövlət aktı əsasında torpaq sahəsi üzərində mülkiyyət hüququnun dövlət reyestrində qeydiyyata alınması 1
Torpağa mülkiyyət hüququna dair dövlət aktına ləğv edilməsi 1
torpağa mülkiyyət hüququna dair dövlət aktına əsasən reyeystrdə qeydin aparılması və çıxarışın verilməsi 1
Torpağa mülkiyyət hüququna dair dövlət aktına əsasən yeni çıxarışın verilməsi 1
Torpağa mülkiyyət hüququna dair şəhadətnamə 2
Torpağa mülkiyyət hüququna dair şəhadətnamənin ləğv edilməsi 1
Torpağa mülkiyyət hüququnun qeydə alınması 4
torpağa mülkiyyət hüququnun qeydə alınması,çıxarış verilməsi,torpağa mülkiyyət hüququna dair şəhadətnamə əsasında 1
Torpağa mülkiyyət hüququnun qeydə alınmasından imtina 1
torpağın ayrılmasına dair bələdiyyə qərarının ləğvi 1
Torpağın bazar qiyməti 1
Torpağın dövlət ehtiyacları üçün alınması ilə əlaqədar kompensasiyanın tutulması 1
Torpağın icaarəyə verilməsi barədə sərəncamın ləğv edilməsi 1
torpağın kateqoriyası 1
Torpağın mülkiyyətə verilməsi barədə şəhadətnaməyə düzəliş edilməsindən imtina 1
Torpağın mülkiyyətə verilməsinə dair şəhadətnamənin ləğv edilməsi 1
Torpağın mülkiyyətə verilməsinə dair şəhadətnamənin ləğvi tələbi və s. tələblər 1
Torpağın mülkiyyətə verilməsinə dair şəhadətnamənin üçünçü şəxsə münasibetdə ləğv edilməsi 1
torpağın mülkiyyətə verilməsinə dair çıxarışın verilməsi 1
torpağın mülkiyyətə verilməsinə dair şəhadətnamə əsasında çıxarışın verilməsi, şəhadətnamənin mötəbərliyi 1
torpağın zəbtdən azad edilməsi və dəymiş ziyanın əvəzinin ödənilməsi 1
torpağın zəbtdən azad edilməsi və mülkiyyətçinin hüquqları 1
Torpaq sahəsinin plan və ölçüsünün tərtib edilməsi 1
Torpaq ayırma barədə sərəncamın ləğvi 1
torpaq ayırma sənədi 1
torpaq icarə müqaviləsi, şəraitin dəyişməsi, icarə haqqının artırılması, torpaq icarə müqaviləsinin müddəti 1
torpaq icarə müqaviləsinin bağlanması öhdəliynin qoyulması 1
torpaq icarə müqaviləsinin etibarsız hesab edilməsi 1
torpaq icarə müqaviləsinin ləğvi 3
Torpaq icarə müqaviləsinin ləğvi pretenziya qaydasına əməl ediləsi 1
Torpaq icarəsi ilə bağlı sərəncamın ləğvi 1
torpaq icarəsi müqaviləsinin ləğv edilməsi ,torpaq sahəsinin qaytarılması icarə haqqi borcun tutulması 1
torpaq icarəsi müqaviləsinin ləğvi 1
torpaq icarəsi müqaviləsinin müddətinin uzadılması 1
Torpaq islahat Haqqında Qanunun 14-cü maddəsinə əsasən müharibə əliliyinə əlavə pay torpaq sahəsinin ayrılması 1
torpaq mübahisəsi apellyasiya baxışının hədləri 1
torpaq mübahisəsi, işdə iştirak etməli şəxsin iştirakı olmadan işə baxılması 1
torpaq mübahisəsi, mülkiyyətin müdafiəsi, hüquqdan sui-istifadə, vicdanlı sahibin hüquqları 1
torpaq mübahisəsi, qanunsuz tikilinin sökülməsi, sübutetmə 1
torpaq mübahisəsi, subyektiv hüquq, apellyasiya şikayətinin dəlillərinə hüquqi qiymət verilməməsi 1
torpaq mübahisəsi, torpaqdan istifadəyə olan maneənin aradan qaldırılması, sübutların qiymətləndirilməsi 1
torpaq mübahisəsi, yazılı sübutun əslinin işə əlavə olunmaması 1
Torpaq mülkiyyət hüququna dair dövlət aktı əsasında mülkiyyət hüquqlarının dövlət reyestrində qeydiyyata alınaraq reyestrdən çıxarışın verilməsi 1
Torpaq mülkiyyət hüququna dair dövlət aktı əsasında yeni nümunəli çıxarışın verilməsi 2
Torpaq mülkiyyət hüququna dair şəhadətnamənin etibarsız sayılması 1
Torpaq mülkiyyətə verilməsinə dair Dövlət aktında düzəliş olunması və dövlət reyestrində qeydiyyata alınması 1
Torpaq mülkiyyətə verilməsinə dair şəhadətnamənin ləğv edilməsi və torpaq sahəsinə mülkiyyət hüququnun qeydə alınması 1
torpaq müsabiqə və hərracının keçirilməsinin nəticələri barədə protokolun ləğvi, məhkəmə aidiyyətinin pozulması, subyektiv hüquq 1
Torpaq sahələri üzərində mülkiyyət hüququnun dövlət reyestrində qeydiyyata alınmasından imtina 1
torpaq sahələrindən məcburi qaydada çıxarılma, dəymiş ziyana görə pul vəsaitinin ödənilməsi 1
Torpaq sahələrinin est üstə düşməsi 1
torpaq sahələrinin üst üstə düşməsi 2
Torpaq sahələrinin üst-üstə düşməsi 2
Torpaq sahəsi ayrılması barədə bələdiyyə qərarının ləğv edilməsi 1
Torpaq sahəsi ayrılması barədə protokol qərarının etibarsız hesab edilməsi 1
Torpaq sahəsi ayrılması barədə sərəncamların ləğv edilməsi 2
Torpaq sahəsi ayrılmasına dair qərarının ləğvi barədə iş üzrə ərazi aidiyyətinin müəyyən edilməsi 1
Torpaq sahəsi ayrılmasına dair əvvəlki sərəncamın ləğvi 1
torpaq sahəsi iddiaçının icarəsinə verildiyindən 1
torpaq sahəsi ilə bağlı hər hansı hərəkətin cavabdehə qadağan edilməsi 1
Torpaq sahəsi ilə bağlı ziyan tələbi 1
Torpaq sahəsi mülkiyyət hüquqununa dair çıxarışın verilməsindən imtina 1
Torpaq sahəsi olmasını fərqləndirmir 1
Torpaq sahəsi sahəsi ölən şəxsin adına arayışın verilməsi 1
torpaq sahəsi üzrə olan tikililərin cavabdehin hesabına sökülməsi 1
Torpaq sahəsi üzərində daim istifadə hüququn qeydiyyata alınmaqla müvafiq çıxarışın verilməsi 1
Torpaq sahəsi üzərində daimi istifadə hüququnun dövlət reyestrində qeydiyyata alınması və çıxarışın verilməsi 1
Torpaq sahəsi üzərində hüquqa dair bələdiyyə qərarının ləğv edilməsi 1
torpaq sahəsi üzərində hüquqların dövlət qeydiyyatının aparılmasından imtina 1
Torpaq sahəsi üzərində hüquqların DƏDR-də qeydə alınması 1
Torpaq sahəsi üzərində hüquqların qeydiyyata alınması 1
torpaq sahəsi üzərində hüquqların qeydə alınması 1
torpaq sahəsi üzərində hüquqlarının dövlət qeydiyyatına alınması 1
Torpaq sahəsi üzərində hüququn daşınmaz əmlakın dövlət reyestrində qeydiyyata alınaraq çıxarışın verilməsi 1
Torpaq sahəsi üzərində hüququn daşınmaz əmlakın dövlət reyestrində qeydiyyata alınması 1
Torpaq sahəsi üzərində hüququn qeydiyyata alınması və çıxarışın verilməsi 1
torpaq sahəsi üzərində hüququn qeydə alınması 1
Torpaq sahəsi üzərində icarə hüququnun qeydə alınması 1
Torpaq sahəsi üzərində istifadə hüququnun dövlət reyestrində qeydiyyata alınması və çıxarışın verilməsi 3
torpaq sahəsi üzərində mülkiyyət hüquqlarinin qeydiyyata alınması 3
Torpaq sahəsi üzərində mülkiyyət hüququnun dövlət qeydiyyatına alınaraq bu barədə müvafiq çıxarışın verilməsi 1
Torpaq sahəsi üzərində mülkiyyət hüququnun dövlət qeydiyyatına alınması 6
Torpaq sahəsi üzərində mülkiyyət hüququnun dövlət qeydiyyatına alınması tələbinə dair iş üzrə üçünçü şəxs qismində cəlbetmə 1
torpaq sahəsi üzərində mülkiyyət hüququnun DƏDR-də qeydiyyata alınması 2
torpaq sahəsi üzərində mülkiyyət hüququnun DƏDR-də qeydiyyata alınması və çıxarışın verilməsi 2
torpaq sahəsi üzərində mülkiyyət hüququnun DƏDR-də qeydiyyata alınması və çıxarışın verilməsi öhdəliyinin cavabdehin üzərinə qoyulması 1
Torpaq sahəsi üzərində mülkiyyət hüququnun DƏDR-ində qeydə alınaraq, reyestrdən çıxarışın və texniki pasportun verilməsi 1
Torpaq sahəsi üzərində mülkiyyət hüququnun DƏDR-ində qeydə alınmasından imtina 2
torpaq sahəsi üzərində mülkiyyət hüququnun qeydiyyata alınması 3
Torpaq sahəsi üzərində mülkiyyət hüququnun qeydə alınmasından imtina 5
Torpaq sahəsi üzərində ümumi paylı mülkiyyət hüququnun qeydiyyata alınmasının qanunsuz sayılması və ləğv edilməsi 1
torpaq sahəsi və evə dair sənədləşmə işlərinin aparlmasına yaradılmış maneələrinin aradan qaldırılması 1
torpaq sahəsi və evə dair sənədləşmə işlərinin aparlmasına yaradılmış maneələrinin aradan qaldırılması, evin və torpaq sahəsinin boşaldılması 1
torpaq sahəsi və fərdi yaşayış sahəsinə çıxarışın verilməsi 1
torpaq sahəsi və tikililərə görə kompensasiya 1
Torpaq sahəsi və üzərində evə dair hüquqların qeydə alınması 1
torpaq sahəsi və yaşayış evi üzərində mülkiyyət hüququnun qeydə alınması 1
torpaq sahəsində çəkilmiş asfalt yolun və kanalizasiya xətlərinin cavabdehin vəsaiti hesabına sökülüb əvvəlki vəziyyətin bərpa edilməsi 1
torpaq sahəsində edilən maneələrin aradan qaldırılması 1
torpaq sahəsində mövcud yaşayış və qeyri-yaşayış bina və qurguların sökülərək yerində çoxmərtəbəli yaşayış binalarının və qeyri-yaşayış obyektlərinin tikintisi Bakı şəhər İcra Hakimiyyətinin və Bakı şəhəri Nizami rayon İcra Sərəncamlarına əsasən həyata keçirilmişdir 1
torpaq sahəsində mövcud yaşayış və qeyri-yaşayış bina və qurguların sökülərək yerində çoxmərtəbəli yaşayış binalarının və qeyri-yaşayış obyektlərinin tikintisi Bakı şəhər İcra Hakimiyyətinin və Bakı şəhəri Nizami rayon İcra Sərəncamlarına Əsasən Həyata Keş 1
torpaq sahəsində payların naturada ayrılması 1
torpaq sahəsindən çıxarılma 31
torpaq sahəsindən çıxarılma barədə 1
torpaq sahəsindən çıxarılma ekspert rəyi 1
torpaq sahəsindən çıxarılma tələbi 3
torpaq sahəsindən çıxarılma və maneələrin aradan qaldırılması, torpaqdan müvəqqəti istifadə hüququna dair şəhadətnamənin aradan qaldırılması 1
torpaq sahəsindən çıxarılma və özbaşına tikilinin sökülməsi, iddianın düzgün həlli üçün torpaq sahəsinin statusunun müəyyən edilməsinin zəruriliyi 1
torpaq sahəsindən çıxarılma və torpaq sahəsindən istifadəyə yönəlmiş maneələrin aradan qaldırılaraq müdaxilənin qadağan edilməsi 1
torpaq sahəsindən çıxarılma, çıxarışların plan ölçü sənədlərinin etibarsız hesab edilməsi, qanunsuz tikilinin və hasarın sökülməsi və.s 1
torpaq sahəsindən çıxarılma, dəymiş madi ziyanın ödənilməsi tələbi 1
torpaq sahəsindən çıxarılma, ekspert rəyinin qiymətləndirilməsi zamanı səlahiyyətli şəxs tərəfindən verilməsinin yoxlanılması 1
torpaq sahəsindən çıxarılma, maddi ziyanın ödənilməsi 1
torpaq sahəsindən çıxarılma, maneələrin aradan qaldırlması 1
torpaq sahəsindən çıxarılma, qanunsuz tikililərin sökülməsi 1
torpaq sahəsindən çıxarılma, qanunsuz tikililərin sökülməsi və torpaq sahəsinin iddiaçının istifadəsinə qaytarılması 1
torpaq sahəsindən çıxarılma, sahibliyin müdafiəsi 1
torpaq sahəsindən çıxarılma, tikilinin sökülməsi 1
torpaq sahəsindən çıxarılma, torpağın mülkiyyətə verilməsi 1
torpaq sahəsindən çıxarılma,icarə hüququnun dövlət qeydiyyatına alınmamasının hüquqi nəticəsi 1
torpaq sahəsindən çıxarılma,tikintinin sökülməsi 1
torpaq sahəsindən çıxarılma,əmrin etibarsız sayılması tələbləri 1
torpaq sahəsindən çıxarılması, torpaq sahəsinin əvvəlki vəziyyətinin bərpa olunması və zəbt olunmuş torpaq sahəsinin naturada təhvil verilməsi 1
torpaq sahəsindən çıxarma 2
torpaq sahəsindən çıxarma, alqı-satqı müqaviləsinin etibarsız hesab edilməsi 1
Torpaq sahəsindən istifadə hüququnun qeydə alınması və çıxarışın verilməsi 1
Torpaq sahəsindən istifadə hüququnun qeydə alınmasından imtina 1
torpaq sahəsindən istifadəyə qoyulmuş məhdudiyyətlərin aradan qaldırılması 1
torpaq sahəsindən istifadəyə törədilən maneənin aradan qaldırılması 1
torpaq sahəsindən istifadəyə yaradılmış maneələrin aradan qaldırılması 1
Torpaq sahəsindən istofadə məhdudlaşdırıldığına görə kompensasiya ödənilməsi 1
torpaq sahəsindən magistral qaz kəmərinin keçməsi ilə əlaqədar vurulmuş zərərin əvəzinin ödənilməsi 1
Torpaq sahəsindən qanuni istifadə edilməsi sübut olunmur 1
torpaq sahəsindən qanunsuz istifadənin dayandırılması 1
torpaq sahəsindən qanunsuz istifadənin dayandırılması və s 1
torpaq sahəsindən tikilinin sökülməsi 1
Torpaq sahəsindən təyinatına görə istifadə edilməməsi 1
torpaq sahəsindən və evdən çıxarılma, icarə müqaviləsi 1
torpaq sahəsindən və həmin sahədə yerləşən qazanxanadan çıxarıması,torpaq sahəsinə və üzərində yerləşən qeyri -yaşayış binasına istifadə hüququnun tanınması,görülmüş işlərə sərf etdiyi pulun alınması 1
torpaq sahəsindən və tikildən çıxarılma 1
torpaq sahəsini təkrar mülkiyyətə verilməsinin qanunsuz sayılması, mülkiyyət hüququnun bərpa edilməsi 1
Torpaq sahəsinin plan sxeminin və DƏDR-dən çıxaşın verilməsi 1
Torpaq sahəsinin ayrılması 1
Torpaq sahəsinin ayrılması barədə bələdiyyə qərarının qanunsuz hesab edilməklə ləğv olunması 1
Torpaq sahəsinin ayrılması haqqında bələdiyyə qərarının ləğvi 2
Torpaq sahəsinin ayrılması üçün icra hakimiyyəti qarşısında vəsatətin qaldırılması 1
Torpaq sahəsinin ayrılması və mülkiyyətinə verilməsi 1
torpaq sahəsinin ayrılmasına dair bələddiyyə qərarının mübahisələndirilməsi 1
Torpaq sahəsinin baza məlumatlarının bərpa olunması və yerinin göstərilməsi 1
Torpaq sahəsinin bazar qiymətinə uyğun dəyərinin ödənilməsi 1
torpaq sahəsinin boşadılması 2
torpaq sahəsinin boşaldılması 2
torpaq sahəsinin boşaldılması ekspretizanın səlahiyyətli şəxs tərəfindən aparılması 1
torpaq sahəsinin boşaldılması və icarə müqaviləsinin ləğvi 1
torpaq sahəsinin boşaldılması, maneələrin aradan qaldırılması, vurulmuş ziyanın ödənilməsi 1
torpaq sahəsinin boşaldılması,subyektiv hüquq 1
Torpaq sahəsinin çıxarışının dəyişdirilməsi 1
Torpaq sahəsinin döngə nöqtələrinin koordinatları və yerləşmə yerinin müəyyən edilməsinin mümkün olmamasının hüquqi nəticələri 1
torpaq sahəsinin dövlət ehtiyacları üçün alınması 1
Torpaq sahəsinin dövlət qeydiyyata alınması 1
Torpaq sahəsinin dövlət qeydiyyata alınması və dövlət reyestrindən çıxarışın verilməsi 1
Torpaq sahəsinin dövlət qeydiyyatının ləğv edilməsi 1
Torpaq sahəsinin elektrik xətinin mühafizə zonasına düşməsi 1
torpaq sahəsinin geri alınması 1
Torpaq sahəsinin geri alınması və qeyri- yaşayış sahəsinin sökülməsi ilə əlaqədar kompensasiya tələbi 1
torpaq sahəsinin hərrac keçirmədən satılması öhdəliyinin cavabdehin üzərinə qoyulması 1
Torpaq sahəsinin hərracdan kənar satılması öhdəliyinin bələdiyyənin üzərinə qoyulmasından imtina 1
torpaq sahəsinin icarə müqaviləsinin ləğvi 1
Torpaq sahəsinin icarə və ya istifadə hüquqi ilə ayrılması 1
torpaq sahəsinin icarəsi,icarə müqaviləsinin ləğvi 1
torpaq sahəsinin icarəyə verilməsinə dair sərəncamın və torpaq sahəsinə icarə hüququnun qeydə alınmasına dair çıxarışın ləğv edilməsi 1
torpaq sahəsinin iddiaçıya satılması 1
Torpaq sahəsinin iddiaçıya satılması öhdəliyinin qoyulması 1
torpaq sahəsinin ilkin vəziyyətə qaytarılması və zəbt edilmiş torpaq sahəsinin boşaldılaraq təhvil verilməsi 1
Torpaq sahəsinin kateqoriyası ilə bağlı hərtərəfli araşdırmanın aparılması 1
Torpaq sahəsinin kateqoriyasının dəyişdirilməsi 1
Torpaq sahəsinin koordinatlarının müəəyən edilməsinin mümkün olmaması 1
Torpaq sahəsinin kənd təsərüfatı təyinatlı torpaq sahəsi olması 2
Torpaq sahəsinin mülkiyyət mənsubluğu məsələsi 1
Torpaq sahəsinin mülkiyyətə verilməsi barədə bələdiyyə qərarının etibarsız hesab edilməsi 1
Torpaq sahəsinin mülkiyyətə verilməsi barədə sənədlərdə dəyişiklik edilməsindən imtina 1
Torpaq sahəsinin məqsədli təyinatı 1
Torpaq sahəsinin mərhum atasına məxsus olması barədə arayışın (çıxarışın) verilməsi 1
torpaq sahəsinin mərzçəkmə işlərinin aparılmaqla ona tanıtdırılması öhdəliyinin cavabdehin üzərinə qoyulması 1
torpaq sahəsinin naturada ayrılması 1
torpaq sahəsinin naturada bölünməsi 1
torpaq sahəsinin naturada əvvəlki vəziyyətinə uyğun plan-ölçü sənədinin verilməsi 1
Torpaq sahəsinin normatıv qiymətə əsasən özəlləşdirilməsi 1
Torpaq sahəsinin ölçüsünün yol verilmiş səhvin düzəldilməsi 1
torpaq sahəsinin özgənin qanunsuz sahibliyindən geri alınması 1
torpaq sahəsinin plan ölçüsü sənədinin ləğv edilməsi 1
Torpaq sahəsinin plan və ölçüsünün etibarsız hesab edilməsi 1
Torpaq sahəsinin plan və ölçüsünün hazırlanması 2
Torpaq sahəsinin plan və ölçüsünün ləğv edilməsi 2
Torpaq sahəsinin plan və ölçüsünün verilməsi 1
torpaq sahəsinin planı və ölçüsü sənədinin etibarsız hesab edilməsi 2
torpaq sahəsinin planı və ölçüsü sənədinin ləğvi 1
torpaq sahəsinin planı və ölçüsü sənədinin ləğvi ilə bağlı iddianın mümkünlüyü 1
Torpaq sahəsinin planı və ölçüsündə olan uyğunsuzluğun aradan qaldırılması 1
torpaq sahəsinin planı və ölçüsünün etibarsız hesab edilməsi,məhkəmə aidiyyatı 1
Torpaq sahəsinin planı və ölçüsünün ləğv edilməsi 1
torpaq sahəsinin planı və ölçüsünün ləğvi 2
torpaq sahəsinin planı və ölçüsünün verilməsi 3
torpaq sahəsinin planı və ölçüsünün yenidən tərtib edilməsi barədə 1
torpaq sahəsinin qanunsuz sahiblikdən alınması, torpaq sahəsindən çıxarılma, ekspert rəyinin qiymətləndirilməsi 1
Torpaq sahəsinin qanunsuz sahiblikdən azad edilməsi, qanunsuz tikilinin sökülməsi və torpaq həsinin boşaldılaraq təhvil verilməsi 1
torpaq sahəsinin qanunsuz sahiblikdən geri tələb edilməsi 2
torpaq sahəsinin qanunsuz sahiblikdən qaytarılması 3
torpaq sahəsinin qanunsuz zəbtdən azad olunması 1
Torpaq sahəsinin qeydiyyata alınması və çıxarışın verilməsi tələbi 3
Torpaq sahəsinin qiymətləndirilməsi 2
Torpaq sahəsinin qoruq ərazisinə aid olması 1
Torpaq sahəsinin sahil mühafizə zolağına düşməsi 1
Torpaq sahəsinin satılmasına dair qərarın etibarsız hesab edilməsi 1
torpaq sahəsinin tanıdılması 1
torpaq sahəsinin təmizlənməsi, torpağın əvvəlki vəziyyətə gətirilməsi, qanunsuz müdaxilənin qarşısının alınması 1
Torpaq sahəsinın təyinatı 1
Torpaq sahəsinin üst-üstə düşməsi 1
torpaq sahəsinin üzərində mülkiyyət hüququnun qeydiyyata alınması 1
torpaq sahəsinin üzərində mülkiyyət hüququnun qeydiyyata alınması və çıxarışın verilməsi 1
Torpaq sahəsinin üzərinə qoyulmuş yüklülüyün ləğv edilməsi 1
Torpaq sahəsinin verilməsi barədə sərəncamın ləğv edilməsi 1
Torpaq sahəsinin və fərdi yaşayış evinin mülkiyyət hüququ əsasında iddiaçının adına qeydiyyata alınaraq çıxarışın verilməsi 1
Torpaq sahəsinin və tikililərin dövlət qeydiyyatına alınması 1
Torpaq sahəsinin yenidən ölçülərək hüquqların dövlət qeydiyyatına alınması 1