Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsinin Açar sözlər üzrə axtarış sistemi

Açar sözə görə axtar
İlk simvola görə axtar
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
Açar söz İşlərin sayı
valideyn razılığı olmadan az yaşlı uşaqların ölkədən kənara çıxarılması və müvafiq sənədlərin əldə edilməsinə icazə verilməsi 1
Valideynin razılığı olmadan ölkə hüdudlarından kənara uşağın çıxarılması 1
valideynin uşaqla görüş və ünsiyyət hüquqlarının həyata keçirilməsi 2
valideynin əlavə xərclərə cəlb edilməsi 1
valideynlik hüquqlarından məhrum etmə 1
valideynlik hüququndan məhrumetmə, uşaqla ünsiyyət 1
Valideynləri rəsmi nikahda olmayan uşaqların ailə başçısını itirməyə əmək pensiyası almaq hüququ 1
valideynlərindən anası "məcburi köçkün" olan uşaqlara "məcburi köçkün" statusunun verilməsi 1
VAxtı ötmüş vergi borcunun silinməsi 1
Vergi öhdəliyi barədə qərarın ləğvi 1
vergi bocları üzrə artıq ödəmənin qaytarılması 1
vergi borclarının vaxtında və tam ödənilməməsi səbəbindən siyahıya alınmış əmlakın açıq hərracda satılması vasitəsi ilə borcun tutulması. 1
Vergi borcu hesablanması barədə qərarın ləğvi 1
Vergi borcu ilə bağlı əmlakın siyahıya alınması ilə barədə qərarın ayrıca mübahisələndirməsinin mümkün olmaması 1
vergi borcu, siyahıya alınmış əmlak, ixtisaslaşdırılmış açıq hərrac, istehsal müəssisəsi 1
vergi borcuna görə siyahıya alınmış əmlakın ixtisaslaşdırılması açıq hərracda satılması 3
vergi borcundan səhvən silinmiş məbləğin şəxsi hesab vərəqəsinə bərpa edilməsi 1
vergi borcunun (ƏDV və mənfəət vergisi) hesablanması 1
Vergi borcunun hesablanması barədə qərarların ləğvi 1
vergi borcunun məhkəmə qaydasında tutulması 19
Vergi borcunun məhkəmədən kənar qaydada tutulması 1
vergi borcunun ödənilməsinin təmin edilməsi məqsədi ilə siyahıya alınmış əmlakın ixtisaslaşdırlmış açiq hərracda satılması 1
Vergi borcunun silinməsi 3
vergi borcunun silinməsi və artıq ödənilmiş verginin qaytarılması 1
Vergi borcunun tutulması 1
vergi borcunun tutulması,əmlakı sayahıya almadan 1
Vergi borcunun tutulmasına dair iddia tələbinə xitam verilməsi 1
Vergi borcunun ümidsiz borc kimi silinməsi 2
vergi borcunun və faizlərin silinməsi 1
Vergi bəyannaməsi 2
Vergi cinayətlərinin ibtidai araşdırılması departamentinin qəbul etdiyi inzibati aktın mübahisələndirilməsi 1
Vergi hesablanması barədə qərarın ləğv edilməsi 5
Vergi hesablanması barədə qərarın qismən ləğv edilməsi 1
Vergi işçisinin vəzifə maaşına əlavələrin məzuniyyət vaxtı üçün orta əmək haqqının hesablanması zamanı nəzərə alınmaması 1
Vergi mübahisələri 3
Vergi mübahisələri ilə bağlı qərarın ləğv edilməsi 1
Vergi mübahisələri ilə bağlı ərazi aidiyyəti 2
Vergi münasibərləri ilə bağlı mübahisələr 4
Vergi münasibətləri ilə bağlı mübahisələr 1
vergi münasibətləri ilə bağlı mübahisələr,qərarın ləğv edilməsi 1
Vergi münasibətləri ilə mübahisələr 1
Vergi münasibətlərinə beynəlxalq qanunvericiliyin normalarının tətbiqi 1
vergi məbləğinin ümidsiz borc kimi silinməsi 1
vergi məsuliyyətinə cəlb edilmə barədə qərarın ləğvi 2
Vergi məsuliyyətinə cəlb edilməsi haqqında qərarının ləğv edilməsi 4
Vergi məsuliyyətinə cəlb etmə haqda qərarın ləğvi 1
Vergi məsuliyyətinə cəlb olunmasına dair qərarın ləğv edilməsi 3
vergi məsuliyyətinə cəlbetmə haqqında qərarın ləğv edilməsi 8
vergi məsuliyyətinə cəlbetmə müddəti 1
Vergi ödyicisinin məsuliyyətə cəlb edilməsi barədə qərarın ləğv edilməsindən imtina 1
vergi ödəciyisi olan hüquqi şəxsin icra orqanının rəhbərinin ölkədən getmək hüququnun müvəqqəti məhdudlaşdırılması 1
Vergi ödənişinin geri qaytarılması 1
Vergi ödəyici tərəfindən artıq ödənilmiş vergilərin geri qaytarılması 1
vergi ödəyicidinin siyahıya alınmış əmlakının ixtisaslaşdırılmış açıq hərraclarda satılması barədə məhkəmədə iddia qaldırmaq vergi orqanlarının hüququdur 1
Vergi ödəyicis tərəfindən malların təqdim edilməsinin və bununla bağlı xidmət (iş) görməsinin sübuta yetirilməsi 1
Vergi ödəyicisinin 3 ildən artıq dövr üçün fəaliyyəti üzrə növbədənkənar səyyar vergi yoxlaması təyin edilməsinin qanunsuzluğu 1
Vergi ödəyicisinin məsuliyyətə cəlb edilməsi barədə qərarın ləğvi 2
Vergi ödəyicisinin məsuliyyətə cəlb edilməsi barədə qərarın ləğv edilməsindən imtina 2
Vergi ödəyicisinin məsuliyyətə cəlb edilməsi barədə vergi orqanının hərəkətindən şikayət 1
vergi ödəyicisinin məsuliyyətə cəlb edilməsi haqqında qərarın ləğv edilməsi 1
vergi ödəyicisinin məsuliyyətə cəlbetmə müddətinin ötürülməsi 1
Vergi ödəyicisinin şəxsi hesab vərəqəsində düzəlliş edilməsi 1
Vergi ödəyicisinin vergi qanunvericiliyini pozmasına görə məsuliyyətə cəlb edilməsi haqqında qərarın qismən ləğv edilməsi 1
Vergi ödəyicisinin vergi qanunvericiliyini pozmasına görə məsuliyyətə cəlb edilməsi haqqında qərarının ləğv edilməsi 8
Vergi ödəyicisinin vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görə məsuliyyətə cəlb edilməsi barədə qərarın mübahisələndirilməsi 2
Vergi ödəyicisinin vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görə məsuliyyətə cəlb edilməsi haqında qərarın ləğv olunması 7
Vergi ödəyicisinin vergidən azad edilən gəlirlərinin və vergi tutma uçotunu aparmaq vəzifəsi 1
Vergi ödəyicisinin ƏDV depozit hesabı üzrə əməliyyatlar aparmasına qoyulmuş məhdudiyyətin aradan qaldırılması 1
vergi ödəyicisinin ƏDV sub-uçot hesabına qoyulmuş məhdudiyyətin aradan qaldırılması 1
vergi ödəyicisinə məxsus oğurlanmış mallar üzrə mənfəət vergisinin hesablanmasının yolverilməzliyi 1
Vergi ödəyoicisinin vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görə məsuliyyətə cəlb edilməsi barədə qərarların ləğv edilməsi 1
vergi ödəyəcisinin vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görə məsulliyyətə cəlb olunması haqqında qərarın ləğv edilməsi 4
Vergi ödəyəcisinin vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görə məsuliyyətə cəlb edilməsi haqqında qərarının mübahisələndirilməsi 1
Vergi öhdəliyi barədə qərarın ləğv edilməsi 1
Vergi öhdəliyi üzrə qərarın ləğvi 1
Vergi Öhdəliyi yerinə yetirilmədikdə vergi orqanı vergilər 1
vergi öhdəliyini ödənilməsini təmin etmək üçün əmlakın sıyahıya alınması 1
Vergi öhdəliyinin yerinə yetirilməsi müddəti 1
Vergi orqanı tərəfindən hesablanmış məbləğin 105 faizi həcmində pul vəsaitinin milli və ya xarici valyutada cari və digər hesablarında məxaric əməliyyatları üzrə dondurulması barədə sərəancamın icrasının dayandırılması 2
Vergi orqanı tərəfindən icra orqanına vergi borcunun tutulması ilə bağlı icra sənədinin verilməsi 1
Vergi orqanı tərəfindən qəbul edilmiş qərarların elektron üsulla göndərilməsi 1
vergi orqanı tərəfindən siyahıya alınmış əmlakların, həmçinin vergi ödəyicisinin mülkiyyətində olan avtonəqliyyat vasitələrinin sahiblik və istifadəsinə dair hər hansı bir məhdudiyyətin qoyulması və həmin əmlakların satılmasının qadağan edilməsi 1
Vergi orqanı əməkdaşlarının hərəkətlərinin qanunsuz sayılması barədə iddianın mümkünlüyü 1
Vergi orqanın qərarın mübahisələndirilməsi 1
Vergi orqanının faktiki xarakterli hərəkətinin mübahisələndirməsi 1
Vergi orqanının qəarının çatdırılması zamanı VM -nin 49.2-ci maddəsinin tələblərinin tətbiqi 1
vergi orqanının qərarın mübahisələndirilməsi 2
vergi orqanının qərarına qarşı müvəqqəti xarakterli müdafiə tədbirinin tətbiqi 1
Vergi orqanının qərarının çatdırılması zamanı VM-nin 49.2-ci maddəsinin tələblərinin tətbiqi 1
Vergi orqanının qərarının ləğv edilməsi 2
Vergi orqanının qərarının mübahisələndirilməsi 9
Vergi orqanının qərarının mübahisələndirilməsinə dair iddianın mümkünlüyü 1
Vergi orqanının qərarlarının mübahisələndirilməsi 3
vergi orqanının rəhbəri 1
vergi orqanının sərəncamı icra sənədi olmaqla vergi ödəyicilərinin hesablaşma və digər hesablarından qanunvericiliyə müvafiq olaraq hesablanmiş vergilər üzrə borcların və faizlərin tətbiq edilmiş maliyyə sanksiyalarının dövlət büdcəsinə alınması üçün məhkəmə qərarı olmadan banklara və digər kredit təşkilatlarına təqdim edilməsi kifayətdir 2
Vergi orqanının sərəncamının icrasının dayandırılması 1
Vergi orqanlarının vergilər və s üzrə borcların , faizlərin və maliyyə sanksiyalarının dövlət büdcəsinə alınması barədə məhkəmədə iddia qaldırmaq hüququ VM-nin 89 və 90-cı maddələri ilə tənzimlənir 1
vergi qanunvericiliyində vergi orqanının hüququ kimi hesablanmış vergilər üzrə borcların və faizlərin,tətbiq edilmiş maliyyə sanksiyalarının dövlət büdcəsinə alınmasıilə əlaqədar da məhkəmədə iddia qaldırmaq səlahiyyətinin nəzərdə tutulması qismində qəbul edilməsi,elə bu orqanın inzibati orqan kimi səlahiyyətlərinin çərçivəsini nəzərdə tutan və qüvvədə olan diqər qanunvericilik normalarının inkarı ilə nəticələnən hüquqi qeyri müəyyənliyin yaranmasına gətirib çıxarardı. 1
vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görə məsuliyyət 1
vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görə məsuliyyətə cəlbetmə haqqında qərarın ləğvi 2
vergi qərarının ləğv edilməsi 2
vergi qərarının ləğv edilməsi; cinayət işi üzrə qanuni qüvvəyə minmiş məhkəmə hökmünün inzibati iş üçün preyudisiyallığı 1
Vergi və maliyyə hesablanması barədə qərarın ləğvi 1
vergi xidmət orqanlarından işdən azad edilməsi barədə əmrin ləğvi 1
vergilərin hesablanaması barədə qərarların ləğvi 1
vergilərin hesablanması barədə qərarın ləğv edilməsi 2
Vergilərin hesablanması barədə qərarın ləğvi 3
Vergilərin hesablanması barədə qərarın mübahisələndirilməsi 2
vergilərin hesablanması barədə qərarların ləğv edilməsi 10
Vergilərin hesablanması barədə qərarların ləğvi 1
Vergilərin hesablanması üçün zəruri olan sənədlərin təqdim olunması öhdəliyinin cavabdehin üzərində qoyulması 1
Veteran statusunun verilməsi 2
Veteranlar üçün nəzərdə tutulan müavinətin təyin olunma tarixinin düzgün müəyyən edilməməsi 1
vindikasiya tələbi 1
VÖEN-i olmayan müəssisədə işlədiyi illərin sosial sığorta stajına əlavə edilməsinin mümkünlüyü 2
Vulkanizasiyaçı 1
vurulmuş maddi və mənəvi zərərin ödənilməsi 1
vurulmuş maddi ziyanın ödənilməsi 2
vurulmuş maddi ziyanın və xəstəliyin bərpası xərclərinin ödənilməsi 1
vurulmuş maddi zərərin ödənilməsi, iddia tələbindən kənara çıxma 1
vurulmuş ziyana görə kompensasiyanın ödənilməsi haqqında iddianın mümkün sayılması üçün iddiaçının müvafiq ərizə ilə əvvəlcə inzibati orqana müraciət etəsinin zəruriliyi 1
vurulmuş ziyana görə pul tələbi 1
vurulmuş ziyanın ödənilməsi 3
vurulmuş ziyanın ödənilməsi, subyektiv hüquq 1
vurulmuş ziyanın əvəzinin ödənilməsi tələbi 1
vurulmuş zərərin ödənilməsi 3
vurulmuş zərərin ödənilməsi,cərimənin və əldən çıxmış faydanın ödənilməsi 1
Vurulmuş zərərin sübutedilməsi 1
Vurulmuş zərərin tələb edilməsi 1
vurulmuş zərərin əvəzinin ödənilməsi 10
vurulmuş zərərin əvəzinin ödənilməsi və telekommunikasiya qurğularının köçürülməsi 1
vurulmuş zərərin əvəzinin ödənilməsi, subroqasiya 1
vurulmuş zərərin əvəzinin ödənilməsi, əsassız borcun ödənilməsi 1
Vəfat etmiş dövlət qulluqçusunun yetkinlik yaşına çatmayan övladına ailə başçısını itirməyə görə əmək pensiysasının təyin edilməsi 1
Vəfat etmiş hərbi qulluqçunun ailə üzvünün onun istifadə etmədiyi mənzillə təmin olunma hüququndan istifadə 1
Vəkil orderi 1
vəkil orderi şikayətə əlavə olunmayıb 1
Vəkil tərəfindən imza olunmamış kassasiya şikayətinin mümkünsüzlüyü 3
Vəkil tərəfindən imza olunmamış şikayət və vəkilin orderinin əlavə olunmaması 2
Vəkil tərəfindən imzalanmaması və vəkil orderinin əlavə edilməməsi 3
vəkil tərəfindən imzalanmamış kasasiya şikayətinin mümkünsüzlüyü 9
Vəkil tərəfindən imzalanmış kassasiya şikayətinin mümkünsüzlüyü 2
Vəkil tərəfindən tərib edilməmiş kassasiya şikayəti 1
vəkil tərəfindən tərtib edilməmiş kasasiya şikayəti 1
Vəkil tərəfindən tərtib edilməmiş kassasiya şikayəti 14
Vəkil tərəfindən tərtib edilməmiş və imzalanmamış kassasiya şikayəti 4
vəkil tərəfindən tərtib olunmamış və imzalanmamış kassasiya şikayətinn mümkün sayılmaması 1
vəkil tərəfindən tərtib olunmamış, imzalanmamış və order əlavə olunmamış kasasiya şikayətinin mümkün sayılmaması 1
Vəkil tərəfindən tərtib olunmamış, imzalanmamış və order əlavə olunmamış kassasiya şikayətinin mümkün sayılmaması 1
vəkil xərci 1
vəkilin dövlət hesabına təyin edilməsindən imtina edilməsi haqqında 1
Vəkilin hesabat arayışına əsasən xidmət haqqının ödənilməsi 2
Vəkilin hüquqi xidmət haqqının ödənilməsi 1
Vəkilin oderinin əlavə olunmaması 1
vəkilin orderi 3
Vəkilin orderinin təqdim edilməməsi 1
Vəkilin xidmət haqqının ödənilməsi 1
Vəkillik fəaıiyyətinin dayandırılması barədə qərara qarşı müvəqqəti xarakterli müdafiə tədbirinin tətbiqi 1
vəkilllər kollegiyasından xaric edilmə 1
vəkillə təmin edilmə 1
Vəkillər kollegiasına üzvlükdən çıxarılma 1
Vəkillər Kollegiyasına üzv qəbul edilməklə əlaqədar şifahi müsahibənin nəticələrinə dair protokolun ləğv edilməsi 1
Vəkillər kollegiyasına üzvlükdən çıxarılma 1
Vəkillər kollegiyasının üzvlüyündən xaric edilmə 2
Vəkillər kollegiyasının üzvlüyünə qəbul olunmasından imtina 2
Vəkillərin ixtisas komissiyası tərəfindən şifahi müsahibədə iştirak etmiş iddiaçının cavabları qeyri-məqbul qiymətləndirildiyindən iddiaçı Vəkillər Kollegiyasının üzvlüyünə qəbul edilməsi üçün rəy verilməmişdir 1
Vəkillərin ixtisas Komissiyasının protokolunun ləğvi 1
Vəkilsiz tərtib edilmiş kassasiya şikayətinin mümkünsüzlüyü 1
Vəkilsiz verildiyi üçün 3
vərəsə tanınması barədə tələbin yolverilməzliyi 1
vərəsəlik haqqında şəhadətnamə əsasında payı mülkiyyətin qeydə alınmasından imtina 1
vərəsəlik haqqında şəhadətnamənin etibarsız hesab edilməsi 1
vərəsəlik hüququ haqqında şəhadətnamənin etibarsız hesab edilməsi 3
vərəsəlik hüququ haqqında şəhadətnamənin etibarsız hesab edilərək ləğv edilməsi, vəsiyyətnamənin ləğv edilməsi 1
vərəsəlik hüququ haqqında şəhadətnamənin etibarsız hesab olunması, mirasın qəbul edilməsi faktının və miras əmlaka qanun üzrə vərəsəliyin müəyyən olunması 1
vərəsəlik hüququ haqqında şəhadətnamənin etibarsızlığı 2
vərəsəlik hüququ haqqında şəhadətnamənin ləğv edilməsi, mirasın qəbulu müddəti, subyektiv hüquq 1
vərəsəlik hüququ haqqında şəhadətnamənin ləğvi 1
vərəsəlik hüququ haqqında şəhadətnamənin və müqavilənin etibarsız hesab edilməsi tələbləri,vicdanlı əldə edən 1
vərəsəlik hüququ haqqında şəhadətnamənin, alqı-satqı müqaviləsinin və çıxarışın etibarsız hesab edilməsi 2
vərəsəlik hüququ əsasında müqavilənin dəyişdirilərək uddiaçı ilə bağlanması 1
vərəsəlik hüququ, mirasın qəbul edilməsi 1
vərəsəlik hüququna dair şəhadətnamənin etibarsız hesab edilməsi barədə 1
vərəsəlik hüququndan məhrum edilmə,ər-arvad münasibətlərinə faktiki xitam verilməsi 1
vərəsəlik hüququnun pozulması 1
vərəsəlik hüququnun tanınması 3
vərəsəlik hüququnun tanınması və vərəsəlik hüququ haqqında şəhadətnamənin verilməsi 1
vərəsəlik hüququnun tanınması,miras əmlak üzərində payın müəyyən edilməsi 1
vərəsəlik şəhadətnaməsinin etibarsız hesab edilməsi 1
vərəsəlik şəhadətnaməsinin etibarsız hesab edilməsi, vərəsəlik hüququnun tanınması 1
vərəsəlik şəhadətnaməsinin etibarsız hesab edilməsi,çıxarışın və alqı-satqı müqaviləsinin ləğvi 1
vərəsəlik şəhadətnaməsinin etibarsız sayılması 1
vərəsəlik şəhadətnaməsinin ləğv edilməsi 1
vərəsəlik şəhadətnaməsinin ləğv edilməsi, imtina ərizəsinin etibarsız hesab edilməsi və vərəsə kimi tanınma 1
vərəsəlik şəhadətnaməsinin ləğvi, miras əmlakda payın müəyyən edilməsi 1
vərəsəlik şəhadətnaməsinin ləğvi, miras əmlakda payların müəyyən edilməsi 1
vərəsəlik şəhadətnaməsinin ləğvi, mirasın qəbul edilməsi, miras paylarının müəyyən edilməsi 1
vərəsəlik şəhadətnaməsinin ləğvi, subyektiv hüquq 1
vərəsəlik şəhadətnaməsinin və çıxarışın etibarsız hesab edilməsi 1
vərəsəlik şəhadətnaməsinin və çıxarışın ləğvi 1
vərəsəlik şəhadətnaməsinin və onun əsasında daşınmaz əmlakın dövlət reyestrində verilmiş çıxarışın etibarsız hesab edilməsi 1
vərəsəlik şəhadətnaməsinin və onun əsasında daşınmaz əmlakın dövlət reyestrində verilmiş çıxarışın ləğv edilməsi 1
vərəsəlik şəhadətnaməsinin, bağışlama müqaviləsinin etibarsız hesab edilməsi, şıxarışın ləğv olunması və miras payların müəyyən olunması 1
vərəsəlik, mirasın qəbul edilmə faktı,qanun üzrə vərəsəlik,miras əmlakın bölünməsi 1
vərəsəlik, mirasın qəbul edilməsi 1
vərəsəlik, mirasın qəbul edilməsi, özbaşına tikiliyə istifadə hüququnun tanınması və köçürülmə, sübutetmə 1
vərəsəlik, mirasın qəbul edilməsi, sübutetmə 2
vərəsəlik, mülkiyyət hüququnun tanıması 1
vərəsəlik,mirasın qəbul edilmə faktı,qanun üzrə vərəsəlik,miras əmlakın bölünməsi 1
vərəsəliyin müəyyən edilməsi, mirasdan pay verilməsi, mübahisə üzrə maraqlarına toxunan şəxsin olması 1
Vəsaitin köçürülməsi 1
Vəsaitin ödəniş təyinatına uyğun olaraq məcburi dövlət sosial sığorta haqları üzrə pensiya kapitalına aid edilməsi 1
vəsatətin təmin edilməməsinə dair məhkəmə qərardadından verilmiş şikayətə apellyasiya qaydasında baxılmasının qeyri mümkün olması 1
vəsatətlərin həlli,məhkəmə qərardadının əsaslandırılması 1
Vəsiqənin verilməsi 1
vəsiyynamənin, vərəsələik şəhadətnaməsinin və çıxarışın etibarsız hesab edilməsi 1
vəsiyyət üzrə vərəsəlik şəhadətnaməsinin etibarsız hesab edilməsi, daşınmaz əmlaka dair çıxarışın etibarsız hesab edilməsi, miras əmlakın qəbul edilməsi və pay bölgüsü 1
vəsiyyətnamə üzrə vərəsəlik hüququnun tanınması, payların müəyyən edilməsi, çıxarışın ləğv edilməsi 1
vəsiyyətnamənin etibarsız hesab edilməsi 2
vəsiyyətnamənin etibarsız hesab edilməsi, miras əmlakda məcburi pay, ər-arvadın birgə əmlakı, məhkəmə aktının əsaslandırılması 1
vəsiyyətnamənin etibarsız hesab edilməsi, məcburi payın bağışlanmış əmlak hesabına tamamlanması 1
vəsiyyətnamənin etibarsızlığı 1
vəsiyyətnamənin etibarsızlığı, mirasda məcburi pay, miras əmlakın bölünməsi. iddia tələbindən kənara çıxma 1
vəsiyyətnamənin tərtibi, vəsiyyətnamənin başqa şəxs tərəfindən imzalanması, vəsiyyətnamənin etibarsızlığı 1
vəsiyyətnamənin və qanun üzrə vərəsəlik hüququ haqqında şəhadətnamənin etibarsız hesab edilməsi, vərəsəliyin qəbulu müddətinin uzadılması, miras payın bölüşdürülməsi 1
Vətəndaşların pensiya təminatı haqqında Qanuna əsasən əmək pensiyasının yenidən hesablanması 1
Vətəndaşların pensiya təminatı haqqında Qanunun 17-ci maddəsinin 5 -ci bəndinə əsasən yaşa görə əmək pensiyasının yenidən hesablanması 1
Vətəndaşların seçki hüquqlarıını pozan qərar və hərəkətlərdən əvvəlcə yuxarı seçki komissiyasına dair seçki komisisiyasının qərarından və ya hərəkətindən MSK-na 1
Vətəndaşlıq mənsubiyyətinin tanınması 1
Vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının qeydiyyatını aparan orqana qarşı doğum akt qeydində düzəliş edilməsi barədə iddianın mümkünsüzlüyü 1
vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının qeydiyyatının düzgün olmamasının müəyyən edilməsi 1
Vəzifə maaşına əmək haqqına əlavələrin nəzərə alınması 1
Vəzifə və hərbi rütbəyə görə maaşın ikiqat və qatyarım məbləğinin hesablanaraq ödənilməsi 1
vəzifəli şəxsin hərəkətlərinin qanunsuz hesab edilməsi 1
Vəzifələrin siyahiya uyğun gəlməməsi 2
Vəzifənin və iş yerinin dəyişdirilməsi barədə əmrin mübahisələndirilməsi 1
Vəzifəyə bərpa edilməsi 2